autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 9 pptx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 9 pptx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 9 pptx
... dialog box to modify the menu.In AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007, the entire menu file is inXML format. This change occurred in AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006. If you’re upgrading from an ... creating and viewing slides, ab30-b.dwg, isin the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Creating and Viewing Slides1. Open ab30-b.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab3 0-0 2.dwg in your AutoCAD ... up and to the left. The first line startsat 0,0, and the second line starts to the left by 0.5 units (the delta-y) and up by 0.25 units(the delta-x), as shown by the dimensions.Figure 3 1-8 :...
 • 130
 • 413
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 1 ppsx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 1 ppsx
... whether this book is for you.If you are a new AutoCAD or AutoCAD LT userIf you are new to AutoCAD or AutoCAD LT, the AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 Bible guides you through all that you need ... information for AutoCAD and AutoCAD LT users. Appendix Agives instructions for installing and configuring AutoCAD and AutoCAD LT. Appendix B coversfurther resources for AutoCAD and AutoCAD LT users. ... to the AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 Bible. Whether you use AutoCAD or AutoCAD LT, you’ll find complete explanations of all of the powerful features that youneed to know to design and draw...
 • 130
 • 228
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 2 pot

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 2 pot
... donuts and points, ab07-d.dwg, isin the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Drawing Donuts and Points1. Open ab07-d.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab0 7-0 4.dwg in your AutoCAD Bible ... cir-cles filled in. You define a diameter for the inner and outer circles. AutoCAD and AutoCAD LT accept both DONUT and DOUGHNUT if you type in the command. Donuts are often used in elec-trical ... end tracking and continue the command.The cursor moves to the intersection of the vertical and horizontal rubber-band lines. Youcan now continue your command.Point filtersPoint filters enable...
 • 130
 • 256
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 3 ppt

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 3 ppt
... DElta: Right-click and choose DElta. Delta means the change, or difference, between thecurrent and new length or included angle. The option responds with the Enter deltalength or [Angle] < 0.0000>: ... you can create more-complex filters and save them.To create a filter, type filter ↵ on the command line to open the Object Selection Filters dialogbox, as shown in Figure 1 0-4 2. If you’ve already ... filleting objects, ab10-i.dwg, is in theDrawings folder on the CD-ROM.STEPS: Filleting Objects1. Open ab10-i.dwg from your CD-ROM.2. Save the file as ab1 0-1 1.dwg in your AutoCAD Bible folder. This...
 • 130
 • 195
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 4 docx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 4 docx
... fonts AutoCAD and AutoCAD LT fonts are simpler than TrueType fonts, and AutoCAD fonts alsohave a range of complexity. The simplest font is txt.shx, which is the font used by thedefault Standard ... Options and click the File tab. Double-click Text Editor,Dictionary, and Font File Names. Double-click Font Mapping File. Click the path list to viewthe location of acad.fmp. AutoCAD and AutoCAD LT ... that is, AutoCAD and AutoCAD LT do not calculate dimension text. Figure 1 4-2 3 shows two leaders.Figure 1 4-2 3: Using leaders to point to objects and add explanatory text.The QLEADER command provides...
 • 130
 • 305
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 5 pdf

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 5 pdf
... space, ab17-a.dwg and ab-17-a-blk.dwg, are in the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Laying Out a Drawing in Paper Space1. Open ab17-a.dwg from your CD-ROM.2. Save the file as ab1 7-0 2.dwg ... following:✦ Default plot-style table (the default is acad.stb or acadlt.stb for named and acad.ctb or acadlt.ctb for color-dependent plot styles).✦ Default plot style for layer 0 (the default is Normal).✦ ... viewed, even ifthe multiline style file containing the multiline definition is not available.Creating Dlines in AutoCAD LT Dlines are the AutoCAD LT equivalent of Multilines. AutoCAD does not include...
 • 130
 • 300
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 6 pot

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 6 pot
... in the Field box. In the From range, type 90 0 1-0 0 0-0 00. Inthe Through range, type 90 0 1 -9 9 9- 9 99 . This will include all part numbers that startwith 90 01.6. You also need to specify the drawing ... xref.Copy ab 1 9- b.dwg from the \Drawings folder and ab1 9- 0 1.dwg from the\Results folder (both on the CD-ROM) to your AutoCAD Bible folder. ChooseInsert ➪ External References. Choose ab1 9- 0 1 and click ... AutoCAD Bible\ databases\ab20-prt.xls worksheet. Click OK three times and close theControl Panel.7. Open AutoCAD. Open ab20-a.dwg from the CD-ROM. Save it as ab2 0-0 1.dwg in your AutoCAD Bible...
 • 130
 • 342
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 7 pdf

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 7 pdf
... Figure 2 3-3 0.Figure 2 3-3 0: The completed table.132_788864 ch23.qxp 5/22/06 7: 29 PM Page 754773Chapter 24 ✦ Creating Solids and Editing in 3DThe PYRAMID command is new for AutoCAD 2007. Although ... CD-ROM.STEPS: Drawing Edge Surfaces1. Open ab23-g.dwg from the CD-ROM.2. Save it as ab2 3-0 7.dwg in your AutoCAD Bible folder. You see four curves in a boundingbox, as shown in Figure 2 3-3 9. ... an arc, the command cre-ates surfaces; if it’s closed, like a circle, the command creates solids.LOFT is a new command for AutoCAD 2007. The LOFT command has a number of parame-ters that you...
 • 130
 • 263
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 8 ppsx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 8 ppsx
... drawings and files used in the following exercise on creating and configuring a sheet set,ab26-f-1.dwg, ab26-f-2.dwg, ab26-f-3.dwg, and ab26-f.dwt, are in the Drawingsfolder on the CD-ROM.STEPS: ... creating and using a tool palette, ab26-c.dwg and ab26-d.dwg, are in the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Creating and Using a Tool Palette1. Open ab26-c-dwg from the CD-ROM.On theCD-ROM36_788864 ... Set folder and again choose File ➪ New ➪ Folder. Name the newfolder Model View Drawings.3. Copy ab26-f-1.dwg, ab26-f-2.dwg, ab26-f-3.dwg, and ab26-f.dwt (a template file)from the CD-ROM of...
 • 130
 • 269
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 10 potx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 10 potx
... the dialog box when you’re done. 49_ 788864 ch37.qxp 5/22/06 7:30 PM Page 1155Installing and Configuring AutoCAD and AutoCAD LT Installing AutoCAD and AutoCAD LT, once something to avoid aslong ... configure AutoCAD and AutoCAD LT so that these programs function best for your circum-stances.Installing AutoCAD and AutoCAD LT The installation process involves some preparation, the actual instal-lation, ... DrawArc()frmArc.ShowEnd SubTip 49_ 788864 ch37.qxp 5/22/06 7:30 PM Page 11541171Appendix A ✦ Installing and Configuring AutoCAD and AutoCAD LT Figure A-2: When you open AutoCAD, by default, this screen appears...
 • 127
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: autocad 2010 and autocad lt 2010 bible free downloadamp autocad lt 2010 biblecác phần mềm ứng dụng trong xây dựng phần 9 pptxmos 2010 study guide for microsoft phần 9 pptxtài liệu trắc nghiệm sản khoa phần 9 pptxhọc autocad lt 2007autocad lt 2007 activation code keygenautocad lt 2007 activation code crackautodesk official training guide learning autocad 2010 and autocad lt 2010 2 volumesmastering autocad 2009 and autocad lt 2009 free downloadmastering autocad 2010 and autocad lt 2010 free downloadintroducing autocad and autocad ltten differences between autocad and autocad ltcustomizing autocad and autocad ltoutlook® 2007 bibleBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM