SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours phần 1 pptx

SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours phần 1 pptx

SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours phần 1 pptx
... Arrays 11 3 Getting the Size of an Array 11 3 Looping Through an Array 11 4 Looping Through an Associative Array 11 5 Outputting a Multidimensional Array 11 6 Manipulating Arrays 11 8 Joining ... Identifier 11 0 Associative Arrays 11 0 Defining Associative Arrays with the array() Function 11 1 Directly Defining or Adding to an Associative Array 11 1 Multidimensional Arrays 11 2 Accessing ... 311 Activities 312 Hour 17 : Working with Strings 313 Overview 313 Formatting Strings 313 Working with printf() 313 printf() and Type Specifiers 314 Padding Output with the Padding...
 • 45
 • 277
 • 0

SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours phần 2 pps

SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours phần 2 pps
... 7: $testing = 5; 8: print gettype( $testing ); // integer 9: print "<br>"; 10 : $testing = "five"; 11 : print gettype( $testing ); // string 12 : print("<br>"); ... { 10 : print "Hooray, I'm in a good mood"; 11 : } 12 : elseif ( $mood == "sad" ) 13 : { 14 : print "Awww. Don't be down!"; 15 : } 16 : else 17 : { 18 : ... 7: print "<table border=" ;1& quot;>\n"; 8: for ( $y =1; $y< =12 ; $y++ ) 9: { 10 : print "<tr>\n"; 11 : for ( $x =1; $x< =12 ; $x++ ) 12 : { 13 : print...
 • 45
 • 276
 • 0

SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours phần 3 pdf

SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours phần 3 pdf
... $num += 5; 10 : } 11 : $orignum = 10 ; 12 : addFive( &$orignum ); 13 : print( $orignum ); 14 : ?> 15 : </body> 16 : </html> Listing 6 .15 : Using a Function Definition to Pass ... ("$txt<br>\n"); 10 : } 11 : printBR("This is a line"); 12 : printBR("This is a new line"); 13 : printBR("This is yet another line"); 14 : ?> 15 : </body> 16 : </html> ... 6 .1: A function that prints a string with an appended <BR> tag. 96 9: { 10 : print "The meaning of life is $life<br>"; 11 : } 12 : meaningOfLife(); 13 : ?> 14 :...
 • 45
 • 230
 • 0

SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours phần 4 docx

SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours phần 4 docx
... iteration. Listing 10 .7: Using include() Within a Loop 1: <html> 2: <head> 3: <title>Listing 10 .7 Using include() within a loop</title> 15 0 78: print "<td ... file. Listing 10 .1: Using include() 1: <html> 2: <head> 3: <title>Listing 10 .1 Using include()</title> 4: </head> 5: <body> 6: <?php 7: include("eg10.2.php"); ... this book to cover HTML in detail. If you find the HTML in these examples hard going, take a look at Sams Teach Yourself HTML in 24 Hours or one of the numerous online HTML tutorials. The...
 • 45
 • 292
 • 0

SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours potx

SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours potx
... Summary 17 3 Q&A 17 3 Workshop 17 3 Quiz 17 4 Activities 17 4 Hour 10 : Working with Files 17 5 Overview 17 5 Including Files with include() 17 5 Testing Files 17 8 Checking for Existence ... Tests 18 1 Creating and Deleting Files 18 3 Opening a File for Writing, Reading, or Appending 18 3 Reading from Files 18 4 Reading Lines from a File with fgets() and feof() 18 5 Reading Arbitrary ... 2 01 Deleting an Item from a Database 2 01 Adding Complex Data Structures to a DBM Database 2 01 An Example 205 Summary 211 Q&A 211 Workshop 211 Quiz 211 Activities 212 Hour 12 :...
 • 180
 • 307
 • 0

Tài liệu Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours- P1 doc

Tài liệu Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours- P1 doc
... Background Colors 16 7 11 Styling Links 18 5 12 Alignment and Spacing 19 9 13 Borders and Boxes 217 14 Lists 233 15 Styling Tables 247 16 Page Layout in CSS 2 71 17 Advanced CSS Layout 299 18 Web Design ... Cascading Style Sheets 7Hour 1 Understanding Cascading Style Sheets 9What Are Cascading Style Sheets? 10 Defining Style Sheets 10 Defining Cascading 10 The Origin of Cascading Style Sheets 11 The ... 427xiv Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours 01 0672 3240 91FM 6 /13 /02 10 :40 AM Page xivPlease purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark. Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours Copyright...
 • 50
 • 730
 • 0

Tài liệu Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours- P2 pdf

Tài liệu Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours- P2 pdf
... complete example of using class selectors is shown in Listings 4 .1 and 4.2, and theresult of displaying in a browser is presented in Figure 4 .1. LISTING 4 .1 HTML Code Illustrating Class Selectors<html><! ... separating them with commas, such as screen, printer.You’ll learn more about media-type printer in Hour 20, “CSS for Printing,”and about braille and aural display in Hour 21. 07 0672 3240 91 ch04 ... <link> element in HTML. Linking style sheets in thismanner gives you the greatest portability and ease of maintenance when designing yourstyles for your Web site.07 0672 3240 91 ch04 6 /13 /02...
 • 50
 • 1,943
 • 0

Tài liệu Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours- P3 pdf

Tài liệu Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours- P3 pdf
... IIIStyling with CSSHour8 Fonts and Font Families9Text Colors and Effects 10 Backgrounds and Background Colors 11 Styling Links 12 Alignment and Spacing 13 Borders and Boxes 14 Lists 15 Styling ... boxes.FIGURE 6.4Themargin, border,padding, and contentof a box.paddingborderborderpaddingmarginmarginthis is the content 10 0672 3240 91 ch06 6 /13 /02 10 :29 AM Page 10 9Please purchase PDF ... example of this in action. 11 0672 3240 91 ch07 6 /13 /02 10 :39 AM Page 12 4 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.The margin PropertyThe margin is an invisible property...
 • 50
 • 607
 • 0

Tài liệu Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours- P4 pptx

Tài liệu Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours- P4 pptx
... url("bg.gif"),refers to something in Backgrounds and Background Colors 17 1 10 FIGURE 10 .1 A star-spangled background image. 15 0672 3240 91 ch10 6 /13 /02 10 :33 AM Page 17 1Please purchase PDF Split-Merge ... between painting the ceiling blue and installing a window onthe roof. If the sky is blue anyway, they’ll look about the same. 16 8 Hour 10 15 0672 3240 91 ch10 6 /13 /02 10 :33 AM Page 16 8Please ... The Star-Spangled Banner in Figure 10 .2. 17 2 Hour 10 FIGURE 10 .2Oh say, can you see the stars.gifbackground in Netscape 6? 15 0672 3240 91 ch10 6 /13 /02 10 :33 AM Page 17 2Please purchase PDF...
 • 50
 • 528
 • 0

Tài liệu Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours- P5 pptx

Tài liệu Sams Teach Yourself CSS in 24 Hours- P5 pptx
... well, so that visited linksglow lime green instead of yellow.Styling Links 19 5 11 FIGURE 11 .2Background graphicsfor buttons. 16 0672 3240 91 ch 11 6 /13 /02 10 :42 AM Page 19 5Please purchase PDF ... browsers. 16 0672 3240 91 ch 11 6 /13 /02 10 :42 AM Page 18 8Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark. 19 0 Hour 11 FIGURE 11 .1 How about a nicegame of chess? Pageshown in ... text-decoration.The accepted practice is to make unvisited links blue, visited links purple, and both kinds 18 6 Hour 11 16 0672 3240 91 ch 11 6 /13 /02 10 :42 AM Page 18 6Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com...
 • 50
 • 691
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sams teach yourself php4 in 24 hours pdfteach yourself php4 in 24 hours pdfteach yourself php4 in 24 hours by matt zandstrateach yourself php4 in 24 hourssams teach yourself sql in 24 hours 5th edition free downloadsams teach yourself sql in 24 hours 3rd edition free downloadBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ