Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao và lâm sàng, cận lâm sàng lao HIV tại Hà Nội
... xuất các kế hoạch mới cho công tác quản lý, kiểm soát bệnh lao tại Hà Nội. 2. Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng thờng gặp ở ngời bệnh lao/ HIV(+) điều trị tại bệnh viện Lao -Bệnh phổi Hà Nội ... từ: 4/2004 đến 4/2005 2.2.5. Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ngời lao có HIV(+): Gồm 110 bệnh nhân lao/ HIV (+) khám và điều trị tại bệnh viện lao và bệnh phổi Hà Nội, thời gian từ ... phòng học viện quân y ___#"___ Lu thị liên nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh lao v lâm sng, cận lâm sng lao hiv tại h nội Chuyên ngnh: Bệnh học nội...
 • 15
 • 1,541
 • 7

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng bệnh tả và đề xuất các giải pháp phòng chống dịch ở việt nam
... vi khuan td trade khi nghien ciiu. Lieu gay nhiim: se sir dyng 2 lilu gay nhiim khac nhau - Nhdm I (chd nhap khiu): lupng V.cholerge 01 gay nhiem / 1 con chd 0,75x10'° vi khuin. ... tudi, nhung chu yeu xay ra d ngudi Idn cd phoi nhiem vdi thuc phim nhiem vi khuan td. 1.4.4. Cdc yeu to nguy co' cua benh td Nhiing ylu td lam tang nguy co lan truyen bfnh ta ed ... mdt vf sinh d nhitag vimg sau IQ lyt, tham hpa, trai tj nan, Tuy nhien, tiiy theo tinh hinh kinh te xa hpi, tap qudn van hda cila mdi nai, cac vy dich ta xay ra lai cd nhimg yeu td nguy...
 • 499
 • 789
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng và vi rút học của cúm a h1n1 09 đại dịch các tỉnh miền bắc trung và tây nguyên, đề xuất các giải pháp phòng chống dịch
... 1. Xác định đặc điểm dịch tễ học của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2009- 2011. 2. Xác định đặc điểm lâm sàng của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây ... năm 2009- 2011. 3. Xác định đặc điểm vi rút học của cúm A/H1N1/09 đại dịch tại miền Bắc -Trung - Tây Nguyên năm 2009- 2011. 4. Kiến nghị các giải pháp phòng chống dịch cúm A/H1N1/09 đại dịch. ... -  m lâm sàng và cn lâm sàng c  ng hp cúm i dch nhp vin + Thi gian trung bình ca các triu chng lâm sàng ca nhóm cúm có bin chng, nhóm cúm không bin...
 • 481
 • 600
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm a(h1n1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ương
... y hà nội đỗ thiện hải Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi mắc cúm A(H1N1) chủng mới 2009 tại bệnh viện nhi trung ơngChuyên ngành : Nhi khoaMà số : 60.72.16luận ... phát.31. Mô tả đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng, cận lâm sàng của bệnh nhi nhiễm cúm A(H1N1) chủng mới 2009. 2. Nhận xét diễn biến bệnh. Chơng 1Tổng quan tài liệu1.1 lịch sử bệnh Bệnh cúm đà đợc ... Bệnh viện Nhi Trung ơng, tháng 7 năm 2009 chúng tôi đà tiếpnhận trờng hợp đầu tiên nhi m cúm A(H1N1) chủng mới 2009 ở trẻem. Với mong muốn có đợc sự hiểu biết đầy đủ về bệnh cảnh lâm sàng, xét...
 • 96
 • 568
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả biện pháp can thiệp

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học bệnh bụi phổi - silic ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng và hiệu quả biện pháp can thiệp
... kích thớc của quần thể nghiên cứu; Ni: kích thớc của tầng i. 2.3. Phơng pháp nghiên cứu: Thiết kế của đề tài kết hợp 2 phơng pháp nghiên cứu dịch tễ học: + Phơng pháp nghiên cứu dịch tễ học ... silic. - Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp can thiệp nhằm hạn chế các yếu tố nguy cơ mắc bệnh bụi phổi - silic. 3. Những đóng góp mới của luận án - Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học bệnh ... bụi hô hấp từ 45 60%, dẫn tới tỷ lệ mắc bệnh BP-Si rất cao là 38,4%. - Lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị bệnh bụi phổi - silic: Các dấu hiệu lâm sàng bệnh BP-Si thờng nghèo nàn, có một số...
 • 28
 • 1,444
 • 15

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em vùng Tây Nguyên, Việt Nam

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học nhiễm Helicobacter pylori ở trẻ em vùng Tây Nguyên, Việt Nam
... tháng/ người) đến lây nhi m H. pylori ở trẻ. 69CHƯƠNG 2ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU2.1. Đối tượng nghiên cứu 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu dịch tễ học của chúng tôi gồm ... đây) đều được loại khỏi nghiên cứu. Tất cả các trường hợp đưa vào nghiên cứu đều được sự đồng ý của gia đình. Đề cương nghiên cứu đã được đã được hội đồng nghiên cứu của Trường Đại học Y Hà ... đặc điểm về kinh tế xã hội của quần thể nghiên cứu. 974.5. Mối liên quan giữa nhi m H. pylori với một số đặc điểm về tập quán, lối sống, vệ sinh môi trường và cá nhân của quần thể nghiên cứu. ...
 • 170
 • 995
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng rối loạn lo âu ở công nhân may của công ty Lê Trực và Minh Khai thành phố Hà Nội potx

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng rối loạn lo âu ở công nhân may của công ty Lê Trực và Minh Khai thành phố Hà Nội potx
... nghiên cứu và mô tả đặc điểm lâm sàng của rối loạn lo âu ở các công nhân may này. Các số liệu sẽ đợc xử lý theo phơng pháp thống kê toán học qua chơng trình EPI-INFO 6.04 của trung tâm dịch ... trình nghiên cứu sâu nào về biểu hiện lo âu ở công nhân. Nghiên cứu này của chúng tôi nhằm mục đích khảo sát tỷ lệ rối loạn lo âu và các yếu tố nguy cơ ảnh hởng cũng nh mô tả đặc điểm lâm sàng ... irritability, sleep disturbance. TCNCYH 28 (2) - 2004 81 Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ lâm sàng rối loạn lo âu ở công nhân may của công ty Lê Trực và Minh Khai thành phố Hà Nội Trần Viết...
 • 6
 • 558
 • 6

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, xác định sự có mặt của protein trong bệnh dịch tả lợn tại huyện krongpak, tỉnh đăk lăk

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học, xác định sự có mặt của protein trong bệnh dịch tả lợn tại huyện krongpak, tỉnh đăk lăk
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NGUYỄN NHƯ TRUNG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC, XÁC ĐỊNH SỰ CÓ MẶT CỦA PROTEIN 125 TRONG BỆNH DỊCH TẢ LỢN TẠI HUYỆN KRÔNG PĂK TỈNH ĐĂK LĂK Chuyên ... tiến hành nghiên cứu ñề tài: Nghiên cứu một số ñặc ñiểm dịch tễ học, xác ñịnh sự có mặt của protein 125 trong bệnh dịch tả lợn tại huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk”. 2. Mục tiêu của ñề tài - ... nghiên cứu của chúng tôi tại huyện Krông Păk thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Phương Duyên (2000) tỷ lệ mắc bệnh DTL ở các tỉnh Duyên hải miền Trung là 46,87% [08]; Trương Quang,...
 • 79
 • 1,011
 • 5

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả (maruca vitrata fabr ) hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hoá học phòng trừ tại gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả (maruca vitrata fabr ) hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hoá học phòng trừ tại gia lâm hà nội
... 3.6.3. Phương pháp nghiên cứu ñánh giá mức ñộ gây hại của M. vitrata và xác ñịnh ảnh hưởng của thuốc BVTV ñến năng suất quả thương phẩm Gieo ðậu ñũa 20/4/2011 tại Viện Nghiên cứu Rau quả ... vùng nhi t ñới, cận nhi t ñới thuộc châu Phi, châu Á và vùng Thái Bình Dương (Michael, 1978) [46]. Những nghiên cứu về phổ kí chủ của sâu ñục quả ñạu cho thấy chúng có mặt trên rất nhi u ... ñỗ tại Viện Nghiên cứu Rau quả và xã ðặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội. - Nuôi sinh học: Phòng bán tự nhi n lớn, Bộ môn Côn trùng trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. 3.4. Dụng cụ nghiên cứu...
 • 106
 • 667
 • 2

tiểu luận - nghiên cứu đặc điểm dịch tễ

tiểu luận - nghiên cứu đặc điểm dịch tễ
... định một số đặc điểm bệnh lý và lâm sàng của bệnh sán dây gà.1.3. Mục đích nghiên cứu của đề tàiChẩn đoán, có các biện pháp phòng, trị bệnh sán dây ở gà thả vườn.1.4. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI1.4.1. ... tập và nghiên cứu khoa họcKết quả đề tài là những thông tin khoa học về một số đặc điểm dịch tễ bệnh lâm sàng của bệnh sán dây ở gà thả vườn.1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễnKết quả của đề ... gà.3.3.2. Nghiên cứu một số đặc điểm bệnh lý sán dây ở gà thả vườn tại thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên- Sự thải đốt sán hàng ngày của gà bị bệnh - Tỷ lệ và triệu chứng lâm sàng của gà bị bệnh -...
 • 99
 • 587
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng viêm phổi không điển hình do vi khuẩn ở trẻ emnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh sán dây chónghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh lý lâm sàng và biện pháp phòng trị bệnh giun kết hạt oesophagostomosis ở lợn tại một số huyện thuộc tỉnh thái nguyênnghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa bê nghé ở huyện nghĩa đàn và quỳ hợp tỉnh nghệ an và biện pháp phòng trịtiểu luận nghiên cứu đặc điểm dịch tễnghiên cứu đặc điểm sinh vật học và diễn biến mật độ của sâu đục quả maruca vitrata fabr hại cây đậu đũa vụ xuân hè 2011 và biện pháp hóa học phòng trừ tại gia lâm hà nộiđặc điểm dịch tễ học lâm sàng bệnh kawasaki ở trẻ emmô tả một số đặc điểm dịch tễ học lâm sàng của bệnh nhân glôcôm góc mở điều trị tại khoa glôcôm trong 5 năm từ 2004 2008sánh đặc điểm dịch tễ học lâm sàng và điều trị giữa nhóm tiêu chảy cấp do vi rút rota và tiêu chảy cấp không do vi rút rotanghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật canh tác cho một số giống chè nhập nội tại thái nguyênnghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học đánh giá thiệt hại và đề xuất biện pháp phòng bệnh lở mồm long móng trên đàn bò nuôi tại tỉnh đăk lăknghien cuu mot so dac diem dich te hoc tren trau bonghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ học tai biến mạch máu não tại tỉnh thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênbước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum thu thập tại sapa – lào caiBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM