342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 5 pdf

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 5 pdf

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 5 pdf
... instruction; command; request for something 52 2 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 150 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 150 (Answer Keys)A1 v. directdefinition ... etc.) 51 4Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 62 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 62 (Answer Keys)A1 v. spacedefinition (b) to set some distance apartA2 v. ... inform 50 0Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 153 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 153 (Answer Keys)A1 n. widthdefinition (b) breadth; thicknessA2 n. grocerydefinition...
 • 35
 • 261
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 9 pdf

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 9 pdf
... suggest; to hint 653 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 28 5 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 28 5 (Answer Keys)A1 n. addefinition (b) informal word for a commercial ... extract from; to bring out; to draw out 651 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 29 2 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 29 2 (Answer Keys)A1 n. equivalentdefinition ... www.english-test.netAnswers 27 2 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 27 2 (Answer Keys)A1 v. reachdefinition (a) to arrive; to obtain; to procure; to extend the arm outwardA2 v. targetdefinition...
 • 35
 • 252
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 11 ppt

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 11 ppt
... www.english-test.netAnswers 341 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 341 (Answer Keys)A1 v. continuedefinition (c) to go on; to keep doing something; to last; to perpetuateA2 n. productivitydefinition ... experimental; exploratory; test; used as a sample7 02 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 340 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 340 (Answer Keys)A1 adj. idledefinition ... turn intoA4 v. assortdefinition (d) to classify; to categorize; to systematize; to structureA5 n. portfoliodefinition (a) briefcase; attache case; list of securities and stocksA6 v. traveldefinition...
 • 3
 • 211
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 10 pps

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 10 pps
... www.english-test.netAnswers 322 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 322 (Answer Keys)A1 n. audiencedefinition (c) group of people who attend a seminar, a talk, etc.A2 conj. eitherdefinition ... www.english-test.netAnswers 3 25 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 3 25 (Answer Keys)A1 n. adultdefinition (c) opposite of child; a grown-up; a mature personA2 n. altitudedefinition (a) ... www.english-test.netAnswers 3 12 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 3 12 (Answer Keys)A1 n. beige bookdefinition (d) report on current economic conditions, published by the Federal Reserve BoardA2 n. objectdefinition...
 • 35
 • 176
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 8 doc

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 8 doc
... aside for a specific purpose; supply6 12 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 25 5 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 25 5 (Answer Keys)A1 n. layoutdefinition ... www.english-test.netAnswers 24 5 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 24 5 (Answer Keys)A1 n. cabinetdefinition (a) small room; piece of office furniture; office; part of a governmentA2 v. nursedefinition ... www.english-test.netAnswers 25 3 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 25 3 (Answer Keys)A1 v. concoctdefinition (d) to invent; to create; to contrive; to think upA2 v. relatedefinition (d)...
 • 35
 • 259
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 7 docx

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 7 docx
... responsibility; duty; burden; impediment; blame 5 92 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 22 3 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 22 3 (Answer Keys)A1 v. disappeardefinition ... compromise; to clear or pass an obstacle 5 72 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 20 2 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 20 2 (Answer Keys)A1 v. movedefinition ... food and drink; regimen; weight loss plan 57 4Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 21 5 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 21 5 (Answer Keys)A1 n. wallpaperdefinition...
 • 35
 • 230
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 6 docx

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 6 docx
... (d) strong durable fabric; persistence 5 52 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 82 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 82 (Answer Keys)A1 adj. severedefinition ... sense; to distinguish; to discern; to see 52 8 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 92 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 92 (Answer Keys)A1 n. machinedefinition ... ability to see; look; glimpse; spectacle 55 6Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 72 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 72 (Answer Keys)A1 v. merchandisedefinition...
 • 35
 • 163
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 4 pot

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 4 pot
... fosterdefinition (c) entrusted to the care4 65 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 25 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 25 (Answer Keys)A1 n. comparisondefinition ... www.english-test.netAnswers 122 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 122 (Answer Keys)A1 v. leasedefinition (c) to rent out property for a specific period of time; to letA2 v. complaindefinition ... expertise4 72 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 127 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 127 (Answer Keys)A1 n. visitordefinition (d) guest; migrating birdA2 adj....
 • 35
 • 264
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 3 docx

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 3 docx
... www.english-test.netAnswers 92 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 92 (Answer Keys)A1 adj. statedefinition (b) governmental; bureaucratic; majestic; dignifiedA2 adj. partydefinition (a) of ... www.english-test.netAnswers 65 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 65 (Answer Keys)A1 n. colleaguedefinition (d) fellow worker; cowokerA2 n. middaydefinition (b) noon; 12 a.m.A3 n. examineedefinition ... (d) separate; individual; discontinuous 4 25 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 82 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 82 (Answer Keys)A1 v. pocketdefinition...
 • 35
 • 203
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 2 ppsx

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 2 ppsx
... www.english-test.netAnswers 25 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 25 (Answer Keys)A1 abbr. I.P.O.definition (a) first offering to the public of a company's shares on the stock marketA2 abbr. G.D.P.definition ... capital city; sophisticated big-city person4 12 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 42 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 42 (Answer Keys)A1 adj. interchangeabledefinition ... IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 51 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 51 (Answer Keys)A1 n. puzzledefinition (a) enigma; riddle; game; jigsawA2 n. contractdefinition (a) agreement;...
 • 35
 • 211
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ