Nghiên cứu đánh giá hiện trạng các hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền (POP) phát thải ở ngành công nghiệp dệt nhuộm tại khu vực thành phố Hồ Chí

Nghiên cứu sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện

Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện
... gidi huy$n Hii Hiu T(r cing An Hoi din cing XuSn Hi Khu Hii Chlnh, Hii Triiu, Hii Hoi Khu bai tim Thjnh Long Khu vyc sdng Ninh Co Toan huy^n NghTa Hung L(m) 13800 ... Nam, mddun vSn tic tir (0,3+0,4)in/s, d khu vyc ven bd hudng ddng chay gin nhu song song vdi bd. Trong miia he, chi dp ddng chay phdc tap hon, sat khu vyc Hai H§u - Xuan Thu^ tin tji ... DB cd tic dp cao vi thii in dinh d ngoii khoi Vinh Bic bp, khu vyc niy thydng xiy ra hien tupng nude dang. Vi mit hmh thai thi khu vyc ven biin Thii Binh din Ninh Bhih l^ii chiu tic dpng...
 • 77
 • 496
 • 0

nghiên cứu đề xuất áp dụng quy trình phối hợp triển khai sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực thành phố hồ chí minh

nghiên cứu đề xuất áp dụng quy trình phối hợp triển khai sản xuất sạch hơn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực thành phố hồ chí minh
... phát triển các chương trình nhằm đẩy mạnh SXSH trong công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp , 2001. [5]. Nguyễn Thị Truyền, Nghiên cứu các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp cho ngành chế ... Sở Môi Trường và Tài Nguyên (DONRE), Tổ Chức Phát Triển Công Nghiệp Liên Hiệp Quốc (UNIDO) tài trợ, 2003-2004. [3]. Lê Thanh Hải, Nghiên cứu các giải pháp tổng thể ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp ... THĂM VÀ ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH CƠNG NGHỆ TẠI CÁC CƠ SỞ HỌP NHĨM CPC ĐỊNH KỲ: - Tìm ra ngun nhân phát sinh các nguồn thải - Nhận dạng các giải pháp CP cho từng đơn vị thành viên - Thực hiện các...
 • 8
 • 711
 • 13

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của công ty TNHH khí hóa lỏng việt nam tại khu vực thành phố hồ chí minh

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm của công ty TNHH khí hóa lỏng việt nam tại khu vực thành phố hồ chí minh
... Gas, UP Gas… Các công ty này ban đu có vn đu t thp, công sut nhà máy nh nhng trong 5 nm gn đây các công ty này đu t phát trin khá ln. Kh nng trong 5 nm ti các Công ty này ... cy  Công ty thc hin dch v đúng ngay t ln đu.  Công ty bo mt thông tin khách hàng.  Công ty luôn bo v quyn li ca khách hàng.  Hình nh doanh nghip  Công ty luôn gi ch ... Tính cnh tranh v giá  Sn phm công ty có giá hp lý.  Công ty áp dng mc chit khu cho các tng đi lý và đi lý.  Công ty có chng trình t vn cp nht v thông tin giá c th trng....
 • 132
 • 1,333
 • 15

Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.pdf

Phân tích hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.pdf
... trọng một số ngành công nghiệp thuộc phân ngành công nghiệp chế biến trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2005 (tính theo giá thực ... bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2004 44 Bảng 2.11: Mô hình SWOT của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 50 32 Các doanh nghiệp ngành ... trọng một số ngành công nghiệp thuộc phân ngành công nghiệp chế biến trong tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2005 (tính theo giá thực...
 • 133
 • 943
 • 1

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại hồ núi cốc (thái nguyên) đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại hồ núi cốc (thái nguyên) đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ
... Vị trí các điểm lấy mẫu chất lượng nước, sinh vật nổi và vsv tại hồ Núi Cốc Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); đề xuất các giải ... tạo phun trào trong khu vực Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại hồ Núi Cốc (Thái Nguyên); đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ 6 Đề tài độc lập ... VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP NHÀ NƯỚC BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ TẢO ĐỘC TẠI...
 • 367
 • 1,924
 • 6

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều - tỉnh quảng nam
... soát ô nhiễm đạt hiệu quả cao mà giá thành lại rẻ. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu hiện trạng môi trƣờng và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm môi trƣờng làng nghề đúc đồng Phƣớc ... 2.1. Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sản xuất và môi trường của làng nghề đúc đồng Phước Kiều - Khảo sát thực tế, thu thập tài liệu, các thông tin về hoạt động sản xuất, xã hội khu vực nghiên cứu. ... nhân tố gây ô nhiễm môi trường không khí nhiều nhất. Vì vậy cần phải tìm ra các giải pháp kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các làng nghề nhằm mục đích bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường vi...
 • 7
 • 1,454
 • 14

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng và ảnh hưởng của amiăng đối với sức khoẻ con người kiến nghị các giải pháp

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất tấm lợp amiăng ximăng và ảnh hưởng của amiăng đối với sức khoẻ con người kiến nghị các giải pháp
... sở chỉ bị ô nhiễm bụi nói chung, số sở này tập trung khu vực Miền Bắc. - 9/23 sở chỉ bị ô nhiễm bụi amiăng, số sở này tập trung khu vực Miền Bắc (7 sở) và Miền Trung (2 sở). ... Những khu vực bị ô nhiễm chủ yếu là khu vực nghiền amiăng và khu vực trộn phối liệu. - Số sở bị ô nhiễm môi trờng không khí bên trong chỉ bởi bụi amiăng là 7/16 sở khảo sát, đó là các ... 9/23 sở bị ô nhiễm cả bụi amiăng và bụi nói chung, số sở này tập trung khu vực Miền Bắc và khu vực Miền Nam. Miền Bắc có 4 sở, Miền Nam có 5 sở bị ô nhiễm bởi cả amiăng và bụi. Khu...
 • 262
 • 874
 • 2

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ công viên 29 3, đà nẵng

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng, đề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ công viên 29 3, đà nẵng
... ñược tại các hồ vẫn còn vượt quy chuẩn nhiều lần. Kết luận Tại thời ñiểm khảo sát và ñánh giá chất lượng nước hồ ô thị ñã và ñang bị ô nhiễm bởi các chất lơ lửng, chất hữu các chất ... Nẵng -Thành phố Môi trường. Trên sở ñó, ñề tài Nghiên cứu ñánh giá hiện trạng, ñề xuất các biện pháp bảo vệ chất lượng nguồn nước hồ Công viên 29-3, Đà Nẵng” ñược chọn nhằm ñánh giá hiện trạng ... ô thị. Các yếu tố liên quan ñược tập trung xem xét là chất lượng nước và trầm tích tại hồ Công viên 29-3. Phạm vi nghiên cứu - Các hồ trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng: Hồ Công viên 29-3, Hồ...
 • 13
 • 501
 • 1

Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx

Tài liệu Nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường các cơ sở sản xuất amiang ximang và những ảnh hưởng của amiang đối với sức khỏe con người - kiến nghị giải pháp potx
... công tác khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trờng Việc lựa chọn sở sản xuất để khảo sát đánh giá hiện trạng môi trờng đợc thực hiện trên sở đã tiến hành khảo sát tổng thể toàn bộ các ... phân tích, đánh giá hiện trạng chất lợng môi trờng không khí 4.3.1. Phơng pháp thực hiện Xác định nguồn gây ô nhiễm chất ô nhiễm. Nguồn gây ô nhiễm môi trờng không khí, ảnh hởng trực tiếp ... hình ô nhiễm môi trờng không khí bên trong Không bị ô nhiễm Chỉ bị ô nhiễm bụi amiăng Chỉ bị ô nhiễm bụi chung Ô nhiễm đồng thời bụi amiăng và bụi tổng Khu vực Số sở khảo sát Số cơ...
 • 262
 • 1,859
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn nguy hại phát sinh từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện đức hòa tỉnh long an đến năm 2020nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và đề xuất các biện pháp kiểm soát ô nhiễm làng nghề đúc đồng phước kiều tỉnh quảng namnghiên cứu đánh giá hiện trạng xói mòn trên lưu vực hồ trị annghiên cứu đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt và giải pháp quản lý tại thị xã tây ninhnghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất thải rắn tại quận long biên thành phố hà nộinghiên cứu đánh giá hiện trạng nuôi và thị trường tiêu thụ cá trắm đen mylopharyngodon piceus thương phẩm tại thành phố hà nộithực trạng hoạt động và phát triển các dịch vụ tài chính của nhtm khu vực thành phố hồ chí minh những năm quahiện trạng ngập úng khu vực thành phố hồ chí minhphân tích các yếu tố ảnh hưởng và cơ sở xác định các hệ số sức kháng cọc khoan nhồi móng mố trụ cầu ở khu vực thành phố hồ chí minhcông nghệ thi công cọc đấtximăng hợp lý để phòng chống trượt bờ sông khu vực thành phố hồ chí minhnghiên cứu đánh giá thực trạng chất thải rắn đề xuất các giải pháp quản lý phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh bình dương đến năm 2010nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý pcb tại việt nam đề xuất các biện pháp quản lý phù hợpđề tài đánh giá hiện trạng dự báo chất thải rắn công nghiệp nguy hại và đề xuất các giải pháp phù hợp với sự phát triển của tỉnh bình dươngnghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lựcnghiên cứu đánh giá thực trạngBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ