Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống triển vọng tại thái nguyên

tóm tắt luận văn nghiên cứu khả năng sinh trưởng , phát triển của mộ số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên
... đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống triển vọng tại Thái Nguyên . 2. Mục đích của đề tài - Lựa chọn được giống đậu tương nhập nội khả năng sinh trưởng phát triển tốt, phù ... giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên. - Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác định được giống đậu tương nguồn gốc nhập nội triển vọng phù hợp với điều kiện sinh thái của Thái Nguyên biện ... tương Thái Nguyên. - Xác định giới thiệu một số giống đậu tương khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong vụ Xuân vụ Đông ở Thái Nguyên. - Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật...
 • 26
 • 611
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống triển vọng tại Thái Nguyên pps

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên pps
... số giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 2.3.2.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội trong vụ Xuân vụ Đông năm 2004 2005 tại ... Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1. Điều tra thực trạng sản xuất đậu tương tại Thái Nguyên. 31 2.3.2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên ... đánh giá các giống triển vọng trong vụ Xuân 2006 tại Thái Nguyên 63 3.3. Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đối với giống đậu tương triển vọng 99084 - A28 tại Thái Nguyên 65 3.3.1....
 • 167
 • 517
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống đậu tương nhập nội biện phápthuật cho giống triển vọng tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng,phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kĩ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên
... sản xuất đậu tương tại Thái Nguyên. 31 2.3.2. Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 32 2.3.3. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chủ ... số giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 2.3.2.1. Thí nghiệm 1: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương nhập nội trong vụ Xuân vụ Đông năm 2004 2005 tại ... suất của các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 61 Bảng 3.12. Năng suất của các giống đậu tương thí nghiệm 62 Bảng 3.13. Thời gian sinh trưởng năng suất của các giống đậu tương triển...
 • 167
 • 724
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA 1 SỐ GIỐNG HOA HỒNG NHẬP NỘI BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO HIỂU QUẢ SẢN XUẤT HOA HỒNG

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA 1 SỐ GIỐNG HOA HỒNG NHẬP NỘI VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO HIỂU QUẢ SẢN XUẤT HOA HỒNG
... năng sinh trởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội 29 3.2.2. Nghiên cứu ảnh hởng của một số biện pháp điều khiển sinh trởng nhằm nâng cao năng suất hiệu quả cho cây hoa hồng ... thể trở thành Bộ giáo dục đào tạo trờng đại học nông nghiệp I Bùi thị hồng Đánh giá khả năng sinh trởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội một số biện pháp kỹ ... năng sinh trởng, phát triển của một số giống hoa hồng nhập nội một số biện pháp kỹ thuật điều khiển sinh trởng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất hoa hồng. 1.2. Mục đích yêu cầu của đề tài 1.2.1....
 • 88
 • 1,082
 • 5

đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 -2009

đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện lục yên tỉnh yên bái năm 2008 -2009
... tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội tại huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái năm 2008- 2009”. 2. Mục đích của đề tài Tìm ... Khi nghiên cứu sáu giống đậu tƣơng, Rohwal (1970) [44] đã tìm đƣợc giống Bragg giống Lee thích hợp cho vùng năng suất cao, giống Punjabl giống Pelican thích hợp cho vùng năng suất ... Buitrago CS – 1971 [31] đã xác định đƣợc một số giống khả năng thích ứng rộng với tất cả các môi trƣờng nghiên cứu, song một số giống lại chỉ thích ứng với môi trƣờng riêng rẽ khi nghiên cứu...
 • 88
 • 435
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô lai tại tỉnh Thái Nguyên
... râu.3.2. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦACÁC GIỐNG THÍ NGHIỆM3.2.1. Các giai đo ạn sinh trưởng phát triển của các giống ngô trong thínghi ệmvụ Thu Đông 2007 vụ Xuân ... thuộc vào từng giống, điều kiện sinh thái. Theo dõi tốc độ sinh trưởng chiều cao cây qua từng giai đoạn sẽ đánh giá được khả năng sinh trưởng của các giống từ đó thể áp dụng những biện pháp kỹ ... Thu Đông năm 2007 vụ Xuân 2008 tại Thái Nguyên nhiệt độ trung bình ưt ơng đối phù hợp cho sự sinh trưởng phát triển của cây ngô. Giai đoạn đầu của quá trình sinh trưởng, nhiệt độ...
 • 111
 • 913
 • 2

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển một số dòng đậu tương nhập nội từ australia năm 2005 -2006 tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển một số dòng đậu tương nhập nội từ australia năm 2005 -2006 tại thái nguyên
... dung nghiên cứu - Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu năng suất của một số dòng đậu tương nhập nội vụ Xuân vụ Đông năm 2005. - So sánh một số dòng đậu tương ... sinh trưởng, phát triển của một số dòng đậu tương nhập nội từ Australia năm 2005 -2006 tại Thái Nguyên . 2 Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Xác định những dòng Đậu tương khả năng sinh trưởng, ... sinh trưởng, phát triển tốt phù hợp với điều kiện sinh thái của Thái Nguyên để đưa vào thí nghiệm so sánh. 2.2 Yêu cầu - Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng đậu tương tham...
 • 134
 • 392
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của một số giống ngô lai tại tỉnh sơn la
... về khả năng chịu hạn của cây ngô 19 CHƢƠNG II: VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1. Vật liệu nghiên cứu 26 2.2. Nội dung nghiên cứu 26 2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 27 Số ... giá khả năng sinh trưởng, phát triển chống chịu của 8 giống ngô lai thí nghiệm trong điều kiện tưới nước không tưới . - Xây dựng mô hình trình diễn một số giống ngô lai triển vọng. Số ... NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHỊU HẠN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI TẠI TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, năm 2008 Số...
 • 89
 • 1,560
 • 9

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân và Thu Đông năm 2007 tại Thái Nguyên
... sinh thái của từng vùng là việc làm cấp thiết. Xuất phát từ những cơ sở trên chúng tôi đã tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số tổ hợp ngô lai vụ Xuân Thu ... - Nghiên cứu tình hình sinh trưởng, phát triển của các tổ hợp ngô lai trong điều kiện vụ Xuân Thu Đông 2007 tại trường ĐHNL Thái Nguyên. - Nghiên cứu một số đặc tính chống chịu của các tổ ... version 2.0 Excel đang được Viện nghiên cứu ngô sử dụng. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM VŨ ĐỨC HẠNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ TỔ...
 • 86
 • 689
 • 4

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đồng tiền hà lan tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển và một số biện pháp kỹ thuật sản xuất hoa đồng tiền hà lan tại thái nguyên
... -8/2007 3.2. Nội dung, phƣơng pháp nghiên cứu các chỉ tiêu theo dõi 3.2.1. Nội dung nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển năng suất, chất lượng của một số giống hoa ... học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYÔN THÞ V©N NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT ... góp phần làm tăng năng suất, chất lượng hoa đồng tiền chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: " Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển một số biện pháp kỹ thuật trong sản xuất...
 • 110
 • 663
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppsnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai mới tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng của một số giống đậu tương tại huyện mường khương tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số tổ hợp ngô lai mới tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạinghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống ngô lai có triển vọng vụ xuân và đông năm 2010 tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của cây cỏ ngọt stevia rebaudiana bertoni trồng trong điều kiện sinh thái tại xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵngnghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống đậu tương tại huyện bắc hà tỉnh lào cainghiên cứu khả năng sinh trưởng năng suất chất lượng một số giống chè nhập nội và biện pháp bón phân qua lá cho giống chè có triển vọng tại xã la bằng huyện đại từ tỉnh thái nguyênnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng của cá rô phiđánh giá khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống ngô lai trong điều kiện vụ xuân năm 20122013 tại huyện đồng văn tỉnh hà giangnghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống lúa thuộc loài phụ japonica trong điều kiện vụ xuân 2010 và vụ xuân 2011 tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ