nghiên cứu hình ảnh cắt lớp vi tính và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng

nghiên cứu hình ảnh cắt lớp vi tính một số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân ung thư đại trực tràng

nghiên cứu hình ảnh cắt lớp vi tính và một số đặc điểm lâm sàng ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... ung thư đại trực tràng (UTĐTT) chỉ có một khối u. Trong đó trên 50% ung thư (UT) là TT, 20% đại tràng sigma, 15% đại tràng phải, 6-8% đại tràng ngang, 6-7% đại tràng trái 1% ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 2.2.2. Nghiên cứu một số đặc điểm chung: - Tuổi - Giới tính - Địa dư: Thành thị, nông thôn 2.2.3. Nghiên cứu một số ... Trong số 57 bệnh nhân ung thư đại trực tràng, chụp CLVT phát hiện được 53 bệnh nhân có 54 u. Trong đó một bệnh nhân trực tràng có đồng thời 2 khối u. 3.3.1. Ví trí khối u trên khung đại tràng...
 • 86
 • 785
 • 6

Báo cáo y học: "NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE NGƯỜI LỚN" potx

Báo cáo y học:
... trị sốt xuất huyết dengue. Hà Nội. 2004. 2. Bùi Đại. Dengue xuất huyết. Nhà xuất bản Y học. Hà Nội. 1999. 3. Lê Đăng Hà CS. Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng sốt xuất huyết dengue (sốc ... Y dợc. 1995. 5. Phan Quận. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng BN ngời lớn nhiễm dengue nhập vi n Bệnh vi n TW Huế. Tạp chí Y học dự phòng. 2004. tập XIV, số 2+3, tr.73-77. tngu chỳng ... Trang Cao Thắng. Một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng sốt xuất huyết dengue trẻ em điều trị tại Bệnh vi n Nhi đồng Cần Thơ trong vụ dịch năm 2001. Luận văn Chuyên khoa II. Học vi n Quân y....
 • 6
 • 743
 • 4

Nghiên cứu gen Pres, gen X của virut viêm gan B trong mô, huyết thanh một số dấu ấn huyết thanh bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan

Nghiên cứu gen Pres, gen X của virut viêm gan B trong mô, huyết thanh và một số dấu ấn huyết thanh ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan
... giới, một số dấu ấn trong huyết thanh bệnh nhân HCC: Tuổi trung bình trong nhóm nghiên cứu là 50,02 9,97, tuổi thấp nhất là 33 cao nhất là 75. Số bệnh nhân HCC tập trung nhiều nhất độ ... 65,7%. Số bệnh nhân antiHBe (-) là 34,3%. 100% bệnh nhân HBsAg(+) có antiHBs(-). Nhận xét: Trong nhóm tuổi từ 40-60 có 2 bệnh nhân HCC HBeAg(+) 11 bệnh nhân cha xuất hiện antiHBe. Số bệnh ... đa số các trờng hợp (25/35). Theo nghiên cứu Liu CJ, nguy cơ ung th gan ngời nhiễm HBV tăng theo tuổi. Trong nghiên cứu, số bệnh nhân HCC có tuổi trên 60 chiếm ít (5/35), còn lại đa số là ở...
 • 27
 • 761
 • 4

Nghiên cứu đột biến của gen APC bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình

Nghiên cứu đột biến của gen APC ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình
... đình ung thƣ đại trực tràng thể đa polyp tuyến gia đình [58], [59], [102]. 4 Ung thƣ đại trực tràng một trong số ít bệnh lý ác tính có tiên lƣợng tƣơng đối tốt. Khoảng 50% bệnh nhân ... đại tràng) 1.1.6. Tầm soát ung thƣ đại trực tràng * Các phƣơng tiện tầm soát KĐTT: xét nghiệm tìm máu ẩn trong phân, X-quang đại tràng, nội soi trực tràng khung đại tràng. * Bệnh nhân ... nội soi trực tràng đạt độ chính xác 80%. * Chẩn đoán polyp đại trực tràng bằng X.quang Chụp khung đại tràng thông thư ng: Chụp khung đại tràng có Baryt, trên phim chụp có thể thấy hình ảnh của...
 • 163
 • 556
 • 1

hình ảnh cắt lớp vi tính chấn thương sọ não

hình ảnh cắt lớp vi tính chấn thương sọ não
... dịchdịch vùngvùng thấpthấp củacủa nÃonÃo thấtthất14MáuMáu tụtụ ngongoàiài màngmàng cứngcứngMáuMáu tụtụ ngongoàiài màngmàng cứngcứngLâmLâm sàngsàng:: BệnhBệnh cảnhcảnh cấpcấp tínhtính,, dấudấu ... MáuMáu tụtụ d- ớid- ới màngmàng cứngcứngcấpcấp tínhtính v bánbán cấpcấphhììnhnh CLVTCLVT MáuMáu tụtụ d- ớid- ới màngmàng cứngcứngcấpcấp tínhtính v bánbán cấpcấpThểThể khôngkhông đđiểniển ... vùng chảy máu đại thể t.Các vùng chảy máu đại thể tăăng tỷ trọng, chảy máu vi thể ( nhung tỷ trọng, chảy máu vi thể ( nhumô tmô tăăng tỷ trọng hơn ) phù nềng tỷ trọng hơn ) phù nề.Hiệu...
 • 50
 • 2,090
 • 6

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 9 pps

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 9 pps
... cụcbùn máu cục.Hay có tụ máu d- ới MC phối hợp.Hay có tụ máu d- ới MC phối hợp Cắt lớp vi tính :Cắt lớp vi tính: đám tđám tăăng tỷ trọng lan toả bờ không rõ nét,ng tỷ trọng lan toả bờ không ... vùng chảy máu đại thể t.Các vùng chảy máu đại thể tăăng tỷ trọng, chảy máu vi thể ( nhung tỷ trọng, chảy máu vi thể ( nhumô tmô tăăng tỷ trọng hơn ) phù nềng tỷ trọng hơn ) phù nề.Hiệu ... ơơngng chchảyảy máumáuCLVT :CLVT : D-ơD- ơngng tínhtính trongtrong 91%91%ỹỹ TổnTổn th-th- ơơngng khôngkhông chchảyảy máumáuCLVT :CLVT : D-ơD- ơngng tínhtính trongtrong 15%15%45tổn th-ơng trong...
 • 5
 • 369
 • 2

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 6 ppsx

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 6 ppsx
... khôngkhông đđồngồng đđềuều hơnhơn,, nhiềunhiềuváchvách hơnhơn v ngấmngấm thuốcthuốc nhiềunhiều hơnhơn CóCó dấudấu hiệuhiệu lâmlâm sàngsàng gợigợi ýý TeoTeo nÃonÃo:: giảmgiảm tỷtỷ trọngtrọng cócó...
 • 5
 • 557
 • 2

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 5 potx

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 5 potx
... MáuMáu tụtụ d- ớid- ới màngmàng cứngcứngcấpcấp tínhtính v bánbán cấpcấphhììnhnh CLVTCLVT MáuMáu tụtụ d- ớid- ới màngmàng cứngcứngcấpcấp tínhtính v bánbán cấpcấpThểThể khôngkhông đđiểniển ... MáuMáu tụtụ d- ớid- ới màngmàng cứngcứngcấpcấp tínhtính v bánbán cấpcấphhììnhnh CLVTCLVT MáuMáu tụtụ d- ớid- ới màngmàng cứngcứngcấpcấp tínhtính v bánbán cấpcấpThểThể đđiểniển hhììnhnh:: ... CLVTCLVT MáuMáu tụtụ d- ớid- ới màngmàng cứngcứngmÃnmÃn tínhtínhhhììnhnh CLVTCLVT MáuMáu tụtụ d- ớid- ới màngmàng cứngcứngmÃnmÃn tínhtính KỹKỹ thuậtthuật ththăămm khámkhám:: chỉchỉ cầncần...
 • 5
 • 391
 • 2

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 3 potx

HÌNH ẢNH CẮT LỚP VI TÍNH CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO part 3 potx
... cảnhcảnh xoangxoang hanghang TổnTổn th- ơngth- ơng dâydây thầnthần kinhkinh sọsọ14MáuMáu tụtụ ngongoàiài màngmàng cứngcứngMáuMáu tụtụ ngongoàiài màngmàng cứngcứngLâmLâm sàngsàng:: BệnhBệnh ... màngmàng cứngcứngMáuMáu tụtụ ngongoàiài màngmàng cứngcứngLâmLâm sàngsàng:: BệnhBệnh cảnhcảnh cấpcấp tínhtính,, dấudấu hiệuhiệu LSLS sớmsớm BNBN cócó thểthể cócó khoảngkhoảng tỉnhtỉnh sausau ... bịbị táchtách khỏikhỏi x- ơx- ơngng MáuMáu tụtụ lạilại gigiữữaa x- ơx- ơngng v màngmàngcứngcứng NguyNguyênên nhnhân: TTân: TT ĐĐMM màngmàng nÃonÃo gigiữữaa VịVị trítrí:: th- ờngth- ờng vùngvùng...
 • 5
 • 358
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hình ảnh cắt lớp vi tính chấn thương sọ nãonghiên cứu khoa học giá trị hình ảnh cat lop vi tinh sọ nãonghien cuu khoa hoc gia tri hinh anh cat lop vi tinh chan doan ung thu truc trangnghiên cứu đặc điểm lâm sàng hình ảnh chụp cắt lớp vi tính sọ não và một số yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân nhồi máu nãohình ảnh cắt lớp vi tính sọ nãodownload nghien cuu khoa hoc cat lop vi tinh so naochuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật