MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pptx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pptx

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH pptx
... người nhập khẩu) ——————— Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc —————————————— , ngày tháng năm 201 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TEM BƯU CHÍNH ... Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông Người nhập khẩu: Địa chỉ liên hệ: Điện thoại: Fax: E-mail : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: Nơi cấp: ...
 • 2
 • 346
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN pps

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ PHÁT, THU-PHÁT SÓNG VÔ TUYẾN ĐIỆN pps
... (Tên người nhập khẩu) ———————— Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc —————————————— , ngày tháng năm 201 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT ... TUYẾN ĐIỆN Kính gửi : Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông 1. Người nhập khẩu: Thuộc (Cơ quan chủ quản ): 2. Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: ...
 • 2
 • 625
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU
... Đã được cấp Giấy phép kinh doanh (2) sản phẩm rượu số ngày tháng năm do (1) cấp. Đã được cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh (2) sản phẩm rượu số ngày tháng năm do (1) cấp (nếu ... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: / , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH SẢN PHẨM RƯỢU (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một ... Doanh nghiệp kính đề nghị (1) xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh (2) sản phẩm rượu, với lý do (3) (ghi rõ tên doanh nghiệp) xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP...
 • 2
 • 851
 • 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH
... cấp (nếu có). Đơn vị sản xuất kính đề nghị (1) xem xét cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, với lý do cụ thể như sau (5) Thông tin cũ: Thông tin mới: Đề ... điểm sản xuất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) số ngày tháng năm do cấp ngày tháng năm Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy phép sản xuất ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH KINH DOANH Kính gửi: Phòng … UBND Quận...
 • 2
 • 1,047
 • 1

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu pptx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu pptx
... Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu TÊN DOANH NGHIỆP Số: / CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ... dịch: Điện thoại: Fax: Địa điểm sản xuất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ngày tháng năm do cấp ngày tháng năm Đề nghị .…(1) xem xét cấp Giấy phép sản xuất các loại rượu: (2)Quy mô...
 • 2
 • 468
 • 0

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự docx

Tài liệu Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự docx
... Hạnh phúc … , ngày tháng năm ĐƠN ĐỀ NGHỊ cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự Kính gửi: Ban Cơ yếu Chính phủ Tên doanh nghiệp đề nghị cấp phép (viết bằng tiếng Việt): ... Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất, kinh doanh sản phẩm mật mã dân sự (Tên doanh nghiệp) Số: CỘNG ... mới đã được cấp; - Bản chính giấy phép đang sử dụng. * Trường hợp thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong đó thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp: - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận...
 • 3
 • 451
 • 1

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG pot

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP NHÂN VIÊN HÀNG KHÔNG pot
... Địa chỉ trụ sở chính (địa chỉ trên Giấy phép thành lập/đăng ký kinh doanh): Đại diện theo pháp luật Họ và tên: Chức vụ: Quốc tịch: Đề nghị Cục Hàng không Việt Nam cấp lại giấy phép nhân viên ... không được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan đến thủ tục cấp lại giấy phép nhân viên hàng không. ...
 • 2
 • 797
 • 0

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng pptx

Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng pptx
... Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ngày …….tháng …. năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ ... năm …… ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CÔNG TRÌNH KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN CHUYÊN DÙNG Kính gửi: ………………………………… 1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại giấy phép: Địa chỉ: Điện ... nhân đề nghị cấp lại giấy phép: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: 2. Tên công trình: 3. Giấy phép số ……. ngày…… tháng …. năm ……. ...
 • 2
 • 887
 • 0

Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính pptx

Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính pptx
... phản hồi về việc cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính trong 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính Thông tin Lĩnh vực thống kê: Bưu chính và chuyển ... hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Chuẩn bị hồ sơ Doanh nghiệp khai báo đầy đủ và chính xác thông tin trong đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu tem (quy định ... khẩu tem (quy định tại TT 02/2006/TT/BBCVT ngày 24/4/2006) và gửi kèm tem mẫu hoặc bản sao tem bưu chính đề nghị nhập khẩu 2. Nộp hồ sơ Doanh nghiệp gửi hồ sơ về Bộ TTTT , số 18 Nguyễn...
 • 3
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép sản xuất rượumẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanhmẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xe bị mấtmẫu đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xeđơn đề nghị cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diệnđơn đề nghị cấp lại giấy phépmẫu đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký xeđơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanhmẫu đơn đề nghị cấp lại giấy cmndđơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựngđơn đề nghị cấp lại giấy phép lái xemẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhậnmẫu đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtmẫu đơn đề nghị cấp lại giấy khai sinhmẫu đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoàiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP