Giáo án địa lý 7 - Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI pps

Giáo án địa 7 - Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI pps

Giáo án địa lý 7 - Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI pps
... Bài 30: KINH TẾ CHÂU PHI. 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Nắm vững đặc điểm nông nghiệp và công nghiệp của châu Phi. - Nắm vững tình hình phát triển nông nghiệp và công nghiệp của châu Phi. ... điểm của môi trường. - Đa số dân sống ở nông thôn. + Đặc điểm nồi bật của kinh tế châu phi là gì? TL: Phát triển theo hường chuyên môn hóa phi n diện, kinh tế lạc hậu. - Giáo dục tư tưởng. ... ý đúng: Ngành công nghiệp châu Phi: a. Phát triển mạnh mẽ. @. Phát triển chậm. 4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: 3’ - Học bài. - Chuẩn bị bài Kinh tế châu Phi( tt). Chuẩn bị theo câu...
 • 7
 • 4,728
 • 5

Giáo án địa 7 - Bài 31: KINH TẾ CHÂU PHI (tt) pps

Giáo án địa lý 7 - Bài 31: KINH TẾ CHÂU PHI (tt) pps
... sinh nhiều vấn đề về kinh tế xã hội. 4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (3’ )- Học bài. -Chuần bị bài mới: Các khu vực châu Phi. - Chuẩn bị theo câu hỏi trong sgk. 5. RÚT KINH NGHIỆM: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ... động kinh tế châu Phi như thế nào? TL: - Xuất khẩu nông sản nhiệt đới. - Nhập khẩu thiết bị máy móc, hàng tiêu dùng, lương thực. + Tại sao phần lớn các nước câu Phi lại xuất khẩu khoáng ... ngoại tệ của phần lớn các nước châu Phi dựa vào nguồn kinh tế nào? TL: - Giáo viên: Xuất khẩu giá cả thấp, hàng nông sản giá cao thiệt hại lớn cho châu Phi. + Quan sát H 31.1 . Hệ thống...
 • 6
 • 1,288
 • 3

Giáo án địa 7 - Bài 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (tt) ppt

Giáo án địa lý 7 - Bài 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI (tt) ppt
... hậu châu Phi như thế nào? - Ít chịu ành hưởng của biển là châu lục khô. - Phần lớn lãnh thổ châu Phi nằm giữa 2 chí tuyến nên là châu lục nóng - Hình thành hoang mạc lớn lan sát ra biển. - ... DẠY HỌC :- Trực quan. - Hoạt động nhóm. 4. TIẾN TRÌNH: 4. 1. Ổn định lớp: 1’ Kdss. 4. 2. Ktbc: 4’ + Nêu vị trí địa châu Phi? - Đường xích đạo chạy ngang qua chính giữa châu Phi. - Phần ... Tây Phi; vịnh Phi nằm giữa 2 chí tuyến nên là châu lục nóng. - Hình thành hoang mạc lớn lan sát ra biển. - Mưa phân bố không đều. Bài 27: THIÊN NHIÊN CHÂU PHI...
 • 7
 • 6,155
 • 6

Giáo án địa 7 - Bài: ÔN TẬP THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG. MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG.HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜ Ở ĐỚI NÓNG doc

Giáo án địa lý 7 - Bài: ÔN TẬP THÀNH PHẦN NHÂN VĂN CỦA MÔI TRƯỜNG. MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG.HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜ Ở ĐỚI NÓNG doc
... thấp, sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp. - Quần cư đô thị:MĐDS cao, sản xuất công nghiệp - Do dân số ngày càng tăng. II. Môi trường địa lý: 1. So sánh đặc điểm khí hậu 3 môi ... trường đới nóng? - Học sinh lên xác định. 4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (3’) - Về nhà tiếp tục tự ôn tập giớ tới kiểm tra 45’. - Chuẩn bị đồ dùng học tập. 5. RÚT KINH NGHIỆM: + ... - Giáo viên cho học sinh quan sát H 8.1; H 8.2; H 8.3 SGK. trường đới nóng. * Giống nhau: Nhiệt độ cao quanh năm * Khác: - Môi trường xích đạo ẩm mưa quanh năm - Môi...
 • 6
 • 845
 • 2

Giáo án địa 7 - Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC potx

Giáo án địa lý 7 - Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC potx
... và luỵên tập: ( 4’) - Trả lời câu hỏi bài tập cuối Sgk + Nêu hoạt động kinh tế của HM? - Kinh tế cổ truyền chủ yếu là chăn nuôi du mục và trồng trọt trong ốc đảo. - Kinh tế hiện đại: Với tiến ... động kinh tế nào khác? TL: Trồng trọt và chuyên chở hàng hóa qua - Chủ yếu là chăn nuôi du mục và trồng trọt trong ốc đảo. Bài 20: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA ... b. Kỹ năng: Phân tích ảnh địa lý, tư duy tổng hợp. c. Thái độ: Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường hạn chế tốc độ Hoang mạc hóa. 2. CHUẨN BỊ : a. Giáo viên: Giáo án + Sgk + Tranh ảnh Hoang...
 • 7
 • 1,200
 • 6

Giáo án địa 7 - Bài 22: HỌAT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH pot

Giáo án địa lý 7 - Bài 22: HỌAT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH pot
... trú của dân tộc sống bằng nghề săn bắt? TL: - 5 dân tộc. 1. Hoạt động kinh tế của các dân tộc ở phương Bắc: - Hoạt động kinh tế cổ truyền là chăn nuôi và săn lông thú * ... triển kinh tế còn ít. - Hiện nay hoạt động kinh tế chủ yếu ở đới lạnh là khai thác dầu mỏ,khoáng sản đánh bắt chế biến cá voi, chăn thú có lông quí. - Cần giải quyết 2 vấn đề ở đới ... không thấm nước. b. Di cư tránh rét. 4.3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài mới. Hoạt động 1. ** Trực quan ** Hoạt động nhóm. - Giáo viên chia nhóm cho học...
 • 6
 • 1,448
 • 2

Giáo án địa 7 - BÀI 1: DÂN SỐ ppsx

Giáo án địa lý 7 - BÀI 1: DÂN SỐ ppsx
... - Giáo dục ý thức và có khả năng tuyên truyền công tác dân số. 2. CHUẨN BỊ: a .Giáo viên: - Giáo án + Tập bản đồ + Sgk + Hình 1.2; 1.3 phóng to. b.Học sinh: - Sgk + tập bản đồ. + chuần bị bài ... 1. MỤC TIÊU: a. Kiến thức: - Học sinh hiểu: dân số và tháp tuổi. - Dân số là nguồn lao động của 1 địa phương - Tình hình và nguyên nhân của sự tăng dân số . - Hậu quả của bùng nổ dân số ... nguồn lao động của một địa phương? - Các cuộc điều tra dân số cho biết tình hình dân số nguồn lao động ở 1 địa phương, 1 nước . - Tháp tuổi là biểu hiện cụ thể về dân số địa phương + Chọn ý...
 • 7
 • 916
 • 0

Giáo án địa 7 - BÀI 3: QUẦN CƯ ĐÔ THỊ HÓA doc

Giáo án địa lý 7 - BÀI 3: QUẦN CƯ ĐÔ THỊ HÓA doc
... bố ở: a. Châu Âu @ b. Châu Á c. Châu Phi 4.5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà:(3’) - Học thuộc bài - Chuẩn bị bài mới. Thực hành. - Chuẩn bị theo nội dung câu hỏi của bài. 5. RÚT KINH NGHIỆM: ... cư đô thị? . Có hai kiểu quần cư : kinh tế ở hình 3.1 là gì ? TL: - Hình thức nhà cửa nằm giữa đồng ruộng, phân tán thành lối xóm. - Họat động kinh tế chủ yếu là nông lâm ngư nghiệp * ... nghiệp * Nhóm 2: Hình thức tổ chức vàhọat động kinh tế ở hình 3.2 là gì ? TL: - Hình thức : nhà cửa tập trung thành phố xá, họat động kinh tế sản xuất là công nghiệp và dịch vụ. * Nhóm 3:...
 • 6
 • 6,421
 • 5

Giáo án địa 7 - BÀI 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI potx

Giáo án địa lý 7 - BÀI 6: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI potx
... sai. - Hướng dẫn làm bài tập sgk: 4. 5. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (3’). - Học bài. - Chuẩn bị bài mới: Môi trường nhiệt đới gió mùa - Chuẩn bị theo câu hỏi trong Sgk. 5. RÚT KINH ... lược đồ hình 5.1(Các môi trường địa lý) - Xác định vị trí Malacan (Xu Đăng) và Giamêna (Sát) trên lược đồ . 1. Khí hậu: làm nương rẫy, lấy củi… - Giáo viên: Muốn cho nông nghiệp ... rừng nhiều tầng, tán, nhiều chim, thú. @. Tất cả đều đúng. 4.3. Bài mới: (33’). HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ. NỘI DUNG. Giới thiệu bài. Hoạt động 1: ** Trực quan . - Giáo viên treo lược...
 • 7
 • 12,705
 • 8

Giáo án địa 7 - Bài 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA potx

Giáo án địa lý 7 - Bài 7: MÔI TRƯỜNG NHIỆT ĐỚI GIÓ MÙA potx
... hình của - Giáo viên hướng dẫn cách đọc lược đồ H7.1; 7. 2 (gió mùa hạ, gió mùa mùa đông ở NÁ và ĐNÁ ) và hình biểu đồ 7. 3; 7. 4, biểu đồ nhiệt độ lượng mưa Hà Nội và Mumbai - Giáo viên cho ... mưa, ảnh địa và nhận biết khí hậu nhiệt đới gió mùa qua biểu đồ. c. Thái độ: Liên hệ thực tế với khí hậu VN. 2. CHUẨN BỊ: a. Giáo viên: Giáo án + Tập bản đồ + lược đồ môi trường địa + Sgk ... sung. Giáo viên chuẩn kiến thức và ghi bảng. * Nhóm 1: Nhận xét hướng gió thổi vào mùa hạ và mùa đông ở H 7. 1 và H 7. 2? TL: # Giáo viên: - H 7. 1 hướng từ biển vào đất liền. ( mùa hạ). -...
 • 9
 • 4,182
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: địa lí 7 bài 30 kinh tế châu phi ttsoạn địa lí 7 bài 30 kinh tế châu phiđịa lý 7 bài 31 kinh tế châu phi ttđịa lí 7 bài 30 kinh tế châu phiđịa lý lớp 7 bài 30 kinh tế châu phigiao an dia ly 7 bai 51 thien nhien chau auđịa lý 7 bài 55 kinh tế châu âuđịa lí lớp 7 bài 30 kinh tế châu phiđịa lí 7 bài 31 kinh tế châu phi ttđịa lí 7 bài 31 kinh tế châu phiđịa lí 7 bài 31 – kinh tế châu phi tiếp theogiáo án địa lý 7 bài 20 hoạt động kinh tế của con người ở hoang mạc potxgiáo án địa lý 10 bài 30giáo án địa lý 4 bài 30giáo án vật lý 7 bài 30Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM