Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT VÀI BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC MÁY LÀM ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NÓNG ẨM" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT VÀI BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC MÁY LÀM ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NÓNG ẨM" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... này giới thiệu một vài biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả khai thác tính năng của máy làm đất cho phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam, với đối tượng công tác đa dạng, nhằm góp phần tăng ... MỘT VÀI BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC MÁY LÀM ĐẤT TRONG ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU NÓNG ẨM SOME MEASURES TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF ... các loại máy làm đất hoạt động có hiệu quả, đạt năng suất cao phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta, cần tiến hành song song hai công việc chính là khai thác kỹ thuật và khai thác sản...
 • 4
 • 372
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG HIỆU QUẢ CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY RỜI RẠC" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... phương pháp trích chọn đặc trưng cho dữ liệu chữ viết tay. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu tiếp các công đoạn tiền xử lý để chuẩn hóa dữ liệu đầu vào tốt hơn nhằm nâng cao độ ... gọn kích thước của dữ liệu đầu vào là điều mà nhiều nhà nghiên cứu đang quan tâm. Trong bài báo này, chúng tôi cài đặt thử nghiệm và so sánh một số phương pháp trích chọn đặc trưng cho bài ... 73TẠP CHÍ KHOA HỌC, Đại học Huế, Số 53, 2009 MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TRÍCH CHỌN ĐẶC TRƯNG HIỆU QUẢ CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY RỜI RẠC Ph m Anh Ph ng Trng i h c Khoa h c, i h c...
 • 7
 • 505
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số biện pháp nâng cao chất lượng bài diễn giảng trong dạy học giáo dục học'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số biện pháp nâng cao chất lượng bài diễn giảng trong dạy học giáo dục học'
... nháûn thỉïc, tảo ra sỉû chuøn hoạ ca quạ trçnh nháûn thỉïc trong nghiãn cỉïu khoa hc vo täø chỉïc quạ trçnh nháûn thỉïc trong hc táûp .Trong dảy hc nãu váún âãư - Årixtic ging viãn âỉa sinh viãn ... õóứ truyóửn thuỷ thọng tin; trong thồỡi gian ngừn sinh vión coù thóứ tióỳp nhỏỷn õổồỹc hóỷ thọỳng nhổợng chỏn lyù khoa hoỹc mồùi; õổồỹc tióỳn haỡnh theo thồỡi khoa bióứu nghióm ngỷt vaỡ tọửn ... lỉåüng bi diãùn ging l con âỉåìng quan trng âãø náng cao cháút lỉåüng dảy hc män giạo dủc hc åí trỉåìng sỉ phảm. Mún váûy cáưn sỉí dủng nọ trong sỉû kãút håüp våïi cạc hçnh thỉïc täø chỉïc dảy...
 • 7
 • 2,087
 • 15

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí trong công trình xây dựng tại việt nam '

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống thông gió và điều hoà không khí trong công trình xây dựng tại việt nam '
... thiết kế các hệ thống điều hoà trung tâm có máy chiller để sản xuất nước lạnh sẽ đem lại hiệu quả cao trong việc tiết kiệm năng lượng và đảm bảo điều kiện tiện nghi vi khí hậu. Đối với công trình ... suất máy để giảm tiêu thụ năng lượng điện mà phải đi đôi với việc đảm bảo các điều kiện tiện nghi vi khí hậu cần thiết cho con người và công trình. Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ... không khí công suất lớn. Tuyển tập báo cáo khoa học, Hội thảo khoa học Quốc gia “Môi trường – sức khỏe; hiệu quả năng lượng trong xây dựng; biến đổi khí hậu 01- 2008. 5. NIKOLA KALÔIANOV...
 • 6
 • 720
 • 4

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG XEMINA TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC HỌC Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng xemina giáo dục học 2.2.1. Nâng cao trình độ lý luận chung về xemina và những kinh nghiệm tổ chức xemina cho giảng viên. Biện pháp này nhằm nâng cao ... chung sau đây: Thứ nhất, các biện pháp tổ chức xemina phải góp phần nâng cao chất lợng học tập của sinh viên trong hình thức dạy học này và qua đó góp phần nâng cao chất lợng học tập môn giáo ... học; tạo điều kiện để giảng viên đổi mới cách dạy, giúp sinh viên đổi mới cách học, làm quen với phơng pháp nghiên cứu. Tổ chức xemina còn góp phần nâng cao trách nhiệm của giảng viên trong quá...
 • 5
 • 966
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT VÀI LƯU Ý VỀ LUẬT PHÁP KHI XÁC LẬP QUAN HỆ ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG DỆT, MAY VỚI HOA KỲ" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... luật về nhÃn hiệu hàng hoá và phát minh sáng chế, các luật về trừng phạt và trả đũa trong thơng mại quốc tế, và đặc biệt là các sắc thuế. Về chính sách đÃi ngộ thơng mại và các biện pháp phi thuế ... Việt Nam, trong đó có hàng dệt may khi xuất khẩu vào đây phải chịu mức thuế nhập khẩu rất cao, nếu không nói là cao nhất, đó là 68,9% đối với hàng may mặc, 55,1% đối với hàng dệt. Thuế cao đÃ, ... quy định trong điều luật về chứng thực sản phẩm dệt TPIA (Textile Products Identification Act). Những lô hàng nhập vào Hoa Kỳ có trị giá từ 500 USD trở lên phải tuân thủ những điều kiện sau:...
 • 5
 • 279
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học "Một số giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời hội nhập " docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... “chất bôi hưởng đến uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Tầm nhìn hạn hẹp, tư duy ngắn hạn, dựa vào may rủi: Phần lớn doanh nghiệp Việt Nam xuất ... thiết bị làm sạch không khí, không có thiết bị bảo hộ lao động làm cho tai nạn lao động ngày càng gia tăng. III. Những bất cập của doanh nghiệp Việt Nam trong tiến trình hội nhập Trong quá ... kinh doanh đang góp phần quan trọng vào sự hội nhập đó. Tham gia hội nhập kinh tế là thừa nhận “tính nhiều chiều, nhiều khía cạnh của sự phát triển”, chấp nhận cạnh tranh, trong đó cạnh tranh...
 • 8
 • 702
 • 1

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp phát triển kinh tế dải ven biển thanh - nghệ - tĩnh đến năm 2015'

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp phát triển kinh tế dải ven biển thanh - nghệ - tĩnh đến năm 2015'
... công nghệ khai thác biển và DVBTNT còn lạc hậu, năng suất, chất lợng và hiệu quả cha cao. Công tác điều tra cơ bản còn nhiều hạn chế. Nhiều loại tài nguyên cha đợc điều tra nghiên cứu đầy ... 11/2005. Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số giải pháp phát triển kinh tế dải ven biển Thanh - Nghệ - Tĩnh đến năm 2015" trờng Đại học Vinh Tạp chí khoa học, tập ... đợc điều tra nghiên cứu. Điều này do năng lực khai thác còn yếu kém, cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu - Về cơ bản, các hoạt động kinh tế ở DVBTNT mới khởi phát, chủ yếu là các hoạt động khai...
 • 10
 • 512
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp nâng cao chất lượng bài thí nghiệm “tổng hợp dao động của con lắc kép” '

báo cáo nghiên cứu khoa học 'một số giải pháp nâng cao chất lượng bài thí nghiệm “tổng hợp dao động của con lắc kép” '
... khiển bộ đếm thời gian trong Visual Basic. Phần mềm thiết kế máy vi tính nh một thì kế điều khiển bằng chuột (mouse) đà đợc trình bày trong [5]. Ngoài ra cũng nh giải pháp 1, phần mềm Visual Basic ... cao chất lợng đào tạo, trong thí nghiệm này chúng tôi đà sử dụng máy vi tính nh thì kế có bộ nhớ trong với dung lợng lớn, các kết quả đà đợc trình bày trong [5]. Phơng pháp đà tiết kiệm đợc ... Visual Basic, các kết quả thí nghiệm có thể xử lí bằng máy vi tính với các phần mềm tự viết. Chúng tôi đà hớng dẫn thực hiện các giải pháp trên cho sinh viên khoa Vật lý, giải pháp 2 đợc sinh viên...
 • 5
 • 1,229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu khoa học một số biện pháp cho trẻ làm quen với văn học ở lứa tuổi mầm nonmột số biện pháp góp phần nâng cao chất lượngvà gây hứng thú cho học sinh trong phân mônâm nhạc thường thứcnghiên cứu đề xuất một số giải pháp góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng trên núi đá vôi tại huyện tràng định tỉnh lạng sơnmột số biện pháp góp phần nâng cao tính tích cực học tập môn tâm lý học đại cương của sinh viên hệ đại học trường đại học trà vinhmột số biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty thiết bị vật tư du lịchnghiệm của trung quốc trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các nhtm trong điều kiện gia nhập wtode tai nghien cuc khoa hoc mot vai nhan xet ve de thi cuoi ki mon tieng viet o tieu hoc lop 2nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp nâng cao kỹ thuật trong phẫu thuật thay khớp háng toàn phần không xi măngnghiên cứu đề xuất một số biện pháp rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng anh cho sinh viên trường cao đẳng dược phú thọtiểu luận môn nghiên cứu khoa học về đề tài giáo dục hành vi trẻ thông qua làm quen tác phẩm văn học với trẻ 45 tuổiđoạn nghiên cứu đề xuất một số biện pháp tâm lý giáo dục nhằm làm hạn chế xúc cảm tiêu cực trong hoạt động học tập ở học sinh đầu tiểu họcđề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất hoàn thiện hồ sơ địa chính trên địa bàn nghiên cứuđề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất trên địa bàn nghiên cứubao cao thuc tap tot nghiep mot so giai phap gop phan nang cao hieu qua san xuat kinh doanh tai cong ty xay dungmot vai bien phap ren ki nang song cho hoc sinh lop1 thong qua các mon hocBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ