Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx
... giữ nguyên. Ví d : số 4: 00000100, số - 4: 111111100. Bài giảng Điện tử số V1.0 23 Cộng và trừ các số theo biểu diễn bit dấu Phép cộng Hai số cùng dấu: cộng hai phần trị số với nhau, còn dấu ... số Chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm Số nhị phân có dấu Dấu phẩy động Bài giảng Điện tử số V1.0 21 Nội dungBiểu diễn số Chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm Số nhị phân có dấuDấu phẩy động Bài ... 111000AB1000CD Bài giảng Điện tử số V1.033Các phương pháp biểu diễn hàm BooleCó 3 phương pháp biểu diễn: Bảng trạng thái Bảng các nô (Karnaugh) Phương pháp đại số Bài giảng Điện tử số V1.036Phương...
 • 18
 • 282
 • 0

Bài giảng điện tử số part 2 pps

Bài giảng điện tử số part 2 pps
... Boole.Ví d 2. 12 Ti thiu hoá hàm f(x1,x 2 ) =x1x 2 + x1x 2 + x1x 2 f(x1,x 2 ) =x1x 2 + x1x 2 + x1x 2 = (x1 + x1).x 2 + x1x 2 = x 2 + x1x 2 = x 2 + x1Ví d 2. 13 ... Xx1,x 2 x3f(x1,x 2 ,x3) Vòng gom 2: x1+ x 2 Vòng gom 1: x1+ x3x1,x 2 x3f(x1,x 2 ,x3) Bài ging N T S 1 Trang 22 =x1x 2 x3 + x1x 2 x3 + x1x 2 x3 + x1x 2 ... ta c : f(x1,x 2 ) = f(0,0).x1x 2 + f(0,1).x1.x 2 + f(1,0).x1.x 2 + f(1,1).x1.x 2 = 0.x1x 2 + 1.x1.x 2 + 1.x1.x 2 + 1.x1.x 2 =x1.x 2 + x1.x 2 + x1.x 2 Nhn...
 • 13
 • 287
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx
... Đơn vị số học và logic (ALU) Bài giảng Điện tử số V1.083Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàmChương 3: Cổng logic TTL và CMOS Chương 4: Mạch logic ... mạch cỡ vừa (MSI) thường biểu diễn bằng bảng trạng thái. Bài giảng Điện tử số V1.0 82 Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.077NMOS Mạch điện của họ cổng này chỉ dùng MOSFET có kênh dẫn loại N. ... số V1.084Mạch logic tổ hợp Bài giảng Điện tử số V1.081Giao tiếp giữa các cổng logic cơ bản Giao tiếp giữa TTL và CMOS Giao tiếp giữa CMOS và TTL Bài giảng Điện tử số V1.086Khái niệm chung...
 • 18
 • 250
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx
... hợpphức tạp hơn.5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2AD4B5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2Aa) b) Bài giảng Điện tử số V1.063Cổng logic TTL và CMOS Bài giảng Điện tử số V1.060Công suất tiêu ... Bài giảng Điện tử số V1.0 62 Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm Chương 3: Cổng logic TTL và CMOSChương 4: Mạch logic tổ hợpChương 5: Mạch ... VCCH+VccICCHLHL+VccICCLHH Bài giảng Điện tử số V1.056Các tham số chính Mức logic Độ chống nhiễu Hệ số ghép tải K Công suất tiêu thụ Trễ truyền lan Bài giảng Điện tử số V1.058Độ chống...
 • 18
 • 238
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx
... Bài giảng Điện tử số V1.017Đổi số 22 . 125 10sang số nhị phân Đối với phần nguyên:MSB101 /25 0 12/ 24 125 /23 1511 /22 LSB01 122 /21 DưĐượcChiaBước Đối với phần phân s : 000 x 24 110.5 x 23 00.50 .25 ... nguyên:MSB101 /27 0 12/ 26 125 /25 0510 /24 01 020 /23 120 41 /22 LSB14183 /21 DưĐượcChiaBước Đối với phần phân s : 00. 720 .36 x 28 11.360.68 x 27 11.680.84 x 26 11.840. 92 x 25 11. 920 .96 x 24 00.960.48 x 23 11.480.74 x 22 11.740.87 x 21 PhầnnguyênKếtquảNhânBước ... số (r )Số ký hiệuTên hệ đếm Bài giảng Điện tử số V1.01ĐIỆN TỬ SỐNguyễn Trung HiếuKhoa Kỹ thuật điện tử 1Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Bài giảng Điện tử số V1.0 12 Hệ bát phân (2) ...
 • 18
 • 251
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... máy tính t 4 ( 64 bit.- Byte:t nhóm t nh 8 bit.- Dung lng b nhCh kh nng lu tr ca b nh.Ví d : 1K = 2 10 ; 2K = 2 11; 4K = 2 12 ; 1M = 2 20.- a chDùng  xác nh ... DSR 2 DSR1A B DSR3DSR 2 DSR1A4 DSR3DSR 2 DSR1A DSR4DSR3DSR 2 DSR1Trng hp ngõ ra Qc ni vi ngõ vào d liu ni tip DSR (hình 5.18).Ck1Q11QJ1K1Ck 2 Q 2 2QJ 2 K 2 Ck3Q33QJ3K3LoadQ 2 Q1CkClrCk4Q44QJ4K4Q3Q4AB ... DSR1, DSR 2 , DSR3, DSR4.Ta có bng trng thái hot ng ca mch:Trng thái hin ti Trng thái kXungvàoQ1Q 2 Q3Q4Q1Q 2 Q3Q41 A B C D DSR1A B C 2 DSR1A B C DSR 2 DSR1A...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... 111001Q3Q 2 Q1J3xX0 00 1 x xJ 2 = Q1Q 2 00 01 111001Q3Q 2 Q1K3x0x 0x 1 x xK3 = 1 = Q3= 21 QQ =Ck1Q11QJ1K1Ck 2 Q 2 2QJ 2 K 2 Ck3Q33QJ3K3Q3Q 2 Q1CkClr3QHình ... Q3Q 2 Q1 = 001.Lúc  : J1= K1=3Q = 1; J 2 =K 2 = Q1= 1; J3=Q 2 .Q1= 0, K3 = 1.(Hoc K3 = Q3 = 0).- Khi Ck 2 : J1 = K1 = 1 ⇒ Q1 =11Q = 0.J 2 = K 2 = 1 ⇒ Q 2 ... Q3 Q 2 Q1 = 011.Lúc  : J1= K1=3Q = 1; J 2 = K 2 = Q1= 1; J3 = Q 2 .Q1= 1, K3 = 0.(Hoc K3 = 1).- Khi Ck4 : J1 = K1 = 1 ⇒ Q1 =31Q = 0.J 2 = K 2 = 1 ⇒ Q 2 ...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... H t hp Trang 931 2 3451 2 3451 2 3451 2 3451 2 3451 2 31 2 31 2 31 2 3a3<b3 a3>b3a2>b2a2<b2a0>b0a0<b0a1>b1a1<b1a3=b3a2=b2a1=b1a0=b0YYYHình ... bng 2 phng pháp:i tip và Song Song.Phng pháp ni tip : 1 2 31 2 31 2 31 2 31 2 3anbnBn-1DnBnHình 4.44. Thc hin mch tr toàn phn trc tip1 2 31 2 31 2 31 2 31 2 3anbnBn-1DnBnHình ... ++=−− 11)(1 nnnnnnbaCbaC ++=−1 2 31 2 31 2 31 2 31 2 3SnCnCn-1bnanHình 4.39. Mch cng toàn phn trc tip1 2 31 2 31 2 31 2 31 2 3anbnCn-1CnSnHình 4.40....
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... hp Trang 89Phng trình logic các ngõ ra:y1 =1c 2 c .xy 2 =1c c 2 .x y3 = c1 2 c .xy4 = c1 c 2 .x logic c cho trên hình 4 .2 7: u x = 1 và hoán i ngõ vào u khin ... chung x.Ví d : c1 = 1 → x = y1 c 2 = 1 → x = y 2 c3 = 1 → x = y3 c4 = 1 → x = y4c1c 2 y4y1y 2 y3x1 2 34Hình 4 .27 . S logic thc hin mch phân ngy4y 2 y3y1x1→ ... DEMUX).4.3 .2. Mch chn kênhXét mch chn kênh n gin có 4 ngõ vào và 1 ngõ ra nhhình 4 .23 a.Trong  : + x1, x 2 , x3, x4 : Các kênh d liu vào.+ Ngõ ra y : ng truyn chung.+ c1, c2 :...
 • 13
 • 279
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... (hình 3. 72 ): - DFF→ RSFF:RSFF có phng trình logic: Qn+1= Sn+nRQn ng nht vi phng trình ca DFF ta c : Dn = Sn+nRQn S mch thc hin chuyn i:- DFF→ JKFF: Hoàn ... QCkQRS Bài ging N T S 1 Trang 66- TFF → RSFF:RSFF có pt: Qn+1= Sn+nRQn (1)SnRn= 0 (u kin ca RSFF) TFF có pt: Qn+1 = Tn⊕ Qn (2) So sánh (1) và (2) ta c : Sn+nRQn ... hin:- TFF→ DFF: DFF có phng trình logic: Qn+1= Dn TFF có phng trình logic: Qn+1 = Tn⊕ Qn ng nht 2 phng trình: Dn= Tn⊕ Qn Theo tính cht ca phép XOR ta suy ra: Tn...
 • 13
 • 271
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử đạo đức 2bài giảng điện tử mỹ thuật 2bài giảng điện tử công suất 2bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử toán lớp 2bài giảng điện tử sơ lược về lazebài giảng điện tử ltvc lớp 2 tuần 29bài giảng điện tử số 0 trong phép trừbài giảng điện tử sơ lược về luật xa gầnbài giảng điện tử toán lớp 2 tuần 14bài giảng điện tử toán lớp 2 tuần 6bài giảng điện tử toán lớp 2 tuần 12bài giảng điện tử toán lớp 2 bảng nhân 5bài giảng điện tử toán lớp 2 bài métNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ