Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf

Bài giảng vật : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 4 doc

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 4 doc
... : a) Ảnh A’B’ thật, cách thấu kính 30 cm.b) Ảnh A’B’ ảo, cách thấu kính 30 cm. c) Ảnh A’B’ thật, cách thấu kính 60 cm .d) Ảnh A’B’ ở vô cực. CỦNG CỐ:CỦNG C : Câu 1 : Vật thật qua thấu kính ... chính.CỦNG CỐ:CỦNG C : Câu 3 : Cho một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20 cm. Một vật sáng AB đặt trước thấu kính và cách thấu kính 60 cm. Xác định vị trí , tính chất của ảnh A’B’ cho bởi thấu kính ... CỐ:CỦNG C : Câu 2 : Tia tới ( hoặc đường kéo dài ) qua , tia ló ra khỏi thấu kính sẽ đi song song với trục chính.a) Quang tâm O b) Tiêu điểm vật chính F. c) Tiêu điểm ảnh chính F’. d) Một...
 • 4
 • 344
 • 0

Bài giảng vật : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 3 potx

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kinh - Công thức thấu kinh part 3 potx
... THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:2) Công thức thấu kính: •  OA’B’ đồng dạng  OAB : •  FA’B’ đồng dạng  F’OI : So sánh (1) và (2) : BOFF’A’AB’IIII. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG ... KÍNH:III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:3) Độ phóng đại : • k > 0 : vật ảnh cùng chiều .• k < 0 : vật ảnh ngược chiều .BOF’FA’B’AIII. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:3) Độ ... III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH:III. CÔNG THỨC THẤU KÍNH: 1) Qui ước dấu : • TKHT : f > 0 ; TKPK : f < 0 .• d = : khoảng cách từ TK đến vật • d’ = : khoảng cách từ TK đến ảnh .• Vật thật...
 • 5
 • 349
 • 0

Bài giảng vật : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 2 pot

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 2 pot
... song trục chính, tia ló ( hoặc đường kéo dài ) qua tiêu điểm ảnh chính F’ .BOFF’BOF’Fc) Tia tới ( hoặc đường kéo dài ) qua tiêu điểm vật chính F, tia ló song song trục chính .BOFF’BOF’FB’B’Chùm ... ló ( hoặc đường kéo dài ) cắt nhau tại ảnh B’ của B.ddd’d’ffBOF’FB’A A’BOFF’B’AA’SOFF’SOF’FS’F’pF’PS’ Nếu vật một điểm sáng nằm ngoài trục chính. Tia tới ... sáng nằm ngoài trục chính. Tia tới song song với trục phụ. Tia ló ( hay đường kéo dài ) qua tiêu điểm ảnh phụ F’P...
 • 5
 • 345
 • 1

Bài giảng vật : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf

Bài giảng vật lý : Ảnh của một vật qua thấu kính - Công thức thấu kính part 1 pdf
... VẬT QUA THẤU KÍNHTHẤU KÍNHCÔNG THỨC THẤU KÍNHCÔNG THỨC THẤU KÍNHTiết 52:Tiết 5 2: I. QUAN SÁT ẢNH CỦA MỘT I. QUAN SÁT ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA THẤU KÍNH:VẬT QUA THẤU KÍNH:• Vật thật ảnh ảo, cùng ... w1 h1" alt="" II. CÁCH VẼ ẢNH CỦA MỘT II. CÁCH VẼ ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA THẤU KÍNH:VẬT QUA THẤU KÍNH: 1) Vật là điểm sáng nằm ngoài trục chính : BBOO ẢNH CỦA MỘT VẬT QUA NH CỦA MỘT VẬT QUA THẤU ... KÍNH:VẬT QUA THẤU KÍNH:• Vật thật ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật. TKPKTKHT• Vật thật ảnh thật, ngược chiều vật. ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật. ...
 • 5
 • 336
 • 0

Bài giảng Thú y cơ bản : MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THÚ Y part 1 docx

Bài giảng Thú y cơ bản : MỘT SỐ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG THÚ Y part 1 docx
... hàng loạt quá Khoa Chăn nuôi Thú y ĐHNL-Huế 3Phạm Quang Trung Bài giảng Thú y cơ bản Số lượng NST của một số loài vật Loài vật Số lượng (2n) Loài vật Số lượng NST(2n) Bò, dê, cừu Ngựa ... thường gặp một số trường hợp sau: - Monochromasoma: Trong giai đoạn phân chia tế bào sinh dục (Meiose), hợp tử tạo thành chỉ có 1n NST. -Trisoma : sinh quái thai Trong bệnh di truyền ... cục bộ hay toàn thân sinh ra -Yếu tố cơ học : Tác động của các yếu tố cơ học lên cơ thể gây chấn thương chèn ép ví d : va đập gảy ngã. -Yếu tố hóa hoc: Tác động của các chất hóa học lên cơ...
 • 5
 • 704
 • 3

Bài giảng anh cua mot vat qua thau kinh hoi tu

Bài giảng anh cua mot vat qua thau kinh hoi tu
... điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội t : Quan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ 1. Thí nghiệm:Bố trí thí nghiệm như hình 43.2I. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính ... 2fFF0Hãy quan sát hình ảnh dòng chữ qua kính lúpI. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội t : 1. Dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội t :  Dựng ảnh B/ của B rồi hạ ... chiều với vật Đó là ảnh thật của dòng chữ tạo bởi TKHTI. Đặc điểm ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội t : 1. Thí nghiệm:a) Đặt vật ngoài khoảng tiêu c :  Dịch chuyển vật lại gần thấu kính cách...
 • 19
 • 1,018
 • 3

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ

Bài 43: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ
... cự4.cho ảnh thật ngược chiều với vật I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ 1) Thí nghieämQuan sát ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ Câu 2: Thấu kính có những ... ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ 1) Thí nghiệm:2) Kết luận: Vật đặt ngồi khoảng tiêu cự cho ảnh thật, ngược chiều với vật. Khi vật đặt rất xa thấu kính thì ảnh thật có ... NHỚ CỦA BÀILÀM CÁC BÀI TẬP 4 2-4 3 .1 ĐẾN 4 2-4 3.4 SBT TRANG 50; 51 CHUẨN BỊ BÀI HỌC MỚI “ THẤU KÍNH PHÂN KỲ” LƯU Ý : XEM THẤU KÍNH PHÂN KỲ KHÁC THẤU KÍNH HỘU TỤ Ở NHỮNG ĐIỂM NÀO Câu 3: Hãy...
 • 23
 • 8,032
 • 43

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
... với thấu kính phân k : ã Vật sáng đặt ở mọi vị trí trước thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật và luôn nằm trong khoảng tiêu điểm của thấu kính. ã Vật đặt rất xa thấu kính, ... kính, ảnh ảo của vật có vị trí cách thấu kính một khoảng bằng tiêu cự.ãHướng dẫn về nh : ãĐọc phần Có thể em chưa biết.ãHọc bài và làm bài tập bài 45 (SBT) thí nghiệm ảnh tạo bởi thấu kính ... C6 ảnh ảo của TKHT và TKPK:Giống nhau:Khác nhau: Cùng chiều với vật ảnh ảo của TKHT lớn hơn vật. ảnh ảo của TKPK nhỏ hơn vật và nằm trong khoảng tiêu cựCách nhận biết TKHT hay TKPK: C¸ch...
 • 10
 • 2,966
 • 13

Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang

Bai 5 Anh cua mot vat tao boi guong phang
... định : ãTia tới:ãPháp tuyến:ãGóc tới:ãGóc phản x : ãTia phản x : ãKết luận : - ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo. - Độ lớn của ảnh của ... Kết luận1 : ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn, gọi là ảnh ảo. 1 .ảnh của vật tạo bởi gương phẳng có hứng được ở trên màn chắn hay không ?Thí nghiệm 1: (hình ... trang 15 ) .§¸p ¸n c©u a : S.S’H Ghi nhớ : - ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật . - Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh...
 • 21
 • 6,924
 • 7

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì

Bài 45: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì
... điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌHOA TRÍ TUỆTiết 4 9- Bài 45I. ĐẶC ĐIỂM CỦA ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌII. CÁCH DỰNG ẢNH III. ... TH U KÍNH Ở Ấ PHÂN K : Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì là ảnh ảo, nhỏ hơn vật và cùng chiều với vật . II. CÁCH DỰNG NH:ẢChọn câu đúng nhất. Thấu kính nào sau đây là thấu kính ... không đeo kính. C2 : Làm thế nào để quan sát được ảnh của vật tạo bởi thấu kính phân kì ? Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo ? Cùng chiều hay ngược chiều với vật ? Muốn quan sát được ảnh của vật tạo...
 • 20
 • 2,568
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mau bao cao thuc hanh vat ly bai 6 lop 7quan sat va ve anh cua mot vat tao boi guong phanggiai bai tap sbt vat ly 7 bai 5 anh cua mot vat tao boi guong phangbài giảng ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngảnh của một vật tạo bởi gương phẳng giải vở bài tậpđáp án bài ảnh của một vật tạo boilàm bài tập bài ảnh của một vật tạo bởi gương phẳngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM