Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 1)
... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 .Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 1Câu 1 : Tính giới hạn (trình ... = 2 . limx→0f( x) = ∞ → x = 0 là điểm gián đoạn loại 2.limx→1f( x) = ∞ → x = 1 là điểm gián đoạn loại 1, khử được;limx→2f( x) = ∞ → x = 2 là điểm gián đoạn loại 2.Câu 4(1.5đ). y = e−p(x)dxq( ... ( 0 , e) , giảm trên ( e, +∞) , cực đại tại x = e, fcd= e1/elimx→0+x1/x= 0 , không có tiệm cận đứng, limx→+∞x1/x= 1 , tiệm cận ngang y = 1 .Lập bảng biến thi n, tìm vài điểm đặc biệt, vẽ.Câu...
 • 2
 • 2,311
 • 5

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 2)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 2)
... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 .Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 2Câu 1 : Tính giới hạn (trình ... 1 + x)1/(x +1) 1(1+x)2( 1 − ln ( x + 1 ) )→ y′≥ 0 ⇔ 0 < x ≤ e − 1 . Hàm tăng trên ( 0 , e − 1 ) , giảm trên ( e − 1 , +∞) , cực đại tạix = e− 1 , fcd= e1/elimx→−1+( x + 1 )1/(x +1)= 0 , không ... x + 1 )1/(x +1)= 1 , tiệm cận ngang y = 1 .Lập bảng biến thi n, tìm vài điểm đặc biệt, vẽ.Câu 3(1.0đ). Miền xác đònh x < −3 , x > 0 , y liên tục trên toàn MXĐ, không có điểm gián đoạn.Câu...
 • 2
 • 1,118
 • 3

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 3)

Đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009-2010 (Đề 3)
... ĐỀ THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009-2010 .Môn học: Giải tích 1.Thời gian làm bài: 90 phút. Đề thi gồm 7 câu.HÌNH THỨC THI: TỰ LUẬNCA 3Câu 1 : Tính giới hạn (trình ... tiệm cận ngang y = 1 .Lập bảng biến thi n, tìm vài điểm đặc biệt, vẽ.Câu 3(1.5đ). Miền xác đònh x =kπ3, k ∈ Z. Điểm gián đoạn loại 1, khử được: x = mπ; điểm giánđoạn loại 2: x =kπ3, k không chia ... x.Câu 2 : Khảo sát và vẽ đồ thò của đường cong y = e1x.Câu 3 : Tìm và phân loại tất cả các điểm gián đoạn của đồ thò hàm số y =s in 2 xs in 3 x.Câu 4 : Tính tích phân suy rộng+∞2dxx ·√x2+ x − 1Câu...
 • 2
 • 933
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007 khối d
... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Câu Ý Nội dung Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... điểm P sao cho tam giác PAB đều (1,00 điểm) (C) có tâm ()I1; 2− và bán kính R3.= Ta có: PAB∆ đều nên IP 2IA 2R 6=== ⇔ P thuộc đường tròn ()C' tâm I, bán kính R' 6.= 0,50 ... của phương trình: 2t5t8m−+= (1). Hệ đã cho có nghiệm khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm 12tt,tt== thoả mãn: 12t2,t 2≥≥ (t1, t2 không nhất thi t phân biệt). Xét hàm số ()2ft...
 • 4
 • 789
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối a
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối A (Đáp án - thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1,0 ... x2 là nghiệm của (*), ta có: k1 + k2 = – 211(2 1) x − – 221(2 1) x − = 212 12 12212 1 24( ) 8 4( ) 2.(4 2( ) 1) xx xx xxxx x x+− −++−−++ 0,25 I (2,0 điểm) Theo ... 22322 25432()0 (1) ()2() (2xy xy y x yxy x y x y⎧−+−+=⎪⎨++=+⎪⎩). Ta có: (2) ⇔ (xy – 1)( x2 + y2 – 2) = 0 ⇔ xy = 1 hoặc x2 + y2 = 2. 0,25 • xy = 1; từ (1) suy ra: y4 –...
 • 5
 • 451
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2011 khối b
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011 Môn: TOÁN; Khối B (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1. (1,0 ... 2112301xyzxyz−+⎧==⎪−−⎨⎪++−=⎩ ⇒ I(1; 1; 1). 0,25 Gọi M(a; b; c), ta có: M ∈ (P), MI ⊥ ∆ và MI = 41 ⇔ 422230220( 1) ( 1) ( 1) 224abcabcabc⎧++−=⎪−−+=⎨⎪−+−+−=⎩0,25 ⇔ 22 22134( 1) (2 2) ( 3 3) ... 2/4 Câu Đáp án Điểm2. (1,0 điểm) Điều kiện: – 2 ≤ x ≤ 2 (*). Khi đó, phương trình đã cho tương đương: ()232 22 44 103+− − + − = −xxxx (1). 0,25 Đặt t = 2 +x– 2 2− ,x (1) trở thành:...
 • 4
 • 477
 • 2

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2009 khối d
... TẠO ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TOÁN; Khối: D (Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) ĐÁP ÁN − THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm1. (1,0 ... định: .D = \• Sự biến thi n: - Chiều biến thi n: hoặc 3'4 4;yxx=−'0y =⇔1x =± 0.x =0,25 Hàm số nghịch biến trên: (; và đồng biến trên: và (1 1) ∞ − (0 ;1); (1;0)− ; ).+∞- Cực ... ).+∞- Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại đạt cực đại tại y1, 1;CTxy=± =−0,x =CĐ 0.=- Giới hạn: lim lim .xxyy→−∞ →+∞==+∞0,25 - Bảng biến thi n: Trang 1/4 0,25 • Đồ thị:...
 • 4
 • 607
 • 1

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006 khối a
... 1/5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 Môn: TOÁN, khối A (Đáp án - Thang điểm gồm 05 trang) Câu Ý Nội ... sự biến thi n và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm) y = 322x 9x 12x 4.−+− • TXĐ: .\ • Sự biến thi n: ()2y' 6 x 3x 2=−+, y' 0 x 1, x 2.=⇔= = 0,25 Bảng biến thi n: ... điểm) Từ giả thi t suy ra: 2211 1 1 1.xyx y xy+= + − Đặt 11a, bxy== ta có: ()22aba b ab 1+= + − ()()()233 22Aa b aba b ab ab.=+=+ +− =+ 0,25 Từ (1) suy ra: ()2ab...
 • 5
 • 470
 • 0

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002 khối d
... 1 Bộ giáo dục và đào tạo Kỳ thi tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2002 Môn Toán, khối D Đáp án và thang điểm đề thi chính thức Câu Nội dung Điểm ĐH CĐ ... này đều không nằm trong (P), nên điều kiện ()PA,dAm đợc thoả mãn. ĐS : m = - 1/2 1/4 1/4 Cách 2: Viết phơng trình dm dới dạng tham số ta đợc =+=+=m)t.m(12zt1)(2m1 y1)tm)(2m(1 ... 1/2 34ln41+= ( đvdt). 1/4 1/4 3. 1 1 Ký hiệu ()1xmx1m2)x(f2= . Yêu cầu bài toán tơng đơng với tìm m để hệ phơng trình sau có nghiệm: (H) ()==.x)x(fx)x(f// 1/4...
 • 8
 • 702
 • 3

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a

đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối a
... ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008 Môn: TOÁN, khối D (Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang) Nội dung Câu Điểm I 2,00 1 Khảo sát sự biến thi n ... (x y)(x 2y 1) 0 (1) x2y yx1 2x 2y(2)+−−=⎧⎪⎨−−=−⎪⎩ Từ điều kiện ta có x + y > 0 nên (1) ⇔ x = 2y + 1 (3). Trang 2/4 0,50 Thay (3) vào (2) ta được (y 1) 2y 2(y 1)+ =+ ⇔ y ... 1 2n2n 2n 2n 2n0 (1 1) C C C C .−=−=−+− + 2n 2n 0 1 2n 1 2n2n 2n 2n 2n2 (1 1) C C C C .−=+ = + ++ +0,50 ⇒13 2n12n2n 2n 2nC C C 2 .−−+++ =16. Từ giả thi t suy ra 2n 122048n−=⇔=0,50...
 • 4
 • 500
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008đáp án đề thi đại học môn toán năm 2005đáp án đề thi đại học môn toán năm 1999đáp án đề thi đại học môn toán năm 2003đáp án đề thi đại học môn toán năm 1998đáp án đề thì đại học môn toán năm 2012đáp án đề thi đại học môn toán năm 2004đáp án đề thi đại học môn toán năm 2002đáp án đề thi đại học môn toán năm 2006đáp án đề thi đại học môn toán năm 2007đáp án đề thi đại học môn toán nam 2013đáp án đề thi đại học môn toán năm 2013dap an de thi dai hoc mon toan nam 2014đáp án đề thi đại học môn toán năm 2008 khối ađáp án đề thi đại học môn toán năm 2009Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP