BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHƯƠNG 1 & 2 potx

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 0&1

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 0&1
... dòng, áp dạng sin 2 Các khái niệm cơ bản 11 Phân tích Fourier•Phân tích Fourier•Hệ số méo dạng (%THD)•Hệ số công suất 3Các khái niệm cơ bản 15 Méo dạng do sóng hài 10 Chế độ xác lập ... cân bằng (dòng, áp dạng sin) 12 Phân tích Fourier 7Mạch ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin) 5Mạch một pha với dòng, áp dạng sin 9Cuộn dây L – Tụ điện C 14 Méo dạng do sóng hài 6Mạch ... sinVí dụ: Dạng sóng điện áp ngõ ra và dạng sóng dòng-áp ngõ vào của một bộ biến tần 3-pha kiểu điều rông xung (PWM) điển hình. 1 Chương 0CÁC HỆ THỨC VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 13 Phân tích Fourier...
 • 35
 • 2,786
 • 13

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3
... trên 1 pha 2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 Chương 3BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 25 Công tắc xoay chiềuĐóng cắt đồng bộ với thời điểm áp lưới qua zero 35Ví dụ tính toán 23 Công tắc ... 28 Điều khiển bộ biến đổi điện áp xoay chiều 26 Công tắc xoay chiều 3 pha 14 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 19 Bộ biến đổi điện áp xoay ... tính toán 40Ví dụ tính toán 13 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 31 Ví dụ tính toán 18 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 34Ví dụ tính toán 48Ví...
 • 48
 • 2,306
 • 20

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 4

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 4
... ut: điện áp ngõ ra, it: dòng ngõ ra, i: dòng nguồn 11 Bộ tăng áp 2 Bộ biến đổi điện áp một chiều 8Bộ giảm áp 15 Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng S 1 , S4: dạng xung kích, ut: điện ... áp 1 Chương 3BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU 4Điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều Nguyên lý hoạt động của một bộ biến đổi điện áp một chiều 14 Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng S 1 , S4: ... biến đổi điện áp một chiều Ví dụ ứng dụng: sơ đồ khối bộ ổn áp DC dùng bộ biến đổi điện áp một chiều 5Điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều 9Bộ giảm áp Góc phần tư làm việc 13 Bộ biến...
 • 37
 • 1,468
 • 7

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 5

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 5
... ( ) )1( t 2 1 2 )1( t 2 t )1( t 2 1 2k 2 )K(tUUUUUUTHD−==∑∞= với Ut= 48 [V], Ut (1) = 43 ,2 [V] Ta được: ( )484,0 2, 43 2, 4348THD 2 1 22 U=−= 7Bộ nghịch ... tiếp 1 pha 1 Chương 3BỘ NGHỊCH LƯU BỘ BIẾN TẦN 15 Bộ nghịch lưu áp một pha 8Bộ nghịch lưu áp một pha 10 Bộ nghịch lưu áp một pha 6Bộ nghịch lưu áp một pha 9Bộ nghịch lưu áp một pha 14 Bộ ... a. Điện áp khóa lớn nhất đặt lên transistor x?y ra khi transistor cùng nhánh d?n ví dụ khi S4 dẫn (UT4=0): uT1= U - uT4 = U = 48[V] e. Hệ số méo dạng của áp ra: ( ) )1( t 2 1 2 )1( t 2 t )1( t 2 1 2k 2 )K(tUUUUUUTHD−==∑∞=...
 • 31
 • 1,322
 • 11

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 1 pot

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 1 pot
... với tụ điện, khi nối song song chúng, điện dung tổng cộng tăng:Css= C 1 + C 2 + … Cn (1- 5)còn khi nối nối tiếp, điện dung tổngcộnggiảm: 1/ Cnt= 1/ C 1 + 1/ C 2 +…+ 1/ Cn (1- 6)c) ... của điện trở được đánh giábằng công suất trên nó, xácđịnh bởi:P = U.I = I 2 R = U 2 /R ( 1- 4) 1 1Hình 1. 4. a) Biểu diễn tương đương nguồn điện áp; b)nguồn dòngđiện 1. 1.4. Biểu ... (1- 1)Ở đây, R là một hằng số tỷ lệ được gọi là điện trở của phần tử và phần tử tươngứng được gọi là một điện trở thuần. .Hình 1. 1. Các dạng điện trở, biến trởb) Nếu điện áp trên phần tử...
 • 12
 • 362
 • 0

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 2 docx

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 2 docx
... =∫ππθπ+ Công suất MBAS = (S 1 + S 2 ) /2 S 1 = 3U 1 I 1 = 1. 20 9Pd, S 2 = 3U 2 I 2 = 1. 481Pd Trang 15 Bài giảng Điện tử công suất - Công suất cuộn dây thứ cấp:S 2 = 2. V 2 .I 2 = 2. ddIU4 22 ππ ... khi E < 2 U2 2 Trang 14 U2aU2bD 1 D 2 D3iD1iD3NiD2MABU2cCR LEidudU 21 U 22 u 2 θπ0µµ Điện áp các pha thứ cấp biến ápu2a=θsinU2 2 u2b= )3 2 sin(U2 2 π−θu2c= ... 2Xcθπ−θ−=→∫µ+θθd)3cos(3X2Uidtdi 2 2cm2nn Trang 17 uθαiGiG1iG2iG3idθθT 2 θT3T3T 1 θiT1iT2iT3 Bài giảng Điện tử công suất 656π<θ<π: Đ 1 mở6965 π<θ<π: Đ 2 mở6 13 69...
 • 18
 • 1,548
 • 30

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 3 pdf

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 3 pdf
... gồm: (H 1 , Đ 1 ) bộ biến đổi một chiều nối tiếp (H 2 , Đ 2 ) bộ biến đổi một chiều song song Trang 22 UVT 1 UT 2 T Bài giảng ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT + Kí hiệu:* Máy điện một chiều có 2 chế ... z 1 + z 2 = 1 Ở chế độ động cơ: H 1 mở, H 2 khóa ↔bộ biến đổi 1 chiều nối tiếp làm việcUd = z 1 .VE = Ud – R.Id (Id > 0)Ở chế độ máy phát: H 2 mở, H 1 khóaUd = (1- z 2 )Vz 1 = ... (1- z 2 )Vz 1 = TT 1 , z 2 = TT 2 3 .2 Thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều (AC→AC)3 .2 .1 Thiết bị biến đổi AC→AC 1 pha* Sơ đồ: có T 1 , T 2 nối song song ngược cấp cho tải dùng điện xoay...
 • 7
 • 628
 • 17

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 4 doc

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 4 doc
... thị điện áp, dòng điện phụ tải và dòng điện qua các tiristo Trang 28 iT4T 1 T 2 T3T4Ru 21 u 22 u 1 (f 1 )i 1 iT3iT1iT2iT1-iT3iT2-iT4u 2 (f 2 )ud1ud2G 2 u 1 , f 1 i 2 u 2 , ... T 1 → về O’* Đồ thị dòng điện i và điện áp u Trang 31 u, iE /2 -E /2 Đ 1 T 1 T 2 Đ 2 Đ 2 tThành phần cơ bản của iut 1 0T /2 t3T Điện tử công suất C 1 , C 2 để phân đôi nguồn 1C uC1 ... (T 1 hay Đ 1 dẫn)iE = i 1 + i’i 1 = i = -2i’i’= -i 1 /2 iE = i 1 -i 1 /2 = i 1 /2; kết quả i 1 = 2iE- Khi điểm O’ được nối tới điểm N (T 2 hay Đ 2 dẫn)iE = i’2i’ = -i = i 2 i’=...
 • 15
 • 629
 • 7

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 6 potx

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 6 potx
... điôt song song với điện trở R. - Thông số của mạch bảo vệ C, R, L thường được chọn với C = 0, 01 ÷ 1 µF R = 10 ÷ 10 00Ω L = 50÷ 10 0µH- Trị số chính xác phụ thuộc vào điện áp mạch, vào ... nguồn quá độ, theo công thức kinh nghiệm. - Bảo vệ điện áp có thể đặt ở phía nguồn hay dây dẫn phía tải hoặc cả hai phía, đối với bộ biến đổi công suất lớn thường đặt ở cả 2 phíaCCLDRCTi ... * dtdu>> dtducp do ảnh hưởng bên ngoài như sự đổi chiều của các công tắc tơ, sóng sét, dao động điện áp nguồn và do nguyên nhân bên trong bộ...
 • 2
 • 641
 • 8

Tài liệu điện tử công suất - Chương 1

Tài liệu điện tử công suất - Chương 1
... tải 10 A 24 vMosFETDZ1 12 v1kR4OPTO 1 2 433k3R4 SO SÁNH 2 MẠCH LÁI SAU: 10 mA 15 vQ3330R3C 10 3 22 0R53k3R4OPTO 1 2 43IGBT hay MosFET1kR2 10 mA 15 vMosFETQ11kR4OPTO 1 2 43330R5 10 0R3DZ1 12 v ... SÁNH R -Q S QMDSHUNTQImaxĐK Hình 4 .19 (a) +V 15 v 15 v 1 2 34567ferriteioC OPTRON 1 2 43330 10 K1k1nF0.33 ohm 10 0IRF1 31 2N 222 2 22 01KMD (b) R - S flip flop, được set ở ... phóng điện, - IA/IG < 10 . - Mạch ví dụ. +V- VbiasR1R2D1 D2SW2C1D3ESW1TGTO 6. Cách tạo nguồn âm cho BJT, IGBT và GTO: tải < 1A5vQ31N40071N4007 10 uĐK1kR23k3R4...
 • 9
 • 1,547
 • 24

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử công suất chương 2bài giảng điện tử công suất 2bài giảng điện tử công nghệ 8 bài 1bài giảng điện tử công nghệ 8 bài 2bai giang dien tu cong nghe 8 bai 2 hinh chieubài giảng điện tử công suấtbài giảng điện tử đạo đức 1bài giảng điện tử công nghệ 8bài giảng điện tử công nghệ 9bài giảng điện tử công nghệ 7bài giảng điện tử công nghệ 10bài giảng điện tử công nghệ 11bài giảng điện tử công nghệ 12bài giảng điện tử công nghệ 6bài giảng điện tử tiếng việt 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP