Nghiên cứu kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 23 trên cẳng chân bằng vạt cơ BCT tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại trú tăng huyết áp băng thuốc enalapril và nifediine tại thành phố thái nguyên

Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại trú tăng huyết áp băng thuốc enalapril và nifediine tại thành phố thái nguyên
... KHOA - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  VƢƠNG THỊ HỒNG HẢI NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TĂNG HUYẾT ÁP BĂNG THUỐC ENALAPRIL NIFEDIINE TẠI THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN CHUYÊN ... 1.8. Tình hình kiểm soát, điều trị bệnh Tăng huyết áp trên thế giới ở Việt Nam 1.8.1. Tình hình kiểm soát, điều trị bệnh Tăng huyết áp trên thế giới Tăng huyết áp là một yếu tố nguy cơ ... mạnh dạn nghiên cứu về kết quả điều trị ngoại trú bệnh THA nguyên phát bằng thuốc Enalapril Nifedipine, qua đó tìm hiểu một số yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả điều trị. CHƢƠNG 2 Số hóa...
 • 86
 • 723
 • 5

Nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

Nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính
... QU C PHÒNGH C VIỆN QUÂN YPHẠM THỊ THU THỦYNGHIÊN C U KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ C A HAI PH C ĐỒ PEGINTERFERON ALFA- 2a KẾT HỢP RIBAVIRIN PEGINTERFERON ALFA- 2b KẾT HỢP RIBAVIRIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH ... GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO BỘ QU C PHÒNGH C VIỆN QUÂN YPHẠM THỊ THU THỦYNGHIÊN C U KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ C A HAI PH C ĐỒ PEGINTERFERON ALFA- 2a KẾT HỢP RIBAVIRIN PEGINTERFERON ALFA- 2b KẾT HỢP RIBAVIRIN ... RIBAVIRIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS C MẠN TÍNHLUẬN ÁN TIẾN SĨ Y H C HÀ NỘI-NĂM 2012 21trò c a Ribavirin trong điều trị nhiễm HCV mạn tính điều hòa miễn dịch, c chế hoạt tính c a...
 • 156
 • 2,201
 • 5

Nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

Nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính
... c u đề tài: “ Nghiên c u kết quả điều trị c a hai ph c đồ Peginterferon alfa - 2a kết hợp Ribavirin Peginterferon alfa - 2b kết hợp Ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus C mạn ... ĐIỀU TRỊ C A HAI PH C ĐỒ PEGINTERFERON ALFA- 2a KẾT HỢP RIBAVIRIN PEGINTERFERON ALFA- 2b KẾT HỢP RIBAVIRIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS C MẠN TÍNHLUẬN ÁN TIẾN SĨ Y H C HÀ NỘI-NĂM ... SVR trong điều trị đã đư c cụ thể hóa. Tất c những 2 2b, vì vậy hai ph c đồ điều trị viêm gan virus C mạn tính cho kết quả khả quan hiện nay là Peginterferon alfa - 2a kết hợp Ribavirin Peginterferon...
 • 156
 • 576
 • 3

Slide nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính

Slide nghiên cứu kết quả điều trị của hai phác đồ peginterferon alfa 2a kết hợp ribavirin và peginterferon alfa 2b kết hơp ribavirin trong điều trị bệnh nhân viêm gan virus c mạn tính
... >0,05FibroScan TB12,1 ± 7,3 10,5 ± 7,4 >0,05KẾT QUẢ & BÀN LUẬN 1NGHIÊN C U KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ C A HAI NGHIÊN C U KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ C A HAI PH C ĐỒ PEGINTERFERON ALFA- 2a KẾT HỢP PH C ĐỒ PEGINTERFERON ... PEGINTERFERON ALFA- 2a KẾT HỢP RIBAVIRIN PEGINTERFERON ALFA- 2b KẾT RIBAVIRIN PEGINTERFERON ALFA- 2b KẾT HỢP RIBAVIRIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN HỢP RIBAVIRIN TRONG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN VIÊM GAN VIRUS ... polymerase C c protein: protein lõi, protein E 1, E 2, P7, NS2, NS3 helicase  C c thu c đang nghiên c u: vaccin trị liệu, c c thu c t c dụng lên chu trình tăng sinh virus, c chế kết dính virus, ức...
 • 66
 • 532
 • 1

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi thận kích thước ≥ 2cm bằng phương pháp tán sỏi ngoài thể trên máy modulith SLX f2

Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi thận có kích thước ≥ 2cm bằng phương pháp tán sỏi ngoài cơ thể trên máy modulith SLX f2
... 1. Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi thận kích thước 2cm bằng phương pháp tán sỏi ngoài thể trên máy Modulith SLX F2. 2. Đánh giá một số yếu tố liên quan tới kết quả điều trị. 2 nghiên ... rộng chỉ định điều trị, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài:“ Nghiên cứu kết quả điều trị sỏi thận kích thước 2cm bằng phương pháp tán sỏi ngoài thể trên máy Modulith SLX F2 Với 2 ... cho rằng tán sỏi ngoài thể đơn trị phương pháp điều trị an toàn cho sỏi thận > 2cm. Để góp phần đánh giá hiệu quả điều trị sỏi thận lớn bằng phương pháp tán sỏi ngoài thể nhằm mở...
 • 135
 • 3,752
 • 15

Nghiên cứu kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 23 trên cẳng chân bằng vạt BCT tại bệnh viện việt đức

Nghiên cứu kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 23 trên cẳng chân bằng vạt cơ BCT tại bệnh viện việt đức
... dụng trong điều trị. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn và tiến hành đề tài: " ;Nghiên cứu kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 2/3 trên cẳng chân bằng vạt BCT tại Bệnh viện Việt Đức& quot; nhằm ... Đức& quot; nhằm 2 mục đích:1. Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 2/3 trên cẳng chân bằng vạt BCT. 2. Rót ra nhận xét về chỉ định và kỹ thuật tạo vạt. 2 Bảng 3.13: Diện tích KHPM lộ ... nh vạt bụng chân trong (BCT) , vạt dép cuống trung tâm, vạt phối hợp dép và BCT .Từ những năm 80 của thế kỷ XX, trên thế giới đã sử dụng phổ biến những vạt có cuống mạch liền: Vạt BCT, ...
 • 115
 • 706
 • 0

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh viện việt đức

Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh viện việt đức
... cuống ngoại vi tại bệnh vi n Vi t Đức nhằm một mục tiêu sau: Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da- cân hiển ngoài cuống ngoại vi tại bệnh vi n Vi t Đức. ... cứu đánh giá kết quả điều trị một cách hệ thống. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm vựng gút, cổ chân bằng vạt da- cân hiển ngoài cuống ... tĩnh mạch hiển ngoài, nhánh xiên của động mạch mác [4]. Tại bệnh vi n Vi t Đức đã sử dụng vạt da- cân hiển ngoài cuống ngoại vi để điều trị những khuyết hổng phần mềm vùng gót, cổ chân từ năm...
 • 94
 • 602
 • 1

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức

Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gẫy kín đầu dưới xương đùi ở người trưởng thành tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... 1996, Bệnh viện Việt Đức có 50 BN bị gẫy đầu dưới xương đựi, trong đó 76% được điều trị phẫu thuật với kết quả tốt là 48%. Đoàn Lờ Dõn và cộng sự (1998)[5], điều trị 48 BN gẫy đầu dưới xương ... với kết quả tốt là 26/36 BN (72.2%). Lê Quốc Huy (2003)[9], trong 2 năm 2001 – 2002, Bệnh viện Việt Đức có 51 BN bị gẫy kín phạm khớp đầu dưới xương đùi được điều trị phẫu thuật với kết quả ... tại Bệnh viện Việt Đức, kết quả tốt và rõt tốt là 23/48 BN (47,9%). Giang Hoài Nam (2001)[20], Trong 5 năm 1995-2001, Bệnh viện 103 có 36 BN gẫy kín TLC-LLC xương đùi được điều trị phẫu thuật...
 • 93
 • 1,253
 • 8

Báo cáo y học: "Đánh giá kết quả điều trị khuyết hồng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân và xung quanh khớp cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài" ppsx

Báo cáo y học:
... hồng phần mềm vùng 1/3 dưới cẳng chân xung quanh khớp cổ chân bằng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài Phạm Ngọc Thắng* Vũ Nhất Định* Nguyễn ... dụng 61 vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi không chứa thần kinh hiển ngoài để che phủ các khuyết hổng phần mềm (KHPM) vùng 1/3 dưới (D) cẳng chân đạt kết quả tốt. Có 2 vạt bị hoại ... phẫu ứng dụng lâm sàng vạt da cân hiển ngoài hình đảo cuống ngoại vi điều trị các khuyết hổng phần mềm vùng 14 1/3 dưới cẳng chân, cổ chân, mắt cá chân củ gót. Luận án Tiến sỹ Y học,...
 • 18
 • 433
 • 0

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đức
... đến khám lại trong thời gian nghiên cứu.* Tiêu chuẩn đánh giá kết quả: - Đánh giá kết quả của điều trị gÃy LCN cánh tay dựa vào:+ Giải phẫu: Mảnh gÃy đặt đúng vị trí cũ.Liền xơng và phát triển ... cho rằng góc cánh - cẳng tay là góc rất có giá trị tronglâm sàng vì nó dễ đo và cho phép ta dễ dàng đánh giá t thế khuỷu vẹo ngoài, thẳng hay vẹo vào trong . 13 3.3. Đánh giá kết quả gần3.3.1. ... của cẳng tay. Do gãy LCN cánh tay ít gây ảnh hưởng đến khớp quay trụ trên.3.2.3. Các triệu chứng lâm sàng khác36 - Có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá kết quả điều trị gÃy LCN XCT ở trẻ em đợc nhiều...
 • 81
 • 1,057
 • 13

đánh giá kết quả tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi với kỹ thuật hai bó bằng gân hamstring tại bệnh viện việt đức từ 2011-2013

đánh giá kết quả tái tạo dây chằng chéo trước qua nội soi với kỹ thuật hai bó bằng gân cơ hamstring tại bệnh viện việt đức từ 2011-2013
... thức tạo đường hầm- Theo kỹ thuật cố định dây chằng - Theo số của dây chằng được tái tạo - Theo vật liệu sử dụng làm dây chằng 24Tương quan hai thì TT trong nằm trước SN.Tâm của ... Lịch sử tạo hình DCCT hai tại Việt Nam. Từ năm 2009 hội thảo về tạo hình DCCT 2 đã được tổ chức tại việt năm , từ đó nhiều trung tâm lớn về phẩu thuật nội soi, bệnh viện Việt Đức, Y Dược ... Nội, Quân Đội 108…đã tiến hành thực hiện kỹ thuật tạo hình DCCT hai bó, nhưng những báo cáo về tạo hình DCCT hai rất ít.Năm 2013.Nguyễn Hoàng Tùng báo cáo kết quả tạo hình DCCT hai bằng...
 • 79
 • 897
 • 10

đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức

đánh giá kết quả điều trị khuyết hổng phần mềm 1 phan 3 giữa cẳng chân bằng vạt nửa trong cơ dép tại bệnh viện hữu nghị việt đức
... chân bằng vạt nửa trong dép tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức nhằm 2 mục đích: 1. Mô tả đặc điểm tổn thương của khuyết hổng phần mềm 1/ 3 giữa cẳng chân được điều trị bằng vạt nửa trong dép ... Đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật che phủ khuyết hổng phần mềm bằng vạt nửa trong dép cuống trung tâm. 3 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 1. 1. CÁC ĐẶC ĐIỂM VỀ GIẢI PHẪU, CHỨC NĂNG VÙNG CẲNGCHÂN- CƠ ... nửa ngoài dép: 27 ,12 ± 1, 41 cm; nửa trong dép: 24,82cm ± 1, 18cm.+ Chiều rộng: Đo tại nơi rộng nhất của cơ: 7,87 ± 0,46cm. Đo tại giữa cơ: 7,47 ± 0,48cm. Đo tại 1/ 3 dưới cơ: 5 ,16 ± 0,44cm.+...
 • 56
 • 564
 • 4

đánh giá kết quả điều trị hoá chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn dukes b tại bệnh viện k (2004 - 2009)

đánh giá kết quả điều trị hoá chất bổ trợ ung thư đại tràng giai đoạn dukes b tại bệnh viện k (2004 - 2009)
... B giáo dục v đo tạo b y tế Trờng đại < /b> học y h nội Mai liên đánh < /b> giá < /b> k t < /b> quả < /b> điều < /b> trị < /b> hoá < /b> chất < /b> b < /b> trợ < /b> ung < /b> th đại < /b> trng giai < /b> đoạn < /b> dukes < /b> b tại b nh viện k (2004 - 2009) ... tố nguy cơ cao như k trên. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá < /b> k t < /b> quả < /b> điều < /b> trị < /b> hóa chất < /b> b < /b> trợ < /b> ung < /b> thư < /b> đại < /b> tràng < /b> giai < /b> đoạn < /b> Dukes < /b> B tại b nh viện K (2004 - 2009) với hai mục ... liên đánh < /b> giá < /b> k t < /b> quả < /b> điều < /b> trị < /b> hoá < /b> chất < /b> b < /b> trợ < /b> ung < /b> th đại < /b> trng giai < /b> đoạn < /b> dukes < /b> b tại b nh viện k (2004 - 2009) luận văn thạc sỹ y học H nội - 2010 ...
 • 102
 • 447
 • 1

đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung cđn fessa tại bệnh viện việt đức

đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung cđn fessa tại bệnh viện việt đức
... đề tài: 1. Đánh giá kết quả điều trị gãy hở xương cẳng chân bằng khung CĐN FESSA tại Bệnh viện Việt Đức. 2. Nhận xét chỉ định sử dụng khung FESSA trong điều trị gãy hở xương cẳng chân. ... FESSA trong điều trị gãy hở phức tạp hai xương cẳng chân chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá tác dụng khung CĐN FESSA trong điều trị gãy hở xương cẳng chân tại Bệnh viện Việt Đức ... 1 Đặt vấn đề Gãy hở hai xương cẳng chân là loại gãy khá phổ biến. Theo thống kê tại Bệnh viện Việt Đức gãy hở 2 xương cẳng chân chiếm 37,72% trong các trường hợp gãy hở xương dài, nguyên...
 • 100
 • 793
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu kết quả điều trị u nguyên bào thận theo phác đồ siop 2001 tại bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu kết quả điều trị ung thư gan nguyên phát bằng dao gamma thân tại bệnh viện trường đại học y dược huếnghiên cứu kết quả điều trị ngoại trú tăng huyết áp băng thuốc enalapril và nifediine tại thành phố thái nguyênnghiên cứu kết quả điều trị gãy cổ xương đùi do chấn thương bằng phẫu thuật thay khớp háng toàn phần với xi măngđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật viêm tụy cấp hoại tử không do nguyên nhân cơ học tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả lành thương của keo dán da trong phẫu thuật khe hở môi một bên tại bệnh viện việt nam cuba từ 092012 – 092013nghiên cứu đặc điểm lâm sàng nội soi và kết quả điều trị chảy máu do tăng áp lực tĩnh mạch cửa tại bệnh viện việt đức 20062010nghiên cứu chẩn đoán và kết quả điều trị phẫu thuật u tế bào khổng lồ xương utbklx tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu hiệu quả điều trị cắm lại răng cửa vĩnh viễn hàm trên bật khỏi huyệt ổ răng do chấn thươngnghiên cứu hiệu quả điều trị viêm loét giác mạc do nấm bằng phối hợp tiêm amphotericin b nhu mô giác mạc và itraconazole toàn thânnghiên cứu đặc điểm lâm sàng chẩn đoán và điều trị vết thương hậu môn trực tràng trong cấp cứu tại bệnh viện việt đứcnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả phẫu thuật thay van hai lá có huyết khối nhĩ trái tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị phẫu thuật gãy lồi cầu ngoài xương cánh tay trẻ em tại bệnh viện việt đứcđánh giá kết quả điều trị gãy kín thân xương đùi ở người lớn bằng nẹp vít tại bệnh viện việt đức trong 2 năm 2004 2005đánh giá kết quả điều trị tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát bằng phẫu thuật nội soi lồng ngựcNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP