Giáo án địa lý 12 - Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc doc

Giáo án địa 12 - Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải thông tin liên lạc doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc doc
... một số vấn đề phát triển phân bố các ngành dịch vụ Giáo án địa 12 - Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải thông tin liên lạc. I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp ... Câu 1: Hãy nêu vai trò của giao thông vận tải thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế xã hội? a) Vai trò của giao thông vận tải: - Giao thông vận tải là một ngành sản xuất đặc biệt ... của ngành giao thông vận tải (GTVT) thông tin liên lạc (TTLL) đối với sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Sau đó dẫn dắt HS tìm hiểu nội dung bài học. * Bài mới: Hoạt động của giáo...
 • 16
 • 1,495
 • 3

giáo án bài vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải thông tin liên lạcđịa 12 - gv.trần thanh nhàn

giáo án bài vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc – địa lý 12 - gv.trần thanh nhàn
... nhiều loại hình vạn tải khác nhauGIÁO ÁN ĐỊA LÍ 12 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành GTVT TTLL.I. Mục tiêu.Sau bài học HS cần:1. Kiến thức: - Trình bày được sự phát triển các tuyến đường ... tai nhiều. - Mạng lưới sông ngòi dày đặc. - Trình độ kh-kt còn hạn chế. - Đội ngũ cán bộ kĩ thuật còn mỏng. - KT phát triển chênh lệch.2. Giao thông vận tải Mạng lưới GTVT nước ta phát triển khá ... sau: - Vai trò của ngành bưu chính? - Đc điểm phát triển của ngành bưu chính? -Ngành bưu chính nước ta cờn nhữnghạn chế gì? - Hướng phát triển của ngành bưu chính nước ta? - Đặc điểm của ngành...
 • 6
 • 1,845
 • 6

Giáo án địa 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên pptx

Giáo án địa lý 12 - bài 37: vấn đề khai thác thế mạnh ở tây nguyên pptx
... vấn đề KT-XH môi trường với việc khai thác các thế mạnh này. - Củng cố các kĩ năng sử dụng bản đồ, biểu đồ, lược đồ, sưu tầm xử lí các thông tin bài học - Rèn luyện kĩ năng trình bày ... số liệu liên quan đến bài họcAtlat địa lí VNIII/ HOẠT ĐỘNG HẠY HỌC1/ On định2/ Kiểm tra bài cũ1/ Thuận lợi khó khăn của vùng 2/ Vấn đề phát triển tổng hợp kinh tế biển3/ Vấn đề hình ... Ngày soạn Bài 37:VẤN ĐỀ KHAI THÁC THẾ MẠNH Ở TÂY NGUYÊNI/ MỤC TIÊU BÀI HỌCSau bài học, HS cần: - Biết được vị trí hình dạng lãnh thổ của vùng - Biết được những khó khăn, thuận lợi triển vọng...
 • 3
 • 1,273
 • 2

Giáo án địa 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps

Giáo án địa lý 12 - bài 35: vấn đề phát triển kinh tế xã hội bắc trung bộ pps
... thống dân cư) cả những khó khăn trong quá trình phát triển - Hiểu trình bày được thực trạng triển vọng phát triển cơ cấu nông – lâm – ngư nghiệp, sự phát triển của công nghiệp cơ sở hạ ... Tuần Tiết BÀI 35: VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI Ở BẮC TRUNG BỘI/ MỤC TIÊU BÀI HỌCSau bài học, HS cần: - Trình bày được vị trí địa hình dạng lãnh thổ đặc biệt ... của vùng . - Đọc khai thác thông tin từ Atlat, bản đồ giáo khoa các lược đồ trong bài - Phân tích, thu thập các số trên các phương tiện khác nhau rút ra các kết luận cần thiết. - Thêm yêu...
 • 2
 • 1,911
 • 5

Giáo án địa 12 - Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp pdf

Giáo án địa lý 12 - Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp pdf
... Ngành nông nghiệp Dịch vụ Giáo án địa 12 - Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp. I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu ... (SGK) 2) Ngành chăn nuôi: - Tỉ trọng của ngành chăn nuôi còn nhỏ (So với ngành trồng trọt), nhưng đang có xu hướng tăng: - Xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi hiện nay: + Ngành chăn ... cấu ngành nông nghiệp trồng trọt, chăn nuôi. - Hiểu được sự phát triển phân bố sản xuất cây lương thực - thực phẩm sản xuất cây công nghiệp, các vật nuôi chủ yếu. 2. Kĩ năng: - Đọc và...
 • 11
 • 5,165
 • 11

Giáo án địa 12 - Bài 24: Vấn đề phát triển thủy sản lâm nghiệp pps

Giáo án địa lý 12 - Bài 24: Vấn đề phát triển thủy sản và lâm nghiệp pps
... tôm. Giáo án địa 12 - Bài 24: Vấn đề phát triển thủy sản lâm nghiệp. I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Phân tích được các điều kiện thuận lợi ... khó khăn đối với phát triển ngành thủy sản. - Hiểu được đặc điểm phát triển phân bố ngành thủy sản (đánh bắt nuôi trồng). - Biết được các vấn đề chính trong phát triển phân bố sản xuất ... Những điều kiện thuận lợi khó khăn để phát triển thủy sản: (Nội dung phần thông tin phản A. 3,4 - 3,7 triệu tấn C. 4,5 - 4,9 triệu tấn B. 3,9 - 4 triệu tấn D. 5 - 5,5 triệu tấn Câu 2: Năng...
 • 10
 • 3,086
 • 3

Giáo án địa 12 - Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm pps

Giáo án địa lý 12 - Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm pps
... IV. Đánh giá: Câu 1: than có chất lượng tốt nhất ở nước ta tập trung ở khu vực: A. Thái Nguyên C. Đồng bằng sông Hồng Một số vấn đề phát triển phân bố công nghiệp Giáo án địa 12 - Bài ... đồ số liệu về ngành công nghiệp năng lượng công nghiệp thực phẩm. II. phương tiện dạy học: - Bản đô Địa chất - khoáng sản Việt Nam. tình hình phát triển phân bố ngành thủy điện ... án địa 12 - Bài 27: Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Biết được cơ cấu ngành công nghiệp năng...
 • 12
 • 3,293
 • 8

Giáo án địa 12 - Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp pot

Giáo án địa lý 12 - Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp pot
... Giáo án địa 12 - Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu dược khái niệm tổ chức lãnh thổ công nghiệp ... việc xuất nhập hàng hóa, máy móc thiết bị. - Có kết cấu hạ tầng tốt, đặc biệt về giao thông vận tải, thông tin liên lạc, khả năng cung cấp điện nước - Có nguồn lao động đông, ... đồng. - Có một hoặc vài ngành công nghiệp chủ đạo tạo nên hướng chuyên môn há của vùng. - Thường có một trung tâm công nghiệp lớn mang tính chất tạo vùng là hạt nhân cho sự phát triển...
 • 14
 • 4,864
 • 14

Giáo án địa 12 - Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch doc

Giáo án địa lý 12 - Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch doc
... Giáo án địa 12 - Bài 31: Vấn đề phát triển thương mại, du lịch I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu được cơ cấu phân theo ngành của thương mại ... vai trò của giao thông vận tải thông tin liên lạc trong sự phát triển kinh tế - xã hội. Câu 2: Hãy nêu những đặc điểm nổi bật của ngành bưu chính ngành viễn thông ở nước ta? * Khởi động: ... b) Tình hình phát triển: - Ngành du lich phát triển nhanh từ đầu thập kỉ 90 (thế kỉ XX) đến nay - Các trung tâm du lịch: + Hà Nội. + Thành phố Hồ Chí Minh. + Hu - Đà Nẵng - Thương mại...
 • 13
 • 4,736
 • 11

Giáo án địa 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du miền núi Bắc Bộ pdf

Giáo án địa lý 12 - Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ pdf
... - Cây dược liệu: tam thất, đương quy, hồi, thảo quả. - Cây ăn quả, rau hoặc đặc sản, Phương hướng - Phát triển nông nghiệp hàng hóa. - áp dụng tiến bộ KHKT. Giáo án địa 12 - ... trị, xã hội sâu sắc của việc phát triển các thế mạnh của vùng. 2. Kĩ năng: - Đọc khai thác thông tin từ Atlat, bản đồ giáo khoa các lược đồ trong bài: vị trí địa lí, các tiểu vùng tự nhiên, ... địa 12 - Địa lí các vùng kinh tế Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du miền núi Bắc Bộ I. Mục tiêu: Sau bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu: 1. Kiến thức: - Hiểu trình bày...
 • 21
 • 1,722
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giáo án địa lý 12 bài 22 vấn đề phát triển nông nghiệp pdfgiáo án địa lý 12 bài 28 vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp potgiáo án địa lý 10 bài 30giáo án địa lý 12 bài 16giáo án địa lý 12 bài 15giáo án địa lý 12 bài 12giáo án địa lý 12 bài 11giáo án địa lý 12 bài 10giáo án địa lý 12 bài 9giáo án địa lý 12 bài 8giáo án địa lý 12 bài 7giáo án địa lý 12 bài 6giáo án địa lý 12 bài 5giáo án địa lý 12 bài 2giáo án địa lý 12 bài 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM