đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - đề số 8

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 16

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 16
... 900 % 80 %2007 7 .89 2 % 80 %20 08 200.000 % 80 %Zimbabwe Inflation rateZimbabwe Inflation rateSiêu lạm phát (Siêu lạm phát (Hyperinflation):Hyperinflation): 08/ 15/13 Vũ Thị Hải Anh 18 Người ... USD/thùng - cao nhất trong lịch sử (9/6/ 08) 08/ 15/13 Vũ Thị Hải Anh 2Nội dung của chương•9.1. Khái niệm và đo lường•9.2. Các nguyên nhân gây ra lạm phát• - Lạm phát do cầu kéo• - Lạm phát ... nguyên nhân gây ra lạm phát 08/ 15/13 Vũ Thị Hải Anh 24Diễn biến giá dầu thế giới từ tháng Diễn biến giá dầu thế giới từ tháng 11/2007 đến 06/20 08 11/2007 đến 06/20 08 Giá dầu thô lập kỷ lục mới,...
 • 77
 • 974
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 5

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 5
... ĐỀ 5 1/ Cách thức chi tiêu của người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc về a Kinh tế mô, chuẩn tắc. b Kinh tế tế vi mô, thực chứng c Kinh tế mô, thực chứng. d Kinh tế ... Kinh tế vi mô, chuẩn tắc 2/ Điểm khác biệt căn bản giữa hình kinh tế hỗn hợp và hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước quản lí ngân sách. b Nhà nước tham gia quản lí kinh tế. c Nhà ... can thi p của chính phủ vào nền kinh tế như thế nào thuộc về kinh tế học chuẩn tắc. b Trên thị trường, giá cả của hàng hóa là do người bán quyết định. c Vấn đề lạm phát của nền kinh tế thuộc...
 • 8
 • 916
 • 17

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 16

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 16
... ĐỀ 16 1/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, chuẩn ... b Kinh tế mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng d Kinh tế mô, thực chứng 2/ Điểm khác biệt căn bản giữa hình kinh tế hỗn hợp và hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước ... Các hệ thống kinh tế giải quyết các vấn đề cơ bản :sản xuất cái gì? số lượng bao nhiêu? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? xuất phát từ đặc điểm: a Nguồn cung của nền kinh tế. b Tài nguyên...
 • 8
 • 1,027
 • 14

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế mô- Đề 2

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô- Đề 2
... Cả 3 câu đều đúng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghóa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 19 98 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá ... (dự kiến) X = 400 Câu 38 : Thu nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 Câu 39 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a. 1 b. ... nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 Câu 7 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 8 : Nếu chính phủ...
 • 16
 • 524
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế - đề số 7

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - đề số 7
... cung - cầu d Qui luật cầu 3/ Cách thức chi tiêu của người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế tế vi mô, thực chứng c Kinh tế mô, thực ... chứng. d Kinh tế mô, chuẩn tắc. 4/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn ... Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, thực chứng c Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế vi mô, thực chứng 5/ Mặt hàng X có độ co giãn cầu theo giá là Ed = - 2 , khi giá của X tăng lên...
 • 9
 • 529
 • 0

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế - đề số 8

đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - đề số 8
... nền kinh tế. 3/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế mô, thực chứng b Kinh tế vi mô, ... này thuộc về a Kinh tế mô, thực chứng b Kinh tế vi mô, thực chứng c Kinh tế mô, chuẩn tắc d Kinh tế vi mô, chuẩn tắc 4/ Chọn lựa tại một điểm không nằm trên đường giới hạn khả năng ... biên sẽ : 8 ¤ Đáp án của đề thi: 8 1[ 1]c 2[ 1]b 3[ 1]c 4[ 1]a 5[ 1]a 6[ 1]d 7[ 1]a 8[ 1]d 9[ 1]c 10[ 1]b 11[ 1]a 12[ 1]d 13[ 1]c 14[ 1]b 15[ 1]c 16[ 1]b 17[ 1]b 18[ 1]c 19[...
 • 8
 • 373
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô
... tỷ lệ thất nghiệp nhất định Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292 Đề thi trắc nghiệm môn KINH TẾ VĨ MÔ Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292d. là một chính sách do NHTW ... phát sẽ tăng nhanh b. mà tại đó nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất c. tối đa của nền kinh tế d. cả 3 câu đều đúng 1. 78 Câu 38 : Trong một nền kinh tế giả định đóng cửa và không có chính ... bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 1.47 Câu 7 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 1. 48 Câu 8 : Nếu chính...
 • 19
 • 2,047
 • 35

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
... toàn ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghóa năm 1997 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 19 98 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 1997 là 120. Chỉ số giá năm 19 98 là ... phát sẽ tăng nhanh b. mà tại đó nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất c. tối đa của nền kinh tế d. cả 3 câu đều đúng Câu 38 : Trong một nền kinh tế giả định đóng cửa và không có chính ... nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 Câu 7 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 8 : Nếu chính phủ...
 • 16
 • 531
 • 11

De thi trac nghiem mon kinh te vi mo

De thi trac nghiem mon kinh te vi mo
... mua các chứng khoán nhà nước Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292 Đề thi trắc nghiệm môn KINH TẾ VĨ MÔ Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292b. tăng xuất khẩu ròng c. ... phát sẽ tăng nhanh b. mà tại đó nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất c. tối đa của nền kinh tế d. cả 3 câu đều đúng 1. 78 Câu 38 : Trong một nền kinh tế giả định đóng cửa và không có chính ... kiến) X = 400 1. 38 Câu 38 : Thu nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 1.39 Câu 39 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a....
 • 19
 • 872
 • 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ
... #$;_&.f$; ]-? &[$ =-$ " $-? G-;+ ?- $-) 46 X- # $-) ;_&.f$; ]-? &[$ =-$ " $-? G-;+ ?- $-) 47 X- #$;_&$?&[$ =-$ " $-? G-;+ ?-$ -) 4 X- # $-) ;_& $-) ?&[$ =-$ " $-? G-;+ ?-$ -) 4 182 .EH: m'BP>.T--P ;-: $(bN)0%O -- ... #;_&.f$; ]-& amp;$?&[$ =-& quot; $-? G-;+ ?-$ X- #;_& $-) &$?&[$ =-& quot; $-? G-;+ ?-$ 183 .X%+$H: m' (-$ & ,-- 1MU$:&[ $- +C -- 1 R [- #-: [(bMd;3 7?&[$ =-$ " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ -) 46 7?&[$ =-$ -) " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ 47 ... 7?&[$ =-$ -) " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ 47 7?&[$ =-$ " $-? G-;+?-M$g$" $-? G-;+ ?-$ -) 4 7?&[$ =-$ " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ 4!4! %-# Y 4 ! %-# Y4! %-# Y M4! %-# Y...
 • 42
 • 3,227
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 2đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 1các đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môbộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môđề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 1đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 2giải đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô có đáp ánbộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô chương 2 có lời giảitài liệu thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môthi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề cương trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môbộ đề trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môbộ đề thi trắc nghệm môn kinh tế vi mô chương 2Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ