Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... 1x1B ACDx8x9x2x4x5x 6 x7x3Hình 4.8Hình 4.7 S mch mã hóa thp phân t 10 → 4x1 x3ACx5 x6x2 x9x8x4BCx7D Bài ging N T S 1 Trang 68 RSFF chuyn i thành TFF, DFF, ... t TFF sang JKFFHình 3 .69 . Chuyn i TFF thành RSFFT QCkQRST QCkQDCkHình 3.70. Chuyn i TFF thành DFFChng 3. Các phn t logic c bn Trang 65 Hình 3 .67 . Dùng JKFF thc hin ... phát. S khi thc hin phng pháp này nh sau (hình 3 .68 ):TFF chuyn i thành DFF, RSFF, JKFF: Bài ging N T S 1 Trang 76 Biu din s này bng cng logic s dng Diode c cho...
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... 8910 6 000000001Q3Hình 5 .6. Gin  thi gian mch m 5, m lênTCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Hình 5.8. Mch cho phép xóa bm tng Bài ging ... 1111CkQ1Q2111100 001QHình 5.2b. Gin  thi gian mch hình 5.1b Bài ging N T S 1 Trang 1 06 Ví d: Xét mt mch m 4, m xung, m ni tip dùng TFF. lng TFF cn ... 5.4a. Gin  thi gian mch H 5.3a123 4578CkQ1Q2111100001Q0000 111100 Bài ging N T S 1 Trang 110TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Y1Hình...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... mc tích cc thpAB0 1 2 3 4 5 6 7 8 9AnodHình 4. 16. S khai trin ca èn NIXIECBy0y1y94→ 10ADHình 4.17. S khi mch gii mã èn NIXIE Bài ging N T S 1 Trang 80D ... ACBDy 6 = CBADy7=ABCDy8= ABCDy9= thc hin mch gii mã èn NIXIE c cho trên hình 4.18 và 4.19:y1y5y2y3y6By8y7Dy0y9y4C AHình 4.18. S thc hin bng cng logic Bài ... logic thc hin mch phân ngy4y2y3y1x1→ 4c1c2c3c4Hình 4.28 Bài ging N T S 1 Trang 86 Phng trình logic ca ngõ ra f:ng chính tc 1:f = D+ CB +BA + CAng...
 • 13
 • 282
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... 3 .66 .  th thi gian dng sóng JKFF Bài ging N T S 1 Trang 62 ng u vào kích ca DFF:Qn Qn+1 Dn001101010101Phng trình logic ca DFF:Qn+1 = DnTrên hình 3 .61 ... Qn+10001Qn0CkttDtQ000123 4 5Hình 3 .63 .  th thi gian dng sóng mch hình 3 .62 D QCkD QCkO0O1D0D1EHình 3 .64 . Cht d liu dùng DFFJ QCkK QHình 3 .65 . JKFFChng 3. Các phn t ... ⇒2Q = D3= 1.CkttDtQ00123 4 5Hình 3 .61 .  th thi gian dng sóng ca DFFD QCkQHình 3 .62 . Bài ging N T S 1 Trang 60 CkttTtQ00012 3Hình 3.58Tn Qn Qn+1001101010110...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx
... Diod):48R5R+-+-3SR1Q1RR 6 271Hình 6. +VccR1Ra+C1C-R287 6 12345555D2D1 1 21,42fC R R0,7fCR Bài giảng Điện tử số V1.0153Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0149IC ... Đây là thông số rất quan trọng của bộ nhớ. Nó được đặc trưng bởi thời gian cần thiết để truy cậpthông tin. Bài giảng Điện tử số V1.0155Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0 161 DRAM Các ... “làm tươi” (refresh), khi đó điện áp trên tụ được xác định (ởtrạng thái 0 hay 1) và mức điện áp logic này được viết lại vào ô nhớ.RASCAS Bài giảng Điện tử số V1.0 160 Khái niệm chung – Tổ chức...
 • 18
 • 301
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 8 potx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 8 potx
... đồng bộ.Q Bài giảng Điện tử số V1.0139Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0138Một số mạch tuần tự thông dụng Bài giảng Điện tử số V1.0140Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và ... bộ1010KQ’10QQk11001JC Bài giảng Điện tử số V1.0134Thiết kế mạch tuần tự - Ví dụ Bài giảng Điện tử số V1.0141Mạch phát xung và tạo dạngxung Bài giảng Điện tử số V1.0127Trigơ JK (1) ... Bài giảng Điện tử số V1.0129Bảng hàm kích thích của các loại Trigơ100X0X11011X100111X1011000X0X000DTKJRSQkQ Bài giảng Điện tử số V1.0137H.tượng c.kỳ và...
 • 18
 • 697
 • 2

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 6 pptx
... mạch:9.7.5.3.197531D7 .6. 3.2 763 2C7 .6. 5.4 765 4B9.898AR4R3R2R1+5V987 6 54321DCBAMạch điện của bộ mã hoá dùng diode Bài giảng Điện tử số V1.0108Bộ so sánh ... song song Bài giảng Điện tử số V1.0107Mạch so sánh Trong các hệ thống số, đặc biệt là trong máy tính, thường thực hiện việc so sánh hai số.  Hai số cần so sánh có thể là các số nhị phân, ... A ) X (A A A A ) X (A A A .A A )         Bài giảng Điện tử số V1.098Mạch mã hóa ưu tiên (tiếp)D =1.2.4 .6. 8 +3.4 .6. 8 +5 .6. 8 +7.8 +910011XXXXXXXX000101XXXXXXX1110001XXXXXX01100001XXXXX101000001XXXX0010000001XXX11000000001XX010000000001X10000000000010000000000000124898 765 4321Ra...
 • 18
 • 387
 • 4

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
...  xác nh các vùng ca các t trong b nh.Xét b nh gm 16 ngn nh tng ng 16 t, ta cn dùng 4 ng a ch (24 = 16 → có 4ng a ch). Nh vy có mi quan h gia a ch và ... 5.18. Bài ging N T S 1 Trang 122Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y2 (CS / RAM2 )Y3 (CS / RAM3 )Y4 (CS / RAM4 )Y5 (CS / RAM5 )Y 6 (CS / RAM 6 )Y7 ... Phng pháp này òi hi trc khi nhp phi xóa FF v 0.Pr ClrALoadHình 5. 16 Pr ClrALoad123Hình 5.15 Bài ging N T S 1 Trang 118Ví d: Xét mt thanh 4 bit có kh nng di phi...
 • 6
 • 269
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... (c)a3b3a2b2a1b1a0b0(A<B)(A=B)(A>B)A>BA=BA<B001Hình 4.35. Mch so sánh nhiu bítscabHAHình 4. 36. Mch cng 1 bít Bài ging N T S 1 Trang 96 Trong ó a, b là s cng, s là tng, c là s nh.ng trng thái mô ... b0s3 s2 s1 s0 FA DFFThanh ghi AThanh ghi BThanh ghi SC-1PrclrC3CkHình 4. 46. Mch cng 2 s nh phân nhiu bit theo theo kiu ni tipChng 5. H tun t Trang 1035.2.2. ... TFF.Trng hp Ck tác ng theo sn xung (hình 5.1a):TCk1TCk2Q2Q111CkClrHình 5.1aCk Bài ging N T S 1 Trang 942. Phng pháp xây dng trên c s mch so sánh 1 bit mch so...
 • 13
 • 293
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... Q1 : VB = Vγ =0,6V. Mà u kin  cho tip giáp BC, diode D và Q2 dn thì n th cc nn ca Q1phi bng:VB = Vγ/BC + Vγ/BE1 +Vγ/BE2 = 0 ,6 + 0,7 + 0 ,6 = 1,9VChng t khi ... thng khi có ti Vlogic1 max = (3,4V → 3,6V )yx2R2Q4x1Q1R5DR4Q2Q3.R3VCCR1Hình 3.35. Ngõ ra ct chm Bài ging N T S 1 Trang 46 VDDyRDS/ Q1RDS/Q4RDS/Q3RDS/ Q2Hình ... 1VMà u kin cn cho Q4 dn là:VC/Q2=VB/Q4 = Vbe/Q4 + Vγ/D + Vces/Q3 = 0 ,6 + 0,8 + 0,2= 1,6VTa thy u kin này không tha mãn khi Q2 dn bão hòa, do ó khi Q2 dn bão hòa →...
 • 13
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng điện tử số học lớp 6bài giảng điện tử ngữ văn 6 so sánhbài giảng điện tử số 6 tiết 2bài giảng điện tử vật lý 6bài giảng điện tử mỹ thuật 6bài giảng điện tử sinh học 6bài giảng điện tử địa lý 6bài giảng điện tử công nghệ 6bài giảng điện tử âm nhạc 6bài giảng điện tử tin học 6bài giảng điện tử ngữ văn 6bài giảng điện tử số tài liệu điện tử sốbài giảng điện tử ngữ văn 6 lòng yêu nướcbai giang dien tu số 0 trong phép trừbài giảng điện tử lịch sử 6Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2chuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam