Giáo án địa lý 11 - Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kt - xh của các nhóm nước Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại potx

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH...

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển KT-XH...
... kimcuong0737@yahoo.comBÀI 1SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT- XH GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI•I. SỰ PHÂN CHIA THÀNH CÁC NHÓM NƯỚC•Trên thế giới ... & phát triển công nghệ vật liệu & năng lượng mới kimcuong0737@yahoo.comBÀI 1SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT- XH GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ HIỆN ... kimcuong0737@yahoo.comA.KHÁI QUÁT NỀN KT- XH THẾ GiỚIBÀI 1SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KT- XH GIỮA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI kimcuong0737@yahoo.comRaát...
 • 22
 • 2,640
 • 4

Bài 1:Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước....

Bài 1:Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của các nhóm nước....
... nghệ cao.4. Củng cố : - Trình bày đặc điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của nhóm nước phát triển và đang phát triển? - Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa ... đại. - Giáo viên cho học sinh trả lời thêm các câu hỏi sau :+ Hãy so sánh cuộc cách mạng khoa học và cơng nghệ hiện đại với cuộc cách mạng kĩ thuật trước đây ?+ Nêu một số thành tựu của bốn ... ? - Chỉ số HDI ở các nước phát triển và đang phát triển đều tăng qua các năm, tuy nhiên sự chênh lệch vẫn cịn rất lớn và khoảng cách qua các năm hầu như khơng thay đổi.III. Cuộc cách mạng khoa...
 • 4
 • 11,058
 • 12

Cuộc cách mạng khoa học & công nghệ hiện đại & sự hình thành nền kinh tế tri thức. Định hướng của Việt Nam

Cuộc cách mạng khoa học & công nghệ hiện đại & sự hình thành nền kinh tế tri thức. Định hướng của Việt Nam
... thông tin3 -5 % 15% -Công nghệ sinh học 2% 10% -Công nghệ năng lợng2% 10% -Công nghệ biển2% 10% - Công nghệ sạch1% 5% - Công nghệ vật liệu mới1% 5% - Công nghệ không gian5% Công nghệ mềm5%9 ... sử phát triển từ thế kỉ XIX trở về trớc. Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đó tất yếu sẽ dẫn đến cuộc cách mạng về lực lợng sản xuất mà ngày nay chúng ta gọi là cuộc cách mạng khoa học công ... nghệ hiện đại, bắt đầu vào khoảng từ sau đại chiến thế giới lần thứ hai. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đợc mở đầu bằng công nghệ thông tin (CNTT). CNTT là nhân lõi của cuộc cách...
 • 24
 • 1,972
 • 4

Bài 1: Sự tương phản về trình độ PT KT-XH...

Bài 1: Sự tương phản về trình độ PT KT-XH...
... làm bài tập sau: - Thời gian diễn ra cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại. - Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại. - Các công nghệ trụ cột: - Tác động của cuộc ... 0,729 Thấp<0,7% Bài 1: SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠII. Sự phân chia thành các nhóm nước Dựa vào kiến ... cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại tớinền kinh tế thế giới cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại. - Thời gian diễn ra Cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI - Đặc trưng: Xuất hiện...
 • 6
 • 688
 • 2

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước
... NHIÊN Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước Trên thế giới, nhóm nước phát triển nhóm nước đang phát triển đang có sự tương phản rõ rệt về trình độ kinh tế-xã ... Ba Lan, Xlô-vê-ni-a, Lít-va, Lát-vi-a, Xlô-va-ki-a, Ét-xtô-ni-a, Man-ta, Síp. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 1967 In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái ... Lan, Bru-nây, Việt Nam, Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia. 555,3 799,9 Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương 1989 Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái...
 • 72
 • 2,934
 • 0

Tài liệu Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước docx

Tài liệu Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước docx
... tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước Trên thế giới, nhóm nước phát triển nhóm nước đang phát triển đang có sự tương phản rõ rệt về trình độ kinh tế-xã hội. Cuộc ... phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước. 5. GDP có sự chênh lệch lớn giữa nhóm nước phát triển nhóm nước đang phát triển. 6. Các nhóm nước sự khác biệt về các chỉ ... III -Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại. 7. Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, nhân loại tiến hành cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại với đặc trưng là xuất hiện và bùng nổ công nghệ...
 • 72
 • 945
 • 0

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước ppt

Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước ppt
... phản về trình độ phát triển kinh tế-xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại. Trên thế giới, nhóm nước phát triển nhóm nước đang phát triển đang có sự tương phản ... trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi là các nước công nghiệp mới (NICs) như Hàn Quốc, Xing-ga-po, Hồng Công, Đài Loan, Bra-xin, Ác-hen-ti-na,…II -Sự tương phản về trình độ phát triển ... các nước) , tiềm năng thủy điện (Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan), sắt (Ca-dắc-xtan), đồng (Mông Cổ), vàng và kim loại hiếm (Cư-rơ-gư-xtan, U-dơ-bê-ki-xtan, Tát-gi-ki-xtan, Ca-dắc-xtan, …), u-ra-ni-um...
 • 32
 • 1,429
 • 0

Giáo án địa 7 - Bài 28: THỰC HÀNH - PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI pdf

Giáo án địa lý 7 - Bài 28: THỰC HÀNH - PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, BIỂU ĐỒ NHIỆT ĐỘ VÀ LƯỢNG MƯA Ở CHÂU PHI pdf
... nhiệt đới khô. - Giáo viên chia nhóm cho học sinh hoạt động từng đại diện nhóm trình bày bổ sung giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. 1. Tình bày và giải thích sự phân bố các môi trường ... 4. Củng cố và luỵên tập: 4’ - Nhận xét đánh giá tiết thực hành. -Hướng dẫn làm tập bản đồ. 4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Học bài cũ. - Chuầnbị bài mới: Dân cư xã hội châu Phi. ... môi trường. c. Thái độ: Giáo dục ý thức học bộ môn. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án, tập bản đồ, sgk,bản đồ tự nhiêu châu Phi. b. Học sinh: Sgk, tập bản đồ, chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk....
 • 7
 • 6,274
 • 3

Bài 2: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ: Nền kinh tế tri thức

Bài 2: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ: Nền kinh tế tri thức
... II.TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘICâu hỏi :Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại có ảnh hưởng gì tới sự phát triển kinh ... HIỆN ĐẠI.NỀN KINH TẾ TRI THỨCI.CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ HIỆN ĐẠI: II.TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI : III. NỀN KINH TẾ ... tư của nước ngoài trên phạm vi toàn cầu I. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại :Câu hỏi: Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại diễn ra khi nào ? có đăc trưng nổi bật gì...
 • 22
 • 5,409
 • 33

Xem thêm

Từ khóa: bài 1 sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước cuộc cách mạng khoa họccông nghệ hiện đạigiáo án địa lý 12 bài 40 thực hành phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở đông nam bộ docsự tương phản về trình độ phát triển kinh tếsự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nướcsự tương phản về trình độ phát triểngiáo án địa lý 11 bài 1giáo án địa lý 7 bài 28 thực hành phân tích lược đồ phân bố các môi trường tự nhiên biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở châu phi pdfcuộc cách mạng khoa học công nghệ lần 1giáo án địa lý 11 bài 6 tiết 1giáo án địa lý 11 bài 10 tiết 1giáo án địa lý 11 bài 9 tiết 1giao an dia ly 11 bai 11 tiet 1giáo án địa lý 11 bài 10 trung quốc tiết 3 thực hành tìm hiểu sự thay đổi trong nền kinh tế trung quốc docgiáo án địa lý 11 bài 9 nhật bảntiết 1 tự nhiên dân cư và tình hình phát triển kinh tế ppsxgiáo án địa lý 9 bài 1Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ