BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT CHƯƠNG 3 Bộ chỉnh lưu doc

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 3
... trên 1 pha 2 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 1 Chương 3 BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU 25 Công tắc xoay chiềuĐóng cắt đồng bộ với thời điểm áp lưới qua zero 35 Ví dụ tính toán 23 Công tắc xoay ... 28Điều khiển bộ biến đổi điện áp xoay chiều 26 Công tắc xoay chiều 3 pha 14 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 19 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng ... toán 13 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha 31 Ví dụ tính toán 18 Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 phaDạng sóng dòng, áp ngõ ra trên 1 pha 34 Ví dụ tính toán 48Ví dụ tính toán 36 Ví dụ...
 • 48
 • 2,306
 • 20

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 0&1

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 0&1
... số công suất 3 Các khái niệm cơ bản 15Méo dạng do sóng hài 10Chế độ xác lập với dòng, áp không sinVí dụ: Dạng sóng điện áp ngõ ra và dạng sóng dòng-áp ngõ vào của một bộ biến tần 3- pha ... vào của một bộ biến tần 3- pha kiểu điều rông xung (PWM) điển hình. 1 Chương 0CÁC HỆ THỨC VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 13 Phân tích Fourier ... 7Mạch ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin) 5Mạch một pha với dòng, áp dạng sin 9Cuộn dây L – Tụ điện C 14Méo dạng do sóng hài 6Mạch ba pha cân bằng (dòng, áp dạng sin) 4Mạch một pha với...
 • 35
 • 2,786
 • 13

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 4

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 4
... 6 Bộ giảm áp 1 Chương 3 BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU 4Điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều Nguyên lý hoạt động của một bộ biến đổi điện áp một chiều 14 Bộ biến đổi kép ... ra, i: dòng nguồn 3 Bộ biến đổi điện áp một chiều Ví dụ ứng dụng: sơ đồ khối bộ ổn áp DC dùng bộ biến đổi điện áp một chiều 5Điều khiển bộ biến đổi điện áp một chiều 9 Bộ giảm áp Góc phần ... ut: điện áp ngõ ra, it: dòng ngõ ra, i: dòng nguồn 11 Bộ tăng áp 2 Bộ biến đổi điện áp một chiều 8 Bộ giảm áp 15 Bộ biến đổi kép dạng đảo dòng S1, S4: dạng xung kích, ut: điện...
 • 37
 • 1,468
 • 7

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 5

Bài giảng : điện tử công suất - Chương 5
... thiệu Bộ biến tần gián tiếp 3 pha Bộ biến tần trực tiếp 1 pha 1 Chương 3 BỘ NGHỊCH LƯU BỘ BIẾN TẦN 15 Bộ nghịch lưu áp một pha 8 Bộ nghịch lưu áp một pha 10 Bộ nghịch lưu áp một pha 6 Bộ nghịch ... 12 Bộ nghịch lưu áp một pha 2Giới thiệu 4 Bộ nghịch lưu áp một phaCấu hình bộ nghịch lưu áp một pha 5 Bộ nghịch lưu áp một pha 11 Bộ nghịch lưu áp một pha 13 Bộ nghịch lưu áp một pha 3 Giới ... lưu áp một pha 10 Bộ nghịch lưu áp một pha 6 Bộ nghịch lưu áp một pha 9 Bộ nghịch lưu áp một pha 14 Bộ nghịch lưu áp một pha a. Điện áp khóa lớn nhất đặt lên transistor x?y ra khi transistor...
 • 31
 • 1,322
 • 11

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 3 potx

bài giảng điện tử công nghiệp, chương 3 potx
... 3 Hình 1.8. Hệ thống đolường2. Các đặc điểmcơbản:a) Là hệ cấu trúcdạnghở1 Chương 3: CÁC HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ĐIỂNHÌNHHệ thống điện tử là một tập hợp các thiếtbị điện tử nhằm ... nhấtđịnhnhư gia công xử lý tin tức,truyền thông tin dữ liệu, đo lường thông số điều khiển tựchỉnh Về cấu trúc một hệ thống điện tử có hai dạng cơ bản: dạng hệkín, ở đó thông tin được gia công xử ... pháp không tiếp xúc. Bộ biến đổi đầu vào là quan trọng nhất, có nhiệm vụ biến đổithông số đạilượng cần đo (thường ở dạng một đại lượng vật lý)về dạng tín hiệu điện tử có tham số tỷlệ...
 • 8
 • 338
 • 0

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 3 pdf

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 3 pdf
... Bài giảng ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT Error: Reference source not found- Điện áp dây của nguồn :) 3 cos(.2 3 .2 3 2sin) 3 cos(.2.U222UU2Ubaabπ−θ=ππ−θ=−=- Khi điều khiển Ti cả 3 ... khiển mở đến khi θ= 150o+ Trị hiệu dụng của điện áp tải pha A: Ua= U.απ+πα− 2sin4 3 2 3 1 Trang 26uab/2 uac/2uaut0π2π Bài giảng ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT Khi đặt vào nguồn ... sóng hài bậc một sẽ lệch so với dòng điện nguồn một góc 0≠ϕ- Công suất tiêu tán trên điện trở:P = I2R- Tải thuần trở vẫn cần công suất phản kháng Q (tức là nguồn phải cung cấp Q cho tải)+...
 • 7
 • 628
 • 17

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 2 docx

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 2 docx
... tiristor)• Để chỉnh lưu tín hiệu công suất nhỏ thường dùng bộ chỉnh lưu 1 pha và chỉnh lưu tín hiệu công suất lớn thường dùng bộ chỉnh lưu 3 pha. Điện ápvà dòng điện sau chỉnh lưu có chiều không ... LEEudT1T2T 3 0θ1πudθ2θ 3 2πθ Bài giảng Điện tử công suất * Đồ thị dòng điện, điện áp * Nhận xét:- Sơ đồ cầu dùng MBA tốt hơn sơ đồ hình tia vì công suất lắp đặt MBA chỉ hơn công suất chỉnh lưu ... 19ud0udEiD1θθθiD3iD5π/65π/6π/69π/612π/65π/69π/6θ2ππ Bài giảng Điện tử công suất Chương 2 THIẾT BỊ CHỈNH LƯU2.1. Các khái niệm cơ bản• Chỉnh lưu là biến đổi năng lượng điện xoay chiều thành năng lượng điện 1chiều• Các bộ chỉnh lưu thường...
 • 18
 • 1,548
 • 30

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 4 doc

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 4 doc
... trở cảm với hệ số công suất rất thấp cỡ 0,1 đến 0,5 Trang 36 iAId-Idt(θ)t(θ)t(θ)T1T1T6T 3 T5T2T2T4π /3 π2π /3 /3/3 2πiBiC000 Điện tử công suất iA= Id; ... điện. Dòng điện nguồn Id sẽ qua T1 chạy vào pha A của phụ tải sang pha B, qua T6 vềnguồn chỉnh lưu. Ta có: Trang 40 Chỉnh lưu Trung gianNghịch lưu Điện tử công suất Trong đó:a. Điện ... ngược. Bộ chỉnh lưu G1 cung cấp cho phụ tải dòng điện i2 dương, điện ápu2 = ud1. Bộ chỉnh lưu G2 cung cấp cho phụ tải dòng i2 âm, điện áp u2 = ud2Tần số điện áp và dòng điện phụ...
 • 15
 • 629
 • 7

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 6 potx

Bài giảng Điện tử công suất _ Chương 6 potx
... trong các nguồn quá độ, theo công thức kinh nghiệm. - Bảo vệ điện áp có thể đặt ở phía nguồn hay dây dẫn phía tải hoặc cả hai phía, đối với bộ biến đổi công suất lớn thường đặt ở cả 2 phíaCCLDRCTi ... đổi chiều của các công tắc tơ, sóng sét, dao động điện áp nguồn và do nguyên nhân bên trong bộ biến đổi khi có sự chuyển mạch của các linh kiện.- Để chống lại các nguồn điện áp quá độ, cần ... điôt song song với điện trở R. - Thông số của mạch bảo vệ C, R, L thường được chọn với C = 0,01÷1 µF R = 10÷1000Ω L = 50÷100µH- Trị số chính xác phụ thuộc vào điện áp mạch, vào...
 • 2
 • 641
 • 8

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3

Bài giảng Điện tử số 1 - Chương 3
... ngõ vào x1, x2.Q1x1R3yx2.R4Q3R1VCCVCC'Q2RR2Hình 3. 36. Ngõ ra cc thu  hyRVccx1x2Hình 3. 37Chng 3. Các phn t logic c bn Trang 31 - x1= 0:2xy1y12x0y02x=⇒=⇒==⇒=→ ... mch  hình 3. 32a là mch thc hin cng NOT theo công ngh CMOS. S tng ngng ng vi 2 trng hp x=0 và x=1 c cho trên hình 3. 33. Q1Q2xyVDDyx2x1Q2Q1VDDQ3Q4a) Cng ... 0.DR4R2x1x2Q1R1Q2R 3 R5yQ 3 Q4VccHình 3. 25. Cng logic h TTL dùng diode SchottkyR4x1y2Q2Q4R72Q11R1Q3y1R61'x2R3-VEE 3 VCC = 0VR5R2REHình 3. 26. Cng logic h ECL...
 • 46
 • 789
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử công suấtbài giảng điện tử mỹ thuật 3bài giảng điện tử đạo đức 3bài giảng điện tử công nghệ 8bài giảng điện tử công nghệ 9bài giảng điện tử công nghệ 7bài giảng điện tử công nghệ 10bài giảng điện tử công nghệ 11bài giảng điện tử công nghệ 12bài giảng điện tử công nghệ 6bài giảng điện tử công suất 4bài giảng điện tử công suất 1bài giảng điện tử công suất 5bài giảng điện tử công suất 2bài giảng điện tử công nghệ 10 bài 54Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ