Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp pptx

Hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiên lương tại công ty May Thăng Long.DOC

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiên lương tại công ty May Thăng Long.DOC
... về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng.Chơng II: Thực trạng hạch toán tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng tại công ty May Thăng Long.Chơng III: Phơng hớng hoàn thiện công ... công tác tổ chức kế toán tiền l-ơng các khoản trích theo tiền lơng tại công ty May Thăng Long .Chơng INhững vấn đề chung về kế toán tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong doanh ... nghiệpChơng IIthực trạng công tác hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công ty may thăng longI. Tình hình tổ chức kinh doanh tổ chức công tác kế toán ởct may Thăng Long 1. Tình...
 • 66
 • 265
 • 0

Lý luận chung về hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp

Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp
... tốt nghiệp luận chung về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp 1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong doanh nghiệp. ... trangPhần 1: luận chung về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong Doanh Nghiệp 1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong doanh nghiệp ... đoàn1.4. Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng1.5. Hạch toán chi tiết tiền lơng các khoản trích theo lơng 1.5.1. Hạch toán số lợng lao động 1.5.2. Hạch toán thời...
 • 66
 • 513
 • 0

Lý luận chung về hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp

Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp
... luận chung về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong Doanh Nghiệp . . 6 1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong doanh nghiệp ... cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng121.5. Hạch toán chi tiết tiền lơng các khoản trích theo lơng . 13 1.5.1. Hạch toán số lợng lao động . 13 1.5.2. Hạch toán ... tiền lơng( tiền công) tiền thởng các khoản khác đà trả đà ứng trớc cho CNV + Các khoản khấu trừ vào tiền lơng, tiền công của CNVBên Có: +Các khoản tiền lơng( tiền công) tiền thởng các...
 • 71
 • 367
 • 0

Hoàn thiện hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc

Hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc
... tại Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc 1.2.2.1 Sản phẩm chính tại Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc. Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc đã ... triển tại Chi nhánh Quế - Công ty cổ phần lương thực Bắc 1.1.1 Quá trình hình thành tại Chi nhánh Quế - Công ty cổ phần lương thực Bắc Công ty Cổ phần Lương thực Bắc được thành ... lương các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc. Phần III: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương...
 • 65
 • 344
 • 3

Báo cáo tốt nghiệp về hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp

Báo cáo tốt nghiệp về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp
... thiện hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng tại Công Ty Sản xuất, Thơng Mại Dịch Vụ Phú Bình. 3.1. Nhận xét chung về công tác hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng ... pháp hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng Hàng tháng căn cứ vào Bảng thanh toán tiền lơng các chứng từ liên quan khác kế toán tổng hợp số tiền lơng phải trả công nhân viên phân ... 1.6 .Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lơng 1.6.1 .Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng, BHXH, BHYT,KPCĐ Các chứng từ ban đầu hạch toán tiền lơng thuộc chỉ tiêu lao động tiền lơng...
 • 65
 • 670
 • 1

Những giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc.

Những giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc.
... nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc. Phần III: Những giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực ... TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰCHÀ BẮC2.1 Đặc điểm tiền lương các khoản trích theo tìên lương tại Chi nhánh Quế - Công ... - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc. 1. 3.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc. Chi nhánh Quế - Công ty cổ phần lương thực Hà...
 • 63
 • 265
 • 0

Lý luận chung về hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp

Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp
... trangPhần 1: luận chung về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong Doanh Nghiệp 1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong doanh nghiệp ... 0918.775.368 luËn chung về hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng trong doanh nghiệp 1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng trong doanh nghiệp. ... đoàn1.4. Yêu cầu nhiệm vụ hạch toán tiền lơng các khoản trích theo lơng1.5. Hạch toán chi tiết tiền lơng các khoản trích theo lơng 1.5.1. Hạch toán số lợng lao động 1.5.2. Hạch toán thời...
 • 63
 • 339
 • 0

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO TIỀN LƯƠNG TẠI XÍ NGHIỆP THOÁT NƯỚC SỐ 3
... quỹ tiền lương thực tế cụng tỏc quản lý quỹ tiền lương của Xớ nghiệp: Quỹ tiền lương của Xớ nghiệp là toàn bộ số tiền lương tớnh theo số lao động của Xớ nghiệp, do Xớ nghiệp quản lý chi ... BHXH XN THOÁT NƯỚC SỐ 3 THÁNG 2 NĂM 2005 Số TT Họ tờn Cỏc khoản trợ cấp BHXH Tổng số Trợ cấp ốm đau Trợ cấp thai sản, tai nạn lao động Số ngày Luỹ kế Số tiền Số ngày Luỹ kế Số tiền 1 ... 1/2 Chi tiền ăn ca thỏng 1/ 2005 x 33 4 (3) 111 35 .31 8.000 35 .31 8.00042 1/2 Chi tiền lương năm 2004 x 33 4(2)111 96.800.000 96.800.000 5 3/ 2 Rỳt tiền gửi ngõn hàng về quỹ tiền mặt...
 • 52
 • 132
 • 0

Những giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc

Những giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc
... của Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc. PHẦN III NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀCÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦNLƯƠNG ... Phương pháp kế toán tiền lương các khoản trích theo lương: Nói chung phương pháp kế toán tiền lương các khoản trích theo lương của Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc cơ ... đoạnbước vào hội nhập.3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc. Với những mặt...
 • 9
 • 288
 • 0

Thực trạng về hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc.

Thực trạng về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Chi nhánh Quế Võ - Công ty Cổ phần Lương thực Hà Bắc.
... TẠI CHI NHÁNH QUẾ VÕ - CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC HÀ BẮC2.1 Đặc điểm tiền lương các khoản trích theo tìên lương tại Chi nhánh Quế - Công ty cổ phần Lương thực Bắc. 2.1.1 Kế toán tiền ... bảng chấm công được gửi đến phòng kế toán của Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc, kế toán lao động tiền lương trong Chi nhánh Quế - Công ty Cổ phần Lương thực Bắc sẽ ... trích theo lương tại Chi nhánh Quế - Công ty cổ phần lương thực Bắc. 2.2.1 BHXH. - Đối với BHXH: Quỹ bảo hiểm xã hội của Chi nhánh Quế - Công ty cổ phần lương thực Bắc được dùng để chi...
 • 30
 • 385
 • 1

LUẬN VĂN: Kế toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần xác định Công nghiệp Thực Phẩm ppt

LUẬN VĂN: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần xác định Công nghiệp Thực Phẩm ppt
... tính lương cho các nhân viên khác lập thành bảng thanh toán lương. LUẬN VĂN: Kế toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương tại Công ty Cổ phần xác định ... chính, lương phụ các khoản khác để ghi vào các khoản tương ứng thuộc TK 334 các dòng thích hợp. Căn cứ tiền lương phải trả (lương chính, lương phụ) tỷ lệ quy định trích các khoản BHXH, ... trách nhiệm thanh toán các chi phí thuộc quản lý Công ty, các nghiệp vụ thu chi tiền mặt mà công ty đứng ra thanh toán. + Kế toán ngân hàng: theo dõi các tài khoản tiền gửi, tiền vay, ký cước...
 • 82
 • 145
 • 0

Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp pptx

Báo cáo thực tập tốt nghiệp - Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp pptx
... H CH TOÁN TI N L NG VÀ CÁC KHO NẬ Ề Ạ Ề ƯƠ Ả TRÍCH THEO L NG TRONG DOANH NGHI PƯƠ Ệ1.1. Đ c đi m, vai trò, v trí c a ti n l ng các kho n trích theo ti nặ ể ị ủ ề ươ ả ề l ng trong doanh ... đoàn……………………………………………… 121.4. Yêu c u nhi m v h ch toán ti n l ng các kho nầ ệ ụ ạ ề ươ ả trích theo l ngươ …………………………………………………………… 121.5. H ch toán chi ti t ti n l ng các kho n trích theo l ngạ ế ề ươ ... ch toán ti n l ng các kho n Ầ ậ ề ạ ề ươ ả trích theo ti n l ng trong Doanh Nghi pề ươ ệ …………………………. .… 61.1. Đ c đi m, vai trò, v trí c a ti n l ng các kho n ặ ể ị ủ ề ươ ả trích theo...
 • 78
 • 356
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: "hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp" pdf

Luận văn tốt nghiệp:
... này.PHẦN ILÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp. ... toán thanh toán: Ghi chép kịp thời các nghiệp vụ thanh toán phát sinh, tính toán tiền lương các khoản trích theo lương, tiến hành phân bổ các khoản chi phí lương, chi phí sản xuất kinh doanh ... nghiệp Luận văn tốt nghiệpĐề tài: “Kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại Công ty sản xuất Thương Mại dịch vụ Phú Bình”1 Báo cáo thực tập tốt nghiệpPHẦN IITHỰC TRẠNG HẠCH TOÁN TIỀN...
 • 73
 • 179
 • 0

Hạch toán tiền lương các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp 4 – công ty cổ phần xây dựng dầu khí Nghệ An

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương tại xí nghiệp 4 – công ty cổ phần xây dựng dầu khí Nghệ An
... tại nghiệp 4 Công ty cổ phần xây dựng dầu khí Nghệ An. Ngoài phần mở đầu kết luận nội dung chuyên đề gồm ba phần: Phần I: Tổng quan về nghiệp 4 Công Ty CP Xây dựng Dầu khí nghệ An Phần ... 20 04 nghiệp xây lắp 1 04 thuộc Tổng công ty xây dựng số I Nghệ An (Công Ty hợp nhất từ 9 doanh nghiệp trong ngành xây dựng của Nghệ an) Từ tháng 5/2005 công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần. ... cứu tìm hiểu mạnh dạn chọn đề tài: Hạch toán tiền lơng các khoản trích theo tiền lơng tại nghiệp 4 - Công ty cổ phần Xây dựng dầu khí Nghệ An làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Phạm...
 • 58
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tốt nghiệp công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty xăng dầu nghệ tĩnhbáo cáo thực tập tốt nghiệp khoa kế toánbao cao thuc tap tot nghiep hoat dong thanh toan quoc te ngan hang tmcp cong thuong chi nhanh kien giangtài liệu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toánbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tổng hợpbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán tiền lươngbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toánbáo cáo thực tập tốt nghiệp chuyên ngành kế toáncách làm báo cáo thực tập tốt nghiệp ke toanbáo cáo thực tập tốt nghiệp thanh toán quốc tếbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệumẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán thuếbáo cáo thực tập tốt nghiệp về kế toán thuếbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán thuế gtgtbáo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán thuếNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ