Báo cáo y học: "Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của toflovir (tenofovir) ở bệnh nhân viêm gan b mạn tính hoạt động" pptx

Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế của việc phát triển thủy nông trên địa bàn huyện Thanh Thủy- Thanh Hóa.doc

Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế của việc phát triển thủy nông trên địa bàn huyện Thanh Thủy- Thanh Hóa.doc
... hiệu quả phân bổ là hiệu quả kỹ thuật có tính đến các yếu tố về giá của đầu vào và giá của đầu ra. Vì thế nó còn đợc gọi là hiệu quả về giá [6].Khi tiến hành phân tích, đánh giá hiệu quả kinh ... xuất nông nghiệp của huyện, nâng cao đời sống của ngời dân chân lấm tay bùn và nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện. Nhng để hệ thống thuỷ nông của huyện phát ... ruộng của huyện. Có nh vậy thì hiệu quả kinh tế mà các công trình thuỷ nông mang lại cho huyện, xà và các hộ trong việc sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác ngày càng tăng.4.3 Đánh giá...
 • 64
 • 777
 • 4

Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dương thượng cang theo y học cổ truyền

Đánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II thể Can dương thượng cang theo y học cổ truyền
... quân y Viện y học cổ truyền quân đội Trần thị thanh bình ĐáNH GIá tác dụng điều trị CủA HàO CHÂM trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát Độ I, II Thể can dơng thợng cang theo y học cổ truyền chuyên ... tăng huyết áp theo nguyên nhân Dựa theo nguyên nhân tăng huyết áp đợc chia làm hai loại: tăng huyết áp thứ phát tăng huyết áp nguyên phát [3]:- Tăng huyết áp thứ phát: còn gọi là tăng huyết ... 62 bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ I, II theo tiêu chuẩn của WHO/ISH (1999) [83], thể Can dơng thợng cang theo Y học cổ truyền, chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm: Nhóm 1: gồm 31 bệnh nhân...
 • 100
 • 1,459
 • 9

Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế của việc khai thác các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ- Phú Thọ

Bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế của việc khai thác các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ- Phú Thọ
... trình thuỷ nông. _ Đánh giá thực trạng các công trình thuỷ nông địa bàn nghiên cứu._ Đánh giá thực trạng khai thác các công trình thuỷ nông địa bàn nghiên cứu._ Đánh giá hiệu quả kinh tế của ... quả khai thác các công trình thuỷ nông. 44 kinh nghiệm trong việc khai thác các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ làm cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu và đánh giá hiệu quả ... quả kinh tế của việc khai thác các công trình thuỷ nông. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể._ Hệ thống cơ sở lý luận và thực tiễn của hiệu quả kinh tế hiệu quả kinh tế trong việc khai thác các công trình...
 • 64
 • 544
 • 1

Bước đẩu đánh giá hiệu quả kinh tế của việc khai thác các công trình thủy nông trên địa bàn huyện thanh thủy –phú thọ

Bước đẩu đánh giá hiệu quả kinh tế của việc khai thác các công trình thủy nông trên địa bàn huyện thanh thủy –phú thọ
... quanh hiệu quả của việc khai thác các công trình thuỷ nông mang lại cho sản xuất của hộ.Phần IV Kết quả nghiên cứu4.1 Thực trạng các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ.Để khai ... kinh tế của việc khai thác các công trình thuỷ nông cũng chính là phân tích, đánh giá đồng thời cả hiệu quả kỹ thuật và hiệu quả phân bổ mà các công trình mang lại cho huyện, xà và các hộ nông ... hiệu quả kinh tế trong việc khai thác các công trình thuỷ nông của huyện. Bên cạnh những thành công huyện bớc đầu đạt đợc thì huyện vẫn còn những tồn tại, khó khăn trong quá trình khai thác; ...
 • 64
 • 506
 • 1

bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế của việc khai thác các công trình thủy nông trên địa bàn huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ

bước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế của việc khai thác các công trình thủy nông trên địa bàn huyện Thanh Thủy - tỉnh Phú Thọ
... các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Thanh Thu - tỉnh Phú Thọ ".1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.1.2.1 Mục tiêu chung. Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc khai thác các công trình ... 0918.775.368 kinh nghiÖm trong việc khai thác các công trình thuỷ nông trên địa bàn huyện Thanh Thuỷ làm cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu và đánh giá hiệu quả kinh tế của việc khai thác các công trình ... trình thuỷ nông địa bàn nghiên cứu._ Đánh giá thực trạng khai thác các công trình thuỷ nông địa bàn nghiên cứu._ Đánh giá hiệu quả kinh tế của việc khai thác các công trình thuỷ nông mang...
 • 79
 • 542
 • 0

Đánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGF)

Đánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bì (EGF)
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NG TH MAI TRANG ĐáNH GIá HIệU QUả ĐIềU TRị LOéT BàN CHÂN BệNH NHÂN ĐáI THáO ĐƯờNG BằNG YếU Tố TĂNG TRƯởNG BIểU ... bằng yếu tố tăng trưởng biểu với 2 mục tiêu sau: 1. Nhận xét đặc điểm lâm sàng - cận lâm sàng tổn thương loét bàn chân bệnh nhân đái tháo đường. 2. Đánh giá hiệu quả điều trị phối hợp yếu ... thấy 6% tổng số bệnh nhân đái tháo đường vào viện điều trị do bị các vết loét bàn chân [40]. Hơn 2% tổng số bệnh nhân đái tháo đường nằm viện điều trị tại bệnh viện có vết loét bàn chân tiến triển....
 • 105
 • 898
 • 3

BÁO CÁO KHOA HỌC: "BƯỚC ĐẦU ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG CỦA HỆ THỰC VẬT KHU VỰC ĐẠI Ả - ĐẠI CÁO - CỔ KHU THUỘC VƯỜN QUỐC GIA PHONG NHA - KẺ BÀNG" pot

BÁO CÁO KHOA HỌC:
... tôi đã thực hiện đề tài: “Bước đầu khảo sát tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch khu vực Đại - Đại Cáo - Cổ Khu thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (khu hệ nghiên cứu)”. NỘI DUNG, ... của hệ thực vật khu vực Đại - Đại Cáo - Cổ Khu là 4,02:1 chứng tỏ hệ thực vật ở đây mang tính chất nhiệt đới điển hình. Chỉ số này của khu hệ nghiên cứu thậm chí còn cao hơn so hệ thực vật ... diện tích của khu vực này thì hệ thực vật khu vực Đại - Đại Cáo Cổ Khu là khá phong phú và đa dạng. Khi phân tích các chỉ số chi, họ của ngành Ngọc Lan trong khu hệ thực vật nghiên cứu,...
 • 12
 • 368
 • 0

đánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bì

đánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bì
... thương loét bàn chân do đái tháo đường 131.2.7. Nguyên tắc điều trị tổn thương loét bàn chân do đái tháo đường 141.2.8. Dự phòng 141.3. Điều trị loét bàn chân bằng yếu tố tăng trưởng biểu (EGF) ... mạch chân 3.2. Đánh giá hiệu quả điều trị phối hợp yếu tố tăng trưởng biểu trong chăm sóc loét bàn chân bệnh nhõn đái tháo đường. 3.2.1. Các loại thuốc điều trị - Liều insulin trung bình- ... nhiều phương pháp điều trị loét bàn chân BN đái tháo đường, trong đó yếu tố tăng trưởng biểu (Epidermal 1 TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Tạ Văn Bình (2007), Bệnh bàn chân đái tháo đường , Những...
 • 46
 • 1,194
 • 7

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA ISOTRETINOIN BỆNH NHÂN BỊ TRỨNG CÁ CÓ SỬ DỤNG CORTICOID BÔI" ppsx

Báo cáo y học:
... (33,1%11(95,8% ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ CỦA ISOTRETINOIN BỆNH NHÂN BỊ TRỨNG CÁ CÓ SỬ DỤNG CORTICOID BÔI Huỳnh Văn Bá* TểM TT Nghiờn cu so sỏnh hiu quả điều trị bệnh trứng bằng isotretinoin ... 0,4 mg/kg/ng y và doxycyclin liều 100 mg x 2 lần/ng y, trong 10 tuần. Kết quả cho th y: isotretinoin hiệu quả hơn doxycyclin trong điều trị bệnh nhân (BN) trứng sử dụng corticoid bôi. ... corticoid trước can thiệp. - Đánh giá hiệu quả điều trị của isotretinoin BN bị trứng sử dụng corticoid bôi. - Bước đầu tìm hiểu tác dụng không mong muốn của isotretinoin. Đối tợng và phơng...
 • 7
 • 863
 • 1

Báo cáo y học: "Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của toflovir (tenofovir) bệnh nhân viêm gan b mạn tính hoạt động" pptx

Báo cáo y học:
... (tenofovir) < /b> ở < /b> b nh < /b> nhân < /b> viêm < /b> gan < /b> b mạn tính hoạt động Nguyễn Văn Mùi*; Hoàng Vũ Hùng* Tóm tắt Nghiên cứu trên 42 b nh < /b> nhân < /b> (BN) viêm < /b> gan < /b> B mạn tính hoạt động điều < /b> trị < /b> b ng toflovir < /b> (tenofovir) < /b> ... quả < /b> nghiên cứu và b n luận 1. Đặc điểm tuổi, giới và tiền sử phát hiện b nh < /b> của < /b> BN trớc khi điều < /b> trị.< /b> * Phân b BN theo tuổi và giới: B c đầu < /b> đánh < /b> giá < /b> hiệu < /b> quả < /b> điều < /b> trị < /b> của < /b> toflovir < /b> (tenofovir) < /b> ... 29/31 BN cã HBeAg (+) sau điều < /b> trị < /b> đà mất HBeAg và xuất hiện anti- HBe. 80,95% BN có chuyển đảo huyết thanh sau 48 tuần điều < /b> trị.< /b> So sánh nồng độ AND - HBV trớc và sau điều < /b> trị < /b> th y:< /b> 6 BN đÃ...
 • 5
 • 750
 • 1

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ HIệU QUẢ ĐIềU TRị CỦA THUỐC “AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN” TRêN Mô HìNH XUẤT HUYẾT NÃO NHẮT THỰC NGHIỆM CHUỘT" ppsx

Báo cáo y học:
... 2. Feng Y. B., Luo W.Q., Zhu S.Q. Explore new ĐÁNH GIÁ HIệU QUẢ ĐIềU TRị CỦA THUỐC “AN CUNG NGƯU HOÀNG HOÀN” TRêN HìNH XUẤT HUYẾT NÃO CHUỘT NHẮT THỰC NGHIỆM Hồ Anh Sơn*; Hoàng Văn ... cho chuột nhắt trưởng thành. Sau 24 - 48 giờ, các rối loạn vận động xuất hiện và phù não ng y càng tăng. Sử dụng hình n y để thử nghiệm tác dụng điều trị của “An cung ngưu hoàng hoàn” trong ... thành công hình đột quỵ ch y máu não trên động vật. Có nhiều bài thuốc cổ phương và nghiệm phương điều trị hiệu quả các chứng bệnh n y. Trong đó, thuốc An cung ngưu hoàng hoàn (AC)...
 • 26
 • 627
 • 1

Nghiên cứu nồng độ homocystein máu và đánh giá hiệu quả điều trị tăng homocystein máu bệnh nhân suy thận mạn lọc máu bằng thận nhân tạo

Nghiên cứu nồng độ homocystein máu và đánh giá hiệu quả điều trị tăng homocystein máu ở bệnh nhân suy thận mạn lọc máu bằng thận nhân tạo
... chuẩn đánh giá hiệu quả lọc máu bằng thận nhân tạo Lọc máu bằng thận nhân tạo đạt hiệu quả khi PRU  0,65 hoặc Kt/V  1,20. PRU = U0 – U1 / U0 (U0: nồng độ urê trước lọc, U1: nồng độ ... nhân lọc máu bằng thận nhân tạo khoảng 13.000 bệnh nhân ghép thận mỗi năm đến nay bệnh nhân suy thận mạn giai đọan cuối đang lọc máu bằng thận nhân tạo chu kỳ khoảng hơn 300.000 khoảng ... công thức Cockcroft - Gault Nồng độ homocystein tương quan nghịch chặt chẽ với độ lọc cầu thận nồng độ trung bình bệnh nhân suy thận mạn lọc máu bằng thận nhân tạo chu kỳ từ 25-30 mol/L...
 • 131
 • 590
 • 1

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của Colchicine bệnh nhân bệnhviêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu cơ tim

Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị của Colchicine ở bệnh nhân bệnh lý viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu cơ tim
... cấp sau nhồi máu tim gây viêm màng ngoài tim co thắt [8, 9, 47]. 1.4. Điều trị viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu tim Điều trị viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu tim về bản ... về nhồi máu tim 3 1.2. Đại cương về viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu tim 4 1.3. Biến chứng của viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu tim 14 1.4. Điều trị viêm màng ngoài tim cấp ... trong điều trị nhồi máu tim suy tim sau nhồi máu tim. - ong23,2 14,2% 3.2. Đặc điểm lâm sàng của nhóm bệnh nhân viêm màng ngoài tim 3.2.1. Tỷ lệ viêm màng ngoài tim cấp sau nhồi máu...
 • 86
 • 483
 • 0

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan c

nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và bước đầu đánh giá một số chỉ số apri và fibroscan ở bệnh nhân viêm gan mạn do vi rút viêm gan c
... sàng c đầu đánh giá một số chỉ số APRI fibroscan bệnh nhân vi m gan mạn do vi rút vi m gan C với 2 m c tiêu:1. Nghiên c u đ c điểm lâm sàng c a bệnh nhân vi m gan vi rút C mạn tính2. ... nghiên c u. 1.2. Dịch tễ h c vi m gan gan do vi rút vi m gan C 1.2.1. Tình hình nhiễm vi rút vi m gan C gan do vi rút vi m gan C trên thế giớiTổ ch c Y Tế Thế giới ư c tính c khoảng ... vi m gan vi rút C mạn tính gan do vi rút vi m gan C 1.6.1. Chẩn đoán vi m gan vi rút C mạn tính Bệnh nhân c tiền sử phát hiện vi m gan C từ 6 tháng trư c, đợt này vào vi n c thể c biểu...
 • 99
 • 1,209
 • 5

Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị bệnh trứng cá thông thường phụ nữ bằng Diane 35 (FULL TEXT)

Bước đầu đánh giá hiệu quả điều trị bệnh trứng cá thông thường ở phụ nữ bằng Diane 35 (FULL TEXT)
... Bớc đầu đánh giá hiệu quả điều trị bệnh trứng thông thờng phụ nữ bằng Diane 35 với 2 mục tiêu: 1. Đánh giá tác dụng của Diane 35 trong điều trị bệnh trứng thông thờng bệnh nhân nữ ... 56 4.3. Kết quả điều trị 58 4.3.1. Kết quả điều trị bệnh trứng thông thờng bằng Diane 35, Doxycyclin và bôi Eryfluid 58 4.3.2. Kết quả điều trị bệnh trứng thông thờng bằng Doxycyclin ... nhau: trứng thông thờng; trứng mạch lơn; trứng đỏ; trứng kê hoại tử; trứng sẹo lồi; trứng do thuốc 1.1.3.1. Trứng thông thờng Bệnh trứng thông thờng, thờng gặp cả hai...
 • 89
 • 375
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bìđánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bì egfđánh giá tác dụng điều trị của hào châm trên bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát độ i ii thể can dương thượng cang theo y học cổ truyềnbước đầu đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình rừng trồng keo lai và keo tai tượng tại xã dũng phong huyện cao phong tỉnh hòa bìnhbước đầu đánh giá hiệu quả việc xử lý chất thải rắn y tế nguy hại tại bệnh viện giao thông vận tải i hà nộibài báo cáo thực tập tốt nghiệp đánh giá hiệu quả kinh tế trang trại chăn nuôibước đầu đánh giá hiệu quả hoạt động thiết kế và dàn dựng chương trình thời sự trực tiếp hệ vov1 đài tnvnđánh giá hiệu quả điều trị ung thư phổi không phải tế bào nhỏ giai đoạn muộn bằng phác đồ gemcitabinđánh giá hiệu quả điều trịđánh giá hiệu quả điều trị tẩy trắng răngđánh giá hiệu quả điều trị 10 năm của ung thư cổ tử cung giai đoạn figo ibiibp bằng phương pháp phẫu thuật kết hợp với xạ trị tại bệnh viện kđánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chức năng thoái hoá cột sống cổ bằng vật lý trị liệu kết hợp với vận động trị liệu tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch maiđánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa ở xã thủy phương huyện hương thủy tỉnh thừa thiên huếđánh giá hiệu quả điều trị triệu chứng của thoái hóa cột sống cổ bằng điện mãng châm kết hợp bài thuốc quyên tý thangnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và đánh giá hiệu quả điều trị bệnh nấm da bằng dịch chiết m2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam