Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx

Bài giảng điện tử số part 9 potx
... FF.ch cho phép xóa bm tng (H 5.8) và bng tay (H 5 .9) :CkQ1Q211 1100000 00001111100012345 7 8 9 106000000001Q3Hình 5.6. Gin  thi gian mch m ... 4578CkQ1Q2111100001Q0000 111100 Bài ging N T S 1 Trang 110TCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Y1Hình 5 .9. Mch cho phép xóa bm tng và bng ... lênTCk1TCk2Q2Q111CkClrTCk3Q31Y1R1C1YVCC1Hình 5.8. Mch cho phép xóa bm tng Bài ging N T S 1 Trang 112p bng Karnaugh  ti thiu hóa ta c:u ý: Khi thit k...
 • 13
 • 314
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 9 potx
... R0,7fCR Bài giảng Điện tử số V1.0153Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.01 49 IC định thời (1)48R5R+-+-3SR1Q1RR6271Mạch điện IC 555. Bài giảng Điện tử số V1.0147Trigơ ... tin. Đây là thông số rất quan trọng của bộ nhớ. Nó được đặc trưng bởi thời gian cần thiết để truy cậpthông tin. Bài giảng Điện tử số V1.0155Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0161DRAM ... Bộ nhớ bán dẫn Bài giảng Điện tử số V1.0156Nội dung Khái niệm chung DRAM SRAM Bộ nhớ cố định – ROM Bộ nhớ bán cố định Mở rộng dung lượng bộ nhớ Bài giảng Điện tử số V1.0162SRAM...
 • 18
 • 301
 • 0

Bài giảng điện tử số part 7 potx

Bài giảng điện tử số part 7 potx
... CBADy7=ABCDy8= ABCDy 9 = thc hin mch gii mã èn NIXIE c cho trên hình 4.18 và 4. 19: y1y5y2y3y6By8y7Dy0y9y4C AHình 4.18. S thc hin bng cng logic Bài ging N T ... tích cc thpAB0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AnodHình 4.16. S khai trin ca èn NIXIECBy0y1y 9 4→ 10ADHình 4.17. S khi mch gii mã èn NIXIE Bài ging N T S 1 Trang 80D C ... phân nhiu bit.c1c2y4y1y2y3x1234c3c4Hình 4. 29. Mch phân ng s lng ngõ vào u khin bng s ngõ ra Bài ging N T S 1 Trang 82ng vi mi loi LED khác nhau ta...
 • 13
 • 282
 • 0

Bài giảng điện tử số part 6 potx

Bài giảng điện tử số part 6 potx
... u tiên cao hn bng 1x1B ACDx8x 9 x2x4x5x6x7x3Hình 4.8Hình 4.7 S mch mã hóa thp phân t 10 → 4x1 x3ACx5 x6x2 x9x8x4BCx7D Bài ging N T S 1 Trang 68RSFF chuyn ... trng tháix0x2x3x1BA4→ 2Hình 4 .9 Bx1Ax3x2Hình 4.10 S logic mch mã hóa u tiên 4 → 2Chng 3. Các phn t logic c bn Trang 69 Sn+nRQn = Sn(Qn +nQ ) +nRQn ... trình logic ã ti gin:A = x1 + x3 + x5 + x7 + x 9 B = x2 + x3 + x6 + x7C = x4 + x5 + x6 + x7 D = x8 + x 9 Biu din bng s logic (hình 4.7)Hình 4.5 Mch mã hóa...
 • 13
 • 271
 • 0

Bài giảng điện tử số part 5 potx

Bài giảng điện tử số part 5 potx
... Qn+1001101010011CkttTtQ00012 3 4 5Hình 3. 59. Dng sóng ngõ ra khi T=10101DnQn+1ng trng tháiD QCkQHình 3.60. Ký hiu DFFChng 3. Các phn t logic c bn Trang 59 Vì u kin ca RSFF là ... logic 1 thành FF tác ng theo sn lên ta mc vào trc FF ó mt mch to sn lênnh hình 3. 49.  mch to sn ngi ta li dng thi gian tr ca tín hiu khi i qua phn t logic. i vich ... loi tín hiu u khin Ck khác nhau SCk Ryx1x2Ckty0tx10tx20Ckt0Hình 3.50 Bài ging N T S 1 Trang 58Sn Rn Qn+10 0 Qn0 1 01 0 11 1 Xu ý rng trng thái...
 • 13
 • 234
 • 0

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 8 potx

Bài giảng : ĐIỆN TỬ SỐ part 8 potx
... đồng bộ.Q Bài giảng Điện tử số V1.01 39 Câu hỏi Bài giảng Điện tử số V1.0138Một số mạch tuần tự thông dụng Bài giảng Điện tử số V1.0140Nội dungChương 1: Hệ đếmChương 2: Đại số Boole và ... bộ1010KQ’10QQk11001JC Bài giảng Điện tử số V1.0134Thiết kế mạch tuần tự - Ví dụ Bài giảng Điện tử số V1.0141Mạch phát xung và tạo dạngxung Bài giảng Điện tử số V1.0127Trigơ JK (1) ... Bài giảng Điện tử số V1.01 29 Bảng hàm kích thích của các loại Trigơ100X0X11011X100111X1011000X0X000DTKJRSQkQ Bài giảng Điện tử số V1.0137H.tượng c.kỳ và...
 • 18
 • 697
 • 2

Bài giảng điện tử số part 10 pps

Bài giảng điện tử số part 10 pps
... Bài ging N T S 1 Trang 120Ví d :  qun lý c b nh có dung lng là 8 Kbytes thì cn ... (Electrical EPROM). Tui th ca EPROM ph thuc vào thi gian xóa.Chng 5. H tun t Trang 1 19 Ta có bng trng thái hot ng ca mch hình 5.18:Trng thái hin ti Trng thái kXungvàoQ1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q41 ... nh.Ck1Q11QJ1K1Ck2Q22QJ2K2Ck3Q33QJ3K3PrPrCkClrCk4Q44QJ4K4PrPrDSRHình 5.18. Bài ging N T S 1 Trang 122Y0 (CS / ROM )Y1 (CS / RAM1 )Y2 (CS / RAM2 )Y3...
 • 6
 • 269
 • 0

Bài giảng điện tử số part 8 pot

Bài giảng điện tử số part 8 pot
... (c)a3b3a2b2a1b1a0b0(A<B)(A=B)(A>B)A>BA=BA<B001Hình 4.35. Mch so sánh nhiu bítscabHAHình 4.36. Mch cng 1 bít Bài ging N T S 1 Trang 96 Trong ó a, b là s cng, s là tng, c là s nh.ng trng thái mô t hot ng ... phnSnCnanbnFACn-1Hình 4.38. B cng toàn phnChng 4. H t hp Trang 97 p bng Karnaugh và ti thiu hóa, ta có:Có th thc hin trc tip (s 4. 39) hoc s dng HA  thc hin FA (s 4.40):4.5.3. ... cng toàn phn t b bán tngDBabHSHình 4.41 Mch tr bán phnChng 4. H t hp Trang 99 Có 2 cách thc hin b tr toàn phn theo biu thc logic ã tìm c: hoc thc hin trc tip(hình...
 • 13
 • 293
 • 0

Bài giảng điện tử số part 4 pdf

Bài giảng điện tử số part 4 pdf
... tháix1yx2E=⇒==⇒=caoZyExxyE0121=⇒==⇒=2101xxyEZyEcaox1yx2EHình 3. 39. Cng NAND 3 trng thái vi ngõ vào Ea. E tích cc mc cao - b. E tích cc mc thpa)b)1342ABCDHình 3.40. ng dng ca ngõ ra 3 trng tháiE Bài ging N T ... 3.30c(x1=x2=1)VDDyRDS(ON)/Q1RDS(OFF)/Q2a) x=0VDDyRDS(ON)/Q1RDS(ON)/Q2b) x=1Hình 3. 29 S tng ng mch hình 3.28a Bài ging N T S 1 Trang 50- E=1: Cng m 1 và 3 m, 2 và 4 treo lên tng ... Chng 3. Các phn t logic c bn Trang 49 - E=0: diode tip giáp BE3 m, ghim áp trên cc nn ca Q1 làm cho tip giáp BC/Q1 tt và...
 • 13
 • 292
 • 0

Bài giảng điện tử số part 3 ppt

Bài giảng điện tử số part 3 ppt
... hiu Châu ÂuKý hiu theo M, Nht, Úcx1x2yx1x2yHình 3.9a Cng OR 2 ngõ vàox1xnyHình 3.9b Cng OR n ngõ vào Bài ging N T S 1 Trang 28a. Cng M (BUFFER)ng m (BUFFER) ... Bài ging N T S 1 Trang 30d. Cng HOC (OR)ng OR là cng thc hin chc nng ca phép toán ... bng trng thái hot ng ca cng oxxxxx =Hình 3.5. S dng 2 cng O to ra cng M Bài ging N T S 1 Trang 26Chng 3CÁC PHN T LOGIC C BN3.1. KHÁI NIM V MCH S3.1.1....
 • 13
 • 347
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP