báo cáo thử nghiệm ảnh hưởng một số môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cà chua bằng kĩ thuật thuỷ canh tại đà nẵng

báo cáo thử nghiệm ảnh hưởng một số môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất của chua bằng thuật thuỷ canh tại đà nẵng

báo cáo thử nghiệm ảnh hưởng một số môi trường dinh dưỡng đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cà chua bằng kĩ thuật thuỷ canh tại đà nẵng
... BÁO CÁO: THỬ NGHIỆM ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ MÔI TRƯỜNG DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA CÀ CHUA BẰNG KĨ THUẬT THUỶ CANH TẠI ĐÀ NẴNG TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG ... môi trường dinh dưỡng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất của chua nhằm tìm được dung dịch thích hợp để trồng chua bằng KTTC tại Đà Nẵng 2. Nội dung phương ... tự ảnh hưởng của các môi trường dinh đến năng suất của chua như sau CT4 > CT1> CT3 > CT2 chua trồng tại vườn sinh học thực nghiệm khoa Sinh- MT 3.3 Ảnh hưởng của các môi...
 • 9
 • 509
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng dinh dưỡng qua lá đến năng suất phẩm chất của giống vải chín sớm yên phú trồng tại gia lâm hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất điều hoà sinh trưởng và dinh dưỡng qua lá đến năng suất và phẩm chất của giống vải chín sớm yên phú trồng tại gia lâm hà nội
... Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất bổ sung dinh dưỡng qua lá ñến khả năng ra hoa, ñậu quả, năng suất phẩm chất của vải Yên Phú 75 4.3.1 Ảnh hưởng của các chế phẩm dinh dưỡng bổ sung ... 80 4.3.5 Ảnh hưởng của một số chế phẩm dinh dưỡng bổ sung qua lá ñến các yếu tố cấu thành năng suất năng suất của giống vải Yên Phú 83 4.3.6 Ảnh hưởng của một số dinh dưỡng bổ sung ... cứu ảnh hưởng của một số chất ñiều hòa sinh trưởng dinh dưỡng qua lá ñến năng suất phẩm chất của giống vải chín sớm Yên Phú trồng tại Gia Lâm - Hà Nội”. 1.2 Mục ñích yêu cầu của ñề...
 • 139
 • 632
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông tại trường ĐHNNI - Hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm vi sinh vật EM(Effective Micoorgamisms) đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất dâu đốn sát vụ Đông tại trường ĐHNNI - Hà nội
... giống một biện pháp kỹ thuật thích hợp hay không, nó quyết định đến năng suất chất lợng tơ kén. Sức sống của tằm một phần nào là do bản chất của giống, một phần do điều kiện ngoại cảnh ... cứu ảnh hởng của EM đến năng suất cây trồng: Li Zhengao, Wushing Chun Yushen đà chỉ ra rằng. EM có ảnh hởng rõ rệt đến sự sinh tr-ởng phát triển của cây đậu tơng. Bón kết hợp OM EM năng ... nghiên cứu thảo luậnĐể nghiên cứu ảnh hỏng của chế phẩm EM đến sinh trởng, phát triển, năng suất, phẩm chất của cây dâu đốn sát vụ xuân hè chúng tôi tiến hành nghiên cứu chế phẩm EM ở dạng...
 • 50
 • 553
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng, vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất phẩm chất vải thiều tại an lão hải phòng

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hoà sinh trưởng, vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất và phẩm chất vải thiều tại an lão  hải phòng
... 3.2.2. ảnh hởng của GA3 đến sự đậu quả, năng suất phẩm chất của vải thiều 48 4.2.3. ảnh hởng của chế phẩm đậu quả đến sự đậu quả, năng suất phẩm chất của vải thiều 56 4.2.4. ảnh hởng của ... iv4.2. ảnh hởng của chất điều hoà sinh trởng, vi lợng đến sự đậu quả, năng suất phẩm chất vải thiều 37 4.2.1. ảnh hởng của -NAA đến sự đậu quả, năng suất phẩm chất của vải thiều ... quả năng suất của vải không? 4.2.1. ảnh hởng của -NAA đến sự đậu quả, năng suất phẩm chất của vải thiều 4.2.1.1. ảnh hởng của -NAA đến sự đậu quả của vải thiều Cây ăn quả nói chung và...
 • 89
 • 591
 • 2

Đánh giá sinh trưởng phát triển, năng xuất phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ an

Đánh giá sinh trưởng phát triển, năng xuất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ an
... lý số liệu: - Xác định một số tham số phản ánh mức độ biến động của một số chỉ tiêu theo dõi các giống sai số thí nghiệm trên phần mềm Microsoft Excel- Thống kê năng suất, tính sai số thí ... trổ chín. Do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại đầu năm nên tháng 1 tháng 2 có nhiệt độ trung bình thấp lần lượt là 16,5 oC 17 oC, ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của ... thời gian sinh trưởng 110 - 115 ngày, tiềm năng năng suất 8 - 10 tấn/ha, chất lượng dinh dưỡng cao, thích hợp cho hệ thống canh tác 3 - 4 vụ/năm ở các tỉnh phía Bắc.- Tuyển chọn phát triển...
 • 84
 • 585
 • 2

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm cấp dưa bao tử vụ thu đông năm 2010 tại xã việt lập huyện tân yên

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm cấp dưa bao tử vụ thu đông năm 2010 tại xã việt lập huyện tân yên
... ñịnh, tôi ñã chọn nghiên cứu ñề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật ñến sinh trưởng, phát triển, năng suất phẩm cấp dưa bao tử vụ thu ñông năm 2010 tại xã Việt Lập – ... sáng cạnh tranh dinh dưỡng giữa các cây nên ảnh hưởng ñến sự sinh trưởng, phát triển của cây dưa bao tử, ảnh hưởng ñến năng suất hiệu quả kinh tế ñối với người sản suất. Ở thí nghiệm ... cầu của ñề tài 1.2.1 Mục ñích của ñề tài Nghiên cứu ảnh hưởng của mật ñộ trồng, số nhánh ñể lại trên cây phân bón lá ñến sinh trưởng phát triển, khả năng ra hoa ñậu quả năng suất của...
 • 96
 • 601
 • 1

Nghiên cứu đặc tính nông học của các cây bưởi diễn chọn lọc ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất phẩm chất của cây bưởi diễn trồng tại xã minh khai từ liêm hà nội

Nghiên cứu đặc tính nông học của các cây bưởi diễn chọn lọc và ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất và phẩm chất của cây bưởi diễn trồng tại xã minh khai từ liêm hà nội
... vào 3 căn cứ chính: chẩn ñoán dinh dưỡng lá, phân tích ñất dựa vào năng suất (Tucker et al., 1995) [61]. Căn cứ vào tình trạng dinh dưỡng trong ñất ñối chiếu với nhu cầu dinh dưỡng của ... ñánh giá tình trạng dinh dưỡng thực sự của cây. Các kết quả phân tích lá ở các vườn cây có múi có một quan hệ tốt với năng suất hàm lượng dinh dưỡng của trái (Chahal Gosal, 2002; Dhlamini ... bằng máy. ðốn tỉa sau thu hoạch: loại bỏ những cành vượt, cành sâu bệnh, những ñầu cành quả vừa thu hoạch ñể tạo ñiều kiện cho cành hè cành thu sinh trưởng tốt. ðôi khi cắt bớt một số cành...
 • 118
 • 3,481
 • 11

Nghiên cứu các đặc điểm sinh trưởng, năng suất phẩm chất của một số giống gấc năm 2009 tại trường đại học nông lâm đại học thái nguyên

Nghiên cứu các đặc điểm sinh trưởng, năng suất và phẩm chất của một số giống gấc năm 2009 tại trường đại học nông lâm đại học thái nguyên
... ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG GẤC NĂM 2009 TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Nguyễn Viết Hưng, Nguyễn Thế Hùng, Thái Thị Ngọc Trâm Trường Đại ... có giống gấc phù hợp nên năng suất chất lƣợng gấc thu đƣợc chƣa cao. Một thí nghiệm nghiên cứu về sinh trƣởng, năng suất chất lƣợng của 5 giống gấc đƣợc tiến hành tại trƣờng Đại học Nông ... nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, năng suất phẩm chất của một số giống gấc năm 2009 tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên”. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu...
 • 5
 • 688
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của phân đạm đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của một số giống khoai lang trong vụ đông xuân 2011 2012 tại huyện nghi lộc tỉnh nghệ annghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm lân kali đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng protein cao có triển vọng tại thái nguyênảnh hưởng của liều lượng đạm lân kali đến sinh trưởng phát triển năng suất và chất lượng của giống ngô chất lượng proteinảnh hưởng của thời vụ đến sinh trưởng phát triển năng suất và hàm lượng hoạt chất phyllathin của cây diệp hạ châunghiệm của một số nước khác trong việc huy động vốn phát triển đô thị và xây dựng nhà ở anh hông kông trung quốcđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng của một số dòng và con lai thuốc lá tại cao bằngluận văn nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp bón phân viên nén đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa pc6 vụ xuân tại huyện thạch hà hà tĩnhnghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm hữu cơ sinh học chất điều tiết sinh trưởng đến sinh trưởng phát triển năng suất giống lúa thuần bc15 vụ chiêm xuân 2011 tại huyện phù ninh tỉnh phú thọnghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát triển năng suất phẩm chất của một số dòng giống lúa nhập nội từ nhật bản tại trường đại học nông lâm thái nguyênđề tài ảnh hưởng của chế phẩm phân bón lá đến sinh trưởng phát triển năng suất của giống lúa gs333ảnh hưởng của mật độ trồng và mức phân bón đến sinh trưởng phát triển năng suất giống ngô lai đơn b06 tại huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngcác yếu tố ảnh hương đến năng suất và phẩm chấtcác nhân tố ảnh hưởng đến năng suất và phẩm chất thịt lợnBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhận dạng rui roBT Tieng anh 6 UNIT 2Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ