ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 potx

Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật 12

Dùng máy tính Casio fx-570ES và 570ES Plus để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12
... DÙNG MÁY TÍNH CASIO fx 570ES & 570ES Plus Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12! I.GIẢI TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC VẬT LÝ: 1.Sử dụng SOLVE ( Chỉ dùng ... VẬN DỤNG: -Dùng máy tính CASIO fx -570ES hoặc CASIO fx 570ES Plus nhằm rèn luyện cho HỌC SINH thao tác nhanh, chính xác rất hiệu quả một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12. Các ... TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12. Các em HS thử dùng CÔNG CỤ MÁY TÍNH CASIO fx 570ES & Fx- 570ES Plus !!! Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12. Nguyên tắc thành công: Suy nghĩ tích...
 • 16
 • 34,322
 • 237

Để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật 12

Để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12
... Trang 1 HÃY THỬ DÙNG MÁY TÍNH CASIO fx–570ES & 570ES Plus Để GIẢI NHANH một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12! PHẦN MỘT. TÌM NHANH MỘT ĐẠI LƯỢNG CHƯA BIẾT TRONG BIỂU THỨC: 1.Sử dụng SOLVE ( ... CASIO fx–570ES Plus nhằm rèn luyện cho HỌC SINH thao tác nhanh, chính xác và rất hiệu quả một số bài tập TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12. Nguyên tắc thành công: Suy nghĩ tích cực; Cảm nhận đam ... 75cm/s. B. 80cm/s. C. 70cm/s. D. 72cm/s. PHẦN BA. ỨNG DỤNG CỦA SỐ PHỨC TRONG MỘT SỐ BÀI TOÁN VẬT LÝ - Dùng số phức trong bài toán viết phương trình dao động điều hòa - Dùng...
 • 25
 • 1,387
 • 4

Bộ đề trắc nghiệm vật 12

Bộ đề trắc nghiệm vật lý 12
... thÊu kÝnh?a. ¶nh thËt của vật cho bởi thấu kính có thể lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng vật. b. ảnh ảo của vật cho bởi thấu kính cùng phía với vật đối vơi thấu kính.c. Đặt vật ở tiêu diện của thấu ... -20(m/s2)Câu 34. Vật khối lợng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống dới VTCB 1(cm) rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hớng thẳng lên để vật dao động thì biên độ dao động của vật là :A. ... quan sát vật bằng kính thiên văn nói trên trong cách ngắm chừng ở thì khoảng cách giữa vật kính và thị kính là bao nhiêu?a. 120 (cm) b. 125 (cm) c. 135 (cm) d. Kết quả khácCâu 227: Vật kính...
 • 43
 • 356
 • 3

Đề trắc nghiệm vật 12 theo chu đề

Đề trắc nghiệm vật lý 12 theo chu đề
... đúng.Câu 12: nếu ảnh của một vật cho bởi gương cầu lồi là ảnh thật thìA. nh cùng chiều với vật nhỏ hơn vật. Trang 50 Yersin Highschool - TQT Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Vật 12 D. Đoạn ... chiều.Chủ đề 2: CON LẮC LÒ XO1.29. Phát biểu nào sau đây là không đúng với con lắc lò xo ngang?A. Chuyển động của vật là chuyển động thẳng.B. Chuyển động của vật là chuyển động biến đổi đều.C. Chuyển ... Highschool - TQT Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Vật 12 1.25. Một vật khối lượng 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kì 2 s, (lấy )102=π. Năng lượngdao động của vật làA. E = 60kJ B. E =...
 • 86
 • 972
 • 21

Dề trắc nghiệm vật 12 nâng cao

Dề trắc nghiệm vật lý 12 nâng cao
... đổCâu 38: Một vật dao động điều hoà theo trục Ox (O là vị trí cân bằng), vận tốc của vật khi đi qua vị trí cân bằng có độ lớn ( ) ( )s/cm20s/cm8,62 và gia tốc cực đại của vật Câu 12: Phản ứng ... sai khi nói về mối tơng quan giữa vật và ảnh qua gơngcầu lõm?A. Vật thật nằm ngoài khoảng OC cho ảnh thật nằm trong khoảng CF. Kích thớc củaảnh lớn hơn vật. B. Vật thật nằm trong khoảng CF cho ... )=10R, ( )V120UAB=, ( )V60UMB=, ( )Vt100sin660uAM=. Viết biểu thứchiệu điện thế tức thời giữa hai điểm A, B. A. ( ))V(6/t100sin 2120 uAB+=B. ( ))V(6/5t100sin 2120 uAB+=(...
 • 8
 • 442
 • 0

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật 12 doc

Tài liệu Bộ đề thi trắc nghiệm vật lý 12 doc
... lúp trên để quan sát một vật nhỏ trong cách ngắm chừng ở vô cực. Vật phải đặt cách kính lúp bao nhiêu, và độ bội giác ảnh bằng bao nhiêu? Câu hỏi trắc nghiệm vật 12 18 C. Dòng điện xoay ... : Câu hỏi trắc nghiệm vật 12 31 a. ở H1 và H2. b. ở H1 và H3. c. ở H2 và H3 d. ở H2 Câu 277: ảnh của một vật sáng thực nằm trên tiêu vật thấu kính hội tụ thì vật đặt ở đâu? ... vồng Câu 312: Giọt sương long lanh có nhiều màu khi tia sáng mặt trời ban sớm chiếu vào là do nguyên nhân nào? A B C D P P’ Câu hỏi trắc nghiệm vật 12 26 Cõu 247: Hai vật sáng...
 • 59
 • 410
 • 0

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật 12 ppt

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý 12 ppt
... ngược chiều nhau trên 1 phương thì tạo ra sóng dừng. Chọn câu trả lời đúng. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 12 Câu 1. Gia tốc trong dao động điều hoà cực đại khi : A. vận tốc dao động ... Câu 34. Vật khối lượng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống dưới VTCB 1(cm) rồi truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao động thì biên độ dao động của vật là ... Toa xe chuyển động thẳng đều lên cao. B. Toa xe chuyển động thănggr đều xuống thấp. C. Toa xe chuyển động thẳng đều theo phương ngang. D. Toa xe chuyển động tròn đều trên mặt phẳng ngang....
 • 22
 • 363
 • 0

Phân tích phần mềm IQB 6.0 Cat để lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật 12 CB

Phân tích phần mềm IQB 6.0 Cat để lập ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 CB
... đơn giản là dùng phần mềm IQB Cat 6.0 để làm những việc đó. 2. NỘI DUNG : 2.1: Các bước quá trình làm một ngân hàng câu hỏi và làm đề kiểm tra : Quá trình tạo ngân hàng câu hỏi TNKQ theo các ... tục khi phân tích phần mềm. 2.2: Giới thiệu và phân tích phần mềm IQB Cat 6.0 : _ Biểu tượng : 13 * Nhận xét có cho phép xuất ra dạng .doc quen thuộc. Ngoài ra IQB Cat 6.0 có ... xác rất cao. Do đó với giáo viên vật 12 hiện nay , việc ứng dụng CNTT để quản các cân hỏi TNKQ thành một ngân hàng câu hỏi là rất thiết thực. Từ ngân hàng đó làm sao tạo được đề kiểm...
 • 21
 • 746
 • 3

bộ đề trắc nghiệm vật 12

bộ đề trắc nghiệm vật lý 12
... khácế ảCâu 234: M t c n có kho ng nhìn rõ cách m t 12 (cm) đ n 48 (cm). Đ t m tắ ậ ả ắ ế ặ ộ th u kính sát m t thì m t nhìn rõ v t cách m t 12 (cm) mà không ph i đi u ti t. Th uấ ắ ắ ậ ắ ả ề ... m ch ng ∞ thì kho ng cách t th kính đ n v t kính là baoờ ắ ừ ở ả ừ ị ế ậ nhiêu?a. 126 (cm) b. 130 (cm) c. 122 (cm) d. K t qu khácế ảCâu 253: Chi u ánh sáng t không khí t i m t n c. Hi n t ng ... d n đ u, đ i l ng v t nào thay đ i :ầ ề ạ ượ ậ ổA. VTCB. B. Chu kì C. C năng ơ D. Biên đ .ộCâu 92. Con l c đ n có chi u dài l=0,25 (m) th c hi n 6 dao đ ng bé trong 12( s). kh iắ ơ ề ự ệ ộ...
 • 36
 • 335
 • 0

Đề trắc nghiệm vật lớp 12 potx

Đề trắc nghiệm vật lý lớp 12 potx
... thời gian lúc vật có li độ x = 0. A Gốc thời gian lúc vật có li độ x = 0. B Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A.B Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A.C Gốc thời gian lúc vật đi qua VTCB ... ng c a con l c làộ ủ ắ A. 6A. 6√2√2 cm cm B. 12 B. 12 √2√2 cm cmC.C. 6 cm 6 cm D.D. 12 cm 12 cm 12 2 02. 02. Điều nào sau đây là Điều nào sau đây là ... lên vật treođộ lớn trọng lực tác dụng lên vật treo C.C. độ lớn hợp lực của lực đàn hồi lò xo độ lớn hợp lực của lực đàn hồi lò xo và trọng lượng của vật treovà trọng lượng của vật...
 • 41
 • 559
 • 0

Tóm tắt thuyết công thức trắc nghiệm Vật 12 potx

Tóm tắt lý thuyết công thức trắc nghiệm Vật lý 12 potx
... Vật thật cho ảnh thật lớn hoặc nhỏ hơn vật + Vật thật cho ảnh ảo luôn lớn hơn vật + Vật ảo luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật * Với gương cầu lồi: + Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật + Vật ... + Vật ảo luôn cho ảnh thật nhỏ hơn vật * Với thấu kính phân kỳ: + Vật thật luôn cho ảnh ảo nhỏ hơn vật + Vật ảo cho ảnh thật luôn lớn hơn vật + Vật ảo cho ảnh ảo lớn hoặc nhỏ hơn vật ... kính hội tụ: + Vật thật cho ảnh thật lớn hoặc nhỏ hơn vật + Vật thật cho ảnh ảo luôn lớn hơn vật +∞ -∞ Vật Ảnh O 2F F I II III IV 1 2 3 4 F’ 2F’ +∞ -∞ +∞ -∞ Vật Ảnh O...
 • 33
 • 425
 • 1

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT 12 potx

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 potx
... ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 I. CÂU HỎI: CÂU 1: Chọn câu đúng Thí nghiệm ánh sang đơn sắc của Niu-tơn nhằm chứng minh A. Sự tồn ... khi qua lăng kính cũng bị lệch về phía đáy. CÂU 2: Dải sáng có bảy màu cính thu được trong th nghiệm thứ nhất của Niu-tơn được giải thích là do: A. thủy tinh đã nhuộm màu cho ánh sáng. B. ... có một màu nhất định. C. Trong ánh sáng trắng ó vô số ánh sáng đơn sắc khác nhau. D. A,B và C đều đúng. CÂU 7: Trường hợp nào trong các trường hợp nêu sau đây, hai song ánh sáng đúng là hai...
 • 2
 • 209
 • 0

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT 12 doc

ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 doc
... song. D. A,B và C đều đúng CÂU 9: Chọn câu đúng Ánh sáng màu vàng của natri có bước song bằng: A. 0,589mm B. 0,589nm C. 0,589pm D. 0,589 micromet CÂU 10: Trong thí nghiệm giao thoa ánh ... thờI gian. C. Hai song xuất phát từ một nguồn truyền đi theo hai đường khác nhau. D. A,B và C đều đúng. CÂU 8: Trong các điều kiện sau, điều kiện nào cho vân sáng trên màn? Chọn diều kiện đúng ... khoảng vân đo được sẽ là bao nhiêu? A. 0,2mm B. 0,4mm C. 0,8mm D. 1,2mm CÂU 11: Nếu làm thí nghiệm Y-âng với ánh sáng trắng thì: A. chỉ quan sát được vài vân bậc thấp có màu sắc , trừ vân...
 • 2
 • 119
 • 0

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT 12 CHƯƠNG VII - VIII

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VII - VIII
... SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG VII - VIII Câu 1 : Chọn câu đúng A. Ánh sáng trắng là tập hợp vô số ánh sáng có ... 50.10 12 D. 5.10 12 Câu 25 : Giới hạn quang in ca Canxi l 0 = 0,45àm thỡ cụng thoỏt của electron ra khỏibề mặt lớp Canxi là: A. 5,51.10 -1 9J B. 3 ,12. 10 -1 9J C. 4,41.10 -1 9J D. 4,5.10 -1 9JCâu ... súng 0,33àm. ng nng ban đầu cực đại củaquang electron là:A. 3,01.10 -1 9J; B. 3,15.10 -1 9J; C. 4,01.10 -1 9J; D. 2,51.10 -1 9JCâu 27 : Giới hạn quang điện của Natri l 0,50àm. Chiu vo Natri...
 • 4
 • 214
 • 1

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT 12 CHƯƠNG V- VI

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG V- VI
... SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 CHƯƠNG V- VI Câu1. Điều nào sau đây là Sai khi nói về lăng kính và đường đi của một ... quan giữa ảnh và vật qua thấu kính hội tụ? A. Vật thật nằm ngoài đoạn OF cho ảnh thật ngược chiều với vật. B. Vật thật nằm trong đoạn OF cho ảnh ảo cùng chiều với vật C. Vật thật nằm tại tiêu ... giữa ảnh và vật qua thấu kính phân kì? A. Vật thật luôn luôn cho ảnh ảo B. Vật thật có thể cho ảnh thật tùy vào vị trí của vật đối với thấu kính C. Vật ảo luôn luôn cho ảnh thật D. Vật ảo luôn...
 • 6
 • 464
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề trắc nghiệm vật lý 12bộ đề trắc nghiệm vật lý 12đề trắc nghiệm vật lý 12 chương 1đề trắc nghiệm vật lý 12 chương 2đề thi trắc nghiệm vật lý 12trắc nghiệm vật lý 12 theo chuyên đềNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật