đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô - đề số 3

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 16

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 16
... (9/6/08)08/15/ 13 Vũ Thị Hải Anh 2Nội dung của chương•9.1. Khái niệm và đo lường•9.2. Các nguyên nhân gây ra lạm phát• - Lạm phát do cầu kéo• - Lạm phát do chi phí đẩy• - Lạm phát ỳ• - Tiền tệ ... tráiPoYoYPASSRoADoEoAD1P1Y1E1ASSR1P2E2ASSR2P 3 AD2E 3 E49.2. Các nguyên nhân gây ra lạm phát08/15/ 13 Vũ Thị Hải Anh 1Chương 9: Lạm phát(Inflation)(Inflation)08/15/ 13 Vũ Thị Hải Anh 11Year Inflation rate Unemployment rate20 03 ... gây ra lạm phát08/15/ 13 Vũ Thị Hải Anh 38 3. Lạm phát ỳ•Lạm phát kỳ vọng tăng làm giảm tổng cung ngắn hạn•Nếu cung tiền không tăng thì nền kinh tế sẽ suy thoái và thất nghiệp tăng.PoYoYPSASoADoEoP1Y1E1SAS1LAS9.2....
 • 77
 • 974
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 5

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 5
... ĐỀ 5 1/ Cách thức chi tiêu của người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc về a Kinh tế mô, chuẩn tắc. b Kinh tế tế vi mô, thực chứng c Kinh tế mô, thực chứng. d Kinh tế ... 1]c 22[ 1]b 23[ 1]c 24[ 1]a 25[ 1]d 26[ 1]d 27[ 1]c 28[ 1]c 29[ 1]a 30 [ 1]a 31 [ 1]d 32 [ 1]b 33 [ 1]b 34 [ 1]c 35 [ 1]c 36 [ 1]c 37 [ 1]b 38 [ 1]c 39 [ 1]a 40[ 1]c 41[ 1]a 42[ 1]d 43[ 1]c 44[ 1]d ... Kinh tế vi mô, chuẩn tắc 2/ Điểm khác biệt căn bản giữa hình kinh tế hỗn hợp và hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước quản lí ngân sách. b Nhà nước tham gia quản lí kinh tế. c Nhà...
 • 8
 • 916
 • 17

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 16

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 16
... ĐỀ 16 1/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, chuẩn ... b Kinh tế mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng d Kinh tế mô, thực chứng 2/ Điểm khác biệt căn bản giữa hình kinh tế hỗn hợp và hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước ... 25[ 1]a 26[ 1]a 27[ 1]b 28[ 1]a 29[ 1]b 30 [ 1]d 31 [ 1]d 32 [ 1]c 33 [ 1]d 34 [ 1]d 35 [ 1]b 36 [ 1]a 37 [ 1]a 38 [ 1]a 39 [ 1]b 40[ 1]b 41[ 1]b 42[ 1]d 43[ 1]c 44[ 1]a 45[ 1]a 46[ 1]c 47[ 1]a 48[...
 • 8
 • 1,027
 • 14

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế mô- Đề 2

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô- Đề 2
... d. Cả 3 câu đều đúng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghóa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 1998 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá ... 400 Câu 38 : Thu nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 30 00 c. 4000 d. 5000 Câu 39 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu ... Thu nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 30 00 c. 4000 d. 5000 Câu 7 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 8 : Nếu chính...
 • 16
 • 524
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế - đề số 7

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - đề số 7
... cung - cầu d Qui luật cầu 3/ Cách thức chi tiêu của người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế tế vi mô, thực chứng c Kinh tế mô, thực ... chứng. d Kinh tế mô, chuẩn tắc. 4/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn ... 25[ 1]c 26[ 1]a 27[ 1]a 28[ 1]a 29[ 1]c 30 [ 1]d 31 [ 1]b 32 [ 1]a 33 [ 1]d 34 [ 1]b 35 [ 1]a 36 [ 1]b 37 [ 1]c 38 [ 1]d 39 [ 1]d 40[ 1]a 41[ 1]b 42[ 1]a 43[ 1]d 44[ 1]a 45[ 1]c 46[ 1]d 47[ 1]b...
 • 9
 • 529
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế - đề số 8

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - đề số 8
... nền kinh tế. 3/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế mô, thực chứng b Kinh tế vi mô, ... 1]d 30 [ 1]a 31 [ 1]a 32 [ 1]b 33 [ 1]d 34 [ 1]c 35 [ 1]b 36 [ 1]c 37 [ 1]d 38 [ 1]b 39 [ 1]c 40[ 1]b 41[ 1]b 42[ 1]a 43[ 1]c 44[ 1]b 45[ 1]d 46[ 1]d 47[ 1]d 48[ 1]b 49[ 1]a 50[ 1]b 1 ĐỀ ... câu trên đều sai 3 a Dốc xuống b Thẳng đứng c Nằm ngang d Dốc lên 16/ Cho hàm sản xuất Q = (2L 3 ) /3 - 4L2 -1 0L. Nên sử dụng L trong khoảng nào là hiệu quả nhất : a 3 7 b 3 5 c...
 • 8
 • 373
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi - đề số 1

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô - đề số 1
... pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, ... pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng c Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế vi mô, ... 1]c 22[ 1]c 23[ 1]d 24[ 1]a 25[ 1]d 26[ 1]b 27[ 1]d 28[ 1]c 29[ 1]c 30 [ 1]c 31 [ 1]c 32 [ 1]c 33 [ 1]b 34 [ 1]a 35 [ 1]a 36 [ 1]d 37 [ 1]a 38 [ 1]b 39 [ 1]d 40[ 1]b 41[ 1]a 42[ 1]a 43[ 1]c 44[ 1]b...
 • 10
 • 587
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi - đề số 3

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô - đề số 3
... pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng c Kinh tế vi mô, thực chứng d Kinh tế mô, ... 34 / Cách thức chi tiêu của người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế tế vi mô, thực chứng c Kinh tế mô, thực chứng. d Kinh tế mô, ... 25[ 1]b 26[ 1]a 27[ 1]d 28[ 1]c 29[ 1]b 30 [ 1]a 31 [ 1]d 32 [ 1]d 33 [ 1]c 34 [ 1]a 35 [ 1]d 36 [ 1]c 37 [ 1]a 38 [ 1]d 39 [ 1]a 40[ 1]b 41[ 1]b 42[ 1]a 43[ 1]c 44[ 1]d 45[ 1]a 46[ 1]d 47[ 1]b 48[...
 • 10
 • 536
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế - đề số 12

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - đề số 12
... 3 a Kinh tế mô, chuẩn tắc. b Kinh tế tế vi mô, thực chứng c Kinh tế mô, thực chứng. d Kinh tế vi mô, chuẩn tắc 16/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác ... kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, chuẩn tắc c Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, thực chứng 17/ Điểm khác biệt căn bản giữa ... hình kinh tế hỗn hợp và hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước quản lí ngân sách. b Nhà nước quản lí các quỷ phúc lợi c Nhà nước tham gia quản lí kinh tế. d Các câu trên đều sai....
 • 9
 • 369
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô
... tỷ lệ thất nghiệp nhất định Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292 Đề thi trắc nghiệm môn KINH TẾ VĨ MÔ Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292d. là một chính sách do NHTW ... kiến) X = 400 1 .38 Câu 38 : Thu nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 30 00 c. 4000 d. 5000 1 .39 Câu 39 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a. ... phát sẽ tăng nhanh b. mà tại đó nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất c. tối đa của nền kinh tế d. cả 3 câu đều đúng 1.78 Câu 38 : Trong một nền kinh tế giả định đóng cửa và không có chính...
 • 19
 • 2,047
 • 35

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 2đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 1các đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môbộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môđề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 1đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 2giải đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô có đáp ánbộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô chương 2 có lời giảitài liệu thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môthi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề cương trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môbộ đề trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môbộ đề thi trắc nghệm môn kinh tế vi mô chương 2Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM