Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx
... Bài giảng Điện tử số V1.0 17 Đổi số 22 .12 5 10 sang số nhị phân Đối với phần nguyên:MSB1 01/ 25 012 /24 12 5/23 15 11/ 22LSB 011 22/ 21 DưĐượcChiaBước Đối với phần phân s : 000 x 24 11 0.5 x ... hệ thập phân:n 1 1 0 1 m 10 n 1 1 0 1 mmiin 1 N d 10 d 10 d 10 d 10 d 10 d 10                  10 N3 2 1 0 1 2 12 65.34 1 10 2 10 6 10 5 10 3 10 4 10    ... 28 11 .360.68 x 27 11 .680.84 x 26 11 .840.92 x 25 11 .920.96 x 2400.960.48 x 23 11 .480.74 x 22 11 .740.87 x 21 PhầnnguyênKếtquảNhânBước Kết quả biểu diễn nhị phân: 10 10 011 .11 011 110 Bài giảng...
 • 18
 • 251
 • 0

Bài giảng điện tử số part 1 pps

Bài giảng điện tử số part 1 pps
... 0 0 1 0 1 1 1 10 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 30 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 6 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 ... 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 20 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 40 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 50 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 60 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 ... 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 00 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 20 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 30 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 40 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0...
 • 13
 • 303
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx
... f Bài giảng Điện tử số V1.084Mạch logic tổ hợp Bài giảng Điện tử số V1.0 81 Giao tiếp giữa các cổng logic cơ bản Giao tiếp giữa TTL và CMOS Giao tiếp giữa CMOS và TTL Bài giảng Điện tử số V1.086Khái ... hợpChương 5: Mạch logic tuần tựChương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xungChương 7: Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.074Mạch cổng TTL 3 trạng thái+5VQ3R3 1, 6kQ5D2fQ4R5 13 0R41kD1AR14kQ1R24kQ2E+VccR5Q4Q5Lối ... logic collector hở là tần số hoạt động củamạch sẽ giảm xuống do phải sử dụng điện trở gánh ngoài.Q3fD1R14kQ1A+5VQ2R2 1, 6kR3 1, 6kAf Bài giảng Điện tử số V1.079Cổng truyền dẫn...
 • 18
 • 250
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx
... hoàn toàn khác nhau.0 1 10 0 1 0 1 1 1 00 1 00tVHL0 1 10 0 1 0 1 1 1 00 1 0tVHL0a) Logic dương với mức dương.b) Logic dương với mức âm. Bài giảng Điện tử số V1.072Mạch cổng OR ... hợpphức tạp hơn.5kQ 1 2kf+5VD3D14k+5VD2AD4B5kQ 1 2kf+5VD3D14k+5VD2Aa) b) Bài giảng Điện tử số V1.063Cổng logic TTL và CMOS Bài giảng Điện tử số V1.060Công suất tiêu ... cổngNANDQ2R14kR24kf+VccR5 1, 6kQ6R7 13 0Q7R6 1 kD4Q8D3R4 1 kQ5Q4R3 1, 6kBAD2Q3Q1D1Sơ đồ mạch điện của một cổng OR TTL 2 lối vào. Bài giảng Điện tử số V1.065Họ DDL...
 • 18
 • 238
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx
... tới. Ví d : Chuyển 11 011 10 .10 2sang hệ cơ số 8 và 16 Kết qu : 11 011 10 .10 2 = 15 6.446 51  10 0 .11 010 10 01 Tính từ dấu phân số, chia số đã cho thành các nhóm 3 bitKết qu : 11 011 10 .10 2 = 6E.88E6 10 00 .11 10 011 0Tính ... 010 1 B) 0000 010 0 C) 0000 0 011 D) 0000 0 010  Thực hiện phép cộng hai số có dấu sau theo phương pháp bù 2: 0000 11 01 2– 10 01 10002 A) 10 00 11 10 B) 10 00 10 11 C) 10 00 11 00 D) 10 00 11 10 ... cơ số giữa các hệ đếm Số nhị phân có dấuDấu phẩy động Bài giảng Điện tử số V1.029Câu hỏi Đổi số nhị phân sau sang dạng bát phân: 010 1 11 11 010 0 11 10 A) 57 514 B) 57 515 C) 57 516 D) 57 517 ...
 • 18
 • 282
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F F F HROM0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 H0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 F F F HRAM 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 H0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ... 1 1 1 1 1 1 5 F F F HRAM20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 H0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 F F F HRAM3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 H 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ... HRAM4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A 0 0 0 H 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 B F F F HRAM5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C 0 0 0 H 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 D F F F HRAM6 1 1 1 0...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... 11 10 0 1 Q3Q2Q 1 J 1 x 01 1x x x xJ 1 = Q 1 00 01 11 100 1 Q3Q2Q 1 K 1 xxx x 1 1 x xK 1 = 1 = Q 1 00 01 11 100 1 Q3Q2Q 1 J2x00 x 1 x x xJ2 = Q 1 00 01 11 100 1 Q3Q2Q 1 K2x0x 0x 1 x ... Q3Q2Q 1 Q3Q2Q 1 J3K3J2K2J 1 K 1 1 0 0 0 0 0 1 0 X 0 X 1 X2 0 0 1 0 1 0 0 X 1 X X 1 3 0 1 0 0 1 1 0 X X 0 1 X4 0 1 1 1 0 0 1 X X 1 X 1 5 1 0 0 0 0 0 X 1 0 X 0 X Bài ging N T S 1 Trang 10 4Trng ... hình 5.1a:Xung vào Trng thái hin ti Trng thái k tipCk Q2Q 1 Q2Q 1 123400 1 10 1 0 1 0 1 10 1 0 1 0TCk 1 TCk2Q2Q 1 11 CkClr 1 QQ2H 5.1bCk 1 23 4578 1 1 1 10 0...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... c : 00 01 11 100 1 00 1 00 1 1 1 anbnBn -1 Dn 11 11 −−−−+++=nnnnnnnnnnnnnBbaBbaBbaBbaD 1 ⊕⊕=nnnnBbaD00 01 11 100 1 10 000 1 1 1 anbnBn -1 BnnnnnnnnbaBbBaB ++=−− 11 )( 1 ... 01 11 100 1 00 1 00 1 1 1 anbnCn -1 Sn00 01 11 100 1 10 0 1 1 1 00anbnCn -1 Cn 11 11 −−−−+++=nnnnnnnnnnnnnCbaCbaCbaCbaS 1 ⊕⊕=nnnnCbaSnnnnnnnbaCbCaC ++=−− 11 )( 1 nnnnnnbaCbaC ... logic:Sn = f (an, bn, Cn -1 ) Cn = f (an, bn, Cn -1 )a b s c0 0 0 00 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 anbnCn -1 SnCn0 0 0 0 00 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 00 1 1 0 1 1...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... sau:D B C A a b c d e f g0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 00 0 0 1 0 1 1 0 0 0 00 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 10 1 0 1 1 0 1 1 0 1 10 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ... 0 01 0 1 x 0 11 0 0 x x 10 0 1 x x00 01 11 10000 0 x 0 01 0 0 x 0 11 0 0 x x 10 1 0 x x00 01 11 10000 1 x 0 01 1 0 x 0 11 0 1 x x 10 0 0 x x00 01 11 10000 1 x 0 01 1 1 x 1 11 1 1 x x 10 0 ... mch (hình 4.23b ): 00 01 11 1000 1 1 x 1 01 0 1 x 1 11 0 0 x x 10 0 1 x x00 01 11 10000 1 x 1 01 0 1 x 1 11 1 0 x x 10 1 1 x xDCBAfDCBAgx4x2x3x 1 y4→ 1 c 1 c2Hình 4.23a....
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... x7 C B A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 00 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1Gii thích ... 00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 00 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 Phng trình logic ã ti gin:A = x 1 + x3 + ... tpx2xny 1 y2ymHình 4 .1 x 1 Chng 3. Các phn t logic c bn Trang 71 SRQnJ00 01 11 1000 0 X 1 1X X X XJ = SSRQnK00 01 11 100X X X X 1 0 1 X 0K = Ri gin theo dng chính tc 1...
 • 13
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử đạo đức 1bài giảng điện tử tiếng việt 1bài giảng điện tử công suất 1bài giảng điện tử số 7 tiết 1bài giảng điện tử số 5 tiết 1Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP