Báo cáo y học: "Đánh giá kết quả điều trị khuyết hồng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân và xung quanh khớp cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài" ppsx

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh viện việt đức
... cuống ngoại vi tại bệnh vi n Vi t Đức nhằm một mục tiêu sau: Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da- cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh vi n Vi t Đức. ... cứu đánh giá kết quả điều trị một cách hệ thống. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da- cân hiển ngoài cuống ... tĩnh mạch hiển ngoài, nhánh xiên của động mạch mác [4]. Tại bệnh vi n Vi t Đức đã sử dụng vạt da- cân hiển ngoài cuống ngoại vi để điều trị những khuyết hổng phần mềm vùng gót, cổ chân từ năm...
 • 94
 • 602
 • 1

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA ISOTRETINOIN Ở BỆNH NHÂN BỊ TRỨNG CÁ SỬ DỤNG CORTICOID BÔI" ppsx

Báo cáo y học:
... (33,1%11(95,8% ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA ISOTRETINOIN BỆNH NHÂN BỊ TRỨNG CÁ CÓ SỬ DỤNG CORTICOID BÔI Huỳnh Văn Bá* TểM TT Nghiờn cu so sỏnh hiu quả điều trị bệnh trứng bằng isotretinoin ... 0,4 mg/kg/ng y và doxycyclin liều 100 mg x 2 lần/ng y, trong 10 tuần. Kết quả cho th y: isotretinoin hiệu quả hơn doxycyclin trong điều trị bệnh nhân (BN) trứng sử dụng corticoid bôi. ... corticoid trước can thiệp. - Đánh giá hiệu quả điều trị của isotretinoin BN bị trứng sử dụng corticoid bôi. - Bước đầu tìm hiểu tác dụng không mong muốn của isotretinoin. Đối tợng và phơng...
 • 7
 • 863
 • 1

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT Ở CÁC ĐIỂM KÍNH HIỂN VI SỞ " ppsx

Báo cáo y học:
... n y chủ y u là điểm kính hiển vi trạm y tế xã thuộc huyện A Lưới. Số điểm kính hiển vi có khả năng l y và nhuộm được lam máu giọt mỏng là 27,78% (10/36), chủ y u điểm kính hiển vi tại các ... nhuộm lam (p < 0,05). Đối chiếu với kết quả kiểm tra kỹ thuật lam NH GI KếT QUả XẫT NGHIM sinh trùng SốT RÉT CÁC ĐIÓM KÍNH HIÓN VI CƠ SỞ Nguyn Vừ Hinh*; Hoàng Văn Hội *; Bựi Th ... loại y u kém. * Từ khoá: sinh trùng sèt rÐt; Kết quả xét nghiệm; Điểm kính hiển vi sở. Evaluation of results of malaria parasite examination AT THE MICROSCOPE POINTS SUMMARY A...
 • 7
 • 797
 • 1

Báo cáo y học: "đÁNH GIÁ KếT QUả điềU TRị MộT số BệNH DA LIễU bằNG LASER CO2 45W ở BệNH ViệN 103" doc

Báo cáo y học:
... đNH GI KếT QUả điềU TRị MộT số BệNH DA LIÔU b»NG LASER CO2 45W ë BÖNH ViÖN 103 Phm Hong Khõm* TóM TắT 1.333 bnh nhõn (BN) được điều trị bằng laser CO2 45W từ 2006 đến 2008. Kết quả cho ... điện, tuy nhiên mất máu, lâu lành da kết quả thẩm mỹ có nhiều hạn chế. Từ năm 2006 đến nay, Khoa Da liễu, Bệnh viện 103 tiến hành sử dụng m y laser CO2 45W để điều trị, đem lại kết quả khả ... BN điều trị ngoại trú bằng laser CO2 45W tại phòng khám của Khoa Da liễu, Bệnh viện 103 từ tháng 5 - 2006 đến 8 - 2010. M y laser CO2 45W do Công ty Laser Điện tử Y học sản xuất. Nguyên...
 • 4
 • 518
 • 2

Báo cáo y học: "Đánh giá kết quả điều trị liệt mở thanh quản bằng phương pháp cắt dây thanh quản bán phần tại khoa cấp cứu, bệnh viện tai mũi họng" potx

Báo cáo y học:
... Đánh giá kết quả điều trị liệt mở thanh quản bằng phương pháp cắt d y thanh quản bán phần tại khoa cấp cứu, bệnh viện tai mũi họng Quách Thị Cần* Tóm tắt Liệt d y thanh 2 bên thờng g y ... nguyên nhân. Cắt tuyến giáp: 20 BN; nguyên nhân khác: 4 BN. Liệt mở thanh quản gặp chủ y u do tai biến của phẫu thuật cắt tuyến giáp. 3. Các kỹ thuật sử dụng. Cắt d y thanh bán phần sau (kỹ ... cứu 24 trờng hợp liệt d y thanh 2 bên. 14 bệnh nhân (BN) đợc phẫu thuật bằng kỹ thuật I (cắt d y thanh bán phần sau), 10 BN đợc phẫu thuật bằng kỹ thuật II (cắt d y thanh bán phần kèm theo khâu...
 • 5
 • 773
 • 13

Báo cáo y học: "NHậN XéT KếT QUả ĐIềU TRị GẫY Hở HAI XươNG CẳNG cHâN BằNG KHUNG CọC éP REN NGượC CHIềU CảI BIêN TạI BệNH VIệN TIềN GIANG" doc

Báo cáo y học:
... cổ chân và may một túi vải bọc giữ khung, cách chăm sóc chân đinh khi xuất viện. 1 NHậN XéT KếT QUả ĐIềU TRị G Y Hở HAI XươNG CẳNG cHâN BằNG KHUNG CọC éP REN NGượC CHIềU CảI BIêN TạI BệNH ... tỏ khung cải biên có khả năng cố định tốt, đa dạng, đáp ứng cho từng vị trí g y và không ảnh hưởng đến tầm vận động khớp. * Từ khóa: g y hở 2 xương cẳng chân; Cọc ép ren ngược chiều cải biên. ... chiều (CERNC) cải biên điều trị cho 43 bệnh nhân (BN) (44 cẳng chân) g y hở đầu trên, đầu dưới, 1/3 giữa, g y 2 tầng hai xương cẳng chân (2XCC) độ II, IIIA, 20 thứ phát). Ngoài ra khung không...
 • 22
 • 616
 • 0

Báo cáo y học: "Đánh giá kết quả điều trị khuyết hồng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân xung quanh khớp cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài" ppsx

Báo cáo y học:
... hồng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân xung quanh khớp cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài Phạm Ngọc Thắng* Vũ Nhất Định* Nguyễn ... dụng 61 vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài để che phủ các khuyết hổng phần mềm (KHPM) vùng 1/3 dưới (D) cẳng chân đạt kết quả tốt. Có 2 vạt bị hoại ... phẫu ứng dụng lâm sàng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi điều trị các khuyết hổng phần mềm vùng 14 1/3 dưới cẳng chân, cổ chân, mắt cá chân củ gót. Luận án Tiến sỹ Y học,...
 • 18
 • 433
 • 0

Báo cáo y học: "Nhận xét kết quả điều trị gãy hở thân hai xương cẳng chân Bằng đinh nội tuỷ chốt tại Bệnh viện 175" pptx

Báo cáo y học:
... Nhận xét kết quả điều trị g y hở thân hai xương cẳng chân Bằng đinh nội tuỷ chốt tại Bệnh viện 175 PhamThái Hưũ * Phạm Đăng Ninh** Tóm tắt Các tác giả đánh giá kết quả điều trị 72 bệnh ... đinh nội tuỷ chốt tại Bệnh viện 103. Luận văn Thạc sỹ Y học. HVQY. 2005. 5. Phạm Tuyết Ngọc. Đánh giá kết quả điều trị g y kín 2XCC bằng phương pháp đóng đinh nội tuỷ kín chốt tại Bệnh ... Đánh gía kết quả điều trị phẫu thuật cấp cứu g y hở 2XCC tại Bệnh viện 103. Luận văn Thạc sỹ Y học. HVQY. 2005. 4. Nguyễn Thế Điệp. Đánh gía kết quả điều trị phẫu thuật g y hở 2XCC bằng phương...
 • 25
 • 577
 • 4

báo cáo y học: "Đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp do sỏi bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi" doc

báo cáo y học:
... tắt Nghiên cứu đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp (VTMC) do sỏi bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi trên 65 bệnh nhân (BN). Kết quả cho th y đ y phẫu thuật hiệu quả, tỷ lệ thành công ... rate was high: 98.5%. only 1.5% had to change to open operation. Complicated rate during Đánh giá kết quả điều trị viêm túi mật cấp do sỏi bằng phẫu thuật cắt túi mật nội soi Hoàng Mạnh ... Nghiên cứu và điều trị phẫu thuật bệnh lý sỏi mật tại Bệnh viện Việt Đức. Tạp chí Ngoại khoa. 2000, số 2: tr.18-23. 2. Nguyễn Tấn Cường. Điều trị sỏi túi mật bằng phẫu thuật cắt túi mật qua soi...
 • 21
 • 590
 • 2

Báo cáo y học: "đánh giá hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đông cứng nghẽn tắc bằng vậttrị liệu kết hợp tập vận động" docx

Báo cáo y học:
... đánh giá hiệu quả điều trị viêm quanh khớp vai thể đông cứng nghẽn tắc bằng vật trị liệu kết hợp tập vận động Nguyễn Hữu Huyền* Võ Xuân Nội* tóm tắt Nghiên cứu 60 bệnh nhân (BN) viêm quanh ... đánh giá hiệu quả điều trị ở BN VQKV thể đông cứng nghẽn tắc bằng vận động. đối tượng và phương pháp nghiên cứu 1. Đối tượng nghiên cứu. 60 BN VQKV thể đông cứng nghẽn tắc được điều trị ... pháp vật để giảm đau chống viêm thường đạt hiệu quả không cao. Điều trị bằng vận động phải tích cực, khớp vai bằng tay của kỹ thuật viên tập tăng tầm vận động các động tác của khớp vai. ...
 • 25
 • 1,278
 • 8

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ KẾT QUả ĐIỀU Trị PHẪU THUẬT CHẤN THƯơNG CộT sỐNG Cổ THẤP BẰNG ĐƯỜNG SAU " potx

Báo cáo y học:
... ĐÁNH GIÁ KẾT QUả ĐIỀU Trị PHẪU THUẬT CHẤN THƯơNG CộT sỐNG Cổ THẤP BẰNG ĐƯỜNG SAU TrươngThiết Dũng* Vừ Vn Nho** Nguyn Hựng Minh*** TóM tắt Nghiờn cu 86 bệnh nhân (BN) chấn thương cét sống ... bệnh lý chấn thương CSC, từ đó n y sinh y u cầu nghiên cứu tiếp tục về bệnh lý n y trong tình hình mới hiện nay. Nghiên cứu n y nhằm mục đích đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật chấn thương ... tạp chí y - d-ợc học quân sự số 4-2009 9 Phần lớn các thương tổn g y, trật đốt sống cổ thấp đều có thể điều trị bằng phẫu thuật đường sau: bắt nẹp, vít theo phương pháp Roy - Camille....
 • 23
 • 573
 • 1

Báo cáo y học: "NHẬN XÐT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ HẸP NIỆU ĐẠO DO DI CHỨNG SAU CHẤN THƯƠNG" pps

Báo cáo y học:
... ĐIỀU TRỊ HẸP NIỆU ĐẠO DO DI CHỨNG SAU CHẤN THƯƠNG Lê Anh Tuấn* Vũ Thắng* Vũ Đình Cầu* TÓM TẮT Hẹp niệu đạo (NĐ) là một trong những bệnh lý niệu khoa thường gặp. Phương pháp điều trị phụ ... BN. Tạp chí Y học Việt Nam. 2005, 313, tr.827-831. Tạp chí y - d-ợc học quân sự số 8-2009 5 Mục đích của nghiên cứu n y là đánh giá kết quả điều trị hẹp do di chứng sau chấn thương ... dài đoạn hẹp. Từ 3 - 2000 đến 11 - 2007, 43 bệnh nhân (BN) hẹp di chứng sau chấn thương được điều trị tại Khoa Tiết niệu, Bệnh viện 103, trong đó 14 BN hẹp NĐ trước và 29 BN hẹp sau. Các...
 • 15
 • 758
 • 0

Báo cáo y học: "Đánh giá kết quả tán sỏi ngoài thể kết hợp với bài thuốc Thạch kim thang điều trị sỏi tiết niệu tại bệnh Viện Y Học Cổ truyền Tw" potx

Báo cáo y học:
... trên 72 bệnh nhân (BN) bị sỏi tiết niệu (STN) được tán sỏi ngoài thể (TSNCT) kết hợp với bài thuốc y học cổ truyền Thạch kim thang tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Tạp chí y - d-ợc học quân ... quả tán sỏi ngoài thể kết hợp với bài thuốc Thạch kim thang điều trị sỏi tiết niệu tại bệnh Viện Y Học Cổ truyền Tw Trịnh Tùng* Trần Văn Hinh** Phạm Quang Vinh** Nguyễn Anh Tuấn** ... sĩ Y học của Dương Minh Sơn "Nghiên cứu tác dụng của bài thuốc Thạch kim thang trong điều trị sỏi niệu quản" cho kết quả 70,59% bài sỏi niệu quản, còn chúng tôi l y bài thuốc “Thạch...
 • 18
 • 786
 • 1

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ HIệU QUẢ ĐIềU TRị CỦA THUỐC “AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN” TRêN Mô HìNH XUẤT HUYẾT NÃO Ở NHẮT THỰC NGHIỆM CHUỘT" ppsx

Báo cáo y học:
... 2. Feng Y. B., Luo W.Q., Zhu S.Q. Explore new ĐÁNH GIÁ HIệU QUẢ ĐIềU TRị CỦA THUỐC “AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN” TRêN HìNH XUẤT HUYẾT NÃO CHUỘT NHẮT THỰC NGHIỆM Hồ Anh Sơn*; Hoàng Văn ... cho chuột nhắt trưởng thành. Sau 24 - 48 giờ, các rối loạn vận động xuất hiện và phù não ng y càng tăng. Sử dụng hình n y để thử nghiệm tác dụng điều trị của “An cung ngưu hoàng hoàn” trong ... thành công hình đột quỵ ch y máu não trên động vật. Có nhiều bài thuốc cổ phương và nghiệm phương điều trị hiệu quả các chứng bệnh n y. Trong đó, thuốc An cung ngưu hoàng hoàn (AC)...
 • 26
 • 627
 • 1

đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong cơ dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... chân bằng vạt nửa trong dép tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức nhằm 2 mục đích: 1. Mô tả đặc điểm tổn thương của khuyết hổng phần mềm 1/ 3 giữa cẳng chân được điều trị bằng vạt nửa trong dép ... Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật che phủ khuyết hổng phần mềm bằng vạt nửa trong dép cuống trung tâm. 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1. 1. CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU, CHỨC NĂNG VÙNG CẲNGCHÂN- CƠ ... nửa ngoài dép: 27 ,12 ± 1, 41 cm; nửa trong dép: 24,82cm ± 1, 18cm.+ Chiều rộng: Đo tại nơi rộng nhất của cơ: 7,87 ± 0,46cm. Đo tại giữa cơ: 7,47 ± 0,48cm. Đo tại 1/ 3 dưới cơ: 5 ,16 ± 0,44cm.+...
 • 56
 • 564
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo nhận xét đánh giá kết quả thử việcđánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương phá đốt nhiệt sóng cao tânnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầunghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùiđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soiđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005đánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênđánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngựcđánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bvđk trung ương thái nguyênđánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản bằng laser holmium tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP