342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 8 doc

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 8 doc

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 8 doc
... equalize 621 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 24 8 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 24 8 (Answer Keys)A1 n. permitdefinition (c) license; authorizationA2 n. ... faxdefinition (c) to transmit document electronically614Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 25 8 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 25 8 (Answer Keys)A1 n. fellowdefinition ... www.english-test.netAnswers 23 8 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 23 8 (Answer Keys)A1 v. declinedefinition (b) to refuse; to go down; to decrease; to fallA2 v. talkdefinition (a) to...
 • 35
 • 259
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 7 docx

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 7 docx
... www.english-test.netAnswers 22 2 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 22 2 (Answer Keys)A1 n. alertdefinition (c) warning; alarm; attitude of readinessA2 n. debrisdefinition (b) rubble; ... sectiondefinition (b) to divide; to split5 82 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 22 6 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 22 6 (Answer Keys)A1 v. revisedefinition ... www.english-test.netAnswers 23 2 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 23 2 (Answer Keys)A1 v. dismissdefinition (c) to send away; to fire; to release; to freeA2 v. kitdefinition (a) to...
 • 35
 • 230
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 6 docx

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 6 docx
... (d) strong durable fabric; persistence5 52 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 82 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 82 (Answer Keys)A1 adj. severedefinition ... sense; to distinguish; to discern; to see 5 28 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 92 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 92 (Answer Keys)A1 n. machinedefinition ... www.english-test.netAnswers 1 78 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 78 (Answer Keys)A1 v. photographdefinition (b) to take a pictureA2 v. leavedefinition (b) to depart; to exit; to quit;...
 • 35
 • 162
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 3 docx

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 3 docx
... www.english-test.netAnswers 88 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 88 (Answer Keys)A1 adj. beneficialdefinition (d) advantageous; pleasurable; enjoyableA2 adj. carefuldefinition (b) cautious; particular; ... (d) separate; individual; discontinuous 425 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 82 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 82 (Answer Keys)A1 v. pocketdefinition ... www.english-test.netAnswers 84 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 84 (Answer Keys)A1 adj. inventivedefinition (a) creative; new; originalA2 adj. certaindefinition (b) sure; definite; particular;...
 • 35
 • 203
 • 0

342 toeic vocabulary tests meanings by word episode 1 part 8

342 toeic vocabulary tests meanings by word episode 1 part 8
... to elect; to count votes; to make a survey 26 2Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 22 9 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 22 9Q1 v. dispense(a) to operate; to activate; ... hole 25 0Answers IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 25 5 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 25 5Q1 n. layout(a) a word which is formed from the first letters of several words; ... IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netTest 24 8 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 24 8 Q1 n. permit(a) sum of money that has been put in a bank for safekeeping; partial payment; pledge(b) prize;...
 • 35
 • 414
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 11 ppt

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 11 ppt
... www.english-test.netAnswers 341 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 341 (Answer Keys)A1 v. continuedefinition (c) to go on; to keep doing something; to last; to perpetuateA2 n. productivitydefinition ... experimental; exploratory; test; used as a sample7 02 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 340 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 340 (Answer Keys)A1 adj. idledefinition ... one place to anotherA7 n. surveillancedefinition (a) careful observation of a person or groupA8 v. updatedefinition (a) to modernize; to make currentA9 v. conditiondefinition (a) to train;...
 • 3
 • 209
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 10 pps

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 10 pps
... www.english-test.netAnswers 322 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 322 (Answer Keys)A1 n. audiencedefinition (c) group of people who attend a seminar, a talk, etc.A2 conj. eitherdefinition ... disagreement; remainder6 68 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 3 38 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 3 38 (Answer Keys)A1 n. minoritydefinition (a) part of a population ... understanding; wisdom; intelligence (Slang) 680 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 3 12 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 3 12 (Answer Keys)A1 n. beige bookdefinition...
 • 35
 • 176
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 9 pdf

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 9 pdf
... www.english-test.netAnswers 28 8 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 28 8 (Answer Keys)A1 n. stabledefinition (a) structure in which horses and other animals are housedA2 v. locatedefinition ... www.english-test.netAnswers 28 5 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 28 5 (Answer Keys)A1 n. addefinition (b) informal word for a commercial announcementA2 n. copydefinition (b) duplicate; ... www.english-test.netAnswers 28 4 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 28 4 (Answer Keys)A1 adj. specialdefinition (c) unusual; exceptional; unique; particular; highly valuedA2 adj. cohesivedefinition...
 • 35
 • 251
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 5 pdf

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 5 pdf
... IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 62 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 62 (Answer Keys)A1 v. spacedefinition (b) to set some distance apartA2 v. bankdefinition (d) to deposit ... www.english-test.netAnswers 1 32 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 32 (Answer Keys)A1 adj. brokereddefinition (a) negotiated by an intermediary; settled through a middlemanA2 adj. unjudgeddefinition ... www.english-test.netAnswers 1 58 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 58 (Answer Keys)A1 v. undercutdefinition (a) to offer at lower prices than the competition; to weaken; to undermineA2 v. preemptdefinition...
 • 35
 • 260
 • 0

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 4 pot

342 Toeic vocabulary tests meanings by word Episode 2 Part 4 pot
... IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 1 28 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 1 28 (Answer Keys)A1 adj. suspectdefinition (a) doubtful; dubiousA2 adj. responsivedefinition (b) answering; ... granules 488 Questions IndexPHOTOCOPIABLE © www.english-test.netAnswers 129 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 129 (Answer Keys)A1 n. exitdefinition (d) passage that leads outA2 n. waiterdefinition ... www.english-test.netAnswers 122 TOEIC Vocabulary / Meaning by Word / Test # 122 (Answer Keys)A1 v. leasedefinition (c) to rent out property for a specific period of time; to letA2 v. complaindefinition...
 • 35
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ