Luận văn đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng

Luận văn đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng

Luận văn đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng
... l trẻ sinh 42 4.2. Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa bệnh viện Đa khoa Ninh Bình 45 4.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả ... sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại Bênh viện đa khoa Ninh Bình. 2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng. Chương ... kết, báo cáo về một số khía cạnh của vàng da trẻ sinh [20], [21]. Nhưng chưa có tác giả nào đi sâu ánh giá toàn diện kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do bằng ánh sáng liệu pháp...
 • 74
 • 1,313
 • 4

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... 1. ánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ĐKTƯTN. 2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị vàng da ... thống và toàn diện về kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng do sử dụng nhiều loại đèn và yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị tại khoa Nhi còn hạn ... 31 da trẻ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện ĐKTƯTN [20], [21]. Nhưng chưa có tác giả nào đi sâu ánh giá toàn diện kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do bằng ánh sáng liệu pháp bởi sử...
 • 79
 • 866
 • 2

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP TRẺ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx
... trình thở NCPAP 29 2.2.7. Phương pháp xử lý số liệu 30 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1. ánh giá kết quả điều trị của thở NCPAP 31 3.2. Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 41 ... điều trị 41 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 44 4.1. ánh giá kết quả điều trị của thở NCPAP 44 4.2. Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 51 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... kết quả điều trị 41 Bảng 3.15 Liên quan các dấu hiệu lâm sàng với kết quả điều trị 41 Bảng 3.16 Liên quan các dấu hiệu lâm sàng với kết quả điều trị 42 Bảng 3.17 Kết quả bệnh nhân thở...
 • 73
 • 875
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... Chƣơng 4: Bàn luận 4.1. Tỷ lệ vàng da tăng birubin tự do bệnh lý trẻ sinh 42 4.2. Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa Nhi bệnh viện ... hiệu quả nhất trong chiếu đèn để điều trị bị vàng da tăng bilirubin tự do trẻ sinh [30]. Phạm Đỗ Ngọc Diệp (2003) đã có công trình nghiên cứu về ánh giá hiệu quả điều trị vàng da tăng bilirubin ... bằng liệu pháp ánh sáng TV, xin về12 (9,2%)Thay máu4 (3,1%)Khỏi115 (87,8%) Biểu đồ 3.2. Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng Nhận xét: Sau điều trị...
 • 79
 • 1,567
 • 9

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp trẻ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

đánh giá kết quả điều trị suy hô hấp cấp ở trẻ sơ sinh non tháng bằng thở áp lực dương tục qua mũi tại khoa nhi bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... hết gặp trẻ sinh đẻ non tháng [dẫn từ 10]. Yếu tố sinh cân nặng thấp là một yếu tố liên quan rất nhiều đến kết quả điều trị, vì nhóm trẻ này có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn trẻ sinh ... kết quả điều trị 41 Bảng 3.15 Liên quan các dấu hiệu lâm sàng với kết quả điều trị 41 Bảng 3.16 Liên quan các dấu hiệu lâm sàng với kết quả điều trị 42 Bảng 3.17 Kết quả bệnh nhân thở NCPAP ... tiên về hiệu quả của thở NCPAP trong điều trị hội chứng suy hô hấp trẻ sinh [37]. Năm 1973, Kattwinkel và cộng sự đã mô tả phương pháp thở CPAP qua Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại...
 • 73
 • 1,742
 • 11

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN
... lệ vàng da tăng bilirubin tự do trên tổng số trẻ sinh vào viện 31 Biểu đồ 3.2. Kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin tự do bằng liệu pháp ánh sáng 33 Biểu đồ 3.3. Sự thay đổi nồng độ bilirubin ... NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC ĐÀO MINH TUYẾT ÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI ... sâu ánh giá toàn diện kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do bằng ánh sáng liệu pháp bởi sử dụng các loại đèn chiếu khác nhau, cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả diều trị tại...
 • 79
 • 894
 • 0

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx
... quan đến kết quả điều trị: Bảng 3.23. Liên quan giữa thể tích tuyến giáp trƣớc điều trị với kết quả sau điều trị V tuyến giáp TĐT Kết quả < 30 ml ≥ 30ml p Bình giáp (n = ... 3: ánh giá kết quả điều trị: Khám lại sau 4 tháng, lấy số liệu phân tích và ánh giá sự thay đổi so với trước khi điều trị. ánh giá chức năng giáp theo số liệu của Hội Hóa sinh Y dược học ... Thành Lam (2007), ánh giá kết quả điều trị bệnh Basedow trẻ em và vị thành niên bằng 131I, Luận văn thạc sĩ y học, Học viện Quân Y Hà Nội. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái...
 • 78
 • 505
 • 0

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot
... liều điều trị 50 4.5. Kết quả sau 4 tháng điều trị 52 4.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị 56 KẾT LUẬN 59 1. Kết quả điều trị 59 2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị ... khi điều trị bằng phóng xạ 131I. Để góp phần ánh giá kết quả, từng bước nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh Basedow chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: " ánh giá kết quả điều ... 3: ánh giá kết quả điều trị: Khám lại sau 4 tháng, lấy số liệu phân tích và ánh giá sự thay đổi so với trước khi điều trị. ánh giá chức năng giáp theo số liệu của Hội Hóa sinh Y dược học...
 • 78
 • 594
 • 2

Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... loạn chuyển hóa lipid máu. 2. ánh giá kết quả điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị bằng Mediator và không điều trị bằng Mediator. Chƣơng 1 TỔNG ... tiến hành đề tài " ánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng Mediator’’ nhằm mục tiêu: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... trước và sau điều trị 37 Bảng 3.14. Kết quả kiểm soát đường huyết 38 Bảng 3.15. Kết quả thay đổi hàm lượng lipid máu sau điều trị nhóm uống Mediator 38 Bảng 3.16. Kết quả thay đổi hàm...
 • 71
 • 1,008
 • 3

Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN potx
... không kết quả bằng một trong những thuốc sau: Sulfonylurea, Biguanid, ức chế ỏ -glucosidaza, insulin. - Trị liệu phối hợp: đối với bệnh nhân đơn trị liệu không kết quả bằng các phương pháp sau: ... tiến hành đề tài " ánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng Mediator’’ nhằm mục tiêu: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ... sàng 2 nhóm đều giảm đi sau điều trị, giảm táo bón và mất ngủ nhóm dùng Mediator có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Bảng 3.14. So sánh kết quả kiểm soát đường huyết 2 nhóm sau điều trị...
 • 71
 • 544
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubil tự do ở trẻ sơ sinh bằng liệu pháp ánh sáng tại khoa nhi bệnh viện đa khoa hà giangđánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngựcđánh giá kết qủa điều trị gẫy kín thân xương đùi trẻ em do chấn thương bằng kết hợp xương tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân tai biến mạch máu não tại bệnh viện điều dưỡng và phcn tỉnh thái nguyênluận văn đánh giá kết quả thực hiện công việcnghiên cứu vai trò cộng hưởng từ trong chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp nút mạch hóa dầuđánh giá kết quả điều trị gãy hở thân xương đùiđánh giá kết quả điều trị đổ mồ hoi tay bằng phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soiđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005đánh giá kết quả điều trị bệnh nhân đau cột sống thắt lưng do thoát vị đĩa đệm tại bvđk trung ương thái nguyênnghiên cứu áp dụng phác đồ kết hợp hoáxạ trị ung thư phổi tế bào nhỏ và đánh giá kết quả điều trịđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hẹp niệu quản bằng laser holmium tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị hội chứng chèn ép khoang cẳng chân sau chấn thương tại bệnh viện việt đứcNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ