Đề thi thử đại học lần 1 năm 2010 Môn: TOáN ; Khối: A,B - Trường THPT Nguyễn Huệ pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối D - Trường THPT CHUYÊN potx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 Môn Toán - Khối D - Trường THPT CHUYÊN potx
... • .Có 12 1 212 12 1 120 12 2 )11 ( ++++++=+=+++nnnnnnCCC Với ,,k nk n N≤∈ • . 12 12 0 12 +++=nnnCC , nnnCC2 12 1 12 ++= , 12 12 2 12 −++=nnnCC 12 12 12−++=nnnnCC ... )RxyyVNxxxxxxxxxxxyxxxxxxy∈∀>⇒>=⇔=−≤∨≥⇔++−=+−+≥−+⇔=+−−−+++=,0' 010 '02 1 2 1 112 112 012 120' 12 12 12 12 '222222 • ⇒HSy=f(x) ñồng ... )057 1 172: 1; 2053240342=++⇔−+=−⇒−⇒=−+++=−−−⇒yxyxptABEyxyx • Gọi );( 00yxB .Trung ñiểm của )(tBC∈vàABB∈ nên ta có 02082 1 16 12 : ) 1; 12( 010 23 13 2440570000=+−⇔−=+⇒−⇒=−+++=++yxyxptBCByxyx...
 • 7
 • 373
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI B - TRƯỜNG THPT LIÊN SƠN docx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI B - TRƯỜNG THPT LIÊN SƠN docx
... +33log 15 log=yxyx + + 15 log=logx+y 15  1 Ûlog3 15 =logx+y 15 Ûyx + = 15 15 log 1 3log 1 0.25 Ûlog 15 (x+y)=log 15 3 Ûx+y=3 Ûx=2x–y= 1 y= 1 0.25Lưuý:Trênđâychỉlàmộtcáchgiải,nếuthísinhtrìnhbàytheocáchkhácmà ... 2x0+y0–3=0 (1) SGDVTVNHPHC KTHIKSCLTHIIHCNM2 011 LN1TRNGTHPTLINSN MễN:TON KHIB(Thigianlmbi180 ,khụngkth igiangiao)thigm:01trangI.PHNCHUNGCHOTTCTHISINH(7im)CõuI.(2im)chohmsy =232 - +xx(C). 1. Khosỏtvvthhms(C)2.Tỡmttcgiỏtrcathamsmngthngy=x+mct(C)tihaiimphõnbitmtiptuynca(C)tihaiimúsongsongvinhau.CõuII.(2im) 1. ... Ûx+2y25=0y= 14 250.25 14 432 1 ÷ ÷ ø ö ç ç è æ +xx=0 14 C(3x) 14 +…+kC 14 (3x) 14 k(42 1 x)k+…+ 1414 C (42 1 x) 14 Đểhệsốkhôngphụthuộcvàox...
 • 9
 • 353
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI D - TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH pptx
... ³ nên 1 1 1 y 1 z 1 (y 1) (z 1)1 1 2 (1) x y z y z yz - - - - ³ - + - = + ³ 1 1 1 x 1 z 1 (x 1) (z 1)1 1 2 (2)y x z x z xz - - - - ³ - + - = + ³ 1 1 1 x 1 y 1 (x 1) (y 1)1 1 2 (3)z ... 0 1 52 x 5 51 2x x 1 x - > ỡ ù - - < < - - - < - ù ợ0,252 1 x 0 1 x 52 1 51 2x x 0 - < ỡ < < - - - ợ0,252)Vynghimcabptl 1 52 x 5 - - < < - ... ũ0,25Cõu32 22 22 2 2 2 1 1 1 1222 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1I ln(x 1) dx ln(x 1) dx2x 2 x (x 1) 2x 2 x x x 1 1 1 1 x 1 ln(x 1) ln2x 2 x x - - ổ ử = + + = + + - + ỗ ữ + + ố ứ - - + ổ ử = + +...
 • 4
 • 199
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT LÊ LỢI pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT LÊ LỢI pot
... =0,25+K: 1 x ÊPhngtrỡnhtngng ( )2 2 2 1 1 2 1 1 2m x x x x x x + - + = - + + - + (2)0,25+t ( )( )2 222 2 2 2 1 2 1 1 0 . 1 1 1 t x xt x xt x x ỡ ù = + - ù ù = + - ịớ ù Ê + + - ù ... +Ơy'|| - - y 1 - 1 0,25 1 (1, 0im)+th: th ctOy ti ( )00O th ctOx ti ( )00O Tõmixnglim ( ) 11 I .0,25+PT honhgiaoim2( ) 0 1 xx m g x x mx mx = - + = - + = - (1) vi1x ạ.0,25+ngthng ... +.0,25HNDCAA'B'C'D'BM*Tớnhthtớchtdin BMC'N: ( ) ( )' ' . ' ' ' ' 1 . , ' ' ' '3B MC N M B C N B C NV...
 • 7
 • 236
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN ppt

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2011 MÔN: TOÁN, KHỐI A - TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN ppt
... CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐÁP ÁN-THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1- NĂM 2 011 Môn Toán, Khối A,B (Đáp án-thang điểm gồm 05 trang) ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM Câu Đáp án Điểm 1. (1, 0 điểm) Khi 0m, ... t 13 19032( )f t t 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I – NĂM 2 011 MÔN TOÁN; KHỐI A, B Thời gian làm bài : 18 0 phút; không ... A( 1 1 ; x y), B(2 2 ; x y) là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số ( )mC, ( 1 2,x x là hai nghiệm của (1) ). Vì 1 '.( ) 2( 1) 23 3 3 3x m my y x      và 1 2'(...
 • 6
 • 353
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ