Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 2 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 2 ppsx
... 1k 12 TT= , 2- 2 là quá trình cấp nhiệt đẳng tích nên: == 2 &apos ;2 2&apos ;2 ppTT, suy ra: 1k 12& apos ;2 TTT== , 2 -3 là quá trình cấp nhiệt đẳng áp nên: ==&apos ;2 3&apos ;2 3vvTT, ... của động cơ đốt trong cấp nhiệt hỗn hợp đợc trình bày trên hình 7.1. Chu trình gồm: 1 -2 là quá trình nén đoan nhiệt, 2- 2 là quá trình cấp nhiệt đẳng tích, môi chất nhận nhiệt lợng q1, 2- 3 ... "''11 2 ctqqq1+= (7-5) vì 2- 2 là quá trình cấp nhiệt đẳng tích, nên q1 = Cv(T 2 - T 2 ), vì 2- 3 là quá trình cấp nhiệt đẳng áp, q1 = Cp(T3 - T 2 ), vì 4-1 là quá trình nhả nhiệt...
 • 10
 • 319
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 1 pps

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 1 pps
... ]kg/J[,pplnRTpplnRTpdpRT1 2 11 2 21=== (6 -20 ) 596.1 .2. 6. Lu lợng cực đại Lu lợng của dòng lu động đợc xác định theo công thức (6-1) tại tiết diện ra f 2 của ống: 2 22 vfG= (6-14) ... suất p 2 nhiệt độ t 2 , thể tích riêng v 2 . Quá trình đẩy đợc biểu diễn trên đồ thị bằng quá trình 2- b. 6.3 .2. 2. Công tiêu thụ của máy nén một cấp lí tởng Nh đà phân tích ở trên quá trình ... p1 đến p 2 . Quá trình nén là quá trình nhiệt động, có thể thực hiện đẳng nhiệt, đoạn nhiệt hoặc đa biến đợc biểu diễn trên đồ thị bằng các quá trình tơng ứng là 1 -2 T, 1- 2 k, 1 -2 n. Khi...
 • 10
 • 309
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 3 docx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 3 docx
... nén và nhiệt lợng q1 cấp vào cho chu trình: Trên đồ thị T-s hình 7.4 biểu diễn 3 chu trình: 123 v4v1 là chu trình cấp nhiệt đẳng tích, 122 341 là chu trình cấp nhiệt hỗn hợp và 123 p4p1 ... trên đồ thị T-s hình 7.5. 12 p34 là chu trình cấp nhiệt đẳng áp, 122 341 là chu trình cấp nhiệt hỗn hợp và 12 v34 chu trình cấp nhiệt đẳng tích. Trên đồ thị, 3 chu trình này có cùng p1, T1 ... một lợng nhiệt q 2 (diện tích 14ab) trong đó: nhiệt lợng q1 cấp vào cho chu trình cấp nhiệt đẳng áp bằng diện tích a2p3b là lớn nhất, nhiệt lợng q1 cấp vào cho chu trình cấp nhiệt đẳng...
 • 10
 • 258
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 4 ppt

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 4 ppt
... thì nhiệt độ sôi của quá trình 4-5 tăng, do đó nhiệt độ trung bình T1tb của quá trình cấp nhiệt 3451 cũng tăng lên trong khi T2tb giữ nguyên, dẫn đến hiệu suất nhiệt t của chu trình ... do trong vật) vào các phân tử vật 2 để truyền một phần động năng. Dẫn nhiệt xẩy ra khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa các phần của một vật hoặc giữa hai vật tiếp xúc nhau. Dẫn nhiệt thuần túy ... gradient nhiệt độ của điểm M là vận tốc thay đổi nhiệt độ của m theo hớng pháp tuyến n của mặt đẳng nhiệt t = const, chiều từ nhiệt độ thấp đến nhiệt độ cao. Biểu thức của vectơ gradient nhiệt...
 • 10
 • 293
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 5 pps

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng quy trình lưu động của nhiệt vào công nghiệp phần 5 pps
... thông số vật lý của vật liệu. 9 .2. Phơng trình vi phân dẫn nhiệt 9 .2. 1. Nội dung của phơng trình vi phân dẫn nhiệt Phơng trình vi phân dẫn nhiệt là phơng trình cân bằng nhiệt cho một phân ... tztzytyxtx 2 =++, Với: +++++=z) , r, trụ dộ toạ (trong ,z) y, x,với góc vuông dộ toạ (trong , 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2zttr1rt.r1rtztytxtt ... định theo các ĐKB (2) và (3): =+= 2 12f 221 211 21 11f1rC)tCrlnC(rC)CrlnCt( Giải ra ta đợc: ;rrlnrrttC1 2 221 11f2f1++=và C 2 = tf2 + C1; Vậy: ...
 • 10
 • 361
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 10 ppsx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 10 ppsx
... 27 64 CE\ OE\ VPP D0-D7 A0-A 12 GND14VCC 28 O719O618O517O416O315O213O1 12 O011VPP1PGM 27 OE 22 CE 20 A 12 2A11 23 A10 21 A9 24 A8 25 A73A64A55A46A37A28A19A010NC 26 27 644. ... H H H H H H L H H L H H H H H H H H H H L G2* = G2A = G2B GND8VCC16Y77Y69Y510Y411Y3 12 Y213Y114Y015G2B5G2A4G16C3B 2 A174138sẵn sàng xuất ra ở chân Q1-Q4 khi ... GND14VCC 28 O719O618O517O416O315O213O1 12 O011VPP1PGM 27 OE 22 CE 20 A 12 2A11 23 A10 21 A9 24 A8 25 A73A64A55A46A37A28A19A010NC 26 27 644. Bộ nhớ SRAM 626 4: SRAM 626 4 là bộ nhớ được chế tạo theo công nghệ CMOS, có dung lượng 65536 bit được tổ chức thành 8192x8 bit (8KByte), điện...
 • 10
 • 259
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 7 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 7 pdf
... 1.Phương pháp hở mạch: Phương pháp này được trình bày trên sơ đồ Hình 2 2 N Hình 2- 2 : Trạng thái chờ chuông b  N . N T . H  3 S 2 1 a Click to buy NOW!PDF-XChange ... thấp. 120 9Hz 1336Hz 1477Hz 697Hz 770Hz 852Hz 941Hz Hình 2 : Bàn phím chuẩn 12 phím DTMF 120 9Hz 1336Hz 1477Hz 1633Hz 697Hz 770Hz 852Hz 941Hz ... biệt của hai âm này là không cùng âm nghóa là: tần số của hai âm thanh này không có cùng ước số chung với âm thanh kia. Ví dụ như 750 và 500 thì có cùng ước số chung là 25 0 (750 =25 0 x 3, 500= 25 0...
 • 10
 • 340
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 8 pptx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 8 pptx
... đưa vào chân đảo –IN của MT8870. Lập tức sẽ có tín hiệu ngỏ ra chạy về INT0 của vi điều khiển 8031 và chương trình phần mềm sẽ điều khiển ngỏ ra cho phép đọc RD\ tác động vào chân TOE của MT8870 ... lệnh. 2. Khối EPROM : Đây là khối lưu trữ chương trình hoạt động chính của khối CPU, nội dung không bị mất khi mất điện. Chương trình phần mềm được nạp ở đây. 3. Khối RAM nhớ ngoài: Lưu trữ ... - Vi xử lý của hãng Zilog: Z80 - Vi xử lý của hãng Motorola: 68 02 Tất cả các vi xử lý trên đều là những họ vi xử lý đầu tiên và chúng có các chương trình phần mềm lập trình ứng dụng rất linh...
 • 11
 • 364
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 9 pdf

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng các hàm liên thuộc kiểu S trong Toán Học phần 9 pdf
... ISO2 hoạt động tùy theo ta chọn đầu vào là 5 hay 6 của head 7 làm cho 4N351 hoặc 4N35 2 hoạt động thì sẽ có dòng điện chạy qua R4 đi vào 4N351 dẫn hay qua R3 thì sẽ làm cho 4N35 2 dẫn. ... 741641 và QA đến QB của IC 74164 2 cũng tác động vào tất cả các chân katot của hệ thống 10 led 7 đoạn nhằm tạo cho 10 led 7 đoạn sẳn sàng hoạt động khi có tác động của port 1 từ CPU gửi ... hoạt động thì phải có xung clock vào chân QA đến QH của IC 741641 và QA đến QB của IC 74164 2 . Lúc này, chân 16 là chân cho phép viết của 8031 đang ở mức logic 0 nên ngỏ ra của IC5B...
 • 11
 • 326
 • 0

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 1 docx

Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn trong xây dựng công trình phần 1 docx
... nγγγnnhhaGGGGGGγ++++++= 21 21 váût liãûu thỉåìng gàûp : 21 - Khäúi lỉåüng riãng γa ca mäüt säú loải Âạ thiãn nhiãn : 2, 5 ÷ 3 g/cm3 Giáo trình hướng dẫn cách ứng dụng tính chất cơ học của chất rắn ... 14, 022 ,00196,0 −+=oγλ ; Kcal/m.h. 2 oC ü bçnh qn ca váût liãûu: Khi nhiãût âäü t = 40 ÷ 70oC ta s u : b) nh hỉåíng ca nhiãût âätênh λ theo t bàịng cäng thỉïc a ()tot0 02, 01+=λλ ... lióỷu daỷng haỷt ỡi raùc ỷng thaùi tổỷ nhión. Kyù hióỷu ox, odd Ximng 2, 9 ữ 3 ,2 g/cm3 Bótọng nỷng : 2, 5 ữ 2, 6 g/cm3 II. KHI LặĩN1. nióỷm: - Khọỳi lổồỹng thnhión (kóứ caớ lọự...
 • 10
 • 426
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương trình vận động của nước vào công trình tập trung nướcgiáo trình hướng dẫn cách sử dụng thuốc kháng sinh cho thú nuôi phần 1 pothướng dẫn cách sử dụng chương trình proshow goldhướng dẫn cách sử dụng excelhướng dẫn về ứng dụng hddhướng dẫn cách tắm đúnghướng dẫn cách sử dụng google chromehướng dẫn cách sử dụng phần mềm lecturemakerhướng dẫn cách sử dụng máy vi tínhhướng dẫn cách sử dụng iphone 5shướng dẫn cách sử dụng eview 6 0hướng dẫn cách sử dụng word 2003hướng dẫn cách sử dụng lò vi sóng lghướng dẫn cách sử dụng word 2010hướng dẫn cách sử dụng excel 2003Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ