đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô - đề số 7

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 16

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 16
... Vũ Thị Hải Anh 11Year Inflation rate Unemployment rate2003 400 % 70 %2004 450 % 70 %2005 70 0 % 70 %2006 900 % 80 %20 07 7.892 % 80 %2008 200.000 % 80 %Zimbabwe Inflation rateZimbabwe Inflation ... Khái niệm và đo lường•9.2. Các nguyên nhân gây ra lạm phát• - Lạm phát do cầu kéo• - Lạm phát do chi phí đẩy• - Lạm phát ỳ• - Tiền tệ và lạm phát•9.3. Những tổn thất của xã hội do lạm ... sử dụng:Để đo lường mức giá chung sử dụng:  Chỉ số điều chỉnh (D)Chỉ số điều chỉnh (D)  Chỉ số giá tiêu dùngChỉ số giá tiêu dùng (CPI) (CPI) 08/15/13 Vũ Thị Hải Anh...
 • 77
 • 974
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 5

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 5
... ĐỀ 5 1/ Cách thức chi tiêu của người tiêu thụ để tối đa thỏa mãn.Vấn đề này thuộc về a Kinh tế mô, chuẩn tắc. b Kinh tế tế vi mô, thực chứng c Kinh tế mô, thực chứng. d Kinh tế ... Kinh tế vi mô, chuẩn tắc 2/ Điểm khác biệt căn bản giữa hình kinh tế hỗn hợp và hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước quản lí ngân sách. b Nhà nước tham gia quản lí kinh tế. c Nhà ... can thi p của chính phủ vào nền kinh tế như thế nào thuộc về kinh tế học chuẩn tắc. b Trên thị trường, giá cả của hàng hóa là do người bán quyết định. c Vấn đề lạm phát của nền kinh tế thuộc...
 • 8
 • 916
 • 17

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế đề số 16

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô  đề số 16
... ĐỀ 16 1/ Chính phủ các nước hiện nay có các giải pháp kinh tế khác nhau trước tình hình suy thoái kinh tế hiện nay, vấn đề này thuộc về a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc b Kinh tế mô, chuẩn ... b Kinh tế mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng d Kinh tế mô, thực chứng 2/ Điểm khác biệt căn bản giữa hình kinh tế hỗn hợp và hình kinh tế thị trường là: a Nhà nước ... Các hệ thống kinh tế giải quyết các vấn đề cơ bản :sản xuất cái gì? số lượng bao nhiêu? sản xuất như thế nào? sản xuất cho ai? xuất phát từ đặc điểm: a Nguồn cung của nền kinh tế. b Tài nguyên...
 • 8
 • 1,027
 • 14

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế mô- Đề 2

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô- Đề 2
... Cả 3 câu đều đúng ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghóa năm 19 97 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 1998 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 19 97 là 120. Chỉ số giá ... = 75 0 ; xuất khẩu (dự kiến) X = 400 Câu 6 : Thu nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 Câu 7 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế ... câu 6, 7, 8 : Trong một nền kinh tế giả định giá cả, lãi suất, và tỷ giá hối đoái không đổi. Trong năm 19 , cho biết hàm số tiêu dùng C = 0 ,75 Yd + 400 ( Yd là thu nhập khả dụng ) ; hàm số thuế...
 • 16
 • 524
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô
... tỷ lệ thất nghiệp nhất định Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292 Đề thi trắc nghiệm môn KINH TẾ VĨ MÔ Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292d. là một chính sách do NHTW ... phát sẽ tăng nhanh b. mà tại đó nền kinh tế có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất c. tối đa của nền kinh tế d. cả 3 câu đều đúng 1 .78 Câu 38 : Trong một nền kinh tế giả định đóng cửa và không có chính ... Câu 6 : Thu nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 1. 47 Câu 7 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a. 1 b. 2 c. 3 d....
 • 19
 • 2,047
 • 35

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế

Đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô
... nổi hoàn toàn ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ * ĐỀ SỐ 1 : Câu 1 : GDP danh nghóa năm 19 97 là 6000 tỷ. GDP danh nghóa năm 1998 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 19 97 là 120. Chỉ số giá năm 1998 ... 400 Câu 6 : Thu nhập cân bằng của nền kinh tế này là : a. 2000 b. 3000 c. 4000 d. 5000 Câu 7 : Số nhân chi tiêu dự định (số nhân tổng cầu) của nền kinh tế này là : a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu ... câu 6, 7, 8 : Trong một nền kinh tế giả định giá cả, lãi suất, và tỷ giá hối đoái không đổi. Trong năm 19 , cho biết hàm số tiêu dùng C = 0 ,75 Yd + 400 ( Yd là thu nhập khả dụng ) ; hàm số thuế...
 • 16
 • 531
 • 11

De thi trac nghiem mon kinh te vi mo

De thi trac nghiem mon kinh te vi mo
... mua các chứng khoán nhà nước Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292 Đề thi trắc nghiệm môn KINH TẾ VĨ MÔ Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292b. tăng xuất khẩu ròng c. ... hiện hành bằng chỉ số giá của năm trước d. chỉ số giá của năm hiện hành bằng chỉ số giá của năm gốc Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 09094292921. 57 Câu 17 : Khi nền kinh tế đang có lạm phát ... hụt Tamakeno - Nhatdong@gmail.com - 0909429292ĐỀ SỐ 1 1.1 Câu 1: GDP danh nghĩa năm 19 97 là 6000 tỷ. GDP danh nghĩa năm 1998 là 6500 tỷ. Chỉ số giá năm 19 97 là 120. Chỉ số giá năm 1998...
 • 19
 • 872
 • 2

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ VĨ MÔ
... #$;_&.f$; ]-? &[$ =-$ " $-? G-;+ ?- $-) 46 X- # $-) ;_&.f$; ]-? &[$ =-$ " $-? G-;+ ?- $-) 4 7 X- #$;_&$?&[$ =-$ " $-? G-;+ ?-$ -) 4 X- # $-) ;_& $-) ?&[$ =-$ " $-? G-;+ ?-$ -) 4182.EH: m'BP>.T--P ;-: $(bN)0%O -- ... #;_&.f$; ]-& amp;$?&[$ =-& quot; $-? G-;+ ?-$ X- #;_& $-) &$?&[$ =-& quot; $-? G-;+ ?-$ 183.X%+$H: m' (-$ & ,-- 1MU$:&[ $- +C -- 1 R [- #-: [(bMd;3 7? &[$ =-$ " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ -) 46 7? &[$ =-$ -) " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ 4 7 ... 7? &[$ =-$ -) " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ 4 7 7?&[$ =-$ " $-? G-;+?-M$g$" $-? G-;+ ?-$ -) 4 7? &[$ =-$ " $-? G-;+?-M$g $-) " $-? G-;+ ?-$ 4!4! %-# Y 4 ! %-# Y4! %-# Y M4! %-# Y...
 • 42
 • 3,227
 • 8

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ
... mức của tư bản c/ a, b đều sai d/ a, b đều đúng. Câu 20: Kinh tế quốc dân” là một môn khoa học: a/ Ứng dụng của Kinh tế học. b/ Nghiên cứu sự phụ thuộc về mặt kinh tế giữa một nước với phần ... phải là thành viên của WTO d/ Trung Quốc chưa phải là thành viên của WTO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KINH TẾ QUỐC TÕ ĐỀ SỐ 1 Câu 1: Trong các câu hỏi sau đây câu nào không đúng: a/ Thuế quan là ... dụng của Kinh tế học. b/ Nghiên cứu sự phụ thuộc về mặt kinh tế giữa một nước với phần còn lại của thế giới. c/ a, b đều đúng d/ a, b đều sai Câu 15: đặc điểm cơ bản của mậu dịch quốc tế là:...
 • 15
 • 800
 • 9

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển docx

Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển docx
... http://sinhviennganhang.com/diendan/threads/10909-De -thi- trac-nghiem-mon -Kinh- te-phat-trien.html#ixzz2Wd3AElGt vậy nền kinh tế có sự tăng trưởng (S) Tăng trưởng là sự gia tăng về quy sản lượng, ở đây sản lượng ... Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển đây mới chỉ là bảo hộ danh nghĩa còn bảo hộ thực tế ngoài việc đánh thuế vào hàng nhập để tăng giá ... hành theo hai cách : và vi mô: là kế hoạch định hướng phát triển kinh tế xã hội ở tầm quốc gia, Vi là kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 17. Lợi nhuận thu đuợc từ...
 • 7
 • 3,129
 • 66

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 2đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô 1các đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môbộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môđề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 1đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô 2giải đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề thi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ mô có đáp ánbộ đề thi trắc nghiệm môn kinh tế vi mô chương 2 có lời giảitài liệu thi trắc nghiệm môn kinh tế vi môthi trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề cương trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môđề trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môbộ đề trắc nghiệm môn kinh tế vĩ môbộ đề thi trắc nghệm môn kinh tế vi mô chương 2Nghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinChuong 2 nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)MÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ