Tài liệu ôn thi Toán lớp 12

Tài liệu Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Môn Toán pptx

Tài liệu Tài liệu ôn thi vào lớp 10 - Môn Toán pptx
... CầN KHAI THáC GIả THI T 27 Tài năng vốn là trời cho ,nhng tài năng sẽ không phát triển đợc nếu bạn không bền chí tôi luyệnVà PHÂN TíCH ĐI LÊN Từ KếT LUậNA.Khai thác giả thi t -Khi chứng ... Có thể xảy ra 6 trờng hợp -Muốn chứng minh PTB2 luôn có nghiệm , có 2 nghiệm pb , vô nghiệm ta chứng minh Luôn không âm ,luôn dơng , luôn âm.-Muốn tìm điều kiện để PTB2 có nghiệm ,vô nghiệm ... ÔN THI VÀO LỚP 10MÔN TOÁN 1e)Tìm m để d1 cắt d2. Tìm giao điểm khi m=2Bài 7 Cho hàm số y =f(x) =3x...
 • 47
 • 1,051
 • 41

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN

TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN
... trình đường thẳng (d') vuông góc với (d) và tiếp xúc với (P) www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán by Vũ Văn Bắc c) Thi t lập công thức tính khoảng cách ... y  www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán by Vũ Văn Bắc VẤN ĐỀ 4. CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐỒ THỊ HÀM SỐ A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN  Xét parabol 2( ):P ... www.MATHVN.comwww.DeThiThuDaiHoc.com Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn Toán by Vũ Văn Bắc b) Chứng minh MN là tia phân giác của góc AMB và đường thẳng MN luôn đi qua một điểm K cố định. c) Chứng minh KM.KN không...
 • 42
 • 1,455
 • 3

Tài liệu Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2012 môn Toán potx

Tài liệu Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2012 môn Toán potx
... TẠO THANH HÓA ĐỀ THI CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 Môn thi: TOÁN Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 Thời gian : 180 phút (không kể thời gian giao ... KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH Năm học: 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN (Đề chính thức) Lớp 12 THPT Ngày thi: 23 tháng 3 năm 2 012 (Hướng dẫn gồm 04 trang) CÂU NỘI DUNG ĐIỂM ... z=−−−. HẾT Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không được giải thích gì thêm. Số báo danh … …… - 1 - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HÓA KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI...
 • 5
 • 416
 • 0

Tài liệu Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2011 môn Toán docx

Tài liệu Đề thi HSG lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm 2011 môn Toán docx
... TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT THANH HÓA “GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY”NĂM HỌC 2010 – 2011 Thời gian làm bài: 150 phút ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TOÁN Điểm của bài thi Các ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT THANH HÓA GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY NĂM HỌC 2010 – 2011 Thời gian làm bài: 150 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Điểm của bài thi Các giám khảo ... góc A = 0' '' 123 3128 và B =0'''25 40 26. S ≈ 12, 69597 dm2 2.0 Bài 3: Giải hệ phương trình 22 233 3log 3 log loglog 12 log logxxyy xxyy⎧+=+⎪⎨+=+⎪⎩...
 • 10
 • 369
 • 0

Tài liệu Đề thi HSG Lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Toán doc

Tài liệu Đề thi HSG Lớp 12 vòng 1 tỉnh Long An năm 2013 môn Toán doc
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LONG AN LỚP 12 THPT NĂM 2 012 (VÒNG 1) ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: TOÁN, BẢNG A Ngày thi: 23/10/2 012 Thời gian: 180 phút (không kể giao đề) ... AN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM 2 012 (VÒNG 1) Môn: TOÁN, BẢNG A. Ngày thi: 23/10/2 012 ĐỀ THI CHÍNH THỨC ( Hướng dẫn này có 03 trang ) Nếu thí sinh làm bài không ... âm mà tiếp tuyến của mC tại điểm đó vuông góc với đường thẳng : 2 0d x y . Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……………………………………;Số...
 • 5
 • 483
 • 7

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán trung học phổ thông cực hay

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán trung học phổ thông cực hay
... thẳng 3x + 2y = 1 Su tầm và biên soạn: Nguyễn Ngọc Hùng THCS Hoàng Xuân Hãn19 Tài liệu ôn thi vào lớp 10 Môn toán Biên soạn: Nguyễn Ngọc Hùng THCS Hoàng Xuân HãnPhần Itổng hợp kiến thức ... sinh giỏi toán. Tính số học sinh giỏi văn, giỏi toán. Biết rằng không có học sinh nào vừa giỏi văn vừa giỏi toán. Bài 19: Trong một buổi liên hoan, một lớp khách mời 15 khách đến dự. Vì lớp đ có ... 6: Hai tổ công nhân làm chung trong 12 giờ sẽ hoàn thành xong công việc đ định. Họ làm chung với nhau trongã 4 giờ thì tổ thứ nhất đợc điều đi làm việc khác, tổ thứ hai làm nốt công việc còn...
 • 36
 • 1,073
 • 9

Tuyển tập tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán tham khảo chuẩn hay

Tuyển tập tài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toán tham khảo chuẩn hay
... NgNgNgNgôôôôTrTrTrTrọọọọngngngngHiHiHiHiếếếếuuuuHHHHococococTTTTap-ap-ap-ap-TTTTTTTT....BBBBloglogloglogSSSSpot.pot.pot.pot.CCCComomomomÔÔÔ Ôn nnnthi thi thithivvvvààààoooollllớớớớpppp10101010––––MMMMôôô ôn nnnToToToToáááánnnn28.28.28.28.1 ... xANgNgNgNgôôôôTrTrTrTrọọọọngngngngHiHiHiHiếếếếuuuuHHHHococococTTTTap-ap-ap-ap-TTTTTTTT....BBBBloglogloglogSSSSpot.pot.pot.pot.CCCComomomomÔÔÔ Ôn nnnthi thi thithivvvvààààoooollllớớớớpppp10101010––––MMMMôôô ôn nnnToToToToáááánnnn47.47.47.47.1 ... xP11.11:11.2NgNgNgNgôôôôTrTrTrTrọọọọngngngngHiHiHiHiếếếếuuuuHHHHococococTTTTap-ap-ap-ap-TTTTTTTT....BBBBloglogloglogSSSSpot.pot.pot.pot.CCCComomomomÔÔÔ Ôn nnnthi thi thithivvvvààààoooollllớớớớpppp10101010––––MMMMôôô ôn nnnToToToToáááánnnn65.65.65.65.⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛−−−⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛−+−−++=132...
 • 155
 • 1,035
 • 2

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 THPT môn toán theo các chuyên đề

Tài liệu ôn thi vào lớp 10 THPT môn toán theo các chuyên đề
... 5y3xxy1yxxy 13)02y3xxy02y2xxy 12) 183y2x362y3x 11)40yx53y2x 10) 0222 12 9)020 8) 02022 7) 123 2835 6) 050532 5)40 1122 4) 452442 3)8 12 2) 0301 1)222222222222222222222yxyyxxyyxyxyxxyyxyxyxyxyxyxyxxyxyxyyxxyxyxxxxyyxxyyxyxxyxyx ... vận tốc canô lúc xuôi v lúc ngợc dòng. Dạng 2: Toán lm chung ln riêng (toán vòi nớc) Bi 1: Hai ngời thợ cùng lm chung một công việc trong 7 giờ 12 phút thì xong. Nếu ngời thứ nhất lm trong ... vuông. Nếu tăng các cạnh góc vuông lên 2 cm v 3 cm thì diện tích tam giác tăng 50 cm2. Nếu giảm cả hai cạnh đi 2 cm thì diện tích sẽ giảm đi 32 cm2. Tính hai cạnh góc vuông. Dạng 5: Toán...
 • 27
 • 1,702
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi toán lớp 12tài liệu ôn thi toán lớp 10tài liệu ôn thi toán lớp 9tài liệu ôn tập toán lớp 12tài liệu ôn thi toán lớp 6tài liệu ôn thi toán lớp 4tài liệu ôn thi toán lớp 5tài liệu ôn thi toán lớp 11tài liệu ôn thi toán lớp 7tai lieu on thi su lop 12tài liệu ôn thi toán lớp 11 học kì 2tai lieu on thi toan lop 5 ca namtài liệu ôn thi vào lớp 6 môn toántài liệu ôn thi vào lớp 10 môn toántài liệu ôn thi vào lớp 10 chuyên toánNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ