Bài giảng nguyên lý máy - Chương 4 pptx

Bài giảng nguyên máy - Chương 4 pptx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 4 pptx
... Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 4: Ma sát Bm. Thiết kế máy TS. Bùi Trọng Hiếu - 69 - - Từ (4. 38) và (4. 39) ta tính được: 1202+=βfeSS (4. 40) - Thay (4. 38) và (4. 40) ... 1r2rQrprdrω12 Hình 4. 13 Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 4: Ma sát Bm. Thiết kế máy TS. Bùi Trọng Hiếu - 49 - Chương 4 MA SÁT 4. 1. ĐẠI CƯƠNG - Ma sát là một hiện tượng phổ ... 2102 SSS+= (4. 39) Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 4: Ma sát Bm. Thiết kế máy TS. Bùi Trọng Hiếu - 57 - - Biểu thức (4. 11) trở thành: γαcoscos.PfFms= (4. 13) - Điều kiện...
 • 22
 • 510
 • 2

Bài giảng nguyên máy - Chương 4 potx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 4 potx
... constpp => 4 πλ = ' 4 frπρ = => Mms = 4 π.r.f’.Q p0 = lrQπ2 3.2 Ma sát ổ chặn Bài giảng nguyên máy Chương 4: Ma Sát Trong Khớp Động 1 Chương 4 MA SÁT TRONG ... tượng tự hãm (∞→Q ) NmsFRP Q n n )(αϕ+ α Bài giảng nguyên máy Chương 4: Ma Sát Trong Khớp Động 14 Bài 4. MA SÁT KHỚP LOẠI CAO (MA SÁT LĂN) _ Xét con lăn hình trụ ... rlQrlNP22== msFfQλ= Bài giảng nguyên máy Chương 4: Ma Sát Trong Khớp Động 8 b Q M ống lót ngõng trục Bài 3. MA SÁT TRÊN KHỚP QUAY _ Khớp quay dùng nhiều trong máy móc, gọi là ổ...
 • 14
 • 1,179
 • 21

Bài giảng nguyên máy - Chương 3 pptx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 3 pptx
... giải bài toán lực của hệ”. Phương pháp này gọi là phương pháp động tónh học. Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 3: Phân tích lực cơ cấu Bm. Thiết kế máy TS. Bùi Trọng Hiếu - 45 - 3 .4. TÍNH ... Theo nguyên di chuyển khả dó ta có: 0 =∑+∑+iiiiiiiCcbMnKPVPω (3.23) Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 3: Phân tích lực cơ cấu Bm. Thiết kế máy TS. Bùi Trọng Hiếu - 46 - ... Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 3: Phân tích lực cơ cấu Bm. Thiết kế máy TS. Bùi Trọng Hiếu - 41 - ikxikR Hình 3.2 - Ở khớp trượt tạo bỡi khâu i...
 • 11
 • 527
 • 6

Bài giảng nguyên máy - Chương 1 pptx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 1 pptx
... Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cơ cấu Bm. Thiết kế máy TS. Bùi Trọng Hiếu - 14 - - Sau khi đóng khớp A (hình 1.14b), khâu 1 có các khả năng chuyển ... ACB1ω1 4 32 Hình 1.11 Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cơ cấu Bm. Thiết kế máy TS. Bùi Trọng Hiếu - 17 - - Cơ cấu bốn khâu bản lề có 1 bậc tự do ( 142 33=×−×=W) ... cứu Nguyên máy, khâu được xem là thành phần cơ bản. Khâu được xem là vật rắn tuyệt đối. Bài giảng NGUYÊN LÝ MÁY Chương 1: Cấu tạo cơ cấu Bm. Thiết kế máy TS. Bùi Trọng Hiếu - 13 - phẳng...
 • 19
 • 528
 • 6

bài giảng nguyên marketing chương 4 - ths.đinh tiến minh

bài giảng nguyên lý marketing chương 4 - ths.đinh tiến minh
... thụ.10/26/2005Th.S Dinh Tien Minh 1Th.S Dinh Tien Minh 1CHƯƠNG 4 Nghiên cứu marketing(Marketing research)Th.S Dinh Tien Minh 2Mục tiêu chương 4 1. Giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của ... & Mục tiêu nghiên cứu - Xác định thông tin cần thu thập - Xác định phương pháp thu thập - Xác định kỹ thuật dùng để xử dữ liệu - Xác định ngân sách ... Minh 12 4. 3 Qui trình nghiên cứu marketing 4. Báo cáo kết quảnghiên cứu3.Thực hiện kế hoạch nghiên cứu2.Xây dựng kế hoạch nghiên cứu1. Xác định vấn đề & Mục tiêu nghiên cứu - Xác...
 • 10
 • 592
 • 0

Bài giảng nguyên máy - Chương 1 potx

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 1 potx
... xem xét Bài giảng nguyên máy Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 3 Chương 1 CẤU TẠO CƠ CẤU Bài 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 1.1 Khâu và chi tiết máy _ Chi tiêt máy (tiêt máy) : máy hay ... vậy là khớp loại 4. Thành phần khớp động là các mặt cầu nên đây là một khớp thấp. Bài giảng nguyên máy Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 14 Bài 3. XẾP LOẠI CƠ CẤU 3.1 Nguyên tạo cơ cấu Mọi ... * Nhóm 6 khâu 9 khớp: 4 1325 6 1222 11 33 3 4 4 4 121 122 22 11 Bài giảng nguyên máy Chương 1: Cấu Tạo Cơ Cấu 7 _ Các khâu cũng được thể hiện qua các lược...
 • 13
 • 3,160
 • 67

Bài giảng nguyên máy - Chương 3 pps

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 3 pps
... Atxua rồi giải bài toán đối với từng nhóm. 3.2 Phản lực khớp động cơ cấu phẳng loại II 3.2.1 Cơ cấu bốn khâu bản lề Bài giảng nguyên máy Chương 3: Phân Tích Lực Cơ Cấu 1 Chương 3 PHÂN ... 3nR12tR12 43 RHình 3.3b P2 P3 B C x 2 3Hình 3.3a tR12P2 P3 43 R nR12 32RHình 3.3c a b c d h3 Bài giảng nguyên máy Chương 3: Phân ... Phản lực khớp động mang tính trực đối, nghĩa là : ijR = - jiR Phản lực khớp động gồm hai thành phần: Bài giảng nguyên máy Chương 3: Phân Tích Lực Cơ Cấu 3 2.1 Khâu chuyển động tịnh...
 • 8
 • 1,129
 • 26

Bài giảng nguyên máy - Chương 5 pot

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 5 pot
... Aci A3 An - 1 1η 2η 1−nη nη Ađ A1 A2 An An - 1 Aci Ađ1 Ađ2 Ađ(n - 1) Ađn Bài giảng nguyên máy Chương 5: Cân Bằng Máy và Hiệu Suất ... Bài giảng nguyên máy Chương 5: Cân Bằng Máy và Hiệu Suất 6 _ Hiệu suất của chuỗi : ∑∑∑∑===iiđiđciAAiAAiAAηη Nếu nηηηη ==== 321 => nηηηηη ===== 321 Bài giảng ... động thứ i. Ai là công có ích của khớp động thứ i. Bài giảng nguyên máy Chương 5: Cân Bằng Máy và Hiệu Suất 3 Hình5.2 _ Nguyên tắc cân bằng: vật quay dày hoàn toàn được cân bằng...
 • 6
 • 732
 • 9

Bài giảng nguyên máy - Chương 6 ppt

Bài giảng nguyên lý máy - Chương 6 ppt
... 2.21ωttJE = Bài giảng nguyên máy Chương 6: Chuyển Động Thực Của Cơ Cấu 1 Chương 6 CHUYỂN ĐỘNG THỰC CỦA MÁY BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG 1.1 Khái niệm _ Khi nghiên cứu bài toán phân tích động ... ϕωωddJdtdJMMtttctđ221+=+ * Các thời kỳ làm việc của máy Khi máy hoạt động thường trải qua 3 giai đoạn : khởi động, chuyển động ổn định và dừng máy. Bài giảng nguyên máy Chương 6: Chuyển Động Thực Của Cơ ... Bài giảng nguyên máy Chương 6: Chuyển Động Thực Của Cơ Cấu 5 a. Giai đoạn khởi động máy: _ Tại thời điểm t1 (t=0) => vận tốc góc...
 • 9
 • 984
 • 13

Bài giảng Nguyên Máy - Chương 7 doc

Bài giảng Nguyên Lý Máy - Chương 7 doc
... ϕ0 1 2 3 4 5 6 7 8 1ωA 08xx=1x2x3x 4 x5x6x7x0B0I1B2B3B 4 B5B6B7B1I2I3I 4 I5I6I7I Bài giảng Nguyên Máy Chương 7: Cơ Cấu Cam ... hợp với phương trượt x-x một góc bằng []maxα => miền tâm cam là miền nằm phía dưới hai đường d∆ và v∆. Bài giảng Nguyên Máy Chương 7: Cơ Cấu Cam 15 4. 4 Tổng hợp cơ cấu cam ... Bài giảng Nguyên Máy Chương 7: Cơ Cấu Cam 1 Chương 7 CƠ CẤU CAM BÀI 1. ĐẠI CƯƠNG CƠ CẤU CAM 1.1 Khái niệm cơ cấu cam Cơ...
 • 17
 • 935
 • 14

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng nguyên lý máy chương 9 potbài giảng nguyên lý máy chương 8 potgiải bài tập nguyên lý máy chương 4sách bai tập nguyên lý máy chương 3bài tập nguyên lý máy chương 5hướng dẫn bài tậ nguyên lý máy chương 1hướng dẫn bài tập nguyên lý máy chương 2slide bài giảng nguyên lý máybài giảng nguyên lý máy lê cungbài giảng nguyên lý máy pptdownload bài giảng nguyên lý máyhướng dẫn giải bài tập nguyên lý máy chương 3bài giảng nguyên lý máy phân tích lực tĩnhbài giảng nguyên lý máy tập 2bài giảng nguyên lý thống kê chương 4chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ