Giáo trình thực tập hóa lý part 6 pot

Giáo trình thực tập hóa part 6 pot

Giáo trình thực tập hóa lý part 6 pot
... dung dịch KCl 0,02N có χ=0,002 765 Ω–1.cm–1 ở 25oC. Đo RKCl sẽ xác định được K theo phương trình: K = 0,002 765 .RKCl (17) Biết K dựa vào phương trình ( 16) có thể xác định độ dẫn điện ... [B ][AB]+− (6) Vì [AB] = C(1 − α); [A+] = [B−] = Cα nên: 2®CK1α=−α (7) Thay α theo phương trình (5) vào (7) rút ra: 2®CK()∞∞λ=λλ−λ (8) Phương trình (8) có thể ... nhiệt cho các trường hợp: 1 - đường thực nghiệm; 2 - phương trình Frendlich và 3 - Lăngmua. Có nhận xét gì về dạng của các đường đẳng nhiệt hấp phụ ? 56 Hình 5 Sơ đồ cầu đo điện trở dung...
 • 10
 • 1,720
 • 25

Giáo trình thực tập hóa part 4 pot

Giáo trình thực tập hóa lý part 4 pot
... Lí thuyết Phản ứng thủy phân saccarozơ xảy ra theo phương trình: C12H22O11 + H2O []⎯⎯→⎯+H C 6 H12O 6 + C 6 H12O 6 (1) saccarozơ glucozơ fructozơ Tốc độ phản ứng phụ thuộc ... naphtalen) như bảng sau: Số ống nghiệm 1 2 3 4 5 6 7 Naphtalen (gam) 4 3,2 2,4 1,8 1 0,4 0Điphenylamin (gam) 0 0,8 1 ,6 2,2 3 3 ,6 4Thành phần (%) 100 80 60 45 25 10 0Đun một cốc nước sôi, nhúng lần ... bằng: + 66 ,55o, + 52, 56 o và − 91,90o. Như vậy, saccarozơ quay mặt phẳng phân cực về phía phải còn hỗn hợp sản phẩm phản ứng quay mặt phẳng phân cực về phía trái. Trong quá trình phản...
 • 10
 • 1,514
 • 19

Giáo trình thực tập hóa part 10 doc

Giáo trình thực tập hóa lý part 10 doc
... BẢNG VÀ DỰNG ĐỒ THỊ TRONG THỰC TẬP HOÁ LÝ A. Sai số của phép đo Các kết quả thực nghiệm bao giờ cũng có sai số, nghĩa là luôn luôn có độ sai lệch giữa giá trị thực của đại lượng cần đo và ... dựng đồ thị I. Phương pháp lập bảng Mỗi bài thực nghiệm cần phải bắt đầu từ việc thiết lập trình tự thí nghiệm và lập các bảng để ghi các số liệu thực nghiệm. Thường các phép đo đều phải chứa ... Thí dụ, nếu x thay đổi từ 0,53 ÷ 0, 96 còn y từ 4,2 ÷ 15 ,6 thì trục hoành bắt đầu từ 0,50 và kết thúc 1,00; còn trục tung bắt đầu bằng 4,0 và kết thúc bằng 16. Như vậy, giao điểm của trục hoành...
 • 10
 • 522
 • 0

Giáo trình thực tập hóa part 9 doc

Giáo trình thực tập hóa lý part 9 doc
... − Qo3 Qo5 − Qo4 88Bài số 16 XÁC ĐỊNH PHÂN TỬ KHỐI CHẤT POLIME Mục đích Xác định phân tử khối cao su thiên nhiên bằng phương pháp đo độ nhớt. thuyết Phân tử khối chất polime ... pháp đo độ nhớt là phương pháp đơn giản về mặt thực nghiệm, đồng thời cho phép đánh giá phân tử khối trong khoảng tương đối rộng (M = 104÷10 6 ), tuy phương pháp này không hoàn toàn chính ... các phép đo được thực hiện ở cùng một nhớt kế, thì các đại lượng V, L, H, r là các giá trị không đổi. 87Số TT t (phút) r (cm) Δr Qo ΔQo oQrΔΔ 1 2 3 4 5 6 Vẽ đồ thị với...
 • 10
 • 439
 • 6

Giáo trình thực tập hóa part 8 pdf

Giáo trình thực tập hóa lý part 8 pdf
... theo sự tăng hoá trị của ion đó. Lí thuyết cũng như thực nghiệm chỉ ra rằng ngưỡng keo tụ γ tỉ lệ nghịch với hoá trị Z luỹ thừa 6. γ = 6 ZK Sự có mặt của một chất cao phân tử thích hợp ... Các ion Ag+ và I− trong môi trường sẽ tập hợp lại thành các hạt keo AgI. Một điều kiện thiết yếu cho cả hai phương pháp trên là pha phân tán phải thực tế không tan trong môi trường phân ... Faraday đi qua dung dịch thì trên catốt đồng sẽ giải phóng 1 đương lượng gam đồng hay 63 ,54/2 = 31,77g đồng (63 ,54 là nguyên tử gam và 2 là hoá trị của đồng). Như vậy, khi có điện lượng λF...
 • 10
 • 356
 • 2

Giáo trình thực tập hóa part 7 docx

Giáo trình thực tập hóa lý part 7 docx
... thuộc nhiệt độ theo phương trình sau: E = 1,0183 − 4, 06. 10−5 (t − 20oC) Nếu cho Ew = 1,018, phương trình (15) có thể viết: Ew = 1,018 /xxACAC ( 16) Như vậy, chỉ cần xác định ... Znaa1 Eo = oZnoCuϕ−ϕ= + 0,34V – (– 0,76V) = 1,1 v ở 25oC, phương trình (5) có dạng: E = 1,1 ++ 0,0592 aaCuZn22+lg (6) Trong trường hợp tổng quát, sức điện động của ... Zn ta thiết lập pin điện: 68 Bài số 13 SỐ VẬN TẢI Mục đích Xác định số vận tải của các ion trong dung dịch. thuyết Trong dung dịch, sự chuyển điện được thực hiện bởi các ion, đồng...
 • 10
 • 369
 • 1

Giáo trình thực tập hóa part 5 pdf

Giáo trình thực tập hóa lý part 5 pdf
... phương trình thực nghiệm hoặc lí thuyết đã được đưa ra để mô tả sự hấp phụ đẳng nhiệt. Ở đây nêu ra một số phương trình hay gặp: 1. Phương trình Frendlich (Freundlich) Đó là phương trình thực ... là hằng số. 3. Phương trình Gipxơ (Gibbs) Khi nghiên cứu về mặt năng lượng của quá trình hấp phụ, Gipxơ đã chứng minh được phương trình: Cd.RT dCσΓ=− (3) Phương trình nêu lên quan hệ ... hằng số. Trong bài thực nghiệm này ta chỉ khảo sát hai phương trình Frendlich và Lăngmua, tính các hằng số trong hai phương trình đó và vẽ đường biểu diễn của hai phương trình (có tên chung...
 • 10
 • 417
 • 2

Giáo trình thực tập hóa part 3 pptx

Giáo trình thực tập hóa lý part 3 pptx
... hiểm). Dùng microburet lấy vào 6 ống nghiệm có đánh số từ 1 đến 6 các hỗn hợp có thành phần sau đây: Số thứ tự ống nghiệm 1 2 3 4 5 6 Phenol (ml) 0 ,6 0,9 1,5 3 3 ,6 4,2 Nước (ml) 5,4 5,1 4,5 ... bình nón nhám cỡ 100 ml các hỗn hợp có thành phần sau: Số 5 Số 6 Số 7 Số 8 Axit axetic (ml) 1 2,5 4 6 Cloroform (ml) 9 7,5 6 4 Đậy nắp, lắc đều các bình, dùng microburet thêm nước vào từng ... bằng, nhưng trên thực tế, do sự hạn chế của mắt nhìn và độ chính xác không cao của phép đo nên t1 ≈ t2. Nếu hai nhiệt độ đó khác nhau không quá 1o thì có thể coi kết quả thực nghiệm là...
 • 10
 • 383
 • 9

Giáo trình thực tập hóa part 2 pdf

Giáo trình thực tập hóa lý part 2 pdf
... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 = + + + + H 313 323 323 - 313 2,303.215.0 ,66 6 2,303.317.0 ,66 6εΔ +Δ = 0,00 16 + 0,0015 + 0,1 + 0,0 06 + 0,004 ≈ 0,1 Kết quả tính toán cho thấy độ chính xác của phép ... bảng 1. Bảng 1 Số bình 1 2 3 4 5 6 7 Thể tích benzen (ml) 0 4 8 12 16 18 20 Thể tích axeton (ml) 20 16 12 8 4 2 0 Thành phần (% thể tích benzen) 0 20 40 60 80 90 100 Chiết suất Đậy nút ... dần, qua nhiều lần cất sẽ còn lại cấu tử B hầu như nguyên chất. Trong thực tế các quá trình chưng cất - ngưng tụ được thực hiện liên tục trong các cột chưng cất. Dựa vào giản đồ cân bằng lỏng...
 • 10
 • 374
 • 2

Giáo trình thực tập hóa part 1 ppt

Giáo trình thực tập hóa lý part 1 ppt
... PHÁP LẬP BẢNG VÀ DỰNG ĐỒ THỊ TRONG THỰC TẬP HOÁ LÝ 93 3 Lời mở đầu Tài liệu này bao gồm những bài thực tập cơ bản nhất thuộc chương trình Thực tập Hoá lý, Khoa Hoá học, Trường Đại học Khoa ... thuyết sai số, phương pháp lập bảng và dựng đồ thị trong thực tập Hóa lý. Tài liệu được viết với sự đóng góp của tập thể cán bộ Bộ môn Hoá lý, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi các ... bài (từ bài 14 ÷ 16) . Ở mỗi bài đều nêu rõ mục đích, cơ sở thuyết, phương pháp tiến hành thí nghiệm và các yêu cầu của bài thí nghiệm. Trong phần phụ lục trình bày thuyết sai số, phương...
 • 10
 • 406
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình thực tập hóa lý vũ ngọc bangiáo trình thực tập hóa lý pgs ts vũ ngọc ban phần 3 ppsxgiáo trình thực hành hóa lýphúc trình thực tập hóa lýgiáo trình thực tập vật lý đại cươnggiáo trình thực tập hóa hữu cơgiáo trình bài tập hóa lýgiao trinh thuc tap hoa phan tichgiáo trình thực tập dược lýgiáo trình thực tập sinh lý họcgiáo trình thực tập hóa vô cơgiáo trình thực tập hóa đại cươngtai lieu giao trinh thuc tap hoa sinhgiáo trình thực tập sinh hóa part 6 docxgiáo trinh thực tập sinh hóaBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Chuong 2 nhận dạng rui roKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ