ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7

Đề thi học kỳ II Toán 7

Đề thi học kỳ II Toán 7
... giỏc10,2510,2520,5Tng 83 ,75 7 3 ,75 42,51910I/ Phn trc nghim: (3)A. Trắc nghiệm: (3 điểm)Phần I: Điền đúng mỗi ý đợc 0,25 điểma) Tấn số b) 060c) tam giác đều d) 24x yPhần II: Mỗi câu chọn ... = 12cm (0,5 điểm)PHềNG GD& T THCH ANTRNG THCS KIM NG THI HC K II Nm hc 2009-2010Mụn : Toỏn 7 Thi gian: 90' (Khụng k thi gian giao )I/ Phần trắc nghiệm (3 điểm)Phần I. HÃy điền ... 0,25 điểm.1 2 3 4 5 6 7 8B C B A B C A B II/ Phn t lun : (7) Câu 1: (2 điểm)a) Thu gọn và sắp xếp P(x) = 3 22x x x 5+ + (1 điểm)b) P(-1) = 5 (0,5 điểm) P(1) = 7 (0,5 điểm)Câu 2: (2...
 • 3
 • 337
 • 0

Một số đề thi học kỳ II. Toán 7.

Một số đề thi học kỳ II. Toán 7.
... đó.Phần II. Tự luận (7 điểm, yêu cầu học sinh làm bài vào mặt sau tờ giấy thi) Câu 13. Điểm kiểm tra học kỳ môn Toán của các học sinh nữ trong một lớp được ghi lại trong bảng sau:5 6 8 7 6 9 ... lời1 C 4 D 7 S10 S2 A 5 C 8 Đ 11 Đ3 D 6 C 9 S 12 SPhần II. Tự luậnCâu 13. 2 điểma) Dấu hiệu là điểm kiểm tra học kỳ môn toán của mỗi học sinh nữ.Bảng tần số của dấu hiệuĐiểm 4 5 6 7 8 9 10Tần ... 2GMGM 1D.AM 2== II. Tự luận: 17. (2 điểm) Theo dõi điểm kiểm tra miệng môn toán của HS lớp 7 A tại một trờng THCS sau một năm học, ngời ta lập đợc bảng sau:Điểm số0 2 5 6 7 8 9 10Tần số 1...
 • 7
 • 451
 • 1

DE THI HOC KY II TOAN 7

DE THI HOC KY II TOAN 7
... trung điểm BC) (cạnh chung)AB AC gtBM CM M ABM ACMAM== ⇒ =V VƠN TẬP HÌNH HỌC 7 HỌC KỲ II. 1. CÁC TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC.BÀI TẬP THAM KH Ả O. BÀI 1.Cho tam giác ABC ... > 0.p dụng bất đẳng thức tam giác ta có: 7, 9 – 3,9 < x < 7, 9 – 3,9 4 < x < 11,8Vậy x = 7, 9 cm.Chu vi của tam giác cân là 19 ,7 cm. 7. ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN CỦA TAM GIÁC. Bài tập ... vuông trong các tam giác có độ dài ba cạnh như sau:a/ 9cm, 15cm, 12cmb/ 5dm, 13dm, 12dmc/ 7m, 7m, 10mHướng dẫn:Ta có:a/ 92 = 81; 152 = 225; 122 = 144Ta thấy 225 = 81 + 144 nên tam...
 • 15
 • 322
 • 0

DE THI HOC KY II TOAN 7 + DAP AN

DE THI HOC KY II TOAN 7 + DAP AN
... làm .Đáp án chấm đề AI . Phần trắc nghiệm Mỗi ý đúng 0,25 điểm Trờng THCS đề kiểm tra chất lợng học kỳ II- năm học 2009-2010 Trờng Sơn Môn thi : Toán Lớp 7 Thời gian làm bài 90 phút ... làm Trờng THCS đề kiểm tra chất lợng học kỳ II- năm học 2009-2010 II. Phần tự luận Đáp án chấm đề ACâu Đáp án Thang Câu 1 2 3 4 5 6 7 8Đáp án C D D C C D BCâu Đáp án ... trí so le trong DH//MN Trờng Sơn Môn thi : Toán Lớp 7 Thời gian làm bài 90 phút , không kể thời gian giao đề Học sinh làm bài trực tiếp trên tờ giấy thi I .Trắc nghiệm khách quan (4 điểm )Câu...
 • 8
 • 295
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7

ĐỀ THI HỌC KỲ II TOÁN 7
... #:;#C;]#X(0+,00Z 7& apos;:C23 A:;AC;]AX(0+,00Z 7& apos;:C2"3i23B42"3;]#A54+,00Z 7& apos;:COcdeA:WB4eACQYA:;AC2j1'3A:W;AC;L ... ,0-&(12!2"341546( 7& apos;'(89(6( 7& apos;':;"<=12345>)?'+,0/ 7& apos;'()1'():#@'+,0/:AB4#CD'$E#E:;"(?:AB4EA1263!451FG%E)0H2<3 ... G%23 & " * & J * * * & ! ;* 9(( 7& apos;6B4%09 7& apos;612 7 2"31)':;"</&MK</"N!<&#;=<&N</&N*</"N"'O?)0H 7& apos;':$<;P/;=O?:N#12836451'():#B$:Q#A54)Q:#RSACBQBT#$CU'+,V:#B4ACD'$W(0XY'3...
 • 3
 • 208
 • 0

De thi hoc ky II-Toan 9

De thi hoc ky II-Toan 9
... - biểu điểm đề thi học kỳ II- toán 9Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3đ )Từ câu 1 đến câu 5 mỗi câu đúng cho 0,25đ, câu 6 đúng 0,5đ; câu 7 đúng 1đ ( mỗi ý 0,25đ)Câu1 2 3 4 5 6 7 Đáp ánB ... OBACx40Họ và tên: . Thứ Ngày Tháng Năm 20 07 Lớp Đề kiểm tra học kỳ II Môn Toán 9 - Thời gian 90 phút Điểm Lời phê của Thầy Cô giáoPhần I: Trắc nghiệm khách ... hoành; điểm thấp nhất,; phía dới trục hoành, điểm cao nhất.1-c; 2-d3-a; 4-bPhần II: Trắc nghiệm tự luận( 7 )Câu Đáp án Biểu điểm1a) Giải hệ phơng trình tìm đợc nghiệm x = 1; y = 2b)...
 • 6
 • 436
 • 1

Đề thi họcII Toán 7

Đề thi học kì II Toán 7
... AHBC.Tính AH Hết ubnd tỉnh bắc ninh đề thi kiểm định chất lợngubnd tỉnh bắc ninh đề thi kiểm định chất lợng sở gd-đt bắc ninh Năm học: 2005-2006 Môn thi: Toán 7 Thời gian làm bài: 90 phút ***** ... AEC cạnh nào lớn nhất? Tại sao? Hết ubnd tỉnh bắc ninh đề thi kiểm định chất lợng sở gd-đt bắc ninh Năm học: 2004-2005 Môn thi: Toán 7 Thời gian làm bài: 90 phút ***** Bài 1: (2,5 điểm) ... sở gd-đt bắc ninh Năm học: 2003-2004 Môn thi: Toán 7 Thời gian làm bài: 90 phút ***** Bài 1: (3 điểm) Chọn câu trả lời đúng:1) Biết...
 • 4
 • 2,425
 • 59

Đề thi học kỳ II - lớp 7

Đề thi học kỳ II - lớp 7
... TRƯỜNG THCS TRUNG HỒHỌ VÀ TÊN : …………………………………………… KIỂM TRA HỌC KÌ II LỚP : 7 … ĐÁP ÁN :I . Phần trắc nghiệm : (3 đ) .Em hãy khoanh tròn đáp án đúng 1. Tác phẩm ... 1520 .6. Tác phẩm "Mô-na li-da" của : (0,5đ)c. Hoạ só Lê-ô-na đơ Vanh-xi . II . PHẦN II : ( 7 ) : - Bố cục , trình bày sạch đẹp : 3 đ .- Hoạ tiết : 2 đ . - Màu sắc : 2 đ . ... "Chơi ô ăn quan"của hoạ só : (0,5đ) b. Nguyễn Phan Chánh .2. Tác phẩm "Bác Hồ với thi u nhi ba miền Trung , Nam , Bắc"của hoạ só? (0.5đ)a. Diệp Minh Châu .3. Mó thuật Ý...
 • 2
 • 461
 • 0

De thi hoc ky II lop 7

De thi hoc ky II lop 7
... Trường THCS Nguyễn Tri Phương - Huế ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học 2006 - 20 07 Môn: Toán 7 (Thời gian: 90 phút) Đề: BA. Lý thuyết: (2 điểm) Học sinh chọn một trong hai câu sau :1. Phát ... cầu học sinh ghi giả thi t, kết luận).B. Bài tập : Học sinh làm tất cả các câu sau :Câu 1 (1 điểm): Thực hiện phép tínha) 1 3 1 325 : - - 13 : -9 7 9 7     ÷  ÷   ;b) 8 4 7 ... điểm): Thực hiện phép tínha) 1 3 1 325 : - - 13 : -9 7 9 7     ÷  ÷   ;b) 8 4 7 3 7 5 8 42 . 5 + 2 . 52 . 5 - 2 . 5.Câu 2 (1 điểm): Để làm nước mơ người ta thường ngâm mơ theo...
 • 2
 • 527
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi học kỳ ii toán lớp 7đề thi học kỳ 2 toán 7đề thi học kì ii toán 7đề thi học kỳ ii toán 6đề thi học kỳ ii toán lớp 4đề thi học kỳ ii toán lớp 3đề thi học kỳ ii toán 10đề thi học kỳ ii toán lớp 10đề thi học kỳ ii toán 8đề thi học kỳ ii toán 4đề thi học kỳ ii toán 11đề thi học kỳ 1 toán 7đê thi hoc ky ii toangiai bai bo de thi hoc ky ii toan 8đề thi học kỳ ii toán lớp 1Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP