Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 2 ppt

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 1 doc

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 1 doc
... viết tắt : WACO - Văn phòng giao dịch tại : 54/5 – Âu Cơ – Phường 9 – Quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh. - Điện thoại : (08)8.653. 425 – (08)8.653.870 - Fax : (08)8.6 52. 801 - Nguồn vốn ... từ ngày 11/08/19 92 theo Quyết định số 411/GP-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hố Chí Minh. 2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty a. Chức năng - Về kinh doanh thương mại : Phân tích Tài chính ... ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÓI RIÊNG VÀ NỀN KINH TẾ NÓI CHUNG 72 IV. KẾ HOẠCH CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN SẮP TỚI 74 V. GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 75 Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc...
 • 14
 • 374
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 2 ppt

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 2 ppt
... 01 02 03 04 05 06 07 10 11 20 21 22 30 40 50 60 70 80 Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 26 b. Phân tích cân đối giữa tài sản và nguồn vốn Phân ... phí xây dựng cơ bản IV. Các khoản ký cược dài hạn 100 110 120 130 140 150 160 20 0 21 0 22 0 23 0 24 0 Tổng cộng tài sản 25 0 Nguồn vốn A. N PHẢI TRẢ I. Nợ ngắn hạn II. Nợ dài ... Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 28 2. Phân tích quan hệ kết cấu và biến động kết cấu của các khoản mục trên báo cáo tài chính a. Phân tích kết cấu vốn Phân...
 • 22
 • 380
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 4 docx

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính Phần 4 docx
... trình độ cao học 10,35%, đại học 72, 41% và trung cấp 17 ,24 % ; còn công nhân đại đa số là thợ xây dựng 60 ,29 % và thợ cơ khí 39,71% ; trong đó thợ bậc cao là 35 ,29 %. Sự thành công của tổ chức phụ ... đứng vững và sẽ phát triển trong tương lai. Phân tích Tài chính HD: ThS Vũ Thu Hằng SV: Nguyễn Quốc Vinh 68 I. NHẬN XÉT CHUNG Qua quá trình phân tích ở phần trước cho ta thấy "bức ... nhì : phân tích quan hệ kết cấu và biến động kết cấu các khoản mục trên bảng cân đối kế toán, cơ cấu vốn của công ty hiện nay là tương đối hợp lý tỷ lệ vốn lưu động/vốn cố định là 71,59 /28 ,41...
 • 14
 • 326
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính docx

Luận văn tốt nghiệp: Phân tích tài chính docx
... 11.307. 929 11.305.763 00.0 02. 166 12. 948.351 04.500.000 06.1 32. 0 52 02. 344.048 022 ,34 022 ,34 − 077,66 022 ,84 035 ,20 019,63 046, 62 046,61 000,01 053,38 018,55 025 ,28 009,66 ... 05 .25 7.866 09 .22 6.884 02. 483.015 06.8 92. 167 03.967 .21 3 068, 42 014,34 − 019,85 034 ,24 − 031,58 022 ,95 071,59 001,63 − 021 ,68 038,04 010 ,24 028 ,41 016,36 03.8 82. 629 ... 00.0 02. 166 -2. 353.667 00.000.000 0 8 02. 869 -1. 523 .049 25 6,93 25 6,88 ∞ 084, 62 100,00 088, 42 060, 62 Tổng nguồn vốn 19.703.168 24 .25 6 .28 0 100,00 100,00 04.553.1 12 123 ,11 Qua bảng phân...
 • 31
 • 236
 • 0

Tài liệu Tổng quan về phân tích tài chính ppt

Tài liệu Tổng quan về phân tích tài chính ppt
... 2( 1/5)8000 = 320 0 320 0 8000 – 320 0 = 4800 3 2( 1/5)4800 = 1 920 1 920 4800 – 1 920 = 28 80 4 28 80 /2. 5 = 11 52 11 52 2880 – 11 52 =1 728 5 28 80 /2. 5 = 11 52 11 52 1 728 – 11 52 =576 6 0.5 (28 80 /2. 5) = 576 576 ... 20 ,00% 14 ,29 10,00% 2 44,45 32, 00 24 ,49 18,00 3 14,81 19 ,20 17,49 14,40 4 7,41 11, 52 12, 49 11, 52 5 11, 52 8,93 9 ,22 6 5,76 8, 92 7,37 7 8,93 6,55 8 4,46 6,55 9 6,56 10 6,55 11 3 ,28 Tổng ... còn phân nửa), khấu hao qua các năm được xác định như sau: Năm Cách tính khấu hao: m(1/n)NBV Chi phí khấu hao NBV 0 - - $10.000 1 [2( 1/5)10000]0.5 = 20 00 20 00 10000 – 20 00 = 8000 2 2(1/5)8000...
 • 16
 • 340
 • 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.doc

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.doc
... Phương pháp phân tích tài chính của doanh nghiệp: SVTH: NGUYỄN HOÀNG NGỌC TRÂM GVHD: Th.S PHẠM THỊ KIM DUNGTrang 8 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY phân tích ... Khái niệm – ý nghĩa và mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp: 1.1.1. Khái niệm về phân tích tài chính của doanh nghiệp: _ Phân tích tài chính là sử dụng một tập hợp ... Th.S PHẠM THỊ KIM DUNGTrang 19 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TYCHƯƠNG 1:MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP.1.1. Khái...
 • 18
 • 574
 • 5

phân tích tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán

phân tích tài chính doanh nghiệp qua bảng cân đối kế toán
... 1,944 ,20 5,019 2, 316,713,715 -3 72, 508,696 -16.08 22 8 -Nguyên giá 3,0 42, 539,1 52 2, 922 ,764, 328 119,774, 824 4.098 22 9 - -1,098,334,133 -606,050,613 -4 92, 283, 520 81 .22 8 ... -4,046,003 ,23 7 -22 .22 25 2      2, 774,805,000 2, 774,805,000 0 0 25 8  25 ,990,583,763 40,1 32, 797,513 -14,1 42, 213,750 -35 .24 25 9 ... TIÊN-100103 621 5-K49C-A9 2 22 2 Nguyên giá 315 ,20 4,470 ,26 0 26 9,806,513,479 45,397,956,781 16. 826 22 3  -149,191,040,818 -130,349,648, 027 -18,841,3 92, 791 14.455 22 7 ...
 • 8
 • 1,017
 • 19

Phân tích tài chính doanh nghiệp - Tình hình tài chính tại công ty HOA SEN

Phân tích tài chính doanh nghiệp - Tình hình tài chính tại công ty HOA SEN
... tiêu 20 11 20 12 2013 20 14 20 15 20 16Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ9459.1 16080.5 26 5 32. 8 464 32. 4 7 429 1.77 118866.83Chi phí bán hàng 391.55 667.11 1100 1 925 .38 3080. 42 4 928 .77% ... vốn5701.986091 7843 .23 11311 .2 17609.7 27 498.8185 41671.01855% tăng trưởng 24 % 38% 44% 56% 56% 52% Vốn chủ sở hữu 1676.4717 21 01 27 07. 12 3786.35 5389.33 32 7930.9 622 % tăng trưởng -3% 25 % 29 % 40% 42% 47%Nguồn ... 44% 56% 56% 52% Hàng tồn kho 1705.44 29 37.46 4 827 .9 8458.76 1 522 0.40 24 355 .21 % tăng trưởng 32% 72% 64% 75% 80% 60%Tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn 26 60.47 62 2951.34 3 329 .57 3795.1...
 • 18
 • 492
 • 1

công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

công thức phân tích tài chính doanh nghiệp
... Công thức môn Phân tích tài chính 5 NHÓM KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI VỐN 1) Hệ số nợ hay Tỷ số nợ (– D/A - Debt ratio) Hệ số nợ = Tổng nợTổng tài sản= Total debtTotal assets 2) Equity multiplier ... assets https://bydecision.wordpress.com/ BYDecision Công thức môn Phân tích tài chính 1 HỆ THỐNG CÔNG THỨC Môn: Phân tích tài chính doanh nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân https://sites.google.com/site/baitamquatlam ... operating RevenuesAverage receivables Phải thu bình quân = Phải thu đầu kỳ + Phải thu cuối kỳ 2 2) Kỳ thu tiền bình quân ( ACP – DSO - Average collection period) ACP =365Vòng quay khoản phải...
 • 7
 • 846
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệpcông tác tổ chức hoạt động phân tích tài chínhviệc lựa chọn phương pháp phân tích tài chínhphương pháp phân tích tài chính dupontcác nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính doanh nghiệpcác yếu tố ảnh hưởng đến nghiệp vụ phân tích tài chínhBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ