Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 3 doc

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 3 doc

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 3 doc
... vàoLHLBHLLAL001L010H100ffBA Bài giảng Điện tử số V1.0 43 Cổng logic và các tham số chính Cổng logic cơ bản Một số cổng ghép thông dụng Logic dương và logic âm Các tham số chính Bài giảng Điện tử số V1.042Phương ...    Bài giảng Điện tử số V1.0 37 Các phương pháp rút gọn hàmCó 3 phương pháp rút gọn hàm: Phương pháp đại số  Bảng trạng thái Phương pháp Quine Mc. Cluskey Bài giảng Điện tử số V1.050Cổng ... Bài giảng Điện tử số V1.044Cổng logic cơ bản: AND, OR, NOT Cổng AND Cổng OR Cổng NOT Bài giảng Điện tử số V1.054Cổng XNOR - cổng đồng dấu Cổng...
 • 18
 • 318
 • 1

Bài giảng điện tử số part 3 ppt

Bài giảng điện tử số part 3 ppt
... x1(x2.x 3 +x2.x 3 ) = x1x2x 3 + x1x2 x 3 + x1x1.x 3 + x1x1.x2 = x1x2x 3 + x1x2 x 3 + x1x1.x 3 + x1x1.x2 = x1x2(x 3 +x1) + x1 x 3 (x2 ... toán XOR:1. x1⊕ x2 = x2⊕ x12. x1⊕ x2⊕ x 3 = (x1⊕ x2) ⊕ x 3 = x1⊕ (x2⊕ x 3 ) 3. x1.(x2⊕ x 3 ) = (x1.x2) ⊕ (x 3 .x1)Chng minh: trái = x1.(x2⊕ x 3 ) = x1(x2.x 3 ... trên hình 3. 19.Phng trình logic mô t hot ng ca cng: y =212121xxxxxx ⊕=+Tính cht ca cng XNOR:1.)x(x)x(x)x)(xx(x 432 1 432 1⊕+⊕=⊕⊕ 2. )x(x)x(x)x(x)x(x 432 1 432 1⊕⊕=⊕+⊕ 3. 212121xxxxxx...
 • 13
 • 346
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 10 doc

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 10 doc
... được bộ xử lý viết vào các thanh ghi lệnh của mạch điều khiểnflash. Bài giảng Điện tử số V1.0176Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0164Bộ nhớ cố định – PROM PROM cũng gồm có các diode như ở ... 4A0A112k1010A12 30 0016- 3FFF16IC IV_CS41IC IIIIC IIIC IIC mở200016- 2FFF16100016- 1FFF16000016- 0FFF16Khoảng địa chỉ_CS 3 1_CS20_CS10_CSA 13 Bài giảng Điện tử số V1.01 63 Bộ ... cho ánh sáng tử ngoại đi qua khicần xoá số liệu trong bộ nhớ. Bài giảng Điện tử số V1.0171Bộ nhớ bán cố định - EPROM (Erasable PROM) Với các máy tính có tốc độ nhanh (trên 33 MHz), cần phải...
 • 16
 • 286
 • 1

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 5 docx
... f Bài giảng Điện tử số V1.084Mạch logic tổ hợp Bài giảng Điện tử số V1.081Giao tiếp giữa các cổng logic cơ bản Giao tiếp giữa TTL và CMOS Giao tiếp giữa CMOS và TTL Bài giảng Điện tử số V1.086Khái ... Đơn vị số học và logic (ALU) Bài giảng Điện tử số V1.0 83 Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàmChương 3: Cổng logic TTL và CMOS Chương 4: Mạch logic ... hợpChương 5: Mạch logic tuần tựChương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xungChương 7: Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.074Mạch cổng TTL 3 trạng thái+5VQ3R31,6kQ5D2fQ4R5 130 R41kD1AR14kQ1R24kQ2E+VccR5Q4Q5Lối...
 • 18
 • 250
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 4 docx
... hợpphức tạp hơn.5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2AD4B5kQ12kf+5VD3D14k+5VD2Aa) b) Bài giảng Điện tử số V1.0 63 Cổng logic TTL và CMOS Bài giảng Điện tử số V1.060Công suất tiêu thụHai ... Bài giảng Điện tử số V1.062Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm Chương 3: Cổng logic TTL và CMOSChương 4: Mạch logic tổ hợpChương 5: Mạch ... VCCH+VccICCHLHL+VccICCLHH Bài giảng Điện tử số V1.056Các tham số chính Mức logic Độ chống nhiễu Hệ số ghép tải K Công suất tiêu thụ Trễ truyền lan Bài giảng Điện tử số V1.058Độ chống...
 • 18
 • 238
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 2 docx
... 111000AB1000CD Bài giảng Điện tử số V1.0 33 Các phương pháp biểu diễn hàm BooleCó 3 phương pháp biểu diễn: Bảng trạng thái Bảng các nô (Karnaugh) Phương pháp đại số Bài giảng Điện tử số V1.0 36 Phương ... 1  Bài giảng Điện tử số V1.026Nội dungBiểu diễn số Chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm Số nhị phân có dấu Dấu phẩy động Bài giảng Điện tử số V1.021Nội dungBiểu diễn số Chuyển đổi cơ số giữa ...  Bài giảng Điện tử số V1.0 30 Nội dungChương 1: Hệ đếm Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàmChương 3: Cổng logic TTL và CMOSChương 4: Mạch logic tổ hợpChương 5: Mạch...
 • 18
 • 282
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 1 docx
... 10 8 16 36 , 36 , 36 Bài giảng Điện tử số V1.0 3 Hệ đếm Bài giảng Điện tử số V1.02Nội dung Chương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàmChương 3: Cổng logic ... (Hexadecimal)Cơ số (r )Số ký hiệuTên hệ đếm Bài giảng Điện tử số V1.01ĐIỆN TỬ SỐNguyễn Trung HiếuKhoa Kỹ thuật điện tử 1Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Bài giảng Điện tử số V1.012Hệ ... 2 53 :3 6 8 3 6 5( 1 )126 :5 1 2 2 (1 )125donvi no hang chucchuc lachohang donvi vay       Bài giảng Điện tử số V1.0 13 Hệ thập lục phân (1) Biểu diễn tổng quát:Trong đ :  :...
 • 18
 • 251
 • 0

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... nh.Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck 3 Q 3 3QJ 3 K 3 PrPrCkClrCk4Q44QJ4K4PrPrDSRHình 5.18. Bài ging N T S 1 Trang 122Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y2 (CS / RAM2 )Y 3 (CS / RAM 3 ... )Y7 (CS / RAM7 )A 13 A14A15IC 74 138 3 → 8Hình 5.21. Mch gii mã a chn  b nh ca h thng:A15A14A 13 A12A11A10A9A8A7A6A5A4A 3 A2A1A0a ch Hex0 ... DSR 3 DSR2DSR1A4 DSR 3 DSR2DSR1A DSR4DSR 3 DSR2DSR1Trng hp ngõ ra Qc ni vi ngõ vào d liu ni tip DSR (hình 5.18).Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck 3 Q 3 3QJ 3 K 3 LoadQ2Q1CkClrCk4Q44QJ4K4Q 3 Q4AB...
 • 6
 • 268
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... 1.J 3 = 0, K 3 = 1 ⇒ Q 3 = 0.(Hoc J 3 = 0, K 3 = 0 ⇒ Q 3 =1 3 Q = 0) ⇒ Q 3 Q2 Q1 = 010.Lúc  : J1 = K1 = 3 Q = 1 ; J2 = K2 = Q1 = 0; J 3 = 0, K 3 = 1.(Hoc K 3 =2Q ... ó.(Hoc J 3 = 0, K 3 = 0 ⇒ Q 3 =0 3 Q = 0) ⇒ Q 3 Q2Q1 = 001.Lúc  : J1= K1= 3 Q = 1; J2=K2 = Q1= 1; J 3 =Q2.Q1= 0, K 3 = 1.(Hoc K 3 = Q 3 = 0).- Khi Ck2 : J1 = K1 ... = Q1Q200 01 111001Q 3 Q2Q1K 3 x0x 0x 1 x xK 3 = 1 = Q 3 =21QQ =Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck 3 Q 3 3QJ 3 K 3 Q 3 Q2Q1CkClr 3 QHình 5.10. S mch m...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... Trang 93 12 3 4512 3 4512 3 4512 3 4512 3 4512 3 12 3 12 3 12 3 a3<b3 a3>b3a2>b2a2<b2a0>b0a0<b0a1>b1a1<b1a3=b3a2=b2a1=b1a0=b0YYYHình 4 .33 . ... ++=−− 11)(1 nnnnnnbaCbaC ++=−12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 SnCnCn-1bnanHình 4 .39 . Mch cng toàn phn trc tip12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 anbnCn-1CnSnHình 4.40. Thc ... Song Song.Phng pháp ni tip : 12 3 12 3 12 3 12 3 12 3 anbnBn-1DnBnHình 4.44. Thc hin mch tr toàn phn trc tip12 3 12 3 12 3 12 31 2 3 anbnBn-1DnBnHình 4.45....
 • 13
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử mỹ thuật 3bài giảng điện tử đạo đức 3bài giảng điện tử công suất 3bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử toán lớp 3Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ