ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 123 doc

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT 12 Nội dung đề số : 121 pptx

ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 121 pptx
... có những vân màu sặc sỡ. Đó là kết quả của hiện tượng nào sau đây. ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 121 1). Công thoát electrôn của một kim loại là A = 4 eV, giơi hạn quang ... ảnh thật rất lớn của vật cần quan sát, vật kính dùng như kính lúp để quan sát ảnh nói trên. 12) . Đặt vật cách thấu kính hội tụ 12cm, ta thu được ảnh thật cao gấp 3 lần vật. Tính tiêu cự của ... ảnh, khoảng cách từ vật kính đến phim ảnh: A). Phải luôn luôn lớn hơn tiêu cự của vật kính. B). Phải lớn hơn và có thể bằng tiêu cự của vật kính. C). Phải bằng tiêu cự của vật kính. D). Phải...
 • 6
 • 557
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT 12 Nội dung đề số : 124 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 124 ppt
... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 số đề : 124 01. - / - - 11. - / - - 21. - - = - 31. - - - ~ 02. ; - - - 12. ; - - - 22. ; - - - 32. - - - ~ ... đây : A). Hiện tượng quang dẫn . B). Hiện tượng quang điện. C). Hiện tượng quang hóa . D). Hiện tượng quang hợp. để quan sát ảnh nói trên. C). Vật kính tạo ra ảnh thật rất lớn của vật ... nào sau đây là đúng : Vân tối là tập hợp các điểm có A). hiệu đường đi ánh sáng đến hai nguồn bằng nửa số lẽ lần bước sóng . B). hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước...
 • 6
 • 422
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT 12 Nội dung đề số : 123 doc

ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 123 doc
... phóng xạ và  . Số lần phóng xạ  và  lần lượt là A). 8 và 6. B). 8 và 10 C). 10 và 6. D). 6 và 8. ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 123 1). Một mắt cận ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 số đề : 123 01. - / - - 11. - - - ~ 21. ; - - - 31. ; - - - 02. - - = - 12. ; - - - 22. - / - - 32. - - - ~ ... ảnh, khoảng cách từ vật kính đến phim ảnh: A). Phải luôn luôn lớn hơn tiêu cự của vật kính. B). Phải bằng tiêu cự của vật kính. C). Phải luôn luôn nhỏ hơn tiêu cự của vật kính. D). Phải lớn...
 • 6
 • 335
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT 12 Nội dung đề số : 122 pot

ĐỀ KIỂM TRA HKII – MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 122 pot
... ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ 12 Nội dung đề số : 122 1). Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự f1 = 6mm và thị kính có tiêu cự f2 = 25mm. Một vật sáng đặt cách vật kính một đoạn ... của vật kính và thị kính của kính hiển vi : A). Thị kính tạo ra ảnh ảo rất lớn của vật cần quan sát, thị kính dùng như kính lúp để quan sát ảnh nói trên. ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HKII MÔN VẬT LÝ ... đúng : Vân tối là tập hợp các điểm có A). hiệu khoảng cách đến hai nguồn bằng nửa số lẽ lần bước sóng. B). hiệu đường đi ánh sáng đến hai nguồn bằng một số nguyên lần bước sóng. ĐỀ KIỂM TRA...
 • 6
 • 324
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Vật lớp 12 năm 2008-2009 THPT Lê Hồng Phong Lâm Đồng (Mã đề 789) pptx

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Vật lý lớp 12 năm 2008-2009 THPT Lê Hồng Phong Lâm Đồng (Mã đề 789) pptx
... ra đ : Nguyễn Văn Phương Trang 1/4 đề thi 789Sở GD và ĐT Lâm Đồng Trường THPT Lê Hồng Phong THI HỌC KÌ II Năm học 2008 2009 MÔN : Vật 12 Thời gian làm bài: 60 phút ( Đề ... GV ra đ : Nguyễn Văn Phương Trang 2/4 đề thi 789Câu 1 2: Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc. Biết khoảng ... ZmP+Amn mX. C. ∆m = mX ZmP Nmn D. ∆m = Zmp + ( A– Z)mn mX. Câu 2: Một tia phóng xạ có thể phát ra từ phản ứng hạt nhân nhưng tia này không làm biến đổi hạt nhân, đó là :...
 • 4
 • 957
 • 4

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 12 năm 2008-2009 Bình Dương docx

Tài liệu Đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 12 năm 2008-2009 Bình Dương docx
... M(2, –1 , 7) 0,50đ mặt phẳng (P) qua M và có vpt. BCuuur = (1, –1 , 3) 0,25đ → (P ): x 2 (y + 1) + 3.(z 7) = 0 ↔ x y + 3z 24 = 0. 0,25đ Câu V.a (1 điểm) ta có ∆ = 25 ... 4.(m 1) 2m.2 + m2 = 5 ↔ m2 = 9 0,25đ ↔ m = –3 (loại m = 3) 0,25đ SỞ GIÁO DỤC ðÀO TẠO ðỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 12THPT BÌNH DƯƠNG Năm học 2008 - 2009 Môn : Toán ... = (–4 , 11, –6 ) 0,25đ → phương trình ∆ : x = 3 4t, y = 4 + 11t, z = 2 6t. 0,25đ Câu V.b (1 điểm) ABDCSta có y' = 222 1( 1)x x mx− + −−, đặt f(x) = x2 2x + m 1...
 • 4
 • 628
 • 6

Đề Kiểm tra HK2 môn Vật

Đề Kiểm tra HK2 môn Vật lý
... GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT LÝ khối lớp 6. Thời gian làm bài 45 phútI/ Trắc nghiệm: (5 điểm). Chọn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:Câu 1/ ... GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT LÝ khối lớp 7 Thời gian làm bài 45 phútI/ Trắc nghiệm: (5 điểm). Chọn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:Câu 1/ ... GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2007-2008 NÚI THÀNH MÔN THI: VẬT LÝ khối lớp 9 Thời gian làm bài 45 phútI/ Trắc nghiệm: (5 điểm). Chọn chữ cái đứng đầu câu mà em cho là đúng:Câu 1/...
 • 8
 • 1,069
 • 2

De kiem tra 1 tiet vat ly 12

De kiem tra 1 tiet vat ly 12
... Tuổi của cổ vật l : A. 1120 0năm. B. 22400 năm. C. 2800 năm. D. 1400năm. Đề kiểm tra một tiếtTrường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn : Vật lớp 12 Mã Đ : 634 1. Tia Rơnghen là : A. Bức ... quan sát vật : A. điểm cực viễn. B. trong giới hạn nhìn rõ. C. điểm cực cận. D. cách mắt 25 cm. Đề kiểm tra một tiếtTrường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn : Vật lớp 12 Đề : 633 1. ... Hạt nhân con sinh ra l : A. Cacbon. B. Liti. C. Nitơ. D. Bo. Đề kiểm tra một tiếtTrường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm Môn : Vật lớp 12 Đề : 635 1. Chọn câu sai: A. Tia tử ngoại tỏa...
 • 8
 • 1,261
 • 8

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an

De kiem tra 1 tiet Vat ly 12-Co dap an
... quang phổ bậc 2 trên màn l : A 2,4mm B 1,2mmC 4,8mm D 9,6mm Heát ¤ Đáp án của đề thi: 1[ 1]c 2[ 1]d 3[ 1]c 4[ 1]c 5[ 1]a 6[ 1]b 7[ 1]d 8[ 1]a 9[ 1]b 10[ 1]d 11[ 1]c 12[ 1]d 13[ 1]b 14[ 1]d ... quang 1 số chấtB Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệtC Tia hồng ngoại do các vật bị nung nóng phát raD Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn 0,75µmMã Đề 001- trang 2/4-2- ... sáng dùng có bước sóng λ = 0,5µm. Bề rộng của giao thoa trường là 18mm. Số vân sáng, vân tối có được là A N1 = 11, N2 = 12 B N1 = 7, N2 = 8C N1 = 9, N2 = 10 D N1 = 13, N2 = 14...
 • 4
 • 4,125
 • 57

Đề kiểm tra HKII môn hóa học 12 chuẩn THPT Trưng Vương (Mã đề 002)

Đề kiểm tra HKII môn hóa học 12 chuẩn THPT Trưng Vương (Mã đề 002)
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ II HÓA 12 CHUẨN - NĂM HỌC : 2008 - 2009 ¤ Đáp án của đề thi:002 1[ 1]C 2[ 1]C 3[ 1]C 4[ 1]A 5[ 1]A 6[ 1]B 7[ 1]A 8[ 1]B 9[ 1]C 10[ 1]A 11[ 1]B 12[ 1]A 13[ 1]C ... lượng có thể dùng hóa chất nào sau đây? A Dung dịch FeCl3dư B Dung dịch AgNO3dư C Dung dịch HCl đặc D Dung dịch HNO3dư 17/ Hỗn hợp rắn A gồm : Ca(HCO)3, CaCO3, NaHCO3, Na2CO3. ... xanh 15/ pH của 2 dung dịch NaCl và Na2CO3 lần lượt là : A 7 và < 7 B 7 và > 7 C cả hai đều bằng 7 D >7 và < 7 16/ Cho hỗn hợp bột X gồm 3 kim loại : Fe, Cu, Ag. ðể tách...
 • 3
 • 1,459
 • 75

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra hk1 môn vật lýđề kiểm tra 45 phút vật lý 12đề thi hkii môn vật lý 12đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý 12 chương 1đề kiểm tra trắc nghiệm vật lý 12đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 2đề kiểm tra chương 1 vật lý 12 nâng caođề kiểm tra chương 2 vật lý 12 nâng caođề kiểm tra hki môn vật lý 6đề kiểm tra 1 tiết vật lý 12 chương 1 nâng caođề kiểm tra chương 1 vật lý 12 cơ bảnđề kiểm tra 15 phút vật lý 12 chương 1đề kiểm tra tự luận vật lý 12đề kiểm tra chương 2 vật lý 12Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ