autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 6 pot

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 6 pot

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 6 pot
... AutoCAD Bible\ databases\ab20-prt.xls worksheet. Click OK three times and close theControl Panel.7. Open AutoCAD. Open ab20-a.dwg from the CD-ROM. Save it as ab2 0-0 1.dwg in your AutoCAD Bible ... rectangle and triangleviewed from plan view and southeast view.1,7,5 6, 4,33,2,110 ,6, 00,0,0Cross-Reference30_788 864 ch21.qxp 5/22/ 06 7: 36 PM Page 65 2 65 4Part IV ✦ Drawing in Three DimensionsSpherical ... 3DcoordinatesUsing point filters,object snaps, and gripsin 3DUsing elevation and thicknessCreating a custom UCSfor 3D drawings✦✦✦✦30_788 864 ch21.qxp 5/22/ 06 7: 36 PM Page 64 9 62 6Part III ✦ Working...
 • 130
 • 343
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 1 ppsx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 1 ppsx
... xii AutoCAD ® 2007 and AutoCAD LT ® 2007 Bible 01_788 864 ffirs.qxp 5/22/ 06 7:10 PM Page iPrefaceWelcome to the AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 Bible. Whether you use AutoCAD or AutoCAD LT, ... whether this book is for you.If you are a new AutoCAD or AutoCAD LT userIf you are new to AutoCAD or AutoCAD LT, the AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 Bible guides you through all that you need ... for AutoCAD LT for the firsttime. Other minor changes make drawing easier and faster.Is This Book for You?The AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007 Bible covers all of the essential features of AutoCAD and...
 • 130
 • 228
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 2 pot

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 2 pot
... donuts and points, ab07-d.dwg, isin the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Drawing Donuts and Points1. Open ab07-d.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab0 7-0 4.dwg in your AutoCAD Bible ... is the square root of the major-axis length.14_788 864 ch07.qxp 5/22/ 06 7:19 PM Page 1301 06 Part I ✦ AutoCAD and AutoCAD LT BasicsSTEPS: Determining the Scale and Sheet Size1. To calculate ... cir-cles filled in. You define a diameter for the inner and outer circles. AutoCAD and AutoCAD LT accept both DONUT and DOUGHNUT if you type in the command. Donuts are often used in elec-trical...
 • 130
 • 256
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 3 ppt

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 3 ppt
... DElta: Right-click and choose DElta. Delta means the change, or difference, between thecurrent and new length or included angle. The option responds with the Enter deltalength or [Angle] < 0.0000>: ... you can create more-complex filters and save them.To create a filter, type filter ↵ on the command line to open the Object Selection Filters dialogbox, as shown in Figure 1 0-4 2. If you’ve already ... button and chooseLayers from the list of toolbars.Figure 1 1-1 0: The Layer Control drop-down list.18_788 864 ch11.qxp 5/22/ 06 7:22 PM Page 267 260 Part II ✦ Drawing in Two DimensionsTable 1 1-1 ...
 • 130
 • 196
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 4 docx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 4 docx
... Design, Inc., Fergus, Ontario, for this drawing.Using AutoCAD and AutoCAD LT fonts AutoCAD and AutoCAD LT fonts are simpler than TrueType fonts, and AutoCAD fonts alsohave a range of complexity. The ... Options and click the File tab. Double-click Text Editor,Dictionary, and Font File Names. Double-click Font Mapping File. Click the path list to viewthe location of acad.fmp. AutoCAD and AutoCAD LT ... that is, AutoCAD and AutoCAD LT do not calculate dimension text. Figure 1 4-2 3 shows two leaders.Figure 1 4-2 3: Using leaders to point to objects and add explanatory text.The QLEADER command provides...
 • 130
 • 305
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 5 pdf

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 5 pdf
... lines.Note23_788 864 ch 16. qxp 5/22/ 06 7:17 PM Page 479485Chapter 16 ✦ Drawing Complex Objects✦ Drawing complex parallel lines at one time with multilines (AutoCAD only), and draw-ing double lines with AutoCAD ... space, ab17-a.dwg and ab-17-a-blk.dwg, are in the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Laying Out a Drawing in Paper Space1. Open ab17-a.dwg from your CD-ROM.2. Save the file as ab1 7-0 2.dwg ... following:✦ Default plot-style table (the default is acad.stb or acadlt.stb for named and acad.ctb or acadlt.ctb for color-dependent plot styles).✦ Default plot style for layer 0 (the default is Normal).✦...
 • 130
 • 301
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 7 pdf

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 7 pdf
... Figure 2 3-3 0.Figure 2 3-3 0: The completed table.132_788 864 ch23.qxp 5/22/ 06 7:29 PM Page 754773Chapter 24 ✦ Creating Solids and Editing in 3DThe PYRAMID command is new for AutoCAD 2007. Although ... ab24-a.dwg, is in theDrawings folder on the CD-ROM.STEPS: Drawing Basic 3D Solids1. Open ab24-a.dwg from the CD-ROM.On theCD-ROMNewFeature33_788 864 ch24.qxp 5/22/ 06 7:41 PM Page 773 760 Part ... an arc, the command cre-ates surfaces; if it’s closed, like a circle, the command creates solids.LOFT is a new command for AutoCAD 2007. The LOFT command has a number of parame-ters that you...
 • 130
 • 265
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 8 ppsx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 8 ppsx
... drawings and files used in the following exercise on creating and configuring a sheet set,ab 2 6- f-1.dwg, ab 2 6- f-2.dwg, ab 2 6- f-3.dwg, and ab 2 6- f.dwt, are in the Drawingsfolder on the CD-ROM.STEPS: ... creating and using a tool palette, ab 2 6- c.dwg and ab 2 6- d.dwg, are in the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Creating and Using a Tool Palette1. Open ab 2 6- c-dwg from the CD-ROM.On theCD-ROM 36_ 788 864 ... Set folder and again choose File ➪ New ➪ Folder. Name the newfolder Model View Drawings.3. Copy ab 2 6- f-1.dwg, ab 2 6- f-2.dwg, ab 2 6- f-3.dwg, and ab 2 6- f.dwt (a template file)from the CD-ROM of...
 • 130
 • 269
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 9 pptx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 9 pptx
... dialog box to modify the menu.In AutoCAD 2007 and AutoCAD LT 2007, the entire menu file is inXML format. This change occurred in AutoCAD 20 06 and AutoCAD LT 20 06. If you’re upgrading from an earlier ... displays ab3 0-0 2b.sld.41_788 864 ch30.qxp 5/22/ 06 7:32 PM Page 10121000Part VI ✦ Customizing AutoCAD 10. From the Command list drop-down list, choose All Commands. Find the Donut item and drag ... creating and viewing slides, ab30-b.dwg, isin the Drawings folder on the CD-ROM.STEPS: Creating and Viewing Slides1. Open ab30-b.dwg from the CD-ROM.2. Save the file as ab3 0-0 2.dwg in your AutoCAD...
 • 130
 • 416
 • 0

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 10 potx

autocad 2007 and autocad lt 2007 bible - phần 10 potx
... the Watch window, ab3 6- 0 1.lsp, is in theResults folder on the CD-ROM.On theCD-ROMOn theCD-ROM48_788 864 ch 36. qxp 5/22/ 06 7:34 PM Page 112948_788 864 ch 36. qxp 5/22/ 06 7:34 PM Page 1132 ... dialog box when you’re done.49_788 864 ch37.qxp 5/22/ 06 7:30 PM Page 1155Installing and Configuring AutoCAD and AutoCAD LT Installing AutoCAD and AutoCAD LT, once something to avoid aslong ... DrawArc()frmArc.ShowEnd SubTip49_788 864 ch37.qxp 5/22/ 06 7:30 PM Page 11541171Appendix A ✦ Installing and Configuring AutoCAD and AutoCAD LT Figure A-2: When you open AutoCAD, by default, this screen appears...
 • 127
 • 244
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: autodesk official training guide learning autocad 2010 and autocad lt 2010 2 volumesmastering autocad 2009 and autocad lt 2009 free downloadstreamline english departures students book phần 6 potxhọc autocad lt 2007autocad lt 2007 activation code keygenautocad lt 2007 activation code crackBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘI