Đề cương môn học: Kỹ thuật thương lượng 1

Đề cương môn học: Kỹ thuật thương lượng 1

Đề cương môn học: Kỹ thuật thương lượng 1
... Đề cương môn học Kỹ thuật thương lượng trang 1 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT THƯƠNG LƯỢNG (Negotiation) MSMH: QT203DV 01 A. Quy cách môn học  Tên môn học: Kỹ thuật thương lượng (Negotiation) ... trong thương lượng 3. Mối quan hệ trong thương lượng 14 Chương 7: Phát triển các kỹ năng cho một cuộc thương lượng thành công 15 Ôn tập Đề cương môn học Kỹ thuật thương lượng trang ... này Sau khi học xong môn này sinh viên có thể: Đề cương mơn học Kỹ thuật thương lượng trang 2 1. Hiểu biết kỹ thuật đàm phán, thương lượng 2. Ứng dụng các kỹ thuật, kỹ năng để thực hiện...
 • 6
 • 707
 • 5

Đề cương môn học: Kỹ thuật thương lượng

Đề cương môn học: Kỹ thuật thương lượng
... ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC MSMH Tên môn học Số tín chỉ QT203DV 01 Kỹ thuật thƣơng lƣợngg 03 Negotiation skills (Áp dụng kể từ học kỳ: 12 .1A - Năm học: 2 012 -2 013 ) A. Quy cách môn học: ... Chapter 6 2c): Chapter 14 9/9 Các chiến thuật đàm phán 1a): pp 68-72 2c): Chapter 12 10 /10 Các chiến thuật đàm phán (tt) 1a): pp 73-79 2b): Chapter 3 2c): Chapter 13 11 /11 Chuẩn bị đàm phán, ... phán 1a): pp 39- 61 2a): chapter 11 2c): Chapter 3 12 /12 Chuẩn bị đàm phán, thu thập thông tin, quá trình đàm phán (tt) 1a): pp 39- 61 2a): chapter 5, 6, 13 2c): Chapter 7 13 /13 Kỹ năng...
 • 7
 • 677
 • 5

Đề cương môn học : Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Đề cương môn học : Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương
... Đề cương môn Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương trang 1 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG (Foreign Trade Techniques) (Dành cho l ớp thuộc chuyên ngành Ngoại Thương) Mã ... lịch trong kế hoạch giảng dạy 10 % Tuần 3 – 14 Đề cương môn Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương trang 4 Kiểm tra lần 1 (b) Nhóm n ộp bài báo cáo. 10 % Tu ần 13 Kiểm tra lần 2 (kiểm tra giữa ... giảng dạy Đề cương môn Kỹ thuật Nghiệp vụ Ngoại thương trang 5 Tuần Đầu đề bài giảng Tài liệu tham khảo CHƯƠNG 1. CÁC ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (INCOTERMS) (12 t) 1 I. Giới thiệu về...
 • 7
 • 2,627
 • 10

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN docx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT ĐIỆN docx
... STvàflàÁp,SđđDòng Pha và Tần Số ST 11 1,,UEI! Sụt áp pha do ĐT, ĐK tản, và TT1Þ của ST là: 11 11 111 11 ;;RXRjXD= D= D=UIU IUZI(7.3) 11 11 =+UEZI(7.4)!H 7.3 10 72. MT 1 Của Rôto Đứng Yên (RTĐY) ... = 1 snVTTVTĐB n= 11 11 ; % 10 0nn nnssnn ==´(7.2)!! 10 67.4. Các MT 1 Và Phương Trình Của ĐCĐB3Þ 1. MT 1 của DQST (H 7.3)R 1 ,X 1 và Z 1 =R 1 +jX 1 là ĐT,ĐK Tản, và TT1Þ của STvàflàÁp,SđđDòng ... 10 03. Biểu Thức Các Loại CS tính từ MTĐ H 6.7 và 6.8P 1 = Re= HSCS của MBAP 1 = 11 11 1 () cosUIUI*=(6.33) 1 cos =cos2 11 RI(6.34)22 2 11 ==tccc cPRI GE GU»22222222 12 ...
 • 139
 • 708
 • 12

Đề cương môn học phương pháp định lượng và thực hành

Đề cương môn học phương pháp định lượng và thực hành
... tiết của môn họcChương 1: GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG1 .1 Khái niệm chung và nguồn gốc1.2 Phương pháp phân tích định lượng1 .3 Tiện ích của việc mô hình hóa1.4 Phân loại mô hình1.5 Các ... 7 10 ,5Chương 2 6 2 0,5 0,5 18 27Chương 3 6 1, 5 0,5 1 18 27Chương 4 6 2 1 0,5 19 28,5Chương 5 3 1 0,5 9 13 ,5Chương 6 6 2 1 0,5 19 28,5Tổng 30 9 3 3 90 13 57.2 Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể: ... Tự học: 90 giờ tín chỉ- Đơn vị phụ trách môn học:+ Bộ môn: + Khoa: QTKD- Môn học tiên quyết: Không- Môn học trước: Xác suất thống kê, Quản trị học- Môn học kế tiếp: Quản trị vận hành- Môn học:...
 • 5
 • 944
 • 5

Đề cương môn học phân tích định lượng

Đề cương môn học phân tích định lượng
... LƯỢNG TRONG QUẢN TRỊ ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Mã môn học: BADM2305 Số tín chỉ: 03 Ngành đào tạo: Quản trị kinh doanh TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH Tp. Hồ Chí Minh, 1- 2 012 ... tích định lượng trong kinh doanh 3 2 5 Phân tích quyết định 7 3 10 Cây quyết định 7 3 10 Qui hoạch tuyến tính 7 3 10 Quản trị dự án 7 3 10 Mô phỏng trong kinh doanh 3 2 5 Tổng 50 1 (Ghi ... chú: 1 tiết = 45 phút) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP STT Hình thức đánh giá Tỷ lệ 1 Bài tập/ thảo luận/ thuyết trình 30% 2 Thi tự luận 70% NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1: Tổng quan về phân tích định lượng...
 • 6
 • 2,800
 • 26

Đề cương môn học NGHỆ THUẬT LÃNH đạo

Đề cương môn học NGHỆ THUẬT LÃNH đạo
... -1- ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO (LEADERSHIP) Người biên soạn: NGUYỄN HỮU LAM. Số đơn vị học trình: 2 ... buộc • Nguyễn Hữu Lam, (19 97). Nghệ thuật Lãnh đạo. Nhà xuất bản Giáo dục • Daniel Goleman, “Phẩm chất nào tạo nên một nhà lãnh đạo”. Harvard Business Review -11 , 12 . 19 98. • Ken Blanchard and ... huống trong việc nâng cao các kỹ năng và giúp sinh viên gắn những vấn đề nghiên cứu với thực tiễn. • Giảng viên là người dẫn dắt, động viên và giới thiệu những vấn đề lý luận. • Sinh viên làm tiểu...
 • 4
 • 2,017
 • 11

Ngân hàng đề thi môn học kỹ thuật truyền số liệu

Ngân hàng đề thi môn học kỹ thuật truyền số liệu
... đc xáctheo công thc nào sau đây : a C = W log 2 (1+ S/N) (bps) b C = W log 16 (1+ S/N) (bps) c C = W log 8 (1+ S/N) (bps) d C = W log 10 (1+ S/N) (bps) Trong đó C là tc đ tính bng bps.W là ... phn t tín hiu là 8 76 /  tìm quan h bng thông và chui bit ta chn chui bit có tun t 10 1 010 10 vì sao ?: a Chui tun t bit đan xen nhau có chu k đu dn nht b Chui tun t bit đan ... ng vi bit 1 và 0 d i tín hiu ánh sáng thành 3 mc tng ng 83/ Tín hiu đin vì sai dùng trong các chun nào sau đây : a Giao tip RS 422A/V 11 b Giao tip EIA-530 c Giao tip X21b d Giao...
 • 42
 • 1,592
 • 9

Ngân hàng đề thi môn học kỹ thuật truyền số liệu

Ngân hàng đề thi môn học kỹ thuật truyền số liệu
... đc xáctheo công thc nào sau đây : a C = W log 2 (1+ S/N) (bps) b C = W log 16 (1+ S/N) (bps) c C = W log 8 (1+ S/N) (bps) d C = W log 10 (1+ S/N) (bps) Trong đó C là tc đ tính bng bps.W là ... phn t tín hiu là 8 76 /  tìm quan h bng thông và chui bit ta chn chui bit có tun t 10 1 010 10 vì sao ?: a Chui tun t bit đan xen nhau có chu k đu dn nht b Chui tun t bit đan ... ng vi bit 1 và 0 d i tín hiu ánh sáng thành 3 mc tng ng 83/ Tín hiu đin vì sai dùng trong các chun nào sau đây : a Giao tip RS 422A/V 11 b Giao tip EIA-530 c Giao tip X21b d Giao...
 • 42
 • 1,178
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn học kỹ thuật xử lý chất thải rắnđề cương môn cơ kỹ thuậtđề cương môn vẽ kỹ thuậtđề cương môn học kỹ năng giao tiếpđề cương môn học kỹ năng mềmđồ án môn học kỹ thuật thi công 1đề cương chi tiết môn học kỹ thuật lập trìnhđáp án đề cương môn học vật liệu học kỹ thuậtđề cương môn học luật thương mại quốc tếđề cương môn học thương mại điện tửđề cương môn học luật thương mạithiết kế môn học kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thươngđề cương môn học kinh tế lượngđồ án môn học kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thươngđề cương ôn học kỳ 1 môn địa 12Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM