autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 7 pdf

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 7 pdf

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 7 pdf
... Figure 2 3-3 0.Figure 2 3-3 0: The completed table.132 _78 8864 ch23.qxp 5/22/06 7: 29 PM Page 75 4 77 3Chapter 24 ✦ Creating Solids and Editing in 3DThe PYRAMID command is new for AutoCAD 20 07. Although ... solids, ab24-d.dwg, is in theDrawings folder on the CD-ROM.On theCD-ROM33 _78 8864 ch24.qxp 5/22/06 7: 41 PM Page 78 2 77 5Chapter 24 ✦ Creating Solids and Editing in 3DFigure 2 4-9 : The desk ... ab24-a.dwg, is in theDrawings folder on the CD-ROM.STEPS: Drawing Basic 3D Solids1. Open ab24-a.dwg from the CD-ROM.On theCD-ROMNewFeature33 _78 8864 ch24.qxp 5/22/06 7: 41 PM Page 77 3 76 0Part...
 • 130
 • 265
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 1 ppsx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 1 ppsx
... whether this book is for you.If you are a new AutoCAD or AutoCAD LT userIf you are new to AutoCAD or AutoCAD LT, the AutoCAD 20 07 and AutoCAD LT 20 07 Bible guides you through all that you need ... LT ® 20 07 Bible 01 _78 8864 ffirs.qxp 5/22/06 7: 10 PM Page iPrefaceWelcome to the AutoCAD 20 07 and AutoCAD LT 20 07 Bible. Whether you use AutoCAD or AutoCAD LT, you’ll find complete explanations of ... for AutoCAD LT for the firsttime. Other minor changes make drawing easier and faster.Is This Book for You?The AutoCAD 20 07 and AutoCAD LT 20 07 Bible covers all of the essential features of AutoCAD and...
 • 130
 • 228
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 2 pot

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 2 pot
... donuts and points, ab 0 7- d.dwg, isin the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Drawing Donuts and Points1. Open ab 0 7- d.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab0 7- 0 4.dwg in your AutoCAD Bible ... arcs, ab 0 7- b.dwg, is in the Drawingsfolder on the CD-ROM.STEPS: Drawing Arcs1. Open ab 0 7- b.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab0 7- 0 2.dwg in your AutoCAD Bible folder. ORTHO is on, and units ... the circle and the end-point at $ for its radius, as shown in Figure 7- 1 .13. Save your drawing. It should look like Figure 7- 2 .@!5612$34 7 0#8914 _78 8864 ch 07. qxp 5/22/06 7: 19 PM...
 • 130
 • 256
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 3 ppt

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 3 ppt
... The filter appears inthe box at the top of the dialog box. Notice that the filter appears as Object = Line.NoteTip 17_ 788864 ch10.qxp 5/22/06 7: 23 PM Page 2 47 17_ 788864 ch10.qxp 5/22/06 7: 23 ... command.The drawing used in the following exercise on lengthening and shortening objects, ab1 0- f.dwg, is in the Drawings folder on the CD-ROM.On theCD-ROM 17_ 788864 ch10.qxp 5/22/06 7: 23 ... both a line and a polyline. This is a good example of a filter that you cannot cre-ate using Quick Select.Figure 1 0-4 3: A filter that selectsall lines and all polylines.Note 17_ 788864 ch10.qxp...
 • 130
 • 196
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 4 docx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 4 docx
... Design, Inc., Fergus, Ontario, for this drawing.Using AutoCAD and AutoCAD LT fonts AutoCAD and AutoCAD LT fonts are simpler than TrueType fonts, and AutoCAD fonts alsohave a range of complexity. The ... objects. You need touse this command when you open drawings created in releases prior to 2002 in AutoCAD 20 07 or AutoCAD LT 20 07. You might also need to use this command when dimensions becomedisassociated ... that is, AutoCAD and AutoCAD LT do not calculate dimension text. Figure 1 4-2 3 shows two leaders.Figure 1 4-2 3: Using leaders to point to objects and add explanatory text.The QLEADER command provides...
 • 130
 • 305
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 5 pdf

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 5 pdf
... space, ab 1 7- a.dwg and ab- 1 7- a-blk.dwg, are in the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Laying Out a Drawing in Paper Space1. Open ab 1 7- a.dwg from your CD-ROM.2. Save the file as ab1 7- 0 2.dwg ... You cannot create non-rect-angular viewports in AutoCAD LT. Tip24 _78 8864 ch 17. qxp 5/22/06 7: 20 PM Page 4985 07 Chapter 17 ✦ Plotting and Printing Your Drawing3. Set the plot-style property for ... mode to color-dependent plot styles, cre-ating a script file to open and save all of your existing drawings as AutoCAD 20 07 or AutoCAD LT 20 07 drawings, and only then change the mode to named...
 • 130
 • 301
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 6 pot

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 6 pot
... AutoCAD Bible\ databases\ab20-prt.xls worksheet. Click OK three times and close theControl Panel. 7. Open AutoCAD. Open ab20-a.dwg from the CD-ROM. Save it as ab2 0-0 1.dwg in your AutoCAD Bible ... xref.Copy ab19-b.dwg from the \Drawings folder and ab1 9-0 1.dwg from the\Results folder (both on the CD-ROM) to your AutoCAD Bible folder. ChooseInsert ➪ External References. Choose ab1 9-0 1 and click ... you may need to change its read-only prop-erty. Still in Explorer, right-click ab20-prt.mdb and choose Properties from the menu.Uncheck Read-Only and click OK. 7. Click the Close button of Explorer...
 • 130
 • 343
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 8 ppsx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 8 ppsx
... and using a tool palette, ab26-c.dwg and ab26-d.dwg, are in the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Creating and Using a Tool Palette1. Open ab26-c-dwg from the CD-ROM.On theCD-ROM36 _78 8864 ... drawings and files used in the following exercise on creating and configuring a sheet set,ab26-f-1.dwg, ab26-f-2.dwg, ab26-f-3.dwg, and ab26-f.dwt, are in the Drawingsfolder on the CD-ROM.STEPS: ... Set folder and again choose File ➪ New ➪ Folder. Name the newfolder Model View Drawings.3. Copy ab26-f-1.dwg, ab26-f-2.dwg, ab26-f-3.dwg, and ab26-f.dwt (a template file)from the CD-ROM of...
 • 130
 • 269
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 9 pptx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 9 pptx
... dialog box to modify the menu.In AutoCAD 20 07 and AutoCAD LT 20 07, the entire menu file is inXML format. This change occurred in AutoCAD 2006 and AutoCAD LT 2006. If you’re upgrading from an ... displays ab3 0-0 2b.sld.41 _78 8864 ch30.qxp 5/22/06 7: 32 PM Page 10121000Part VI ✦ Customizing AutoCAD 10. From the Command list drop-down list, choose All Commands. Find the Donut item and drag ... creating and viewing slides, ab30-b.dwg, isin the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Creating and Viewing Slides1. Open ab30-b.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab3 0-0 2.dwg in your AutoCAD...
 • 130
 • 415
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 10 potx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 10 potx
... 255.Integer Integers from –32 ,76 8 to +32 ,76 7.Long Integers from –2,1 47, 483,648 to +2,1 47, 483,6 47. Currency Values from –922,3 37, 203,685, 477 .5808 to +922,3 37, 203,685, 477 .58 07. Use this variablefor ... DrawArc()frmArc.ShowEnd SubTip49 _78 8864 ch 37. qxp 5/22/06 7: 30 PM Page 11541 171 Appendix A ✦ Installing and Configuring AutoCAD and AutoCAD LT Figure A-2: When you open AutoCAD, by default, this screen appears ... the dialog box when you’re done.49 _78 8864 ch 37. qxp 5/22/06 7: 30 PM Page 1155Installing and Configuring AutoCAD and AutoCAD LT Installing AutoCAD and AutoCAD LT, once something to avoid aslong...
 • 127
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: học autocad lt 2007professional microsoft search sharepoint 2007 and search server 2008vba code to compact and repair access 2007 databasefedora and redhat enterprise linux biblefedora and redhat enterprise linux bible pdffedora 6 and redhat enterprise linux bibleBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ