Ôn tập địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pps

Ôn tập địa 12 - Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập pps

Ôn tập địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pps
... th: -Nc ta chia lm 3 vựng du lch: vựng du lch Bc B, BTB, NTB v Nam B. -Tp trung 2 tam giỏc tng trng du lch: HN-HP-QN, tp.HCM-Nha Trang- Lt. -Cỏc trung tõm du lch ln: HN, tp.HCM, Hu- Nng, ... 1.726 km (HN-tp.HCM) l trc giao thụng quan trng theo hng Bc -Nam. -Cỏc tuyn khỏc: HN-HP, HN-Lo Cai, HN-ng ng. -Cỏc tuyn ủng thuc mng ủng st xuyờn cng ủang ủc xõy dng. 3/ ng sụng: -Tng chiu ... sinh hot. c/ KKT-XH: -Lc lng lao ủng lnh ngh, cú chuyờn mụn cao. -Cú c s vt cht-k thut hon thin nht nc, ủc bit l GTVT & TTLL. -Cú vựng kinh t trng ủim phớa Nam: tp.HCM-N-BD-VT, ủc bit quan...
 • 47
 • 300
 • 1

Ôn tập địa 12 - Việt nam trên đường đổi mới hội nhập pptx

Ôn tập địa lý 12 - Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập pptx
... lớn+ Địa hình chia cắt mạnhOn tập 12 địa líBài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập I. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế xã hội a. Bối cảnh - Ngày 30 - 4 - 1975: ... triển cả về giao thông đường bộ, đường biển, đường hàng không với các nước trên thế giới tạo điều kiện thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập với các nước trong khu vưc trên thế giơí+ Vùng ... gian dài nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng. b. Diễn biến - Năm 1979: Bắt đầu thực hiện đổi mới trong một số ngành (nông nghiệp, công nghiệp) -Ba xu thế đổi mới từ Đại hội Đảng lần thứ 6...
 • 9
 • 361
 • 0

ÔN THI ĐỊA 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI HỘI NHẬP pdf

ÔN THI ĐỊA LÝ 12 - VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP pdf
... chất tinh thần của đông đảo nhân dân được cải thiện rõ rệt.4) Hãy nêu những sự kiện để chứng tỏ nước ta đang từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực thế giới.-Từ đầu năm 1995, Việt Nam ... hóa quan hệ.-Tháng 7-1 995, Việt Nam là thành viên chính thức của ASEAN.-Thực hiện các cam kết của AFTA (khu vực mậu dịch tự do ASEAN), tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ... 1975 - 1980 đã tăng lên 6,0 % năm 1988, tăng lên 8,4 % vào năm 2005. -Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cho tới đầu...
 • 2
 • 480
 • 0

Tài liệu địa 12 - Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập pps

Tài liệu địa lý 12 - Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập pps
... 2Tài liệu KTCB Địa 12 – THPT Nguyễn Trãi 2008 - 2009Bài 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP 1/ CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI LÀ MỘT CUỘC CẢI CÁCH TOÀN DIỆN VỀ KINH TẾ – XÃ HỘI: a) Bối cảnh: ... Trãi 2008 - 2009 - Biển Đông là biển chung của Việt Nam nhiều nước láng giềng, nên cần tăng cường việc đối thoại, hợp tácgiữa Việt Nam các nước có liên quan. - Mỗi công dân Việt Nam đều ... vào tình trạng khủng hoảng kéo dài. Lạm phát có thời kì luôn ở mứcba con số. b) Diễn biến: - Công cuộc đổi mới manh nha từ năm 1979, đầu tiên là từ lĩnh vực nông nghiệp. - Đường lối đổi mới...
 • 44
 • 315
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp địa12 - Việt nam trên đường đổi mới hội nhập ppsx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp địa lí 12 - Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập ppsx
... Than:Vt$%J#5!$.` - Q:%$!.$3b90,5%$.(V&:U,5%(V0! - 3:$0$3+$3•2CkFdfG•2Ck0W1FdfG%J#FdfGZU0LFHdfGq - SắtW–.C!$:~06WC r4 - Dồng-vàngWTZ%$ - Bô-xitWZ%Cn,-Thiếc ... &2%0Zc! - - Sông gâm, Ngân sơn, Bắc sơn, Đông triều,5N!(Kh$ - !-x`2=`2#`2-m%0,Zc!:$h$+!2$Wj$%Z%?n,o$!+v?n - !V+v$h$($0,V?S1N:.W!o$$4n0$8%E2jvE2Z,z+$*0 Địa ... 0L%5$",Zc%$} - $3$$7"+M)U0.d/"!.AV1'Ej7`y(m-Kk:2Q -{ -% +1:c:9:%$!$.?302$AH,)b!$A&N 7- bv7K&g!F"4"#"R%!5.M)$3kE!rjjJ`c$37,L'?(' -% +1Q -{ $8%!V,t4ckE!kQn0+!@&"*(O#('E22O,dW1OA&:U -% +1+U04+4A$ -% +1c%M%c!2$3,L!$*2$3W0$Mh$W22n0Ey(m$+%v -% +1B%+,klw,J`<x3MklyJk6,3"R%v -% +1(v$(J'E4(1:$"W%$"0YXDE('FY$3A$G0‹$909#$3 -% +1,T -) - Q7"+O!$*:$"+,A$ -% +1=VE!4c:$$30E&,Z - Q -% +1+Q'%v -% +1+K7%+4$"0YX,^Œ%+!@.=$3% - -% +1c6+1%,Z - Q -% +1!V:2+v+M,ZcE). -3 :! - M - Q -% +1$8%O22,,Q!@"%a/...
 • 33
 • 403
 • 0

Địa12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập

Địa lí 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
... Địa 12 Bài 1 – Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. a. Bối cảnh : Từ 1975 đến 1985 ... cường đã thúc đẩy quá trình hội nhập, đổi mới nhanh chóng toàn diện nền kinh tế-xã hội đất nước. - Việc phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, kĩ thuật tăng cường liên kết hoá đã ... ổn định bền vững về kinh tế-xã hội. Câu 2: Hãy nêu các thành tựu của công cuộc đổi mới ở nước ta? Gợi ý trả lời : Công cuộc đổi mới ở nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn : - Nước ta...
 • 2
 • 7,791
 • 4

Địa12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập potx

Địa lí 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới và hội nhập potx
... Địa 12 bài 1: Việt nam trên đường đổi mới hội nhập VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP Kiến Thức Trọng Tâm 1. Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế – xã hội. ... nước quốc tế diễn biến hết sức phức tạp. b. Diễn biến : Công cuộc đổi mới bắt đầu năm 1979 từ nông nghiệp sau đó lan sang công nghiệp dịch vụ, được khẳng định 1986 theo 3 xu thế : - Dân ... trong hội nhập quốc tế khu vực: a. Bối cảnh : - Toàn cầu hoá là xu thế tất yếu của nền kinh tế thế giới, tạo cho ta đẩy mạnh hợp tác quốc tế khu vực nhằm thu hút vốn , công nghệ mở...
 • 2
 • 10,174
 • 11

Việt Nam trên đường Đổi mới hội nhập

Việt Nam trên đường Đổi mới và hội nhập
... sau 1.Công cuộc đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới BốicảnhQuốctếTrongnướcDiễn biếnThành tựu - Cuộc CMKHKT hiện đại. - Đông Âu XHCN Liên ... trong hội nhập quốc tế khu vực Chiến lược tăng trưởng xóa đói giảm nghèoKinh tếXã hội Môi trườngĐối ngoại-Hoàn thiện thực hiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường. - ẩy mạnh CNH-HĐH ... Đổi mới từ 1986 đến nayCác xu hướng Biểu hiện - Dân chủ hóa đời sống KT-XH-Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.-Tăng cường giao lưu, hợp tác với các nước trên thế giới-...
 • 9
 • 463
 • 0

Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới hội nhập

Bài 1 : Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
... diện về kinh tế-xã hội. 2. Nước ta trong hội nhập quốc tế khu vực.3. Một số định hướng chính để đẩy mạnh công cuộc Đổi mới hội nhập VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP ... của công cuộc đổi mới 1.Công cuộc Đổi mới là một cuộc cải cách toàn diện về kinh tế -xã hội. Công cuộc đổi mới BốicảnhQuốctếTrongnướcDiễn biếnThành tựu - Cuộc CMKH-KT hiện đại. - Đông ... xóa đói giảm nghèo NHÓM 1 VÀ 4NHÓM 2 VÀ 5NHÓM 3 VÀ 6 : nhận xét hình 1.1 bảng 1 Đổi mới từ 1986 đến nayCác xu hướng Biểu hiện - Dân chủ hóa đời sống KT-XH-Phát triển nền kinh tế hàng...
 • 14
 • 714
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: việt nam trên đường đổi mới và hội nhậpbài việt nam trên đường đổi mới và hội nhậpviệt nam trên con đường đổi mới và hội nhậpviệt nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hộiôn tập địa lý 12đề cương ôn tập địa lý 12 học kỳ 1câu hỏi ôn tập địa lý 12đề cương ôn tập địa lý 12 học kì 1đề cương ôn tập địa lý 12 học kì 2ôn tập địa lý 12 thi tốt nghiệptài liệu ôn tập địa lý 12ôn tập địa lý 12 học kì 1ôn tập địa lý 12 hk1ôn tập địa lý 12 học kì 2ôn tập địa lý 12 hk2Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ