Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN potx

Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

Tài liệu luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... lâm sàng bệnh nhân đái tháo đường týp 2 rối loạn chuyển hóa lipid máu. 2. Đánh giá kết quả điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu bệnh nhân đái tháo đường týp 2 điều trị bằng Mediator ... HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Nội Khoa Mã số: 60 72 20 LUẬN ... điều trị, nhưng chưa có báo cáo nào đề cập đến điều trị rối loạn chuyển hóa lipid bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng Mediator. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài " ;Đánh giá hiệu quả điều...
 • 71
 • 1,008
 • 3

Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN CHUYỂN HOÁ LIPID MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN potx
... các kiểu rối loạn chuyển hóa lipid. 1.3. Rối loạn chuyển hoá Lipid bệnh nhân đái tháo đƣờng týp 2 Theo Nikkila (1981) và Pyorala (1987) thành phần lipid máu bệnh nhân đái tháo đường ... điều trị, nhưng chưa có báo cáo nào đề cập đến điều trị rối loạn chuyển hóa lipid bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng Mediator. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài " ;Đánh giá hiệu quả điều ... điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng Mediator ’ nhằm mục tiêu: Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 19 hoá...
 • 71
 • 543
 • 0

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên

Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn chuyển hoá lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng mediator tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyên
... LIPID MÁU BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƢỜNG TÝP 2 BẰNG MEDIATOR TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC Thái Nguyên 20 07 Số hóa bởi Trung ... nghiên cứu 78 bệnh nhân đái tháo đường týp 2 rối loạn chuyển hoá lipid máu, điều trị tại khoa Nội bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên từ tháng 6 - 20 06 đến tháng 6 - 20 07 chúng tôi ... điều trị, nhưng chưa có báo cáo nào đề cập đến điều trị rối loạn chuyển hóa lipid bệnh nhân đái tháo đường týp 2 bằng Mediator. Vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài " ;Đánh giá hiệu quả điều...
 • 71
 • 1,620
 • 7

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀNG DA TĂNG BILIRUBIN TỰ DO Ở TRẺ SƠ SINH BẰNG LIỆU PHÁP ÁNH SÁNG TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN docx
... do bệnh lý đơn giản và có hiệu quả cao, giảm được tỷ lệ thay máu và giảm nguy cơ biến chứng vàng nhân não cho bệnh nhân [1], [2] , [39]. Tại khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên ... chiếu đèn tích cực 24 - 48 ≥ 12 (21 0) ≥ 15 (26 0) ≥ 20 (340) ≥ 25 (430) 49 - 72 ≥ 15 (26 0) ≥ 18 (310) ≥ 25 (430) ≥ 30 (510) > 72 ≥ 17 (29 0) ≥ 20 (340) ≥ 25 (430) ≥ 30 (510) ... Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.Lrc-tnu.edu.vn 31 da trẻ sơ sinh tại khoa Nhi Bệnh viện ĐKTƯTN [20 ], [21 ]. Nhưng chưa có tác giả nào đi sâu đánh giá toàn...
 • 79
 • 864
 • 2

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx

luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN pptx
... Đã điều trị bằng phương pháp khác. Bệnh nhân đã điều trị nội khoa dai dẳng không khỏi, hay tái phát sau điều trị, xu hướng khỏi bệnh thấp hơn [ 52] . 1.7 .2. Điều trị nội khoa - Thuốc kháng giáp ... thông tin từ hỏi bệnh, thăm khám, xét nghiệm và khám lại, xét nghiệm lại định kỳ tại Khoa Y học hạt nhân Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Để đánh giá hiệu quả điều trị của 131I, ... (1991), Bệnh Basedow”, Bách khoa thư bệnh học, tập 1, Trung tâm quốc gia biên soạn từ điển bách khoa Việt Nam, tr. 28 – 30. 22 . Nguyễn Thành Lam (20 07), Đánh giá kết quả điều trị bệnh Basedow trẻ...
 • 78
 • 504
 • 0

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP CẤP Ở TRẺ SƠ SINH NON THÁNG BẰNG THỞ ÁP LỰC DƢƠNG TỤC QUA MŨI TẠI KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN potx
... 3.1. Đánh giá kết quả điều trị của thở NCPAP 31 3 .2. Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị 41 Chƣơng 4: BÀN LUẬN 44 4.1. Đánh giá kết quả điều trị của thở NCPAP 44 4 .2. Các yếu tố ... 65,6 34 63,0 6 44 72, 2 16 26 ,2 12 22 ,2 7 6 9,8 3 4,9 2 3,7 Tổng số 61 100 61 100 54 100 018.0 72. 29.83.365.6 26 .2 4.911.163.0 22 .2 3.7010 20 304050607080Tû ... cứu 24 2. 2.4. Phương pháp thu thập số liệu 29 2. 2.5. Phương tiện nghiên cứu 29 2. 2.6. Quy trình thở NCPAP 29 2. 2.7. Phương pháp xử lý số liệu 30 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 3.1. Đánh...
 • 73
 • 874
 • 1

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot

Luận văn: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN pot
... giá kết quả điều trị bệnh Basedow bằng 131I tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên Với các mục tiêu sau: 1. Đánh giá kết quả điều trị Bệnh nhân Basedow bằng 131I. 2. Xác định một ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y - DƢỢC NGUYỄN HUY HÙNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH BASEDOW BẰNG 131I TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƢƠNG THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN ... liều điều trị 50 4.5. Kết quả sau 4 tháng điều trị 52 4.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị 56 KẾT LUẬN 59 1. Kết quả điều trị 59 2. Một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị...
 • 78
 • 591
 • 2

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc bổ sung can xi hữu cơ (ovocrack dạng bọc) đến năng suất của gà đẻ thương phẩm tại nông hộ huyện

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc bổ sung can xi hữu cơ (ovocrack dạng bọc) đến năng suất của gà đẻ thương phẩm tại nông hộ huyện
... hại do nguyên nhân này Mỹ lên ñến 8 - 10% tổng số trứng sản xuất, cộng hòa Liên bang ðức là 8 - 12% , Australia là 10 - 15%, còn Liên Xô cũ là 7%, chỉ riêng nước này ñã có 2 tỷ trứng ... canxi. Chất khoáng xương luôn trạng thái trao ñổi với dịch thể xung quanh. cơ thể ñộng vật non sự hấp thu, lắng ñọng chiếm ưu thế. cơ thể trưởng thành có sự cân bằng, cơ thể già sự ... biết TTTA cho 1 kg tăng trọng 56 ngày tuổi của các công thức lai tương ứng là 2, 34kg; 2, 23 kg; 2, 26 kg; 2, 32 kg. Theo Phùng ðức Tiến (1996)[30], gà broiler Ross 20 8 nuôi chung trống, mái ñến...
 • 88
 • 475
 • 1

[Luận văn]đánh giá hiệu quả kinh tế các trang trại chăn nuôi lợn huyện văn lâm tỉnh hưng yên

[Luận văn]đánh giá hiệu quả kinh tế các trang trại chăn nuôi lợn ở huyện văn lâm tỉnh hưng yên
... Lun vn Thc s khoa hc kinh t 10 2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài 2. 1 Cơ sở lý luận 2. 1.1 Hiệu quả kinh tế 2. 1.1.1 Các quan điểm về hiệu quả kinh tế Khi nghiên cứu về hiệu quả kinh tế, ... lợn 82 4.4.1 Kết quả hiệu quả theo giống lợn các loại trang trại điều tra năm 20 06 82 4.4 .2 Kết quả hiệu quả theo quy mô số đầu lợn của các loại trang trại điều tra năm 20 06 ... 606 24 1 149 63 24 14 Tû lÖ (%) 100,00 75,54 13,51 5,37 3, 32 1,40 0,54 0,31I MiÒn B¾c 2. 048 1.788 129 52 43 22 8 6 Tû lÖ (%) 45,66 52, 77 21 ,29 21 ,58 28 ,86 34, 92 33,33 42, 861 §«ng B¾c...
 • 125
 • 1,128
 • 15

LUẬN VĂN: Đánh giá hiệu quả năng lượng một số giao thức điều khiển xâm nhập môi trường trong mạng cảm biến không dây ppt

LUẬN VĂN: Đánh giá hiệu quả năng lượng một số giao thức điều khiển xâm nhập môi trường trong mạng cảm biến không dây ppt
... generate 0 .20 76919670 (20 7ms) net.nodes[7].appsel: Queuing new msg, pattern = 0 … 30 .20 020 4 (30 .20 s) net.nodes[15].radio: stats: sleep =26 .6760 tx=0. 023 3 rx=0.0946 tx_lb=0.0034 rx_lb=3.4 029 collision=0.0000 ... simulation 0 .20 76919670 (20 7ms) net.nodes[7].idle1: generate 0 .20 76919670 (20 7ms) net.nodes[7].appsel: Queuing new msg, pattern = 0 … 30 .20 020 4 (30 .20 s) net.nodes[15].radio: stats: sleep =26 .6760 ... điện tiêu thụ trung bình (mA/node) CSMA S-MAC T-MAC-oa T-MAC-oa-frts 0,1 4,0 023 0,4901 0,3031 0,30 72 0 ,2 4,0047 0,4554 0,34 62 0,3669 0,3 4,0069 0, 423 6 0,3801 0, 429 2 0,4 4,0091...
 • 65
 • 574
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: điều trị rối loạn chuyển hóa lipidphác đồ điều trị rối loạn chuyển hóa lipidthuốc điều trị rối loạn chuyển hóa lipidđánh giá tác dụng cuả lypalthyl rối loạn chuyển hóa lipidđánh giá hiệu quả điều trị loét bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường bằng yếu tố tăng trưởng biểu bìđánh giá hiệu quả điều trị phục hồi chức năng thoái hoá cột sống cổ bằng vật lý trị liệu kết hợp với vận động trị liệu tại trung tâm phục hồi chức năng bệnh viện bạch maiNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ