Một số câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phần ADN – Gen potx

Một số câu hỏi bài tập trắc nghiệm phần ADN Gen potx

Một số câu hỏi và bài tập trắc nghiệm phần ADN – Gen potx
... 13 : Một gen có 93 vòng xoắn trên một mạch của gen có tổng số hai loại A với T bằng 279 nuclêôtit . Số liên kết hiđrô của các cặp G X trong gen là : Một số câu hỏi bài tập trắc nghiệm ... hỏi bài tập trắc nghiệm phần ADN Gen Câu 1 : Trên một mạch của gen có chứa 150 A 120 T. Gen nói trên có chứa 20% số nuclêôtit loại X. Số liên kết hiđrô của gen nói trên bằng : A. ... D. 1120 Câu 2 : Gen số cặp A T bằng 2/3 số cặp G X có tổng số liên kết phôtphođieste giữa đường với axit photphoric là 4798. Khối lượng của gen số liên kết hiđrô của gen bằng...
 • 7
 • 499
 • 5

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11 potx
... truyền từ một môi trường chiết quang kém ( có hướng sang môi trường chiết quang hơn). + Góc tới lớn hơn hoặc bằng góc giới hạn phản xạ toàn phần. II. Câu hỏi bài tập: Bài 26 KHÚC ... nguồn mắc nguồn giống nhau nối tiếp: Eb = m E rb = mr/n II. Câu hỏi bài tập: Bài 7 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI NGUỒN ĐIỆN 1. Dòng điện được định nghĩa là A. dòng chuyển dời có ... độ tụ 10 dp một đoạn 5cm để quan sát vật nhỏ. Độ bội giác của người này khi ngắm chừng ở cực cận ở cực viễn là A. 3 2,5. B. 70/7 2,5. C. 3 250. C. 50/7 250. 5. Một người mắt...
 • 143
 • 3,235
 • 25

một số câu hỏi bài tập ôn tập môn lí 9

một số câu hỏi và bài tập ôn tập môn lí 9
... truyền qua tiêu điểm- Tia truyền qua quang tâm Một số bài tập ôn tập môn vật lí Câu 1 Một đoạn mạch gồm ba điện trở là R1 = 3 , R2 = 5 R3 = 7 đợc mắc nối tiếp với nhau.Hiệu điện ... suất tiêu thụ trên r: P = Ur.I = (24 4I) I 4I2 24I + P = 0 (1) ta cã ∆ = 242 4PVì phương trình (1) luôn có nghiệm số nên ∆ ≥ 0 => 242 4P ≥ 0 => P ≤ 36 => Pmax = ... 2/15 Vậy H = 13,3 %NA Bd2h10300 - 7000 10300.18d2 d1 h1 h1 h1 A3A2 A1RM ND+_ Phần câu hỏi lí thuyếtA - Phần Điện học1 - Trình bày nội dung định luật ÔM, viết biểu...
 • 5
 • 380
 • 0

800 Câu hỏi Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH

800 Câu hỏi và Bài tập trắc nghiệm hóa LTĐH
... đều sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét ... lítC. Đối với một chất khí đà cho thì thành phần % theo thể tích = thành phần phần trăm theo số molD. Đối với một chất khí hay một hỗn hợp khí cho trớc thì thể tích khí tỉ lệ với số mol khíE. ... tạo bởi 2 nguyên tố A, B có KLPT là 76, A B có số oxy hoá cao nhất trong các oxit là +n0 +m0 số oxy hoá âm trong các hợp chất với hyđro là -nH -mH thoả mÃn các điều...
 • 160
 • 787
 • 12

Câu hỏi bài tập trắc nghiệm - LTDH

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm - LTDH
... học?A. Na Số thứ tự 11. B. Mg Số thứ tự 12.C. Al Số thứ tự 13. D. Si Số thứ tự 14.33. Các nguyên tử của nhóm IA trong bảng HTTH có số nào chung ?A. Số nơtron. B. Số electron hoá trị.C. Số lớp ... chì Pb20682, số lần phân rà là :A. 6 phân rà 8 lần phân rà B. 8 phân rà 6 lần phân rà C. 8 phân rà 8 lần phân rà D. 6 phân rà 6 lần phân rà 16. Số họ phóng xạ tự ... nguyên tử của cùng một nguyên tố.C. Chất oxi hoá chất khử nằm cùng một phân tử.D. Có sự tăng giảm đồng thời số oxi hoá các nguyên tử của cùng một nguyên tố cócùng số oxi hoá ban đầu.86....
 • 193
 • 537
 • 2

800 cau hoi va bai tap trac nghiem

800 cau hoi va bai tap trac nghiem
... đều sai Câu 25:Đề bài nh câu trên (câu 22) Tập hợp các nguyên tố nào thuộc cùng một phân nhóm chínhA. X1, X2, X6B. X2, X5C. X1, X3D. Cả b c đúng E. Tất cả đều sai Câu 26:Xét ... Tất cả đều sai Câu 27:ở một nhiệt độ t cho trớc, ta gọi độ tan của một chất A vào một dung môi X là:A .Số gam chất A tan trong 100g dung môi để đạt đợc dd bÃo hoà ở nhiệt độ đóB .Số gam chất A ... phép ta giải nhanh chóng các bài toán phức tạp, đặc biệt là toán hoá học. Mặt khác thời gian làm bài thi trắc nghiệm rất ngắn, nhng số lợng bài thì rất nhiều, đòi hỏi các em phải nắm vững các...
 • 160
 • 534
 • 4

150 CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ

150 CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ÔN THI ĐH- CĐ
... động điện từ là mạch kín gồmA. nguồn điện một chiều tụ C.B. nguồn điện một chiều cuộn cảm.C. nguồn điện một chiều, tụ C cuộn cảm.D. tụ C cuộn cảm L. 87. Sóng điện từ đợc các đài ... biên độ giảm 2 lần tần số tăng 2 lần.C. giảm 16 lần khi tần số tăng 3 lần biên độ giảm 9 lần.D. giảm lần khi tần số dao động tăng 5 lần biên độ dao động giảm3 lần.12. Một vật có khối ... tuần hoàn có cùng tần số. B. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng pha.C. uurE urB có cùng phơng.D. uurE urB biến thiên tuần hoàn có cùng tần số cùng pha.86. Mạch...
 • 50
 • 517
 • 1

HỆ THỐNG CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN THUẾ NHÀ NƯỚC
... khoa học phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam.20HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPTRẮC NGHIỆM MÔN ... nhưng không có thu nhập.d. Câu a be. Câu b c Câu 191. Luật thuế TNCN quy định, các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, nhân đạo, quỹ khuyến học:a. Được trừ vào tất cả các loại thu nhập ... triệu đồng/năm Câu 285. Biểu thuế áp dụng cho thuế thu nhập cá nhân là:a) Biểu thuế lũy tiến từng phần b) Biểu thuế lũy tiến toàn phần c) Cả a b đều đúngd) Cả a b đều sai Câu 286. Giảm...
 • 44
 • 7,332
 • 51

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf

Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP MÔN HÓA pdf
... 0,224 lít D. 0,448 lít Câu 30 . Cho bốn hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O Al2O3; Cu FeCl3; BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3. Số hỗn hợp có thể tan ... D. 44,2gCÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ƠN TẬP TỔNG HỢPC âu 1 . Chọn 1 hóa chất dưới đây để nhận biết các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO A. H2O. B. dd HCl. C. dd NaOH. D. dd H2SO4 Câu 2. Các ... 0,1M NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,025M HCl 0,0125M thu được dung dịch Z.Giá trị pH của dung dịch Z là: A.12 B.2 C.3 D.11 Câu 24. Số ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,1M và...
 • 5
 • 537
 • 9

Tài liệu CÂU HỎI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc

Tài liệu CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 10 luyện thi doc
... đồ thị như hình sau. Đồ thị nào mô tả chuyển động thẳng đều ? x x v x xo vo CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất khi nói về chuyển động cơ : A. Chuyển ... t(s) 6. Một vật chuyển động thẳng đều theo trục Ox. Chọn gốc thời gian là lúc vật bắt đầu chuyển động. Tại các thời điểm t1 = 2 s t2 = 6 s , tọa độ tương ứng của vật là x1 = 20 m x2 ... Độ lớn của gia tốc đo bằng thương số giữa độ biến thiên của vận tốc khoảng thời gian xảy ra sự biến thiên đó. C. Gia tốc là 1 đại lượng vectơ. D. Cả 3 câu trên đều đúng. 8. Điều nào sau...
 • 6
 • 476
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 10 potxmột số câu hỏi và bài tập minh họahướng dẫn trả lời một số câu hỏi và bài tập chuẩn bịtổng kết câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thpt800 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa họccâu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 6hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi trực tuyến cho công chức đã hoàn thành chương trình đào tạo công chức mới ngành thuếcâu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lí 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10câu hỏi và bài tập trắc nghiệm tin học 7câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hóa học 11câu hỏi và bài tập trắc nghiệm sinh học 12hệ thống câu hỏi và bài tập trắc nghiệm thi công chức thuế năm 2014câu hỏi và bài tập trắc nghiệm vật lý 11Công bố thông tin số 742 TMT-TCKT ngày 20 7 2017 về việc Giải trình KQSXKD Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2017To trinh so 112 ve de cu thanh vien Ban kiem soat nhiem ky 2021 2016BC Thuong Nien Nam 2012 Cong Ty CP Ô Tô TMTBao cao thuong nien nam 20134 Thu ung cu bau bo sung BKS5 Giay de cu ung vien bau bo sung BKS7. Quy che to chuc DHDCD thuong nien 20119. Bao cao cua Ban TGD trinh Dai hoiThu moi hop DHDCD thuong nien 2012 TMTChuong trinh DHDCDTN 20176. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.10. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017,The bieu quyet DHCD 2016Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016,027-[NGUYENHIEN]-105 CÂU 15 ĐẦU GIỜChuyên đề Tổ hợp và xác suấtDBC CBTT thay doi nhan su 7 17