Luận văn: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NHIỄM KHUẨN SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên
... nhi m khuẩn sinh tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Do vậy, chúng tôi tiến hành đề tài: Nghiên cứu đặc điểm nhi m khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên ... 273.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh 273.2. Căn nguyên và yếu tố liên quan đến nhi m khuẩn sinh 38Chƣơng 4: BÀN LUẬN 404.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh 404.2. Căn nguyên và một ... cứu tại Bệnh viện đa khoa khu Nemazee - Iran thấy tỉ lệ nhi m khuẩn tiết niệu ở trẻ sinh là5,8%, Xinias I. và CS nghiên cứu tại Bệnh viện Thessaloniki - Hy Lạp thấy tỉ lệ nhi m khuẩn tiết...
 • 78
 • 1,061
 • 6

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên
... 27 3.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh 27 3.2. Căn nguyên và yếu tố liên quan đến nhi m khuẩn sinh 38 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 40 4.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh .40 4.2. Căn nguyên và một ... là nhi m khuẩn, tỉ lệ nhi m khuẩn sinh dao động từ 20 - 22% tuỳ theo năm. Tỉ lệ tử vong sinh là 17,5% (trong đó tỉ lệ tử vong sinh non tháng 76%) [14]. Cũng tại Bệnh viện đa khoa Trung ... cứu tại Bệnh viện đa khoa khu Nemazee - Iran thấy tỉ lệ nhi m khuẩn tiết niệu ở trẻ sinh là 5,8%, Xinias I. và CS nghiên cứu tại Bệnh viện Thessaloniki - Hy Lạp thấy tỉ lệ nhi m khuẩn tiết...
 • 74
 • 882
 • 3

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên .pdf
... khuẩn ở trẻ sinh 6 1.2.3. Sinh bệnh học của nhi m khuẩn thai và sinh 7 1.2.3.1. Nhi m khuẩn trong tử cung 7 1.2.3.2. Nhi m khuẩn trong khi đẻ 7 1.2.3.3. Nhi m khuẩn sớm sau sinh 8 ... sản khoa bình thường (p < 0,05). Chƣơng 4 BÀN LUẬN Qua kết quả nghiên cứu trên 255 trẻ nhi m khuẩn sinh, chúng tôi nhận thấy: 4.1. Đặc điểm nhi m khuẩn sinh - Trong nghiên cứu ... là nhi m khuẩn, tỉ lệ nhi m khuẩn sinh dao động từ 20 - 22% tuỳ theo năm. Tỉ lệ tử vong sinh là 17,5% (trong đó tỉ lệ tử vong sinh non tháng 76%) [14]. Cũng tại Bệnh viện đa khoa Trung...
 • 74
 • 761
 • 2

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinh tại khoa nhi bệnh viện đa khoa Trung Ương Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRƢỜNG ĐẠI HỌC Y DƢỢCNGUYỄN TUẤN NGỌCNGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NHI M KHUẨN SƠ SINH TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊNLUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên ... 61.2.3. Sinh bệnh học của nhi m khuẩn thai và sinh 71.2.3.1. Nhi m khuẩn trong tử cung 71.2.3.2. Nhi m khuẩn trong khi đẻ 71.2.3.3. Nhi m khuẩn sớm sau sinh 81.2.3.4. Nhi m khuẩn ... nhi m khuẩn, giảm tỉ lệ tử vong sinh do nhi m khuẩn [51]. Cách đây 20 năm, tỉ lệ tử vong do nhi m khuẩn chiếm 50% tử vong sinh, đến năm 1999 giảm còn 10 - 15% [39]. Tại khoa sinh Bệnh...
 • 77
 • 696
 • 1

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của cây khế (averrhoa carambola l ) và tuyển chọn các giống khế có triển vọng

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của cây khế (averrhoa carambola l ) và tuyển chọn các giống khế có triển vọng
... tác nghiên cứu về cải thiện giống khế đà đợc bắt đầu ở một số cơ quan nghiên cứu (Trờng ĐHNN I, Viện Nghiên cứu Cây lơng thực-Cây thực phẩm, Viện nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam, Viện nghiên cứu ... chính 503.2. Kết quả nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của các mẫu giống khế 603.3. Một số kết quả nghiên cứu về di truyền trên cây khế 993.4. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh trởng và phát ... 392.1. Vật liệu nghiên cứu 392.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 402.3. Nội dung nghiên cứu 412.4. Phơng pháp nghiên cứu 43 Chơng 3 kết quả nghiên cứu và thảo luận 503.1. Kết quả điều...
 • 159
 • 819
 • 1

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và khả năng tổ hợp của các dòng EGMS với các dòng r mới chọn tạo tại việt nam

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và khả năng tổ hợp của các dòng EGMS với các dòng r mới chọn tạo tại việt nam
... giá đặc điểm các dòng EGMS theo phơng pháp của trung tâm nghiêm cứu lúa lai Hồ Nam Trung Quốc (Yuan L.P, 1995) [76]. * Đánh giá đặc điểm nông sinh học, đặc điểm hình thái và mức độ nhi m ... triển, đặc điểm hình thái nông sinh học, khả năng chống chịu, các yếu tố cấu thành năng suất, năng suất, chất lợng xay xát của bố mẹ. * Đánh giá đặc điểm sinh trởng phát triển, đặc điểm hình thái ... gồm nhi t độ trung bình ngày, nhi t độ tối thấp và tối cao. Nhi t độ trung bình ngày thiết lập có cả mức nhi t độ cao để bất dục và mức nhi t độ thấp cho hữu dục. Việc thiết lập nhi t độ trung...
 • 96
 • 473
 • 0

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng nhân giống in vitro hoa lilium poilanei gapnep và đánh giá đa dạng di truyền n

Luận văn nghiên cứu đặc điểm nông sinh học, khả năng nhân giống in vitro hoa lilium poilanei gapnep và đánh giá đa dạng di truyền n
... giai ñoạn sinh trưởng. Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ………………………36 Thí nghiệm 2. Nghiên cứu ảnh hưởng của α-NAA ñến khả năng phát sinh hình thái của ... việc nghiên cứu khả năng cảm ứng từ vẩy củ của hoa lily thì nhi u tác giả trên thế giới ñã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của một số ñiều Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa ... 1g/l THT * Nội dung 3: Nghiên cứu ña dạng dạng di truyền của một số giống/loài lily bằng kỹ thuật RAPD. 3.2.2. Phương pháp nghiên cứu 3.2.2.1. Phương pháp nghiên cứu thí nghiệm trên ñồng...
 • 118
 • 526
 • 1

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa muộn trên đất luân ca

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa ngắn ngày trong vụ mùa muộn trên đất luân ca
... dung và phơng pháp nghiên cứu 333.1. Vật liệu nghiên cứu 333.2. Nội dung nghiên cứu 333.3. Phơng pháp nghiên cứu 334. kết quả nghiên cứu và thảo luận 424.1. Điều kiện tự nhi n, kinh tế, ... các đặc điểm của nguồn vật liệu khởi đầu, của giống. Do vậy, việc nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm nông học, khả năng chống chịu của các giống lúa đà đợc tiến hành từ lâu và thu đợc nhi u ... lúa Chiều cao cây lúa là một chỉ tiêu hình thái có liên quan đến nhi u chỉ tiêu khác, đặc biệt là tính chống đổ. Các nhà khoa học tại viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) [73] khảng định rằng...
 • 99
 • 750
 • 2

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và các biện pháp phòng chống bọ nhẩy phyllotreta striolata fabricius hại r

Luận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học và các biện pháp phòng chống bọ nhẩy phyllotreta striolata fabricius hại r
... Địa điểm nghiên cứu và thời gian nghiên cứu 3.2.1. Địa điểm nghiên cứu - Bộ môn Côn trùng - Trờng Đại học Nông nghiệp I Hà Nội . - XÃ Tằng My - Huyện Đông Anh - Hà Nội. 3.2.2. Thời gian nghiên ... số cá thể theo dõi. ()12=nxxSi 3.3.2.2. Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học, sinh thái học của Phyllotreta striolata a. Nghiên cứu thời gian phát dục của bọ nhảy P. striolata Fabricius ... 1153. Địa điểm - vật liệu và phơng pháp nghiên cứu 3.1. Vật liệu nghiên cứu 3.1.1. Đối tợng nghiên cứu - Cải Đông D và 07 loại cây rau họ hoa thập...
 • 71
 • 690
 • 2

[Luận văn]nghiên cứu đặc điểm bệnhbệnh phù đầu, sưng mặt (oedema disease) ở lợn gây bệnh thực phẩm

[Luận văn]nghiên cứu đặc điểm bệnh lý bệnh phù đầu, sưng mặt (oedema disease) ở lợn gây bệnh thực phẩm
... Ngày nay bệnh phù đầu đ phát hiện ở nhi u nớc và tiếp tục có những nghiên cứu sâu hơn về bệnh học, độc tố và sản xuất vaccin phòng bệnh, 2.2 BệNH PHù ĐầU DO VI KHUẩN E.COLI Là một bệnh nhi m ... hình nghiên cứu bệnh do E.coli gây ra ở lợn 3 2.2 Bệnh phù đầu do vi khuẩn E.coli 10 3. ĐốI TƯợNG - ĐịA ĐIểM - NGUYÊN LIệU - NộI DUNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 33 3.1 Đối tợng nghiên cứu ... PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 3.1 ĐốI TƯợNG NGHIÊN CứU - Lợn gây bệnh là những lợn sạch bệnh và ở những vùng không có bệnh do E.coli gây bệnh phù đầu. - Chúng tôi tiến hành nghiên cứu trên giống...
 • 102
 • 538
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu đặc điểm bộ cánh tơluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaci homoptera aleyrodidae hại cà chua vùng gia lâm hà nôiluận văn nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và biện pháp hoá học phòng trừ bọ phấn bemisia tabaciđặc điểm nhiễm khuẩn sơ sinhnghiên cứu đặc điểm lâm sàng soi cổ tử cung ở bệnh nhân có tế bào âm đạo cổ tử cung bất thường nhiễm human papillomavirusluận văn nghiên cứu đặc tính nông sinh học các dòng giống bơ persea americana mills phục vụ công tác chọn tạo giống tại tây nguyênluận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơnnghiên cứu đặc điểm phân bố theo sinh cảnhnghiên cứu ứng dụng vi khuẩn nội sinh để phòng trừ bệnh đốm lá khô cành ngọn keo lai do nấm colletotrichum gloeosporioides sacc gây hại tại lâm trường tam thắng huyện thanh sơn tỉnh phú thọluận văn thạc sĩ kinh tế phân quyền sở hữu tài sản trong giao rừng cho cộng đồng ở tây nguyênđề cương nghiên cứu hàm lượng nitrat trong đất rau tại vùng sản xuất rau xã đồng bẩm tp thái nguyênvũ duy thướng 2008 nghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng vi khuẩn gây bệnh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính luận văn thạc sỹ y học trường đại học y hà nội 36 51nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcluận văn nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản tôm hùm nước ngọt trong điều kiện nuôi tại bắc ninhnghiên cứu đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của viêm xoang nhiễm khuẩn ở trẻ emNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùngTăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP