Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội) pdf

Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội) pdf

Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho và để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội) pdf
... TTHC: Không Đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài. (Sau khi mua bán, trao đổi, tặng cho để thừa kế di vật, cổ vật không thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã ... Thể thao Du lịch; 2. Giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu của chủ sở hữu cũ; 3. Hồ sơ đăng ký di vật, cổ vật. Số bộ hồ sơ: Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực ... chức chính trị-xã hội) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Di sản văn hoá Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa Cách...
 • 3
 • 301
 • 0

Đưa di vật, cổ vật thuộc bảo tàng cấp tỉnh ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản ppt

Đưa di vật, cổ vật thuộc bảo tàng cấp tỉnh ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản ppt
... Luật Di sản văn hoá Đưa di vật, cổ vật thuộc bảo tàng cấp tỉnh ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản Thông tin Lĩnh vực thống kê: Di sản văn hoá Cơ quan có ... Không quy định Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Có sự bảo hiểm từ phía tiếp nhận di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Luật Di sản ... hóa, Thể thao Du lịch Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Di sản văn hóa Cách thức thực hiện: Không quy định Thời hạn giải quyết: Không quy định Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu...
 • 3
 • 258
 • 0

Đưa di vật, cổ vật thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản pot

Đưa di vật, cổ vật thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản pot
... di vật, cổ vật đưa ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản gửi văn bản tới Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch xin phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài Hồ ... Văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản của bảo tàng chuyên ngành xin phép đưa di vật, cổ vật ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản Số bộ hồ sơ: không ... Đưa di vật, cổ vật thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản Thông tin Lĩnh vực thống kê: Di sản văn hoá Cơ quan...
 • 3
 • 272
 • 0

Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài doc

Tài liệu Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài doc
... ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài phải gửi báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài kèm theo bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tóm tắt dự án đầu tư ra nước ... định 1. Tổ chức , cá nhân có dự án đầu tư ra nước ngoài được chấp thuận cho phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi có đủ các điều kiện sau: -Chậm nhất 20 ngày trước ngày đưa người ... để thực hiện TTHC: Báo cáo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài của các tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê:Lao động ngoài nước Cơ quan có thẩm quyền...
 • 4
 • 571
 • 3

Tài liệu Xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất khoáng sản đưa ra nước ngoài. doc

Tài liệu Xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật địa chất và khoáng sản đưa ra nước ngoài. doc
... pháp của chủ đơn đối với tài liệu, mẫu vật. Trong trường hợp tổ chức, cá nhân không phải là chủ sở hữu của mẫu vật, tài liệu thì phải được tổ chức, cá nhân quản lý hoặc sở hữu tài liệu, mẫu vật ... bằng văn bản cho phép sử dụng, đưa ra nước ngoài. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin đưa tài liệu, mẫu vật địa chất khoáng sản ra nước ngoài. Mẫu ... sản các quy định khác của pháp luật; b) Niêm phong; c) Giao bản xác nhận tính hợp pháp của tài liệu, mẫu vật về địa chất khoáng sản cho tổ chức, cá nhân, hoặc trả lời không đủ cơ sở...
 • 4
 • 290
 • 0

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài pot

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp giấy phép mang di vật, cổ vật ra nước ngoài pot
... di vật, cổ vật cụ thể như sau: STT Tên di vật, cổ vật Đặc điểm chính Nguồn gốc Ghi chú 1 2 … 4. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hiện vật tính chính xác, trung thực của ... tính chính xác, trung thực của việc chuyển quyền sở hữu hồ sơ đăng ký của những di vật, cổ vật đề nghị cấp phép mang ra nước ngoài kể trên; cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn ... tục đề nghị cấp phép mang ra nước ngoài các quy định của pháp luật có liên quan. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức) Ký, ghi rõ họ tên...
 • 2
 • 444
 • 0

Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản ppsx

Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản ppsx
... văn bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ (sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch) cho phép đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, ... Văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản của bảo tàng chuyên ngành gửi Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch. Đưa bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng chuyên ngành ra nước ngoài để trưng ... hóa, Thể thao Du lịch xin ý kiến về việc đưa bảo vật quốc gia ra nước ngoài để trưng bày, triển lãm, nghiên cứu hoặc bảo quản. 2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ quản của bảo tàng...
 • 3
 • 259
 • 0

Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch ra nước ngoài tại Công ty Lữ hành Hanoitourist

Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch ra nước ngoài tại Công ty Lữ hành Hanoitourist
... DL&KSkhác để chính sách ưu đãi đới với khách do Công ty Trung tâm khai thácBiên chế: 3 cán bộ nhân viên+ Tổ kế toán tổng hợp: thực hiện công tác kế hoạch, tài chính kế toán, lao động ... ban chính + Phòng thị trường trong nước : Tổ chức các hoạt động du lịch nội địa đưa công dân Việt Nam đi du lịch nước ngoài xây dựng giá bán các sản phẩm; tổ chức công tác điều hành hướng ... 7 cán bộ nhân viên.gồm các bộ phận:Outbound, Nội địa, khách tự do, điều hành , hướng dẫn+ Phòng thị trường quốc tế: tổ chức cho người nước ngoài vào Việt Nam du lịch(Inbound) Tổ chức các...
 • 91
 • 1,447
 • 9

Công tác tổ chức quản lý hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch ra nước ngoài tại Công ty lữ hành HaNoitourist

Công tác tổ chức và quản lý hướng dẫn viên nhằm nâng cao chất lượng chương trình du lịch ra nước ngoài tại Công ty lữ hành HaNoitourist
... cầu của tổ chức cả về mặt số lượng chất lượng. Không một hoạt động nào của tổ chức có thể hoạt động có hiệu quả nếu thiếu công tác quản tổ chức quản lý lao động, nó là bộ phận cấu thành ... không thể thiếu của quản trị kinh doanh chính là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất bại trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức. Vai trò của công tác tổ chức ... bằng ngoại tề tiền Việt Nam tại ngân hàng.+ Lĩnh vực kinh doanh: khai thác trao đổi khách du lịch với các tổ chức trong nước nước ngoài về các mặt lữ hành, vận chuyển các dịch khác...
 • 92
 • 584
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: không được bán trao đổi tặng cho sử dụng tài sản cầm cố để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ khácquyền sở hữu của tổ chức nhà đầu tư nước ngoài forphân tích mối tương quan quyền sở hữu của tổ chức nước ngoài và tính thanh khoảnkhóa luận pháp luật lao động với việc bảo vệ lao động trẻ em số liệu của tổ chức save the childrenliên doanh liên kết với các nước xuất khẩu lao động ra nước ngoài vừa góp phần giải quyết việc làm cho người lao động vừa nâng cao trình độ lao động và thu ngoại tệ cho đất nướcxuất khẩu tư bản là xuất khẩu giá trị ra nước ngoài đầu tư tư bản ra nước ngoài nhằm mục đích chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi nhuận khác ở các nước nhập khẩu tư bảnmột số dạng của tổ chức xã hộitrước quốc hội sáng nay 13 11 thống đốc nhnn cho biết theo số liệu của tổ chức tín dụng đến 30 9 tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống là 4 93 nhưng theo công bố của nhnn tỷ lệ nợ xấu khoảng 8 82 nguyên tắc 2 bố trí và sử dụng nhân sự theo lôgíc hiệu suất hay phải đảm bảo tính khoa học của tổ chức lao độngtỷ lệ bệnh nhân hội chứng rối loạn sinh tủy thể có tế bào non ác tính theo phân loại của tổ chức y tế thế giới who 2001sự tập trung trong quyền sở hữu của tổ chức nđtnncác văn bản pháp luật cơ bản về bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụngthực trạng sự hài lòng trong công việc theo hình thức sở hữu của tổ chức2 2 phân loại mức độ chỉ số smt của tổ chức y tế thế giới 2xuất khẩu tư bản là xuất khẩu giá trị ra nước ngoài đầu tư tư bản ra nước ngoài nhằm mục đích bóc lột giá trị thặng dư ở các nước nhập khẩu tư bảnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ