Tài liệu ôn thi đại học phần Lịch Sử Việt Nam

Tài liệu ôn thi đại học phần Lịch Sử Việt Nam

Tài liệu ôn thi đại học phần Lịch Sử Việt Nam
... Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930). (Đề thi tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 1999).8. Tại sao nói: sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại của cáchmạng Việt Nam? (Đề thi tuyển ... lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. (Đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001).5. Hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930). (Đề thi tuyển sinh ... trào công nhân Việt Nam đã phát triển như thế nào?(Đề thi tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 1999)3. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930) (Đề thi...
 • 70
 • 434
 • 1

tài liệu ôn thi đai học môn lịch sử

tài liệu ôn thi đai học môn lịch sử
... giới Việt Trung” bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trênđường số 4. Lập hành lang Đông – Tây (Hải Phòng - Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La) nhằm cắt đứt48 Phần II: LỊCH SỬ VIỆT NAM Chñ ®Ò 7. VIỆT ... tranh đã có số lượng công nhân tham gia đông như cuộc đấutranh của 500 công nhân đồn điền cao su Cam Tiên, cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máySợi Nam Định… + Cuộc bãi công đã vượt ra ngoài ... ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu lần thứ II củaĐảngg (2-1951)50liên lạc giữa Việt Bắc với đồng bằng liên khu III và IV. Với 2 hệ thống phòng ngự trên Pháp âmmưu tấn công lên Việt Bắc...
 • 105
 • 1,171
 • 70

Ôn thi Đại học môn Lịch sử Việt Nam

Ôn thi Đại học môn Lịch sử Việt Nam
... xoá mù chữ, lập bình dân học vụ. Tháng 3/1946 ở Bắc bộ và Bắc Trung Bộ có 3 vạn lớp học với 81 vạn học viên, các trường tiểu học và trung học phát triển mạnh.Về Tài chính: Xây dựng quỹ độc ... hình ở Đông Dương và phát động phong trào đấu tranh công khai, vận động thành lập ủy ban trù bị Đông Dương đại hội nhằm thu thập nguyện vọng của quần chúng nhân dân tiến tới Đông Dương đại hội.+ ... lượng hăng hái và đông đảo, là chủ lực quân của cách mạng. Lực lượng cách mạng: Công nhân, nông dân, tiểu tư sản và trí thức do giai cấp công nhân lãnh đạo lấy liên minh công nông làm nòng cốt....
 • 80
 • 2,126
 • 2

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich

Tài liệu tai lieu on thi dai hoc phan giai tich
... PHÂNI. Dạng 1: ( ) ( )∫ ∫n n1.1 1.2A = sinx dx ; A cosx dxIV. NHỮNG CHÚ Ý KHI SỬ DỤNG CÔNG THỨC KHÔNG CÓ TRONG SGK 12Y(gT`#<??!cg#<E'4c/%1Q.T)U(#:!_%R*%$jYj(T$jR(S.&)!TU()&_<!1. ... hình học: 9fxm#0<2ab3:( )∫baf x dx)!%PW-:<*V(R5y=fxx=ax=by=4. Các định lý, tính chất và công thức ... )=∫ ∫b ba akf x dx k f x dx∀c≠4.7. Công thức đảo cận tích phân: ( ) ( )= −∫ ∫b aa bf x dx f x dx8( )=∫aaf x dx 04.8. Công thức tách cận tích phân:( ) ( ) ( )= +∫...
 • 55
 • 497
 • 1

Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần điện li pdf
... Foocmic),3CH COOH…Acid lactic:Acid táo: Acid khế:*Acid yếu điện li 1 phần trong nước tạo H+VD:HCOOHH++ HCOO-2/Bazơ:a/Bazơ không tan:Cu(OH)2xanh lam,Fe(OH)2trắng xanh, Fe(OH)3nâu đỏ,Mg(OH)2 ... clua PCl3 và PCl5 nhờ phản ứng trực tiếp giữa các nguyên tố.a. Hãy mô tả dạng hình học (cấu tạo không gain) của các phân tử P4, PCl3 và PCl5.b. Tính pH của dung dịch tạo thành khi ... ban đầu là C(mol/l),độ điện ly , hằng số phân ly acidlà Ka:Bứơc 1:Viết các cân bằng hoá học :Phương trình điện lyGhi nồng độ các chất ở trạng thái cân bằng.Ký hiệu là[ ]H A H A Nồng...
 • 4
 • 307
 • 0

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học phần halogen hóa 2010 pdf
... TÀI LIỆU ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC  4************************************************************************************************************************************ ... CaâuCaâuCaâuCaâuCaâuCaâuCaâuCaâu1C6B11A16B21B26C31A36B2B7C12B17D22B27C32B37A3C8B13D18B23B28C33C38D4A9A14B19D24B29B34B39A5D10B15B20A25A30B35C40BTÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  1************************************************************************************************************************************Câu ... < HCl < HFC. HI < HF < HBr < HClD. HBr < HF < HCl < HITÀI LIỆU ƠN THI ĐẠI HỌC MƠN HĨA HỌC  3************************************************************************************************************************************Câu...
 • 4
 • 266
 • 0

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Phần Bất đẳng thức

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Phần Bất đẳng thức
... dng mt s BT c bn: Các BT c bn  đây là BT Cô-Si: Vi n s không âm bt kì: 1 2; ; ( 2)na a a n³ta luôn có: 1 21 2 ( )nnna a aa a a In+ + +³ ; du bng xy ra khi ... 2223 2 1/ (3 3) 2( 1) 1 0(*)3 2 1t tt x y T T t T t Tt t+ -= Þ = Û - + - + + =+ +. (*) không có nghim khi T=1 Vi 1,(*)T¹ có ' ( 1)( 2 4) 0T TD = - - - ³ khi 2 1T- £ ... điu kin: 5/ 4x y+ =. Tìm GTNN ca biu thc: 4/ 1/ 4 .S x y= + Bài 50: Cho hai s không âm x,y có tng bng 1. Tìm GTNN và GTLN ca biu thc: 2008 20081 1S x y= + + +. x -4...
 • 15
 • 418
 • 4

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 ppt

Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 ppt
... trường→không truyền được trong chân không Đặc điểm: - Sóng cơ không truyền được trong chân không. Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 34 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học ... cực đại cách nhau 2λ Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 38 Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013 Tài Liệu ... vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi Gv soạn: ThS. Nguyễn Vũ Bình - Tel: 0986338189 20 Tài Liệu Ôn Thi Đại Học Môn Vật Lí 12 - Năm Học 2012 - 2013  ÔN TẬP 1. Kiến thức...
 • 98
 • 535
 • 9

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học

Phản ứng nhiệt luyện - Tài liệu ôn thi đại học
... gamgamkekeáátttutuûûaasosoáámol COmol CO2 2 = = hahaèèngngsosoááCần thấy :CO CO không pứ vớiddCa(OH)ddCa(OH)22Cần nhớCông thức viết phản ứng nhiệt luyệnOxit KL A+H2COAlCtoKL AH2O+CO2Al2O3CO2;CO9Điều ... A phải đứng sau Altrong dãy hoạt động hoá học BêKêtôp(K, Na, Ca, Mg, , Mn, Zn, Cr, Fe, …)Al9Ví dụ:CuO + CO →toCu + CO2MgO + CO →toKhông pứ ( vì Mg đứng trước Al) Toựm taột aựp ... bài toán trên có 4 thnàh phần  Tóm tắt áp dụng 2:MgOFe3O4+ CO (dư)toCO2m gam rắnm = ?0,14 mol0,14 molhhAĐLBTKLGV. NGUYỄN TẤN TRUNG(Trung Tâm Luyện Thi Chất Lượng Cao VĨNH VIỄN)GV....
 • 17
 • 1,115
 • 6

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học phản ứng oxi hóa khử

Tài liệu ôn thi đại học môn hóa học  phản ứng oxi hóa khử
... số như vậy là rất cần thi t. Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 ... trình oxi hoá mới: Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail: ... +1+5 -1 +7+4 +5 +3 Nhận gia sư môn Hóa Học cho mọi ñối tượng Tuyển tập bài giảng môn Hóa Học Copyright © 2007 Lê Phạm Thành Cử nhân chất lượng cao Hóa Học – ðHSP Phone: 0976053496 E-mail:...
 • 7
 • 1,035
 • 40

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 2012tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 2011download tài liệu ôn thi đại học môn lịch sửbộ tài liệu ôn thi đại học môn lịch sửtài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 12tài liệu ôn thi đại học môn lịch sửtải tài liệu ôn thi đại học môn lịch sửtài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 2014tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử năm 2014tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử 2015ôn thi đại học môn lịch sử việt namtài liệu ôn thi đại học phần lượng giáctài liệu ôn thi cao học môn lịch sử triết họctài liệu luyện thi đại học môn lịch sửtài liệu ôn tập đại học môn lịch sửBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ