Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn tiếng anh - phần 1 docx

Tài liệu Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn Tiếng Anh ppt

Tài liệu Bộ 24 đề luyện thi ĐH môn Tiếng Anh ppt
... eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 15 ðÁP ÁN ðỀ SỐ 3 1. D 2. A 3. B 4. A 5. A 6. D 7. B 8. C 9. A 10 . B 11 . C 12 . A 13 . B 14 . B 15 . B 16 . D 17 . A 18 . C 19 . B 20. A 21. B 22. B 23.D 24. B 25. ... eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 45 ðÁP ÁN ðỀ SỐ 9 1. C 2.C 3. D 4. D 5. D 6. C 7. A 8. A 9. A 10 .C 11 . D 12 . C 13 . A 14 . C 15 . D 16 . B 17 . D 18 . D 19 . B 20. B 21. A 22. B 23. A 24. B 25. ... SỐ 5 1. B 2. A 3. D 4. B 5. C 6. B 7. A 8. B 9. B 10 . D 11 . C 12 . D 13 . C 14 . B 15 . C 16 . D 17 . A 18 . C 19 . B 20. D 21. A 22. B 23. A 24. C 25. A 26. A 27. A 28. B 29. D 30. B 31. C 32....
 • 130
 • 567
 • 11

24 đề luyện thi đại học tiếng anh

24 đề luyện thi đại học tiếng anh
... eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 50 ðÁP ÁN ðỀ SỐ 10 1. B 2.C 3. D 4. D 5. D 6. B 7. A 8. C 9. C 10 .B 11 . C 12 . B 13 . C 14 . A 15 . C 16 . D 17 . A 18 . C 19 . B 20. D 21. B 22. B 23. A 24. B 25. ... 10 . C 11 . A 12 . A 13 . A 14 . A 15 . D 16 . B 17 . A 18 . B 19 . C 20. D 21. D 22. D 23.C 24. B 25. C 26. A 27. D 28. A 29. C 30. A 31. A 32. D 33. B 34. A 35. C 36. C 37. B 38. B 39. A 40. A 41. ... eBook, ðề thi, Tài liệu học tập 45 ðÁP ÁN ðỀ SỐ 9 1. C 2.C 3. D 4. D 5. D 6. C 7. A 8. A 9. A 10 .C 11 . D 12 . C 13 . A 14 . C 15 . D 16 . B 17 . D 18 . D 19 . B 20. B 21. A 22. B 23. A 24. B 25....
 • 130
 • 1,661
 • 11

ĐỀ LUYỆN THI ĐH P26 TIENG ANH

ĐỀ LUYỆN THI ĐH P26 TIENG ANH
... " 1 >;, , , ,ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Practice 26 Question 1: Read the text ... ),,#,%,&,,(,*,,!,DEFGHIJ HIHKBL MNCQuestion 3: ( P D B new tr .242 - test 12 ),,#,%,&,,DEɔO.FGPMQ ... ),,#,%,&,,(,*,,!,,,#,%,&,Question 2: ( P D B new Test 11 ),,#,%,&,,(,*,,!,DEFGHIJ...
 • 8
 • 242
 • 0

Đề Luyện thi ĐH môn24

Đề Luyện thi ĐH môn Lý 24
... C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch là lớn nhất.A. C = 0 ,15 9 .10 -4 F B.C = 0, 318 .10 -4 µF C. C = 0, 318 .10 -4 F D.C = 0 ,15 9 .10 -4 µF C©u 46 : Một vật khối lượng m dao động điều hoà với ... tiếp.B.π2 10 40−=CF, ghép song song.C.π40 10 .23−=CF, ghép nối tiếp.D.π40 10 .23−=CF, ghép song song Đáp án Cau 2 71 1 B2 B3 D4 A5 B6 D7 C8 B9 A 10 D 11 D 12 B 13 D 14 ... u = 10 02cos100πt (V). Khi cường độ hiệu dụng đạt giá trị cực đại thì điện dung của tụ điện là:A. C = 0,636 F. B. C = 5 .10 -5 FC. C = 0 ,15 9 .10 -4 F. D. C = 5 .10 -3 F. Mã đề 27… (2 71 hoặc...
 • 9
 • 254
 • 0

Cac chuyen de luyen thi DH mon Toan 12 theo CT moi

Cac chuyen de luyen thi DH mon Toan 12 theo CT moi
... + - - L < 0 0 - ++ - Bài 1. Tìm tiệm cận các hàm số sau:2x - 1 3 - 2x 5 -4 . y = b. y = c. y = d. y = x + 2 3x + 1 2 - 3x x + 1 x+ 1 1e. y = f. y = 4 + 2x + 1 x- 2a-x + 3 4 - xg. ... 23 2 1 1 1 3 8 2 1x x x x+ − = + + +2 12 1 36x x x+ + + =( )3 34 1 1 2 2 1x x x x− + = + + 1 1 1 2 1 3xx xx x x−+ = − + −2 25 14 9 20 5 1x x x x x− + − − − = +336 1 8 4 1x x x+ ... )3 32 2 1 1 1 1 2 1x x x x + − − − + = + −  c) 2 2 1 2 1 2 1 0x x x x− − − − + =d) 6 4 2 264 11 2 56 7 2 1x x x x− + − = −e) 235 12 1 xxx+ =−f) ( ) ( ) ( ) 1 3 1 4 3 33xx...
 • 37
 • 700
 • 3

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M01

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M01
... 64B 12 8ĐỀ ÔN TẬP SỐ 1 THI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG Môn thi: Sinh vật(Thời gian làm bài: 90 phút) 1/ Một gen có cấu trúc:3’ TAX-AAA-XGX-….5’5’ ATG-TTT-GXG-….3’Thì mARN do gen tổng hợp có:A 5’AUG-UUU-GXG…3’B ... 50, 51 C Mất 3 cặp Nu 15 , 16 , 17 D Mất 3 cặp Nu 18 , 17 , 16 11 / Đề như câu 10 thì số liên kết Hidro bị mất có thể là:A 3,4,5,6B 6,7,8,9C 7,8,9 ,10 D Không thể xác định 12 / Gen A bị đột biến ... có 1 aa mớiA Mất 1 bộ ba, thay thế 1 bộ baB Mất 1 bộ ba ở hai bộ ba không xác địnhC Mất 3 cặp Nu ở hai bộ ba liên tiếpD Mất 3 cặp Nu ở ba bộ ba liên tiếp9/ Đột biến tăng 1 cặp Nu giữa cặp...
 • 6
 • 331
 • 3

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M02

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M02
... nhiêu NST.A. 13 5B. 14 4C. 11 2D. 16 0 15 / Xét quần thể F1 0.6AA :0.4Aa tự thụ phấn đến đời F4. Cấu trúc di truyền làA. 0.05Aa :0 .17 5AA :0.775aaB. 0.775AA :0 .17 5aa :0.05AaC. 0.5Aa :0 .17 5AA :0.775aaD. ... phân tử 17 / F1 có kiểu gen AabbDdEeFF tự thụ phấn liên tiếp tạo bao nhiêu kiểu gen đồng hợpA. 8B. 16 C. 32D. 64 18 / Quả cà độc dược có tất cả bao nhiêu dạngA. 10 B. 11 C. 12 D. 13 19 / Trong ... 376 con xám ngắn, 375 conđen dài, 12 4 con xám dài, 12 5 con đen ngắn. Tần số HVG :A. 10 %B. 12 ,5%C. 25%D. 30%44/ Đề như câu 43. KG ruồi cái :A. AB/ab 11 / Ý nghĩa của thường biến làA. Những...
 • 5
 • 272
 • 5

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M03

Đề luyện thi ĐH Môn Sinh CT M03
... B 24 B 39 D 54 A 10 C 25 A 40 D 55 B 11 C 26 A 41 A 56 C 12 A 27 C 42 A 57 A 13 B 28 C 43 C 58 D 14 A 29 D 44 A 59 A 15 D 30 A 45 B 60 ANguồn: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ ... cạnh tranh và đối địch giữa các sinh vật.ĐÁP ÁNCâu ĐA Câu ĐA Câu ĐA Câu ĐA 1 C 16 B 31 C 46 D2 B 17 D 32 B 47 B3 B 18 A 33 A 48 A4 C 19 C 34 B 49 A5 A 20 A 35 B 50 D6 A 21 A 36 A 51 A7 ... làA. 1AAAA: 4AAAa: 6AAaa: 4Aaaa: 1aaaa.B. 8AAAa: 18 AAaa: 1AAAA: 8Aaaa: 1aaaa.C. 1AAAA: 8AAAa: 8AAaa: 18 Aaaa: 1aaaaD. 1AAAA: 18 AAAa: 8AAaa: 8Aaaa: 1aaaaCâu 3: Trong cơ chế điều hòa hoạt động gen...
 • 10
 • 300
 • 3

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2004 ppt

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2004 ppt
... that it would not be (35) ___ . 34. 35. Cán bộ chấm thi 1 ký: Cán bộ chấm thi 2 ký:Cán bộ coi thi 2 ký:Sè ph¸ch: Sè ph¸ch: Cán bộ coi thi 1 ký: ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2004 MÔN: TIẾNG ANH KHỐI D ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian phát đề Họ và tên ... khẩu thường trú: Khu vực dự thi (KV): Đối tượng dự thi: Phòng thi số: Số báo danh: Bài thi gồm 02 trang - Thí sinh phải viết câu trả lời vào đúng phần quy định theo hướng dẫn ...
 • 2
 • 386
 • 1

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2005 pdf

Tài liệu Đề thi ĐH môn Tiếng Anh khối D 2005 pdf
... (35)____ room. What is the answer to this problem? 30. 35. Cán b chm thi 1 ký: Cán b chm thi 2 ký:Cán b coi thi 2 ký và ghi rõ h tên: Cán b coi thi 1 ký và ghi rõ h tên: S phách: ... Answers. Answers 16 . This volcano is dead; it has been _____ for more than a century. (ACT) 16 . 17 . There's a serious _____ of food in the disaster area. (SHORT) 17 . 18 . He's the ...  THI TUYN SINH I HC, CAO NG NM 2005 MÔN: TING ANH, Khi D  CHÍNH THC Thi gian làm bài: 18 0 phút H và tên thí sinh: Ngày, tháng, nm sinh: / / Phòng thi s: S báo danh:...
 • 2
 • 287
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi đh môn tiếng anh 2011bộ đề luyện thi đại học tiếng anhchuyên đề luyện thi đh môn hóaluyện thi đh môn tiếng anhluyện thi dh môn tiếng anhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM